Items where Division is "Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 43.

Бессонова, Марина Миколаївна (2021) Розвиток енциклопедистики у Канаді: досвід для України Колективна (три і більше авторів). Енциклопедистика: ґенеза в часі та просторі (до 30-річчя проголошення незалежності України)Україна: колективна монографія. «Енциклопедичне видавництво», Україна, Київ.

Бессонова, Марина Миколаївна (2021) Антиамериканізм як глобальний феномен та його український вимір In: Соціально-політичні процеси в Україні та світі у контексті глобалізаційних перетворень. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції., 23 квітня 2021 р., Ірпінь, Університет Державної фіскальної служби України.

Бессонова, Марина Миколаївна and Бистра, Вікторія Олександрівна (2021) Нелегальна імміграція до США: «стіна Трампа» та антиамериканізм In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини: історія, теорія, практика», 30 червня 2021 р., Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

Бессонова, Марина Миколаївна and Слюсаренко, Ірина Юріївна and Мельник, Ганна Мирославівна (2021) Методичні рекомендації для написання магістерських робіт студентами освітньо-професійної програми 291.00.01 «Суспільні комунікації» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» [Teaching Resource]

Бессонова, Марина Миколаївна and Слюсаренко, Ірина Юріївна and Мельник, Ганна Мирославівна (2021) Методичні рекомендації для написання магістерських робіт студентами освітньо-професійної програми 291.00.02 «Регіональні студії» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» [Teaching Resource]

Бессонова, Марина Миколаївна and Слюсаренко, Ірина Юріївна and Мельник, Ганна Мирославівна (2021) Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів 1 року навчання за освітньо-професійною програмою 291.00.01«Суспільні комунікації» другого (магістерського) рівня спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», денної форми навчання [Teaching Resource]

Бессонова, Марина Миколаївна and Слюсаренко, Ірина Юріївна and Мельник, Ганна Мирославівна (2021) Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів 1 року навчання за освітньо-професійною програмою 291.00.02 «Регіональні студії» другого (магістерського) рівня спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», денної форми навчання. [Teaching Resource]

Бессонова, Марина Миколаївна and Главак, Анна Анатоліївна (2021) Висвітлення канадськими медіа подій Євромайдану в Україні Міжнародні студії викладачів та студентів. pp. 11-14.

Бессонова, Марина Миколаївна and Добридень, Альона Юріївна (2021) Основні виміри арктичної політики Канади Міжнародні студії викладачів та студентів. pp. 50-54.

Бессонова, Марина Миколаївна and Дорош, Юлія Владиславівна (2021) Законодавче регулювання культурної дипломатії у США Міжнародні студії викладачів та студентів.. pp. 55-59.

Брайчевська, Олена Андріївна (2021) “Ambassadors to Other Nations”: Criteria for Selecting Candidates According to Byzantine Written Sources of the Fifth – Thirteenth Centuries Український історичний журнал (4). pp. 23-29. ISSN 0130-5247; 1729-570X

Брайчевська, Олена Андріївна and Слюсаренко, Ірина Юріївна (2021) Features of the African vector in the foreign policy of the People's Republic of China In: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія, практика».

Братко, Ірина Василівна (2021) Environmental protection in the conditions of overcoming COVID-19 In: V International Sientific and Practicfl Conference "Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends, 26 червня - 4 липня 2021, Burgas, Bulgaria.

Братко, Ірина Василівна (2021) Climate change and human rights in the context of the COVID-19 pandemic In: Міжнародно-практична конференція "Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин", 21-22 квітня 2021, м.Київ, Київський національний унверситет культури і мистецтв.

Братко, Ірина Василівна (2021) Working program of the discipline "Introduction to the profession". Module: "Legal systems of modernity" for students majoring in 293 International law of the world level (bachelor's) educational program 293.00.01 International law [Teaching Resource]

Вдовиченко, Вікторія Андріївна (2021) Syllabus "Branding of the European countries [Teaching Resource]

Вдовиченко, Вікторія Андріївна (2021) The Rising Politization of COVID Vaccines in the EU: The Journey from Necessity to Political Toolkit Акторність ЄС в часи COVID-19 та політика щодо сусідів: матеріали круглого столу “Одеса, 4 серпня 2021 року). pp. 14-16.

Вдовиченко, Вікторія Андріївна (2021) Sistema Paese as a Public Diplomacy Approach of Italy to Overcome Pandemic Impact of COVID-19 Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія, практика». pp. 125-126.

Вдовиченко, Вікторія Андріївна and Зосименко, Тетяна (2021) Панденоміка Європи: політичні, економічні та соціальни виклики вакцинування від COVID-19 Аналітична записка програм Європейських студій та Економічної дипломатії Ради зовнішньої політики “Українська призма” в рамках проекту Інституційного розвитку аналітичних центрів за підтримки Посольства Швеції в Україні, Ініціативи відкритого суспільства. pp. 1-51.

