Items where Author is "Дерека, Тетяна Григорівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 50.

Дерека, Тетяна Григорівна and Гацко, Олена Володимирівна and Бистра, Ірина Ігорівна (2019) Соціально-психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку засобами ігор «Спортивний вісник Придніпров’я» – науково-практичний журнал (2). pp. 60-68. ISSN 2071-1476

Дерека, Тетяна Григорівна and Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Гацко, Олена Володимирівна (2018) Psychological features of students of higher educational institutions Педагогічний процес: теорія і практика (3). pp. 7-15. ISSN 2412-0154; 2078-1687

Дерека, Тетяна Григорівна and Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Корж, Євген Миколайович (2018) Principal-summer sphere of sportsman's personality: peculiarities of formation Спортивний вісник Придніпров'я (1). pp. 18-21. ISSN 2071-1476

Дерека, Тетяна Григорівна and Туманова, Валентина Миколаївна and Бистра, Ірина Ігорівна and Гацко, Олена Володимирівна (2017) Estimation of the adaptive potential of cardiovascular system of i year students ScienceRise: Pedagogical Education (10). pp. 13-17. ISSN 2519-4984, 2519-4976

Дерека, Тетяна Григорівна and Туманова, Валентина Миколаївна (2017) Modern foreign experience of professional training of p.e. specialists for Ukraine. Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (10). pp. 32-35. ISSN 2311-2220

Туманова, Валентина Миколаївна and Дерека, Тетяна Григорівна and Гацко, Олена Володимирівна (2017) Pedagogical practice in a general educational institution Університет ім.Б.Грінченка, м.Київ.

Дерека, Тетяна Григорівна and Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна (2017) The assessment of physical fitness of secondary school age children Науковий часопис Серія 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/” (8). pp. 19-22. ISSN 2311-2220

Поляничко, Олена Миколаївна and Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Метод проекту як засіб розвитку особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 191-197.

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Acmeological principles of physical education specialists’ lifelong professional training EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Acmeological principles of physical education specialists’ lifelong professional training EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професор Десятова Т.М. на дисертацію Дереки Т.Г. за темою:"Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання" EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, профессор Дубасенюк О.А. на дисертацію Дереки Т. Г. за темою: "Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання" EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Клопова Р.В. на дисертацію Дереки Т.Г. "Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання" EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дерека, Тетяна Григорівна and Туманова, Валентина Миколаївна and Бистра, Ірина Ігорівна and Гацко, Олена Володимирівна (2017) Estimation of the adaptive potential of cardiovascular system of 1 year students ScienceRise: Pedagogical Education (10). pp. 13-17. ISSN 2519-4984, 2519-4976

Дерека, Тетяна Григорівна and Туманова, Валентина Миколаївна (2017) Professional training of P.E. Specialists: modern foreign experience for Ukraine Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи». pp. 60-66.

Дерека, Тетяна Григорівна and Туманова, Валентина Миколаївна (2017) Modern priorities of building physical education specialists’ professional competence «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» (3-4). pp. 95-100. ISSN 609-8595, 2412-0774

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) THE PEDAGOGICAL THEORY OF PHYSICAL EDUCATION SPECIALISTS’ CONTINUOUS PROFESSIONAL TRAINING PROBLEM Молодий вчений (10). pp. 230-236. ISSN 2304-5809

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Acmeological principlesof formation dynamic of physical education specialists’ acmeological competence activities’ component. Физическое воспитание студентов (5). pp. 10-16. ISSN 2075-5279

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Acmeological qualities of a personality as a component of acmeological competence of physical education specialists Педагогіка, психол. та медико-біол. проблеми фіз. вих. і спорту. – Харків: ХДАДМ, (5). pp. 19-25. ISSN 1818-9172

Dereka, Tetiana and Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Formation of personality’s acme-qualities as a component of physical education specialists’ acmeological competence Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports (5). pp. 19-25. ISSN 2308-7269

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) TENDENCIES OF PHYSICAL EDUCATION DEVELOPMENT IN UKRAINE AT THE BEGINNING OF ХХІ CENTURY Освітологія / українсько-польський щорічник (5). pp. 28-33. ISSN 2226-3012

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) The modern trends of physical education specialists’ professional training in the European Union Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 43-50. ISSN 2076-6173

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) The acmeology development: philosophical aspect Педагогічний часопис Волині (2). pp. 14-19. ISSN 2415-8143

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Professional training of physical education specialists in the eu countries (EASTERN EUROPE) Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (3). pp. 300-307. ISSN 2078-2128

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) THE FORMS OF PHYSICAL EDUCATION SPECIALISTS’ PROFESSIONAL TRAINING BASED ON THE ACMEOLOGY PRINCIPLES Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (149). pp. 46-50. ISSN 978-966-7406-57-8

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) THE ACMEO-POTENTIAL OF UNIVERSITY IN PHYSICAL EDUCATION SPECIALISTS’ PROFESSIONAL TRAINING Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (10). pp. 35-40. ISSN 2076-586Х

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Acme-motivational component of physical education specialists’acmeological competence: the dynamics of formation during lifelong professional training Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (139). pp. 307-311.

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) THE FEATURES OF PHYSICAL EDUCATION SPECIALISTS’ PROFESSIONAL TRAINING IN CIS, EU AND US Первый независимый научный вестник (8). pp. 48-50. ISSN 2413-2306

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Continuous professional training of physical education: acmeological principles. Одноосібна. Едельвейс, Київ.

