Items where Year is 2004

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 52.

Braichevska, Olena and Volosiuk, Halyna and Malynovska, Olena and Pylynskyi, Yaroslav and Popson, Nancy and Ruble, Blair A. (2004) Nontraditional Immigrants in Kyiv Колективна (двоосібна). ©2004 Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C..

Tarnovska, Olga (2004) Considerations about Spanish Paremiological Minimum Letras de Hoje, Estudos em torno da fraseologia 135 (39), Porto Alegre (Brasil) : EDIPUCRS.

Іванюк, Ганна Іванівна (2004) Модель учителя у теоретико-практичній спадщині В.О. Сухомлинського Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки. Випуск 8 (8).

Базиль, Людмила Олександрівна (2004) Formation and Development of School Literary Education in Ukraine in 1918 – 1938. PhD thesis, Інститут педагогіки АПН України.

Бацак, Костянтин Юрійович (2004) Італійська еміграція в Україні наприкінці XVIII-у першій третині XIX століття XI К.:Знання України, 2004.-300 с.- бібліогроф. с286-297. ISBN 966-316-040-3

Буйницька, Оксана Петрівна (2004) Урок-дослідження "Світ електрики" (8 клас) Фізика та астрономія в школі: науково-методичний журнал (6). pp. 2-4.

Васильєв, Олексій Олександрович (2004) Definition of norms of development of the feeling of harmony of a human Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психологіїім. Г.С. Костюка АПН України. / За ред. Максименка С. Д. , т. VI (в.6). pp. 47-55.

Веретенко, Тетяна Григорівна (2004) Preparing young people for life in a multicultural world - a requirement of the present Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія, 66 (1021). pp. 15-21. ISSN 2227-1864

Веретенко, Тетяна Григорівна (2004) Training students for future social workers to work in clubs in the community Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія (3). pp. 114-122. ISSN 2227-1864

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2004) Development of Old Ukrainian phonetic system on the basis of conventional spelling of the XVI – XVIII centuries (hagiographic monument of literature) PhD thesis, Національна академія наук України.

Гавронський, Вадим Володимирович and Задніпрянець, Ірина Іванівна (2004) Control of knowledge of physics. Tests. grade 7 Навчально-методичний комплекс "На допомогу вчителю" . КМПУ ім. Б.Грінченка, Київ.

Гайдаш, Анна Владиславівна (2004) ЖІНОЧА ДРАМАТУРГІЯ США В КОНТЕКСТІ ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНИХ ШУКАНЬ АМЕРИКАНСЬКОГО ТЕАТРУ КІНЦЯ 1970-90-х РОКІВ Doctoral thesis, Київський національний лінгвістичний університет.

Гальчук, Оксана Василівна (2004) Героїчна людина чи людяний герой? (Трансформація агіографічних мотивів у західноєвропейській та українській прозі XVIII – XIX ст.) Київська старовина (3). pp. 92-96.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2004) Features of language development of children five years Сучасні п’ятирічні діти: особливості розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 36-38.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2004) Problem of continuity between preschool and school parts of education матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ["Особливості освіти дітей шестирічного віку: проблеми, пошуки, досвід, знахідки]. pp. 28-30.

Горбенко, Галина Василівна (2004) Формирование у студентов вуза отношения к труду как ценности. PhD thesis, библиотеке Костромский государственный университет им. Н. А. Некрасова.

Гошко, Тетяна Юріївна and Березанська, С.С. and Самолюк, В.О. (2004) Колективне поховання тшинецької культури на р.Горинь Археологія (10). pp. 111-125. ISSN 0235-3490

Грипас, Оксана Юріївна (2004) СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕННЯ З ТРИВАЛЕНТНИМИ ПРЕДИКАТАМИ Система і структура східнослов’янських мов. ISSN 966-7201-26-0

Капіруліна, Світлана Леонідівна (2004) Technology of module-developing studies of physical geography of students of 7th class of general school PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Planning stages of industrial practice activity in process formation of a standard of work of VEI pupil. Дидактика професійної школи (Вип.1). pp. 160-164. ISSN 966-8776-00-3

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Creative activities stimulation in students industrial training process. Педагогіка і психологія професійної освіти (1). pp. 41-50.

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Development of creative abilities of students VET artistic profile as the key work culture. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія (210). pp. 74-84.

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Role of Teacher's Professional Ethics in the Process of Forming the Vocational School Students' Work Culture Педагогіка і психологія професійної освіти (3). pp. 20-32.

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Formation of vocational school students professional interests as a component of labor culture / Педагогіка і психологія професійної освіти (2). pp. 93-102.

