Items where Division is "Кафедра дошкільної освіти" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 53.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2013) The use of scientific and methodical scientist and educator J. Chipiga in the practice of modern primary school Педагогічний процес: теорія і практика. Зб.наук.праць – 2013.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2013) Idea formation of national identity in J. Chipiga publication in the journal "Light" Н.І. Богданець-Білоскаленко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб.статей: Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч. 6. – С. 50-56..

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2013) Проблема нової української школи у працях Я. Чепіги Історико-педагогічний альманах (2). ISSN 2307-4833

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2013) У БАРВИСТОМУ ВІНОЧКУ Слово.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2013) Історіографія спадщини Я.Ф. Чепіги Педагогічний дискурс: зб. наук .праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2013) Не велике я поле зорав... ( до 150-річчя народження Бориса Грінченка) НВФ "Славутич-Дельфін". ISBN 978-966-2071-17-7

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2013) Pedagogues and students" interaction in the process of foreign language teaching Імідж сучасного педагога, 4 (133). pp. 12-14. ISSN 2221-6316

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2013) Взаємодія педагога і дітей при вивченні іноземної мови Імідж сучасного педагога, 4 (133). pp. 12-14. ISSN 2221-6316

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2013) The interaction of a teacher and children in conditions of foreign language learning INNOVATIONS IN EDUCATION: IDEAS, PROJECTS, WORK EXPERIENCE. pp. 50-56. ISSN 978 963 07 8636 2

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2013) Gold Line crossing domestic and public education of preschool children Вихователь-методист дошкільного закладу, 5 (54). pp. 4-10.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2013) The role of play in the lives of children of primary school age Заступник директора школи , 04 (17). pp. 25-34.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2013) Introducing preschoolers with complex phenomena of the world: step by step Вихователь-методист дошкільного закладу, 2 (51). pp. 42-49.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2013) Чинники виховання відповідальності у дітей дошкільного віку Дошкільне виховання.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2013) Взаємодія педагога і дітей при вивченні іноземної мови Імідж сучасного педагога. ISSN 2221-6316

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Довбня, Софія Олегівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Кудикіна, Н.В. and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Пасічник, Алла Володимирівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Шипіло, Л.Я. (2013) Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Науменко, Тетяна Святославівна (2013) ДОШКІЛЬНЯТАМ ПРО СВІТ ПРИРОДИ методичний посібник для вихователів дітей дошкільного віку Настільна книга вихователя.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Науменко, Тетяна Сергіїївна (2013) Дошкільнятам про світ природи. Старший дошкільний вік Настільна книжка вихователя . Генеза, Київ. ISBN 978-966-11-0348-0

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2013) Состояние подготовки детей жошкольного возраста с отклонениями зрения к обучению в общеобразовательной школе Наука вчера, сегодня, завтра: материали II межнародной заочной научно-практической конференции. ISSN 978-5-4379-0315-5

Гаращенко, Лариса Василівна (2013) Ways to organize children's physical education classes zdorovesberegatelny approach Дошкільне виховання, 10 (866). pp. 9-12. ISSN 0321-1401

Довбня, Софія Олегівна (2013) Modern tendencies of methodical software gaming activities for children of preschool age in Ukraine Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology, 9. pp. 49-52. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Довбня, Софія Олегівна (2013) Pedagogical support creative games for preschoolers subject-subject principles in the practice of early childhood education INNOVATIONS IN EDUCATION: IDEAS, PROJECTS, WORK EXPERIENCE. pp. 75-80. ISSN 978 963 07 8636 2

Коваленко, Олена Володимирівна (2013) Януш Корчак та Софія Русова: Різні країни, але спільні гуманістичні ідеї Розвиток Української та Польської освіти педагогічна думка (XIX-XXI).

Коваленко, Олена Володимирівна (2013) Акмеологічна модель професійного зростання педагогівдошкільних закладів Педагогіка і психологія: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень. ISSN 2013

Коваленко, Олена Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Піроженко, Т.О. (2013) Methodological aspects of the educational line "A child in sensory-cognitive space" Вихователь-методист дошкільного закладу , 2 (51). pp. 4-9.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2013) Ідеї трудового виховання в журналі "Дошкільне виховання" в 20-60-х роках ХХстоліття Наукові записки збірник праць молодих вчених та аспірантів (2). pp. 82-89.

Машовець, Марина Анатоліївна and Дам'яненко, В.І. (2013) Вступ до спеціальності Київський Університет імені Бориса Грінченка.

Мельник, Наталія Іванівна (2013) Peculiarities of preschool teachers’ education in Western Europe Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology (9). pp. 15-19. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Мельник, Наталія Іванівна (2013) Peculiarities of scientists' profesional training in higher educational establishment in Western Europe Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи : матеріали міжн. наук.-практ. конф., 17–18 жовтня 2013р. м. Умань, 2. pp. 126-129.

