Елементи, в яких автор: "Огнев’юк, Віктор Олександрович"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Кількість елементів: 65.

Стаття

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2018) Developing education as an opportunity for medium-developed countries in the context of innovative revolution: a case of Ukraine Modern Discourses (1). с. 13-23.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2018) Український університет у добу експонентного розвитку Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). с. 1-25. ISSN 2312-5829

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2018) Український учитель. Крок на зустріч Директор школи, ліцею, гімназії (2). с. 15-24. ISSN 2309-7744

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2017) «Аватари» поступу Рідна школа (9-10). с. 17-24. ISSN 0131-6788

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2017) Лідери для нової української школи Неперервна освіта: Акмеологічні студії (Педагогічні науки. Психологічні науки) (1). с. 4-13.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016) In search of educational strategy for Ukraine The Modern Higher Education Review (1). с. 31-38. ISSN 2518-7635

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016) Освіта та конкурентоспроможність суспільства OŚWIATOLOGIA/ОСВІТОЛОГІЯ. ISSN 2226-3012

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016) Підготовка експертів у галузі освіти в Україні Освітологія / українсько-польський щорічник (4). с. 56-65. ISSN 2226-3012

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Огнев’юк, Віктор Олександрович (2015) Професійна підготовка експертів у галузі освіти в Україні: експериментальна міждисциплінарна програма The advanced science journal (6). с. 98-103. ISSN 2219-746X

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2014) Акме-особистість, акме-суспільство, акме-країна Акмеологія — наука ХХІ століття : матер. ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 трав. 2014 р., м. Київ. с. 3-19.

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Сисоєва, Світлана Олександрівна (2014) К проблеме развития научного направления интегрированного исследования сферы образования "Alma Mater" Вестник высшей школы (3). с. 22-30.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2014) Борис Грінченко: спроба реконструкції філософії життя «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 5-24.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2014) Освітня політика як державний пріоритет польсько-український / українсько-польський щорічник «Освітологія». (ІІІ). с. 59-65.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2014) Великий Просвітитель України: до ювілею Бориса Грінченка Рідна школа (1/2). с. 3-11.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2014) Роль Б.Грінченка у формуванні національної ідентичності українського народу Wielokulturowość i edukacja. с. 123-133.

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Сисоєва, Світлана Олександрівна (2014) Науковий напрям інтегрованого дослідження освіти – освітологія Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 5-13. ISSN 1609-8595

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2013) School Education in the Context of Seven Evolutionary Steps The International Journal for Education Law and Policy. (9). с. 163-171.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 груд. 2012 р.. с. 7-14.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Взаємодія освіти та соціально-економічної сфери суспільства "Директор школи, ліцею, гімназії" (5). с. 11-22.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Університет і суспільство Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 14-26.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Університет і суспільство Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 14-26.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів Освітологічний дискус: електронне наукове фахове видання (2).

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Освітологія - науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти Рідна школа (4-5). с. 44-51. ISSN 0131-6788

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2011) Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти Освітологія / українсько-польський щорічник (1). с. 69-75. ISSN 2226-3012

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2011) Роль освіти у формуванні цінностей демократичного суспільства Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти : зб. наук. праць. с. 34-40.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2011) Розвиток в університетській освіті акме-компетентнісного потенціалу майбутнього фахівця Акмеологія - наука ХХІ століття : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. 17-18 лютого 2011 р.. с. 6-9.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2011) Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти Цілісне уявлення про освіту - на зустріч з освітологією (польською мовою). с. 51-66.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2010) На шляху до становлення нового наукового напряму «освітологія» Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р.. с. 5-9.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2010) На шляху до становлення нового наукового напряму "освітологія" Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р.. с. 5-9.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2010) Ідея освіти Освітологічний дискурс. Електронне наукове фахове видання (1).

