Елементи, в яких автор: "Бітківська, Галина Володимирівна"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Кількість елементів: 56.

Стаття

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Модернізація «шевченківського тексту» в літературних журналах 2000-х років Шевченкознавчі студії, 19. с. 200-207.

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Українська література в журналі «Literatura na świecie»: контекст та інтерпретація Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. (31). с. 195-201. ISSN 2075-437Х

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Читач у комунікативному дискурсі сучасного літературного журналу Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (10). с. 17-22. ISSN 2311-2433

Бітківська, Галина Володимирівна (2016) Гра в жанровій моделі літературного журналу: до постановки проблеми Синопсис: текст, контекст, медіа (1(13)). ISSN 2311-259X

Бітківська, Галина Володимирівна (2016) «Український текст» російських літературних журналів Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (62). с. 44-46. ISSN 966-7631-70-2

Бітківська, Галина Володимирівна (2016) Білоруська література в журналі «Всесвіт»: контекст та інтерпретація Беларуская література у культурнай прасторы сучаснага грамадства. с. 136-138. ISSN 978-985-552-530-2

Бітківська, Галина Володимирівна (2016) Ідеологічний дискурс сучасного літературного і культурологічного журналу Inskrypcje. Półrocznik, 6 (1). с. 61-72. ISSN 2300-3243

Бітківська, Галина Володимирівна (2016) Інтерпретація образу іншого в дорожньому нарисі літературного журналу Синопсис: текст, контекст, медіа (4). ISSN 2311-259X

Бітківська, Галина Володимирівна (2016) Проблеми драматургії на сторінках українських часописів на межі ХХ–ХХІ століття Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXІV., 64. с. 114-119. ISSN 2307-8037

Бітківська, Галина Володимирівна (2015) Образ Іншого в сучасному літературному журналі Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2 (9). с. 16-18. ISSN 2073-0071

Бітківська, Галина Володимирівна (2015) "Польський текст" сучасних літературних журналів у іінтермедіальному аспекті Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць., 27. с. 265-271. ISSN 2075-437Х

Бітківська, Галина Володимирівна (2015) Інтермедіальний образ художника в літературному журналі Zbiór raportów naukowych. „Literatura i kulturoznawstwo. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka„ (30.03.2015 - 31.03.2015), 39. с. 16-20. ISSN 978-83-65207-08-1 (t.1)

Бітківська, Галина Володимирівна (2015) Інтермедіальність як засіб моделювання часопростору в сучасному літературному журналі Літературознавчі студії, 1 (43). с. 37-46.

Бітківська, Галина Володимирівна (2015) Kомунікативні стратегії сучасного літературного журналу: інтермедіальний аспект Синопсис: текст, контекст, медіа (3). с. 1-8. ISSN 2311-259X

Бітківська, Галина Володимирівна (2014) Інтермедіальний дискурс повісті Григорія Штоня "Пастораль" Zbiór raportów naukowych. „Literatura i kulturoznawstwo, 2014. Osiągnięć, projekty hipotezę.„. (29.12.2014 -30.12.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 152 str., 36. с. 7-10. ISSN 978-83-64652-79-0

Бітківська, Галина Володимирівна (2014) Інтермедіальний дискурс роману Єжи Єнджеєвича «Українські ночі, або родовід генія» Рідна мова : освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі, 21. с. 35-41. ISSN 1644-7794

Бітківська, Галина Володимирівна (2014) Інтермедіальна поетика "роману про художника" (на матеріалі творів Семена Ласкіна) Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр, 2. с. 116-123.

Бітківська, Галина Володимирівна (2014) «Шевченківський текст» у літературному журналі: до проблеми інтермедіальності Літературознавчі студії, 42 (1). с. 105-115.

Бітківська, Галина Володимирівна (2014) Інтермедіальний дискурс повісті Р. Іваничука «Смерть Юди» Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки), 1 (4). с. 68-71. ISSN 2311-2433

Бітківська, Галина Володимирівна (2013) Інтермедіальність сучасного українського літераутрного журналу: до постановки проблеми Літературознавчі студії, 37 (1). с. 42-48.

Бітківська, Галина Володимирівна (2013) Інтермедіальні стратегії сучасного українського літературного журналу Науковий вісник, 4.11. с. 16-20. ISSN 2078-2128

Бітківська, Галина Володимирівна (2013) Міжкультурний діалог у журнальному контексті: інтермедіальні зв'язки Літературознавчі студії, 40 (1). с. 65-73.

Бітківська, Галина Володимирівна (2013) Візуальний образ у сучасному літературному журналі Літературознавчі студії, 39 (1). с. 95-102.

Бітківська, Галина Володимирівна (2012) Поетика п’єси Г. М. Енценсбергера «Геть Гете!»: до питання впливу масмедіа на літературні жанри Наукові праці КПНУіІО, 30 (1). с. 31-34. ISSN -

Бітківська, Галина Володимирівна (2012) Мотив «лице і маска» в п’єсі М. Булгакова «Дон Кіхот» Жизнь и творчество Михаила Булгакова в современном восприятии: материалы Первой апрельской ежегодной научной конференции (Москва, апрель 2011 г.)), 1 (1). с. 70-77. ISSN 978-5-9902326-3-1

Бітківська, Галина Володимирівна (2011) Фаустівська тема в творчості А. Чехова Зарубіжна література в школах України (2). с. 15-17.

