Items where Author is "Кисельова, Ірина Іллівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Article

Кисельова, Ірина Іллівна (2019) Project method as a technology of personal-oriented approach at English lessons with students of non-linguistic specialties Інноваційна педагогіка (11). pp. 40-43. ISSN 2663-6093

Кисельова, Ірина Іллівна (2018) Виховання толерантності у студентів спеціальності «соціальна-педагогіка» на заняттях з іноземної мови з використанням індивідуального підходу Український психолого-педагогічний науковий збірник (13). pp. 40-44.

Кисельова, Ірина Іллівна (2017) Individual work and the development of cognitive independence of students of non-linguistic specialties in the process of learning of foreign languages Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні. pp. 124-126.

Кисельова, Ірина Іллівна (2017) Особливості використання індивідуального підходу в навчанні монологічному мовленню студентів нефілологічних спеціальностей при вивченні англійської мови в ВНЗ Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі. pp. 59-61.

Кисельова, Ірина Іллівна (2017) Активізація пізнавальної діяльності в процесі навчання англомовному говорінню студентів сoціально-психологічних спеціальностей Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 77-83.

Кисельова, Ірина Іллівна (2015) Розвиток пізнавальної активності студентів немовних спеціальностей при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. Матеріали науково-методичного семінару. pp. 76-83.

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 139-141.

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Використання індивідуального підходу при вихованні толерантності у студентів - майбутніх викладачів на заняттях іноземної мови Людські цінності і толерантність у сучасному світі:міжконтинентальний діалог інтелектуалів.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16 листопада, м. Київ). pp. 139-141. ISSN 177:37.015.311-021.483

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Використання індивідуального підходу при вихованні толерантності у студентів – майбутніх викладачів на заняттях іноземної мови Людські цінності і толерантність у сучасному світі:міжконтинентальний діалог інтелектуалів.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16 листопада, м. Київ) . pp. 139-141. ISSN 177:37.015.311-021.483

Conference or Workshop Item

Кисельова, Ірина Іллівна (2018) Особливості навчання професійно-орієнтованому спілкуванню іноземним мовам студентів магістратури непрофільних спеціальностей в сучаних умовах лінгвістичної підготовки In: Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук, 23 - 24 березня 2018 р., Львів.

Кисельова, Ірина Іллівна (2013) Організація самостійної роботи студентів в контексті особистісно-орієнтованого підходу при вивченні іноземної мови за професійним спрямування в умовах Болонського процесу In: Педагогіка та психологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення.

Кисельова, Ірина Іллівна (2012) Індивідуальний підхід як необхідна складова у навчанні іноземних мов за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Міжнародна науково-практична конференція "Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології" 2-3 березня 2012 р., 2-3 березня 2012, Лбвів.

Кисельова, Ірина Іллівна (2012) Індивідуальний підхід при здійсненні поточного контролю з іноземної мови за професійним спрямуванням у студентів немовних спеціальностей в ВНЗ In: Міжнародна науково-практична конференція "Роль педагогіки і психології у сучасному світі" 16-17 листопада 2012 р., 16-17 листопада 2012, Львів.

Кисельова, Ірина Іллівна (2012) Індивідуальний підхід при здійсненні поточного контролю з іноземної мови за професійним спрямуванням у студентів немовних спеціальностей в ВНЗ In: Роль педагогіки та психології в сучасному світі, 16-17 листопада 2012, Львів.

Кисельова, Ірина Іллівна (2012) Індивідуальний підхід як необхідна складова у навчанні іноземних мов за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Людина і сучасне суспільство: пробелми педагогіки та психології", 2-3 березня 2012, Львів.

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Використання ситуативного методу в навчанні іноземній мові студентів педагогічних спеціальностей In: Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" 24-25 березня 2011 р., 24-25 березня 2011, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Використання ситуативного методу в навчанні іноземної мови студентів педагогічної спеціальності In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 24-25 березня 2011 р, 24-25 березня 2011, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2010) Особистісно-орієнтований підхід в навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" 25-26 березня 2010 р., 25-26 березня 2010, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2010) Особистісно-орієнтований підхід в навчанні іноземної мвои за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2009) Особливості індивідуального підходу у вивченні іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному ВНЗ In: Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" 25-26 березня 2009 р., 25-26 березня 2009, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2009) Особливості індивідуального підходу у вивченні іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному ВНЗ In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України, 25-26 березня 2009 .р., Київ.

Teaching Resource

Кисельова, Ірина Іллівна (2019) Професійне спілкування іноземною мовою [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2019) Професійно-орієнтована іноземна мова [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2019) Іноземна мова [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2019) Міжнародні екзамени з англійської мови [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2019) Іноземна мова [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна and Михайлик, Ольга Петрівна (2016) [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2014) [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2014) [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2014) [Teaching Resource]

Лисенко, Ганна Василівна and Кисельова, Ірина Іллівна and Михайлик, Ольга Петрівна (2014) [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Oct 24 17:37:59 2020 EEST.