Items where Division is "Кафедра української мови" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | В | Г | Д | З | К | Л | О | Р | С | Я
Number of items: 26.

А

Александрова, Валентина Федорівна (2017) Образовательные модели внеклассной работы по украинскому языку Образовательные модели внеклассной работы по украинскому языку. pp. 1-9.

Александрова, Валентина Федорівна (2017) Організація позакласної роботи з української мови та літератури в школі Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії. pp. 159-162.

Александрова, Валентина Федорівна (2017) Extraclass activity content in ukrainian in the 8-9-th years of secondary school Педагогічний процес: теорія і практика (2(57)). pp. 120-124.

Александрова, Валентина Федорівна (2017) Образовательные модели внеклассной работы по украинскому языку Научно-методический электронный журнал «Концепт» (2). pp. 1-9.

В

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2017) Phonetic features of the Eastern Polissian dialect of Ukrainian (on the basis of Borys Grinchenko’s folkloristic records) Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). pp. 11-16. ISSN 2311-2425

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2017) Формування історичної пам'яті в учнів старших класів засобами підручників української мови Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць (19). pp. 47-57. ISSN 2411-1309

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2017) Мовна гра в староукраїнській драматургії другої половини XVII cт. International research and practice conference "Modern philology: relevant issues and prospects of research : Conference proceedings, October 20-21, 2017. - Lublin.. pp. 8-11. ISSN 978-9934-571-05-3

Г

Грипас, Оксана Юріївна (2017) The Structure of Subject and Object of Comparison in Comparative Constructions Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). pp. 35-40. ISSN 2311-2425

Д

Дроботенко, Валентина Юріївна (2017) Idiomatic constructions in languages of diverse structural organization (Ukrainian, English and Spanish) Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). pp. 36-41. ISSN 2311-2425

Дружененко, Раїса Сергіївна (2017) Теоретичне обгрунтування комунікативно-прагматичного аналізу простого речення як прийому навчання синтаксису студентів вищих педагогічних закладів освіти Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць, 22 (2). pp. 240-245. ISSN 2309-9763

Дружененко, Раїса Сергіївна (2017) Проблема знання як системи у наукових вченнях І.Канта: на перетині методики і філософії In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи", 17.11.2017, Ужгород.

Дружененко, Раїса Сергіївна and Мукомела, А.В. (2017) Ситуативні завданняяк прийом формування комунікативної компетентності учнів 8 класу на уроках із синтаксису Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. pp. 45-49.

З

Заєць, Валентина Григорівна (2017) The derivative processes in media text In: ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ".

Заєць, Валентина Григорівна (2017) Forms of verbals: lingual norms’ violation and restitution Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). pp. 24-28. ISSN 2311-2425

Заєць, Валентина Григорівна (2017) Derivational paradigm in a novel Y. Yanovskyi “Vershnyky” Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXVІІ. – Херсон: ХДУ, 2017. – 222 с. (68). pp. 27-29. ISSN 2307-8037

Заєць, Валентина Григорівна (2017) Analysis of borrowed affixes in ukrainian periodicals Scientific Journal «ScienceRise» (6(35)). pp. 61-64. ISSN 2313-8416, 2313-6286

К

Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна and Горошкіна, Олена Миколаївна and Попова, Людмила Олександрівна (2017) Ранок, Харків.

Л

Лахно, Наталія Валентинівна (2017) Actant focus of verbs’ suffixes’ semantics Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). pp. 17-23. ISSN 2311-2425

Лахно, Наталія Валентинівна (2017) Actant focus semantics of verb suffixes Studia Philologica (8). pp. 17-24. ISSN 2311-2425; 2311-2425

О

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2017) Київ. ун-т ім. Б.Д.Грінченка, Київ.

Р

Радченко, Антоніна Федорівна (2017) Організація дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов на заняттях з української мови Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Серія: Педагогічні науки (1). pp. 177-183. ISSN 2412-9208

Радченко, Антоніна Федорівна (2017) Сучасні підходи до формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі навчання української мови Наукові записки. Серія педагогічні науки (136). pp. 207-214. ISSN 2310-371x

Руснак, Ірина Євгеніївна (2017) Methodology of philological research [Teaching Resource]

С

Стишов, Олександр Анатолійович (2017) SPORTS JARGON IN THE UKRAINIAN LANGUAGE AT THE END OF THE XX AND BEGINNING OF THE ХХІ CENTURIES Лінгвістичні Студії (34). pp. 76-84. ISSN 1815-3070

Стишов, Олександр Анатолійович (2017) Unregist ered in dictionaries spoken metaphor in modern Ukrainian Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) (23). pp. 47-54. ISSN 978-966-2337-89-1

Я

Яворська, Стефанія Теодорівна (2017) Методика опрацювання різних за лінгвістичною природою написань у контексті професійного становлення філологів Педагогічний дискурс: збірник наукових праць (22). pp. 197-202. ISSN 2309-9127

This list was generated on Mon Dec 4 02:05:21 2023 EET.