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Проблеми та перспективи оцінювання якості української освіти Моніторинг якості освіти: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції, 16-17 грудня 2009 р.. с. 6-8.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Криза - момент істини для університетської освіти "Вища школа" (11). с. 5-16. ISSN 1682-2366

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Демографія у контексті освітньої політики 1020-річчя історії шкільної освіти в Україні: традиції, сучасність, перспективи: Міжнародна наукова конференція: збірник матеріалів. с. 5-12.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Філософія освіти в структурі наукових досліджень феномену освіти "Шлях освіти" (4). с. 2-6.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Соціальна педагогіка і виклики суспільних трансформацій Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (11). с. 5-6.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Теоретичні аспекти моніторингу професійної діяльності сучасного вчителя Моніторинг професійної діяльності вчителя: теорія і практика. с. 3-9.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2008) Суспільство втрачених цінностей Журнал "Історія. Філософія. Релігієзнавство" (3). с. 7-10.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2008) Концептуальні засади функціонування Школи повного року навчання Школа повного року навчання. с. 4-28.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2007) Першооснова розвитку Рідна школа. с. 18-21. ISSN 0131-6788

Розділ підручника/навчального посібника

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Кузьменко, Ольга Миколаївна (2015) Якість освіти та експертний супровід її забезпечення In: Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти: навчально-методичний посібник. ТОВ «Видавниче Підприємство «Едельвейс», с. 105-150. ISBN 978-966-2748-72-7

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Сисоєва, Світлана Олександрівна та Линьов, Костянтин Олександрович та Драч, Оксана Олександрівна та Купрій, Тетяна Георгіївна та Галицька, Майя Михайлівна та Гонюкова, Лілія Василівна та Зеліско, Інна Михайлівна (2014) Освітологія: фахова підготовка In: Освітологія: фахова підготовка. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, с. 408-613. ISBN 978-966-2748-57-4

Монографія

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016) Інвестиції у людський акме-капітал — шлях України до процвітання Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Міляєва, Валерія Робертівна та Лебідь, Неля Костянтинівна (2014) Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади Колективна (двоосібна). ДП "НВЦ "Пріоритети", Київ.

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Огнев’юк, Віктор Олександрович та Кремень, В. Г. та Левовицький, Тадеуш (2013) Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія Колективна (три і більше авторів). ВД ЕКМО, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2003) Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку Одноосібна. Знання України, Київ.

Словник, енциклопедія, довідник

Бурко, Ольга Василівна та Огнев’юк, Віктор Олександрович та Мовчун, Антоніна Іванівна та Яременко, Василь Васильович (2018) Борис Грінченко. Зібрання творів: фольклористична спадщина Книга 2 Колективний. Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Підручник/посібник

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Левітас, Фелікс Львович та Клименко, Нінель Павлівна та Мовчун, Антоніна Іванівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Жильцов, Олексій Борисович та Леонтьєва, Ольга Володимирівна та Караман, Станіслав Олександрович та Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна та Черпак, Марія Валеріївна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2018) Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент" Київ. ун-т ім. Б.Д.Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Левітас, Фелікс Львович та Клименко, Нінель Павлівна та Мовчун, Антоніна Іванівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Жильцов, Олексій Борисович та Леонтьєва, Ольга Володимирівна та Мартиненко, Світлана Миколаївна та Караман, Станіслав Олександрович та Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна та Черпак, Марія Валеріївна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2017) Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент" Київ. ун-т ім. Б.Д.Грінченка, Київ.

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Огнев’юк, Віктор Олександрович (2017) Вступ до освітології ТОВ «Видавниче Підприємство «Едельвейс», Київ. ISBN 978-966-2748-97-0

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Безпалько, Ольга Володимирівна та Жильцов, Олексій Борисович та Клименко, Нінель Павлівна та Левітас, Фелікс Львович та Мовчун, Антоніна Іванівна та Леонтьєва, Ольга Володимирівна та Мартиненко, Світлана Миколаївна та Караман, Станіслав Олександрович та Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна та Редько, Сергій Іванович та Хоружа, Людмила Леонідівна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна та Якименко, Анастасія Вікторівна (2017) Я — студент Київський університет імені Броиса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Клименко, Нінель Павлівна та Левітас, Фелікс Львович та Мовчун, Антоніна Іванівна та Жильцов, Олексій Борисович та Безпалько, Ольга Володимирівна та Леонтьєва, Ольга Володимирівна та Мартиненко, Світлана Миколаївна та Караман, Станіслав Олександрович та Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна та Хоружа, Людмила Леонідівна та Редько, Сергій Іванович та Сергєєнкова, Оксана Павлівна та Якименко, Анастасія Вікторівна та Мовчун, Феодосія Іванівна (2016) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Левітас, Фелікс Львович та Мовчун, Антоніна Іванівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Жильцов, Олексій Борисович та Леонтьєва, Ольга Володимирівна та Мартиненко, Світлана Миколаївна та Караман, Станіслав Олександрович та Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна та Черпак, Марія Валеріївна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна та Мовчун, Феодосія Іванівна (2016) Сходинки зростання: практикум до навчального посібника "Я - студент" Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Левітас, Фелікс Львович та Клименко, Нінель Павлівна та Мовчун, Антоніна Іванівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Жильцов, Олексій Борисович та Леонтьєва, Ольга Володимирівна та Мартиненко, Світлана Миколаївна та Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна та Караман, Станіслав Олександрович та Хоружа, Людмила Леонідівна та Редько, Сергій Іванович та Линьова, Ірина Олександрівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна та Мовчун, Феодосія Іванівна (2015) Я — студент Київський Університет імені Бориса Грінченка.

