Items where Division is "Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 64.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2016) The modern practice of preventive work in social centers of mother and child Education and pedagogical sciences. Освіта та педагогічна наука (1(164)). pp. 46-55. ISSN 2227-281Х

Безпалько, Ольга Володимирівна (2016) Сучасна наука та освіта: самовизначення особистості в контексті євроінтеграції. pp. 16-19. ISSN 978-966-9730-39-8

Веретенко, Тетяна Григорівна (2016) Research pressing social problems [Teaching Resource]

Веретенко, Тетяна Григорівна (2016) Fundamentals of social and educational research [Teaching Resource]

Веретенко, Тетяна Григорівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Вайнола, Ренате Хейкієвна (2016) Research activities of social pedagogy [Teaching Resource]

Веретенко, Тетяна Григорівна and Бєлоліпцева, Олена Василівна (2016) Development of social activity of students in the Information Society Současná ukrajinistika problémy jazyka, literatury a kultury. pp. 556-560. ISSN 0231-634X

Веретенко, Тетяна Григорівна and Нестеренко, Ольга Олександрівна (2016) Solving problems forced displaced in Ukraine and abroad countries Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (1(298)). pp. 184-191. ISSN 2227-2844

Веретенко, Тетяна Григорівна and Попова, Альона Олексіївна (2016) Leadership in the community of the United States of America Колективна (двоосібна). Publishing House Centrum Innowacjs i Transferu Technologii oraz Rozwoju Kultury Fizycznej Spolka z o. o., Opole.

Грабовенко, Наталія Валеріївна and Денисюк, Олена Миколаївна (2016) The debate as a method of training of social workers in the university education system Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. pp. 176-178.

Денисюк, Олена Миколаївна (2016) Professional training of future social workers and specialists in the social sphere to the implementation of social and educational support parents raising children with disabilities Наукові записки Ніжинського університету імені М. Гоголя. Серія "Психолого-педагогічні науки" (1). pp. 173-177.

Денисюк, Олена Миколаївна (2016) Training social services for the implementation of social and educational support for parents raising children with disabilities Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 39-41.

Денисюк О.М.; Веретенко Т.Г. (2016) Tutorial "Introduction to: social pedagogy. Module 2" 67601.

Журавель, Тетяна Василівна (2016) Соціальна робота з особливими групами клієнтів [Teaching Resource]

Журавель, Тетяна Василівна (2016) Соціально-педагогічна профілактика насильства щодо дітей [Teaching Resource]

Журавель, Тетяна Василівна (2016) Захист прав дітей, які перебувають у конфлікті з законом In: Державна доповідь про становище дітей в Україні «Реалізація конвенції ООН про права дитини в Україні: досягнення, проблеми, перспективи» (за період 2009-2016 рр.). УІСД, Мінсоцполітики, Київ, pp. 107-112.

Журавель, Тетяна Василівна (2016) Ґенеза підходів до організації та здійснення профілактики ВІЛ-інфекції в установах пенітенціарної системи закордоном та в Україні Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (133). pp. 60-65. ISSN КВ№17500-6250 від 16.11.2010 р.

Журавель, Тетяна Василівна and Короленко, Олена Владиславівна (2016) Фактори ризику та захисту щодо наркотизації підлітків In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 30-31 травня 2016 року, Переяслав-Хмельницький.

Журавель, Тетяна Василівна and Лях, Тетяна Леонідівна (2016) Особливості соціально-психологічної підтримки осіб та сімей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (8 (52)). pp. 323-333. ISSN 2312-5993

Журавель, Тетяна Василівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Строєва, Наталія Миколаївна and Янковець, Вікторія Вікторівна (2016) Програма просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-11 класів «Школа і поліція» РСКЮ, Київ.

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна and Янковець, Вікторія Вікторівна (2016) Порадник для працівників поліції щодо попередження правопорушень серед підлітків ФОП Буря, Київ. ISBN 978-966-97430-8-4

Журавель, Тетяна Василівна and Труш, Анастасія Ігорівна (2016) Фактори впливу на розвиток протиправної поведінки неповнолітніх In: ХХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 30 – 31 січня 2016, Переяслав-Хмельницкий.

Лях, Тетяна Леонідівна (2016) Technology and revitalization of communities [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Бреус, Юлія Володимирівна and Грабовенко, Наталія Валеріївна and Денисюк, Олена Миколаївна and Пожидаєва, Оксана Володимирівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) School of Professional Excellence [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Пожидаєва, О.В. and Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) Technologies of social and educational activities [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Журавель, Тетяна Василівна (2016) Modern strategies of social services [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Снітко, Марина Аркадіївна and Зуб, Л. and Мельник, Л. and Пилипас, Ю. and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Строєва, Наталія Миколаївна and Янковець, В. (2016) "Building the future together": a program of prevention of conflicts and crime among youth ТОВ “ОБНОВА КОМПАНІ”, Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна and Качуровська, Вікторія Юріївна (2016) Supervised child student volunteers governmental and non-governmental organizations Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: зб. наукових праць (22). pp. 77-82.

Лях, Тетяна Леонідівна and Клішевич, Наталія Анатоліївна (2016) Features corporate volunteering in Ukraine Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Соціальний педагог у територіальній громаді" (27.10.2016 р., Запоріжжя). pp. 51-53.

