Items where Division is "Кафедра практичної психології" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Д | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Ц
Number of items: 43.

В

Вавілова, Альона Сергіївна (2016) Destructive manifestations of perfectionism in situation of achivement: experience of correction Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, Том 2 (1). pp. 132-137. ISSN 2312-3206

Васильєв, Олексій Олександрович and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2016) Робоча програма навчального модуля 1. "Загальна психологія з практикумом" навчальної дисципліни "Галузі психологічної науки" для студентів за напрямом підготовки 053 "Психологія" [Teaching Resource]

Д

Дятленко, Наталія Михайлівна (2016) Methodology and organization of scientific and psychological studies [Teaching Resource]

К

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2016) Marketing of psychological services [Teaching Resource]

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2016) Experience of psychological correction of adults attributive style adaptive capabilities Освіта і розвиток обдарованої особистості (6 (49)). pp. 33-36. ISSN 2309 ‑3935

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2016) Overview of diagnostic methods attributive style and learned helplessness Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни, зб. наук. праць ІІ міжнар. наук.практ. конф.. pp. 265-267. ISSN 978-617-692-345-9

Краєва, Оксана Анатоліївна (2016) Практикум з консультування МОДУЛЬ ІV. ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ КРИЗОВОГО ПСИХОЛОГА [Teaching Resource]

Краєва, Оксана Анатоліївна (2016) Ціннісні орієнтації підлітків на етапі перебігу кризи ідентичності Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вітчизняна наука: теорія і практика (м. Харків, 30.09. – 01.10.2016 року). pp. 30-34.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2016) Проблема кризи ідентичності в період нормативної кризи підліткового віку Педагогічний процес: теорія та практика (1(52)). pp. 46-50. ISSN 2078-1687

Краєва, Оксана Анатоліївна (2016) Модель допрофільно-компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів Науковий вісник інноваційних технологій : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні засади інноваційних підходів в сучасній науковій теорії та практиці» (2 (12)). pp. 75-82. ISSN 978-617-707-942-1

Краєва, Оксана Анатоліївна (2016) FEATURES OF PSYCHOLOGICAL MODEL OF SUCCESSFUL TEACHER ARE IN CONTEXT OF CONSIDERATION OF PROBLEM OF LEADERSHIP Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» (Тематичний випуск «Університет та лідерство»), 4. pp. 20-23.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2016) Psycholinguistic aspect of identity of teens at stage of transition of crisis Психологія особистості професіонала: збірник статей / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (1). pp. 118-126.

Кумар, Б. (2016) Актуальність вивчення психології виховання в індійській сім’ї Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 85-89.

Л

Лозова, Ольга Миколаївна (2016) The work program of discipline "Theoretical and methodological problems of psychology" [Teaching Resource]

Лозова, Ольга Миколаївна (2016) The work program of discipline "Psycholinguistics" [Teaching Resource]

Лозова, Ольга Миколаївна (2016) Preparing practical psychologists on the basis of competence: educational innovations Освітологія / українсько-польський щорічник (5). pp. 164-169. ISSN 2226-3012

Лозова, Ольга Миколаївна (2016) Forms and methods of development of professional thinking of the future psychologists. Education and Pedagogical Sciences (1). pp. 31-37.

Лозова, Ольга Миколаївна (2016) PSYCHOLOGY VS. APPLIED PSYCHOLOGY? EDUCATIONAL ECHO OF A SCIENTIFIC DISCUSSION Педагогічний процес: теорія і практика (3). pp. 7-11. ISSN 2078-1687

Лозова, Ольга Миколаївна (2016) METHODOLOGICAL HEATING CURRENT RESEARCH ethnic consciousness Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі. pp. 49-53.

М

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2016) Correlation of Cognitive Insight and Ego Demarcation Психологія: реальність і перспективи (7). pp. 138-141. ISSN 2518-7503

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2016) Соціальний інтерес як професійно значимий мотив практичної діяльності психолога Актуальні проблеми практичної психології: збірник статей Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 листопада 2016, Глухів. / Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка [та ін.]. pp. 108-111.

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2016) Intrapersonal conflict as an indicator of subjective students welfare level Науковий вісник Херсонського державного університету (5). pp. 113-118. ISSN 2312-3206

Музиченко, Ірина Вікторівна (2016) PROBLEM ON CORRELATION OF CONCEPTS: ETHNIC CONSCIOUSNESS AND NATIONAL CONSCIOUSNESS Педагогіка і психологія (4). pp. 49-54. ISSN 2304-0629

Музиченко, Ірина Вікторівна (2016) Наркологія [Teaching Resource]

Музиченко, Ірина Вікторівна (2016) Психологічні особливості етнічної та національної свідомості Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації, ІІ. pp. 59-61.

Музиченко, Ірина Вікторівна (2016) Суїцидологія [Teaching Resource]

Музиченко, Ирина Викторовна (2016) Психологічні особливості етнічної та національної свідомості Психологічні особливості етнічної та національної свідомості, 2. pp. 59-61.

Н

Нагула, Олена Леонідівна (2016) Особистісна психокорекція у підготовці майбутнього психолога-практика Педагогічний процес: теорія та практика. pp. 25-31. ISSN 2078-1687

Нагула, Олена Леонідівна (2016) Training professional self [Teaching Resource]

Нагула, Олена Леонідівна (2016) Creativity Training [Teaching Resource]

Нагула, Олена Леонідівна and Цюман, Тетяна Петрівна (2016) Teach your child to defend themselves Український фонд «Благополуччя дітей».

П

Петрунько, Ольга Володимирівна (2016) Sociаl-psychologycal potencial of educational community Педагогічний процес: теорія і практика, 1 (52). pp. 55-60. ISSN 2078-1687

Р

Рафіков, Олександр Римович (2016) Переконання як передумова виникнення соціального оптимізму Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 122-127.

С

Старинська, Наталія Володимирівна (2016) Розвиток творчої спрямованості самоактуалізації особистості підлітка Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія. Наукове видання (52). pp. 143-150. ISSN 2312-1599

Старинська, Наталія Володимирівна (2016) Module 2 Introduction to [Teaching Resource]

Старухина, Катерина and Кайрис, Елена (2016) Psychological features of experience Loneliness in adolescence «Проблемы и перспективы современной науки». pp. 11-18. ISSN 978-5-905519-03-1

Т

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2016) Individuality of client and unconscious communicative/behavioral patterns in counseling: the interpretation vs. utilization. In: 29th Conference of Hungarian Telephone Helpline Servises, 26-28.08.2016, м. Сегед, Угорщина.

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2016) Багаторівневість комунікації в професійному психологічному супроводі [Teaching Resource]

Тохтамиш, Олександр Михайлович and Головко, Д.М. (2016) Сomparative analysis of creative thinking characteristics of military and civilian programmers Педагогічний процес: теорія та практика (1). pp. 41-46. ISSN 2078-1687

Тохтамиш, Олександр Михайлович and Соколовська, І.С. (2016) Іntensification of tactile contact technique in psychological assistance of adhd children In: Основи соціальної педіатрії. К: ФОП Верес О.І., pp. 176-182.

Ц

Циганчук, Тетяна Володимирівна (2016) Stress Psychology In: Психология стресса. Кафедра, Киев, pp. 1-215. ISBN 978-617-7301-03-4

Циганчук, Тетяна Володимирівна and Лимар, Т.О. (2016) Страх професійної нереалізації у студентів-психологів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 90-96.

Циганчук, Тетяна Володимирівна and Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2016) Психологія стресу та посттравматичний стресовий розлад [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Dec 5 02:04:47 2023 EET.