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Левітас, Фелікс Львович та Клименко, Нінель Павлівна та Мовчун, Антоніна Іванівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Жильцов, Олексій Борисович та Леонтьєва, Ольга Володимирівна та Караман, Станіслав Олександрович та Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна та Хоружа, Людмила Леонідівна та Редько, Сергій Іванович та Сергєєнкова, Оксана Павлівна та Мовчун, Феодосія Іванівна (2015) Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент" Київ. ун-т ім.Б.Грінченка. ISBN 978-617-658-012-6

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2014) Філософія освіти: хрестоматія Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Кузьменко, Ольга Миколаївна (2014) Філософія освіти : хрестоматія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-90-2

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Жильцов, Олексій Борисович та Караман, Станіслав Олександрович та Левітас, Фелікс Львович та Клименко, Нінель Павлівна та Мовчун, Антоніна Іванівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Леонтьєва, Ольга Володимирівна та Мартиненко, Світлана Миколаївна та Линьов, Костянтин Олександрович та Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна та Хоружа, Людмила Леонідівна та Редько, Сергій Іванович та Линьова, Ірина Олександрівна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна та Мовчун, Феодосія Іванівна (2014) Я – студент: навч.посіб Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-966-7548-84-1

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Левітас, Фелікс Львович та Клименко, Нінель Павлівна та Мовчун, Антоніна Іванівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Жильцов, Олексій Борисович та Леонтьєва, Ольга Володимирівна та Мартиненко, Світлана Миколаївна та Караман, Станіслав Олександрович та Линьов, Костянтин Олександрович та Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна та Хоружа, Людмила Леонідівна та Редько, Сергій Іванович та Линьова, Ірина Олександрівна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна та Мовчун, Феодосія Іванівна (2013) Я – студент: навч.посіб 3-є вид., зі змінами . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

Бєлєнька, Ганна Володимирівна та Богініч, О.Л. та Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна та Василиєва, С.А. та Вашуленко, М.С. та Вільчковський, Е.С. та Волинець, Катерина Іванівна та Гаращенко, Лариса Василівна та Довбня, Софія Олегівна та Дятленко, Наталія Михайлівна та Карабаєва, І.І. та Коваленко, Олена Володимирівна та Кудикіна, Н.В. та Коваль, Н.С. та Кузьменко, В.У. та Левченко, Л.Л. та Лобода, Ольга Володимирівна та Лохвицька, Л.В. та Мартинчук, Олена Валеріївна та Машовець, Марина Анатоліївна та Огнев’юк, Віктор Олександрович та Пасічник, Алла Володимирівна та Проскура, О.В. та Прокопенко, В.І. та Савченко, Юрій Юрійович та Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років Київський університет імені Бориса Гріенченка.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2003) Осягнення освіти: Підсумки XX століття Навчальна книга, Київ. ISBN 966-7943-18-6

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Кравченко, Петро (1999) Людина - культура - історія Генеза, Київ. ISBN 966-504-112-6

Патент/свідоцтво

Сисоєва С.О.,Огнев’юк Віктор Олександрович, Козак Людмила Василівна, Жильцов Олексій Борисович, Кузьменко Ольга Миколаївна, Тригуб Ілона Іванівна, Галицька Майя Михайлівна, Мазур Наталія Петрівна, (2016) Навчально-методичний посібник "Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти" 978-966-2748-72-7.

Сисоєва Світлана Олександрівна (2014) Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник 57912.

Навчально-методичні матеріали

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2014) Філософія освіти [Навчально-методичні матеріали]

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Огнев’юк, Віктор Олександрович (2013) Освітологія: хрестоматія [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Sat Feb 23 03:12:21 2019 EET.