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) PHYSICAL EDUCATION SPECIALISTS’ PROFESSIONAL TRAINING IN THE UNITED STATES Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 71-76. ISSN 1609-8595

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) THE FEATURES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS’ PROFESSIONAL ACTIVITY IN US Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (2). pp. 59-63. ISSN 2078-2128

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) HISTORY OF ACMEOLOGY IN UKRAINE Актуальні проблеми розвитку світової науки. pp. 46-50. ISSN 6827-2341

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) THE PROFESSIONAL TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION SPECIALISTS IN CIS XІІ международная заочная конференция «Развитие науки в ХХІ веке». pp. 121-127. ISSN 6827-0151

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) THE FORMATION OF FUTURE SPECIALISTS’ IN PHYSICAL EDUCATION ACMEOLOGICAL COMPETENCE DURING THE SELF-STUDY Педагогічний процес: теорія та практика (2). pp. 75-80. ISSN 2078-1687

Гацко, Олена Володимирівна and Туманова, Валентина Миколаївна and Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Syllabus (continuous) "Pedagogical practice" for students of 0102 field of knowledge Physical Education specialty 017 - Physical culture and sport [Teaching Resource]

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) The work program "acmeology in physical education" for students of specialty 017 - Physical culture and sport [Teaching Resource]

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Диба, Тетяна Григорівна and Дерека, Тетяна Григорівна (2015) The continuous professional education phenomenology as a way of “ACME” achievement Международный научно-исследовательский журнал (5 (36)). pp. 20-21. ISSN 2303-9868 PRINT

Буйницька, Оксана Петрівна and Морзе, Наталія Вікторівна and Паламарчук, Лариса Борисівна and Терентьєва, Наталія Олександрівна and Брюханова, Галина В'явеславівна and Галицька, Майя Михайлівна and Грищук, Юлія Володимирівна and Громова, Наталія Михайлівна and Диба, Тетяна Григорівна and Козак, Людмила Василівна and Кузьменко, Ольга Миколаївна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Міляєва, Валерія Робертівна and Пляченко, Тетяна Миколаївна and Прошкін, Володимир Вадимович and Стаднік, Надія Вікторівна and Тригуб, Ілона Іванівна and Дерека, Тетяна Григорівна (2015) Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (24). ISSN 2311-2409

Диба, Тетяна Григорівна and Дерека, Тетяна Григорівна (2015) THE PHILOSOPHICAL AND PEDAGOGICAL ORIGINS OF ACMEOLOGY DEVELOPMENT Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2). pp. 87-100. ISSN 2312-5829

Диба, Тетяна Григорівна and Дерека, Тетяна Григорівна (2015) The modern aspects of contents of lifelong physical education specialists’ training development Педагогічний процес: теорія та практика (5-6). pp. 16-21. ISSN 2078-1687

Диба, Тетяна Григорівна and Дерека, Тетяна Григорівна (2015) Historical and pedagogical analysis of acmeology development Europäische Fachhochschule (European Applied Sciences) (4). pp. 28-31. ISSN 2195-2183

Диба, Тетяна Григорівна and Дерека, Тетяна Григорівна (2015) PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS OF PHYSICAL TRAINING ON THE COMPETENCE BASE The Advanced Science Journal (USA) (5). pp. 99-102. ISSN 2219-746X; 2219-7478

Диба, Тетяна Григорівна and Дерека, Тетяна Григорівна (2015) PROFESSIONAL TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION BASED ON COMPETENCE Международный научно-практический и методический журнал "СМАЛЬТА" (2). pp. 25-29. ISSN 2312-1580

Диба, Тетяна Григорівна and Дерека, Тетяна Григорівна (2015) THE ACMEOLOGICAL BASES OF PHYSICAL EDUCATION SPECIALISTS LIFELONG PROFESSIONAL LEARNING: THE BASIC OF DEFINITIONS Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 24-31. ISSN 1609-8595

Диба, Тетяна Григорівна and Туманова, Валентина Миколаївна and Дерека, Тетяна Григорівна (2014) Професійні компетенції та компетентності вчителя фізичної культури Фізична культура і спорт у сучасному суспільстві: досвід, проблеми, рішення (у циклі Анохінських читань) : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2014 р.. pp. 5-12.

Диба, Тетяна Григорівна and Радзієвський, Павло Олександрович and Радзієвська, Марія Петрівна and Мілановська, Каземіра and Дерека, Тетяна Григорівна (2014) Lifestyle of 7-9-year-olds children in Poland and Ukraine with respiratory diseases (according to a poll of parents) Kierunki rozwoju fizjoterapii i kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia. p. 74. ISSN 978-83-934424-3-0

Туманова, Валентина Миколаївна and Гацко, Олена Володимирівна and Диба, Тетяна Григорівна and Дерека, Тетяна Григорівна (2014) Pedagogical practice is in general establishment [Teaching Resource]

Диба, Тетяна Григорівна and Нестерова, Тетяна Володимирівна and Іванько, Валентина Володимирівна and Дерека, Тетяна Григорівна (2012) Health_improving orientation technology of physical education’s process after recovering from respiratory diseases among children at the age of 7—8 in Poland and Ukraine Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 57-72.

Диба, Тетяна Григорівна and Косік, Микола Сергійович and Косік, Наталія Леонідівна and Дерека, Тетяна Григорівна (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 125-129.

This list was generated on Sun Nov 29 15:24:08 2020 EET.