Вдовиченко, Вікторія Андріївна and Чабанюк, Тетяна Станіславівна (2021) The country brand as an tool of Estonian foreign policy: experience for Ukraine Міжнародні студії викладачів та студентів. pp. 34-37.

Виговська, Ольга Сергіївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Вступ до професії. Змістовний модуль "Теорія міжнародних відносин" [Teaching Resource]

Грицяк, Ігор Андрійович (2021) Fight against legalization (laundering) proceeds of crime, in European law Публічне право . (3(43)). pp. 113-119.

Ковальська, Тетяна Андріївна and Брайчевська, Олена Андріївна (2021) Політичні гасла та програмні декларації французьких політичних партій та їх вплив на результати парламентських виборів 2017 р. Міжнародні студії викладачів та студентів / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2021. 110 с.. pp. 60-64.

Лісовська, Мирослава Миколаївна (2021) Tourism branding policy of the Caucasus countries Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (1(9)). pp. 110-124. ISSN 2524-2679

Лісовська, Мирослава Миколаївна (2021) Робоча навчальна програма дисципліни Основи дипломатії [Teaching Resource]

Лісовська, Мирослава Миколаївна and Ковальчук, Анна Миколаївна (2021) China’s state policy on environmental protection: history of making and development Міжнародні студії викладачів та студентів / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2021.. pp. 65-68.

Лісовська, Мирослава Миколаївна and Ніколаєнко, Маргарита Олександрівна (2021) UK foreign policy in new realities Міжнародні студії викладачів та студентів / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2021. pp. 75-78.

Мельник, Ганна Мирославівна (2021) Work program of the discipline international relations and world politics [Teaching Resource]

Мельник, Ганна Мирославівна (2021) Work program of the discipline international relations and world politics [Teaching Resource]

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2021) Kyiv province in the conditions of epidemics end of the eighteenth - in the middle of the nineteenth century In: Суспільно-політичні процеси в умовах пандемії: особливості та виклики : Всеукраїнська науково-практична конференція, 16.04.2021, Київ : Київський національний торговельно-економічний університет.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2021) Nord Stream - 2: globalization or / and regional project In: Глобалізаційні виклики розвитку національних економік, 19.10.2021, Київ : Київський національний торговельно-економічний університет.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2021) Health provision of the population Kyiv province at the end of XVIII - in the first half of XIX century Колективна (три і більше авторів). Człowiek w historii vs historia człowieka: Monografia zbiorowa. Międzynarodowe konsorcium naukowo-edukacyjne im. Luciena Febvra, Warszawa-Paryż.

Мельник, Ганна Мирославівна and Кузьміна, Анна Ігорівна (2021) Public diplomacy as a tool for promoting a positive image of the Republic of Poland In: Міжнародні відносини: історія, теорія, практика, 30.06.2021, Суми.

Мельник, Ганна Мирославівна and Корженівська, Вікторія Сергіївна (2021) Tourist infrastructure of the Republic of Poland: prospects of increasing inland and domestic tourism Міжнародні студії викладачів та студентів. pp. 69-71.

Мельник, Ганна Мирославівна and Нуждова, Вікторія Сергіївна (2021) The role of Turkey in international organizations Міжнародні студії викладачів та студентів. pp. 76-79.

Мельник, Ганна Мирославівна and Піддобрівна, Марія Володимирівна (2021) Digital diplomacy of the Republic of Poland: achievements and prospects for development Міжнародні студії викладачів та студентів. pp. 85-88.

Мельник, Ганна Мирославівна and Сірко, Вероніка-Марія Тарасівна (2021) The influence of new media on Poland’s foreing political image Міжнародні студії викладачів та студентів. pp. 89-91.

Пигуль, Крістіна Сергіївна and Жалоба, Ігор Володимирович (2021) China’s belt and road initiative and Latin American countries (the example of Argentina) Міжнародні студії викладачів та студентів. pp. 80-85.

Пістракевич, Олена Володимирівна (2021) Strategies for artificial intelligence in the european union (in the case of the Visegrad group) Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (1(9)). pp. 160-174. ISSN 2524-2679

Пістракевич, Олена Володимирівна and Гаценко, Анастасія Артурівна (2021) Information and cyber security of Ukraine in the context of Euro-Atlantic integration Міжнародні студії викладачів та студентів. pp. 6-10.

Пістракевич, Олена Володимирівна and Черевичний, Богдан Валерійович (2021) Information operations against Ukraine in the conditions of russian agression Міжнародні студії викладачів та студентів. pp. 38-42.

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2021) Comparative analysis of communication channels of the websites of the MFA of the Baltic States In: Цифрові гуманітарні дослідження та цифрові трансформації у сфері культури.

Цвєтков, Олександр Глєбович (2021) Structuring the Analysis of International Conflicts and Threats Зовнішні справи (5). ISSN 2663-2675; 2663-2683

This list was generated on Sat May 18 02:06:21 2024 EEST.