Items where Division is "Кафедра музикознавства та музичної освіти" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Article

Kondratenko, Ganna (2015) Formation of professional and personal values of future teachers of musical art Pedagogical and psychological problems of the modern society: scientific approaches to the study and overcoming practices (2). pp. 4-10. ISSN 1-941655-28-9; 978-1-941655-28-3

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2015) Axiological analysis methods in performing instrumental training of future music teachers Духовність особистості в системі мистецької освіти : зб. пр. наук. шк. д-ра пед. наук, проф. О.М.Олексюк / Київський ун-т ім. Б. Грінченка. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2015. - С. 143-152..

Кондратенко, Ганна Григорівна (2015) Формування цінностей і ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів музичного мистецтва Pedagogika.Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki. pp. 36-39. ISSN 978-83-65207-39-5

Кондратенко, Ганна Григорівна (2015) Формування професійно-особистісних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті компетентнісно зорієнтованої освіти Проблеми підготовки сучасного вчителя (12). pp. 152-158. ISSN 2307-4914

Кондратенко, Ганна Григорівна (2015) Musical and stage activity as means of formation of professional and personal values of future of music Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (CXXIV). pp. 95-102. ISSN 2310 - 371X

Мережко, Юлія Валеріївна (2015) Innovative as a component of future music teacher's professional trainings Ars musicae: музично-освітологічний дискурс (2).

Мережко, Юлія Валеріївна (2015) Pedagogical activity of Ukrainian composers of the late XIX - early XX century in the context of development of theory and methodology of music education Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова.Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 24 (19). pp. 127-130.

Мережко, Юлія Валеріївна and Петрикова, Оксана Петрівна (2015) The Formation of Interest of Students to the Musical Heritage of the Ukrainian Composers The advanced science journal, 3. pp. 50-55. ISSN 2219-746X

Олексюк, Ольга Миколаївна (2015) Modern trends in higher art education: value-based and semantic aspect Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration (6). pp. 253-257. ISSN 2218-8584

Олексюк, Ольга Миколаївна (2015) Synthesis tone as a vehicle of meaning comprehension aesthetic categories: the pedagogical aspect of the problem Наукові записки. pp. 3-6.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2015) The phenomenon of scientific school at higher art education Неперервна професійна освіта: теорія і практика. pp. 38-41. ISSN 1609-8595

Олексюк, Ольга Миколаївна (2015) Value-semantic orientations of scientific pedagogical school's higher arts education Духовність особистості в системі мистецької освіти. pp. 6-16.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2015) ANNA KARAS: UKRAINIAN MUSICAL CULTURE OF THE WESTERN DIASPORA WERE ABLE TO TAKE PLACE IN THE XX CENTURY DUE TO THE DEEP EMBEDDEDNESS IN NATIONAL CULTURE Вісник Прикарпатського університету (32-33). pp. 21-23. ISSN 2411-1007

Олексюк, Ольга Миколаївна and Реброва, Олена Євгеніївна (2015) Межкультурная компетентность студентов в координатах духовности The Caucasus, 8 (2). pp. 17-21. ISSN 1987-6521

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Structure of future music teacher’s artistic tolerance Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (139). pp. 234-238. ISSN 978-966-7406-57-8

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) The game activities as a factor of future music teacher’s artistic tolerance formation Збірник праць наукової школи доктора педагогічних наук, професора О,М, Олексюк. pp. 75-82.

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) The Identity Tolerance of Future Music Teacher as a Phenomena: Theoretical Analysis Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 18 (23) (18 (23). pp. 50-53.

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Pedagogical principles of future music teacher’s artistic tolerance formation Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету (14). pp. 371-377. ISSN 2219-5203

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Aesthetic theories as a background of the artistic tolerance Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education" (I). pp. 386-395. ISSN 2256-0637

Ткач, Марія Михайлівна and Хижко, Олександр Вікторович (2015) Art of musical avant-guard in the context of artistic higher education Мистецтво музичного авангарду у змісті мистецької освіти. pp. 112-123.

Monograph

Олексюк, Ольга Миколаївна and Ткач, Марія Михайлівна and Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2015) Духовно-смислова інтуїція у формуванні герменевтичного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Conference or Workshop Item

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Development of the educational leaders’ communicative competence with help of art In: Науково-практичний семінар "Експерти, консультанти, управлінці сфери освіти; міждисциплінарні підходи до підготвоки", 28-29 травня 2015 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Unity both of principles of cultural conformity and dialogic learning шn future music teacher’s artistic tolerance formation In: Міжнародна науково-практична конференція "Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи", 11-12 червня 2015 року, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Роль інтерпретації у формуванні художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики In: Міжнародна науково-практична конференція (до 210-річчя Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та 50-річчя факультету культури і мистецтв) "Художня освіта на межі тисячоліть; здобутки, пробелми, перспективи", 24-25 квітня 2015 року, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Patent

Віталій Вишинський (2015) Three songs on text by Matsuo Bashō 58492.

Кондратенко Г.Г. (2015) Пісня для дітей "Пісенька про вихователів" № 60382.

Кондратенко Г.Г. (2015) Пісня для дітей "Пісенька про зиму" № 60373.

Teaching Resource

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2015) Fundamentals of professional self-development of the future music teacher [Teaching Resource]

Вишинський, Віталій Володимирович (2015) History of Music [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2015) Theory of music education [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Робоча програма «Педагогічна практика (виробнича, переддипломна зі спеціалізації «Режисура музично-виховних шкільних заходів»)» [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Робоча програма "Професійна педагогічна практика"(ОКР "Магістр") [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Робоча програма "Професійна педагогічна практика"(ОКР "Спеціаліст") [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Робоча програма «Педагогічна (навчальна пропедевтична) практика» [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна and Мережко, Юлія Валеріївна (2015) Робоча програма «Педагогічна практика (виробнича, переддипломна) (безперервна)» [Teaching Resource]

Ткач, Марія Михайлівна (2015) Guide for writing qualification (master's) work [Teaching Resource]

Ткач, Марія Михайлівна (2015) Music pedagogy [Teaching Resource]

Ткач, Марія Михайлівна (2015) "Основи матеріальної культури" [Teaching Resource]

Ткач, Марія Михайлівна (2015) "Історія театрального мистецтва" [Teaching Resource]

Ягодзинська, Ірина Олександрівна (2015) The training program of the course "Theory of music" direction of 6.020204 "Music Art" professional focus "Solo singing" frist educational level (bachelor) [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Apr 17 02:05:40 2024 EEST.