Бітківська, Галина Володимирівна (2011) Сновидіння як структурний елемент у повісті Крісти Вольф «Кассандра» Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах, 22 (1). с. 132-142. ISSN 966-7773-70-1

Бітківська, Галина Володимирівна (2010) Мотив гри в романі Ельфріди Єлінек «Піаністка» Гуманітарна освіта в технічних навчальних закладах, 20 (1). с. 121-128. ISSN 966-7773-70-1

Бітківська, Галина Володимирівна (2010) Середньовічні мотиви в романі І. Роздобудько «Ґудзик» Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). с. 13-15. ISSN 978-966-7548-48-3

Бітківська, Галина Володимирівна (2010) Особливості вивчення літератури середніх віків у загальноосвітніх навчальних закладах Викладання зарубіжної літератури: проблеми та досягнення. Султанівські читання: збірник статей, 1 (1). с. 10-13. ISSN 978-966-2289-21-3

Бітківська, Галина Володимирівна (2010) «Нет, весь я не умру…»: аналіз вірша Й. Бродського «Перед памятником А.С. Пушкину в Одессе» Иосиф Бродский в ХХІ веке: материалы международной научно-исследовательской конференции. Санкт-Петербург. 20–23 мая 2010 г.. с. 189-193. ISSN 978-5-8465-1028-9

Бітківська, Галина Володимирівна (2009) Тема природи в поезії вагантів Зарубіжна література в школах України (7-8). с. 38-40.

Розділ підручника/навчального посібника

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Історія української літератури ХХ — поч. ХХІ ст. In: Історія української літератури ХХ — поч. ХХІ ст. Альма-матер, 3 . Видавничий центр "Академія", Київ, с. 336-349. ISBN 978-966-580-507-6

Бітківська, Галина Володимирівна та Бондарева, Олена Євгенівна та Ільїнська, Ніна Іллівна та Мацапура, Валентина Іванівна та Гальчук, Оксана Василівна (2016) Інтегрований курс. Література (російська і зарубіжна). Підручник для 8 класу знз з навчанням російською мовою In: Литература. Грамота, Киев, с. 244-269. ISBN 978-966-349-582-8

Бондарева, Олена Євгенівна та Ільїнська, Ніна Іллівна та Мацапура, Валентина Іванівна та Бітківська, Галина Володимирівна (2014) Інтегрований курс "Література" (російська і світова): підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою In: Интегрированный курс "Литература". Грамота, Киев. ISBN 978-966-349-465-4

Бондарева, Олена Євгенівна та Ільїнська, Ніна Іллівна та Мацапура, Валентина Іванівна та Бітківська, Галина Володимирівна (2013) Інтегрований курс "Література" (російська і світова) : підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання In: Интегрированный курс "Литература". 5 класс. Грамота, Киев.

Підручник/посібник

Бітківська, Галина Володимирівна та Бондарева, Олена Євгенівна та Ільїнська, Ніна Іллівна та Мацапура, Валентина Іванівна (2015) Интегрированный курс "Литература" (русская и зарубежная). 7 класс Грамота, Київ. ISBN 978-966-349-556-9

Бондарева, Олена Євгенівна та Ільїнська, Ніна Іллівна та Мацапура, Валентина Іванівна та Бітківська, Галина Володимирівна (2014) Интегрированный курс литература, 6 класс Грамота, Київ. ISBN 978-966-349-465-4

Бондарева, Олена Євгенівна та Ільїнська, Ніна Іллівна та Мацапура, Валентина Іванівна та Бітківська, Галина Володимирівна (2013) Интегрированній курс литература, 5 класс Грамота. ISBN 978-966-349-399-2

Бітківська, Галина Володимирівна та Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2010) Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ століття. Практикум Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Патент/свідоцтво

Бондарева Олена Євгенівна (2016) свідоцтво про реєстрацію авторського права на підручник "Література (російська та зарубіжна). 8 клас" 65822.

Державна служна інтелектуальної власності України (2014) Интегрированный курс "Литература" для 6 класса общеобразовательных учебных заведений 978-966-349-465-4.

Навчально-методичні матеріали

Бітківська, Галина Володимирівна та Анісімова, Людмила Вікторівна (2018) Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна та Анісімова, Людмила Вікторівна (2017) Робоча програма «Історія зарубіжної літератури» для студентів спеціальності 035 Філологія. 035.01. Українська мова і література, 2017. [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Робоча навчальна програма "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Робоча навчальна програма "Історія зарубіжної літератури" ФП [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Інтермедіальні студії сучасної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогічна практика виробнича" [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Світова література: Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури для студентів ІІ курсу [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна (2015) Робоча навчальна програма "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна (2015) Історія зарубіжної літератури. Робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна (2013) Історія зарубіжної літератури Середньовіччя та Відродження, ХVІІ–ХVІІІ століття. Збірник тестових завдань [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Sun Jun 24 18:59:07 2018 EEST.