Мельник, Наталія Іванівна (2013) Preschool teacher’s personal development in the process of professional preparation: Ukrainian and German experience SOCIETY FOR CULTURAL AND SCIENTIFIC PROGRESS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE . pp. 1-11.

Мельник, Наталія Іванівна (2013) Professional training of teachers in the context of barriers capturing of Preschool Inclusive education in the educational system of Ukraine Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології: Материалы VII Міжнародної еждународной науково-практичної конференції «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», 1-4 жовтня 2013 р., м. Ялта, 1. pp. 305-308.

Пасічник, Алла Володимирівна (2013) Formation of interest pre-school children to classical literature Психология переходов: Слово. Образ. Действие : Сборник рецензируемых научных статей (28). pp. 97-101. ISSN 1691-0796

Пасічник, Алла Володимирівна (2013) Diagnosis of the level of formation of ethical concepts in older preschoolers Практичний психолог: Дитячий садок, 2. pp. 28-33.

Половіна, Олена Анатоліївна (2013) Теоретичні засади формування творчих здібностей дітей третього року життя Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі (20). pp. 45-50. ISSN 1644-7794

Половіна, Олена Анатоліївна (2013) Forming of the aesthetic attitude to nature in pre-school age children using landscape painting INNOVATIONS IN EDUCATION: IDEAS, PROJECTS, WORK EXPERIENCE. pp. 185-192. ISSN 978 963 07 8636 2

Половіна, Олена Анатоліївна (2013) Шляхи збагачення духовної сфери дітей старшого дошкільного віку в процесі спілкування з мистецтвом живопису Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі (19). pp. 71-78. ISSN 1644-7794

Половіна, Олена Анатоліївна (2013) Формирование у детей старшого дошкольного возраста эстетического отношения к природе средствами пейжажной живописи Innovations in education: ideas, projects, work experience. pp. 185-191. ISSN 978 063 07 8636 2

Сиротич, Наталія Богданівна (2013) КАЗКИ ПО НОВОМУ I Скриня.

Сиротич, Наталія Богданівна (2013) Попередження синдрому "Соціокультурного споживача" засобами театралізованої гри Вихователь - методист дошкільного закладу.

Стаєнна, Олена Олександрівна (2013) Традиції рідного краю як засіб громадянського виховання дітей дошкільного віку Психолого-педагогічні проблеми сільської школи.

Теплюк, Анна Анатоліївна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 180-184.

Теплюк, Анна Анатоліївна (2013) Impact on the psyche of modern cartoons preschooler Дитячий садок, 10 (682). pp. 17-19.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2013) Віконечко у світ грамоти: звуки, буеви, читання Ранок.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2013) Formation of informative interest at preschool Strength to reading books Психология переводов: Слово. Образ. Действие. Сборник рецензируемых научных статей, № 28 // Международная Высшая школа Практической Психологии. – Рига, 2013. – С. 132-136..

Товкач, Ірина Євгеніївна (2013) Віконечко у світ грамоти (Частина 2) Ранок.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2013) Віконечко у світ грамот (частина 1) Ранок.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2013) Віконечко у світ грамоти: слово, речення, звуки Ранок.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2013) Формирование познавательного интереса у ребенка дошкольного возраста к чтению книг XXII Междкународный Летний Университет 17-21 июня 2013. Беларусь, Болгария, Италия, Латвия, Россия, Украина, Франция. Психология переводов: Слово. Образ. Действие. Сборник рецензируемых научных статей, № 28 .

Товкач, Ірина Євгеніївна and Пасічник, Алла Володимирівна (2013) We present a program of "child" subsection "native language, the word home" Дитячий садок, 9 (681). pp. 4-8.

Чекаліна, Валентина Адамівна (2013) Formation of monologue competency of preschool children in the translation process of artistic works «Педагогіка та психологія:актуальні питання наукових досліджень»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 44-46. ISSN 37+159.9 П-24 74.00-88

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2013) Культурологічна складова змісту дошкільної освіти: ретроспектива і сучасність SCIENCE AND EDUCATIONA A NEW DIMENSION Pedagogy and Psychology.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2013) Історіографічний аналіз культурологічної складової змісту дошкільної освіти Педагогічний дискурс: зб. наук. праць.

Шевчук, Антоніна Семенівна (2013) Electronic educational course in a higher educational institution Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія, 27. pp. 125-131.

Шинкар, Тетяна Юріївна and Руденко, Людмила Степанівна (2013) Dіagnostika creative zdіbnostey dіtey older than doshkіlnogo vіku Вихователь-методист дошкільного навчального закладу, 8. pp. 11-18.

This list was generated on Thu Apr 18 02:04:52 2024 EEST.