Items where Division is "НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: I | І | Б | В | К | С | Ш | Я
Number of items: 29.

I

Ivashnova, Svitlana (2015) The model of projection of a fuzzy individual professional educational trajectory The New Education Review, 2 (40). pp. 69-80. ISSN 1732-6729

І

Івашньова, Світлана Володимирівна (2015) Проектування нечіткої індивідуальної професійної освітньої траєкторії педагогічних працівників Одноосібна. «Диса плюс»,, Харьков.

Івашньова, Світлана Володимирівна (2015) ЭКСПЕРТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ: ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЕРБАЛЬНЫХ ОЦЕНОК Веснік Вiцебскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта (2-3).

Івашньова, Світлана Володимирівна (2015) Розвиток іншомовної професійної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 110-115.

Івашньова, Світлана Володимирівна (2015) ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕННОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]: Психолого-педагогічні науки : зб. наук. пр. (5).

Івашньова, Світлана Володимирівна (2015) Вибір курсів підвищення кваліфікації працівниками освіти «Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія» (1).

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) The Gist of the Teacher-philologist's Literary Competence in the Context of Paradigmatic Changes in the Education System Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology (45). pp. 6-14. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) LITERARY COMPETENCE OF FUTURE PHILOLOGY TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT (BASED ON THE EDUCATIONAL EXPERIENCE OF GERMANY) Scientific Journal �ScienceRise� (5 (1)). ISSN 2313-6286

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) Teachers’ competencies as a factor affecting their competitiveness Społeczeństwo edukacja język (Т.3). pp. 7-13.

В

Воротникова, Ірина Павлівна (2015) IT tools - Good Practice of Effective Use in Education. Teachers’ professional development networks Колективна (двоосібна). Publishing house Studio-Noa, Katowice - Cieszyn.

Воротникова, Ірина Павлівна (2015) Mixed model of learning in postgraduate teacher education Перспективні напрямики світової науки: Збірник статей учасників тридцять першої міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал світової науки -XXI сторіччя" (25 лютого - 1 березня 2015 р.).- Том 1. Науки гуманітарного циклу. (Том 1). pp. 29-31.

Воротникова, Ірина Павлівна (2015) Implementation of Blended Learning Technologies to create an open-Service Teacher Training Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав - Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди"-Додаток 1 до вип.35, Том VII(58): Тематичний випуск "Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського простору! (58). pp. 54-62. ISSN 978-966-2760-18-7(7)

Воротникова, Ірина Павлівна (2015) The Professional networks for professional development of teachers Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки, 2 (№ 6). pp. 14-20. ISSN 2227-2844

Воротникова, Ірина Павлівна (2015) Mobile Technologies in Postgraduate Education Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (№ 4). pp. 56-62.

Воротникова, Ірина Павлівна (2015) Prospects for the introduction of different models of blended learning Postgraduate Education Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie (3). pp. 87-90. ISSN 2450-3800

К

Ковальчук, Василь Іванович (2015) YOUTH CIVIС CONSCIOUSNESS DEVELOPMENT AS A PART OF THE EDUCATIONAL REFORM: THE USA EXPERIENCE Comparative Professional Pedagogy (5(2)). pp. 13-19. ISSN 2308-4081

Ковальчук, Василь Іванович (2015) Using SWOT-analysis to determine the difficulties of professional activity of masters of industrial training at vocational schools in terms of development of pedagogical skills Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(20. pp. 32-35. ISSN p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Ковальчук, Василь Іванович (2015) Formation of design competence of students in general education: conceptual model Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 28 : зб. наук. праць (Вип.28). pp. 26-33. ISSN 2410-0897

Ковальчук, Василь Іванович (2015) Methods of Development of Pedagogical Skills of Masters of Industrial Training in Postgraduate Education Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (40(93)). pp. 143-150.

Ковальчук, Василь Іванович (2015) he research results of comprehensive school pupils project competence development by the means of interactive teaching Pedagogy and Psychology (III(25). pp. 29-34. ISSN p-ISSN 2308-5258; e-ISSN 2308-1996

Ковальчук, Василь Іванович (2015) Implementation of the International Standard “Volunteering” in community schools in Kyiv Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання, ІІІ (Д2,В35). pp. 327-334. ISSN 978-966-2760-14-9 (7)

Ковальчук, Василь Іванович (2015) The significancy of professional self-esteem future teacher in the structure of professional activities Scientific Journal «ScienceRise» (7/1(12). pp. 42-46.

Ковальчук, Василь Іванович (2015) Implementation of the model public and active school Директор школи (11-12). pp. 27-70.

Ковальчук, Василь Іванович (2015) Leadership as modern strategy of the teaching stuff development Международный Научный Институт "Educatio" (4 (11)). pp. 133-136. ISSN 34567-1769

С

Сташевська, Ірина Станіславівна and Рачук, Тарас Ігорович and Шапаренко, Галина Василівна (2015) The implementation of the module- rating system. High school – full-time school Завуч (17). pp. 15-18.

Ш

Шапаренко, Галина Василівна (2015) Updating a student’s vocabulary of foreign languages. Methodical tips Завуч (17). pp. 39-41.

Шапаренко, Галина Василівна and Жук, Валентина Володимирівна (2015) Inclusive education for children with hearing and speech disorders: from experience of Kyiv general educational institutions Київський університет імені Бориса Грінченка.

Я

Якубов, Сергій Вячеславович (2015) Inverse learning. The new organization of school education Директор школи (7). pp. 57-65.

Якубов, Сергій Вячеславович (2015) The distance learning. Organizational issues Директор школи. Шкільний світ (1). pp. 11-17.

This list was generated on Mon May 20 02:04:29 2024 EEST.