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Forming work culture of vocational and technical educational institution artistic profile Місто, Чернівці. ISBN 966-8341-33-3

Кочерга, Олександр Васильович (2004) Factors mental health and creative development of children КМПУ імені Б.Д. Грінченка, Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна (2004) Games Library for Parents Діти - батьки - сім`я. Практична психологія та соціальна робота (1). pp. 18-24.

Лях, Тетяна Леонідівна (2004) Games Library for Parents (botanical walk, night walk, hike Robinson, walk with balls) Діти - батьки - сім`я. Практична психологія та соціальна робота (1). pp. 25-30. ISSN 966-675-277-8

Лях, Тетяна Леонідівна (2004) Volunteering as a social phenomenon Проблеми педагогічних технологій : зб. наук. пр. (3-4). pp. 139-144.

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Виноградова, О.А. and Лютий, В.П. (2004) Prevention of HIV/AIDS and risk behavior among students shelters for minors Версо-04, Київ.

Макарова, Марія Володимирівна (2004) Формирование стратегии и направлений подготовки менеджеров для издательського дела. Книга и мировая цивилизация (1). ISSN 5-02-033229-1

Мельник, Валентина Іванівна (2004) La correlation lexicale et sociolinguistique du français et de l'ukrainien Франція та Україна. Науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. Х Міжнародна конференція. pp. 278-282. ISSN 966-525-503-7

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2004) Освіта в структурі суспільно-політичних процесів першої половини ХХ століття Генеза (1(9)). pp. 32-51.

Палійчук, Еліна Олександрівна (2004) HUMAN TRAFFICKING SITUATION IN CONTEMPORARY ENGLISH-LANGUAGE MEDIA DISCOURSE: A COGNITIVE PERSPECTIVE Гуманітарна освіта в технічних навчальних закладах (9). pp. 39-45. ISSN 966-7773-70-1

Полянский, Вячеслав Анварович (2004) The style of early jazz Вячеслав Полянський, Київ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2004) Замок Фонтенбло как колыбель новой художественной культуры Франции периода маньеризма Полікультуротворча діяльність.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2004) Стильоутворюючі чинники мистецтва Другої школи Фонтенбло Вісник НАУ (1). pp. 113-126.

Русаченко, Наталя Павлівна (2004) Morphonological processes in word-formation and accidence of the Old Ukrainian language in the second half of the XVI - XVIII cen PhD thesis, Національна академія наук України.

Сафарян, Світлана Іванівна (2004) Literature textbook: what kind should it be? Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (1). pp. 6-8.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2004) The image of St. George in the poetry of M. Tsvetaeva Культура народов Причерноморья (49).

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2004) Adults' education: technological aspect Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). pp. 184-187. ISSN 1609-8595

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2004) Uninterrupted professional education and technological means of its support Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). pp. 96-102. ISSN 1609-8595

Слюсаревський, Назар Миколайович (2004) The Ukraine in Materialized and Personalized Symbols Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наукових праць. pp. 349-352.

Смольникова, Галина Валентинівна (2004) Teach children to communicate Дошкільне виховання (9). pp. 14-16. ISSN 0321-1401

Смольникова, Галина Валентинівна (2004) Features of communication junior and senior preschool children in various activities Актуальні проблеми психології. Том ІV. Психологія розвитку дошкільника. Випуск 2. Збірник наукових статей. pp. 103-108.

Стаднік, Надія Вікторівна (2004) Почуття відповідальності як моральна якість особистості Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2004) Historical chronology. Calendar Systems of the peoples: Study Guide of auxiliary (special) historical disciplines (for students historians of social-humanitarian faculty Borys Grinchenko Kyiv Municipal Pedagogical University Навчальний посібник . КМПУ імені Б. Д. Грінченка, Київ.

Тарновська, Ольга (2004) Словник найуживаніших іспанських прислів’їв з українськими та російськими відповідниками Одноосібний. Логос, Київ.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2004) Psychology for high school students(from self-knowledge to social responsibility) Центр навчальної літератури, Київ, Україна.

Ткач, Марія Михайлівна (2004) The Artistic World Attitude Formation of Future Musicians- Pedagogues in the Process of Professional Training PhD thesis, Київський національний університет культури і мистецтв.

Тур, Микола Григорович (2004) Консенсус чи паралогія: до легітимації наукового знання Практична філософія (4). pp. 159-166.

Тур, Микола Григорович (2004) Граничне обґрунтування в трансцендентальній філософії: головні ускладнення та шляхи їх подолання Sententiae XI (2). pp. 18-28.

This list was generated on Tue Jul 23 02:01:31 2024 EEST.