Лях, Тетяна Леонідівна and Попова, Альона Олексіївна and Снітко, Марина Аркадіївна and Журавель, Тетяна Василівна and Сапіга, Світлана Володимирівна and Денисюк, Олена Миколаївна (2016) Trainers studios [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Фірсова, Ірина Миколаївна and Денисюк, Олена Миколаївна (2016) Recent teaching practices [Teaching Resource]

Павлюк, Роман Олександрович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Клішевич, Наталія Анатоліївна (2016) Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview The New Education Review (46). pp. 61-71. ISSN 1732-6729

Першко, Галина Олексіївна and Лях, Тетяна Леонідівна and Фірсова, Ірина Миколаївна (2016) Management of social work in Ukraine [Teaching Resource]

Попова, Альона Олексіївна (2016) Соціальна робота в місцевих громадах в Сполучених Штатах Америки: методи та моделі Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 113-121.

Попова, Альона Олексіївна (2016) The origin of social work with children in local US communities Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (1). pp. 41-49. ISSN 2227-2844

Попова, Альона Олексіївна (2016) The origin of social work with children in local US communities Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (1(298)). pp. 41-49. ISSN 2227-2844

Сапіга, Світлана Володимирівна (2016) Directions of the development of teenagers` personality potential in scout associations Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (133). pp. 186-190. ISSN 17500-6250

Сапіга, Світлана Володимирівна (2016) The Program of Development of Personal Potential of Teenagers of National Organization of the Scouts of Ukraine Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (3(300)). pp. 320-328. ISSN 2227-2844

Спіріна, Тетяна Петрівна (2016) Formation of professional and ethical qualities of future specialists of social sphere Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології., 1 (55). pp. 151-156. ISSN 2312-5993

Спіріна, Тетяна Петрівна (2016) Social administration [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна (2016) Innovative models of providing social services [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна (2016) Innovative models of providing social services [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Клішевич, Наталія Анатоліївна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Петрочко, Жанна Василівна (2016) Social pedagogy: theory and practice [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна and Качан, Анжела Василівна (2016) Socio-pedagogical prevention of addictive behavior of vocational schools students Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 298 (1). pp. 278-285. ISSN 2227-2844

Спіріна, Тетяна Петрівна and Качан, Анжела Василівна (2016) Readiness of the Future Social Professionals to Use Innovative Technologies in Professional Activity Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 300 (3). pp. 97-104. ISSN 2227-2844

Спіріна, Тетяна Петрівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) Specifics of forming leadership potential future specialists Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка, 22 (22). pp. 180-185. ISSN 2524-0730

Спіріна, Тетяна Петрівна and Щендригін, Олексій Миколайович (2016) Risk factors for alcohol abuse adolescents and young Збірник наукових праць «Педагогічні науки», LXIX (3). pp. 45-48. ISSN 2413-1865

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF SENIOR PUPILS Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій», 1. pp. 295-304.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF THE INDIVIDUAL AS PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки), № 1 (Ч.1). pp. 114-122. ISSN 2227-2844

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) PROFESSIONAL SELF SENIORS (THE STUDY) Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2 (16). pp. 421-427. ISSN 2308-4855

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF SOCIAL WORKERS PROFESSIONAL SELF-IMPROVEMENT IN THE RESOURCE CENTERS (ACCORDING TO THE RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDY) Scientific Journal «ScienceRise», 2/5(19 (2). pp. 60-64. ISSN 2313-6286

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) Рrofessional self-determination of the individual as psychological and pedagogical problem Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 21. pp. 109-113. ISSN 2311-5491

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) The working training program on discipline "Social gerontology" [Teaching Resource]

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) Working educational program "Methods of socio-educational work" [Teaching Resource]

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) Professional self-organization as a means of improving professional competence of social teachers Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (1). pp. 322-327. ISSN 2312-5993

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) Professional improvement of the social teache Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

68206 (2016) The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of pedagogical Sciences "Professional improvement of social workers in the resource centers" 67605.

Тимошенко Наталія Євгенівна (2016) Introduction to the profession: social work. Module 2 : training. manua 63670.

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Кирилюк, Олена Володимирівна (2016) THE FORMATION OF PROFESSIONAL IMAGE OF FUTURE SOCIAL WORKER Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект: матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю. pp. 240-244.

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Клішевич, Наталія Анатоліївна (2016) Foundations of social work [Teaching Resource]

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Муляр, Наталія Володимирівна (2016) THE CENTRES FOR SOCIO-PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF CHILDREN AND YOUTH WITH FUNCTIONAL LIMITATIONS IN SOCIALIZATION OF CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE WITH DISABILITIES Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток. pp. 231-236.

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Муляр, Наталія Володимирівна (2016) Socialization of children with disabilities of primary school age in the centers for social and psychological rehabilitation for children and youth with disabilities Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, № 1 (Т 2). pp. 249-256. ISSN 2227-2844

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Муляр, Наталія Володимирівна (2016) SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DISABILITY AS A SOCIO-PEDAGOGICAL PROBLEM Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії, ХХІІ. pp. 172-174.

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Попова, Альона Олексіївна (2016) Рабочая учебная программа «Социальное сопровождение семьи» [Teaching Resource]

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Якименко, Анастасія Вікторівна (2016) The program "University studies" [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Jul 1 02:07:55 2022 EEST.