Items where Author is "Санжарова, Галина Федорівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 26.

Article

Санжарова, Галина Федорівна and Санжаров, Валерій Анатолійович (2018) Image of french king by Christinе de Pizan: perfect soverein is real personality or literary hero Південний архів (Збірник наукових праць. Філологічні науки), LXXVI. pp. 53-57. ISSN 2307-8037

Санжарова, Галина Федорівна and Санжаров, Валерій Анатолійович (2017) Позднесредневековая политическая мифология во Франции: владыка и его держава «Міф у художній свідомості та культурі ХХ ст.» (ІІ Мішуковські читання). Матеріали міжнародної наукової конференції. pp. 60-64. ISSN 978-966-916-354-7

Санжарова, Галина Федорівна and Санжаров, Валерій Анатолійович (2017) «Политическое тело»: антропоморфная аллегория идеального устройства королевства в сочинениях Кристины Пизанской III Таврійські філологічні читання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 24-28. ISSN 978-966-916-299-1

Санжарова, Галина Федорівна and Санжаров, Валерій Анатолійович (2017) Папская фискальность в XIV–XV вв.: судьба аннат XI Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита». Тези доповідей. pp. 33-35. ISSN 978-966-02-8335-0

Санжарова, Галина Федорівна (2016) Фискальная политика Авиньонских пап: уплата «общих служб» во Франции в XIV – начале XV века X Международная научная конференция «Історія торгівлі, податків та мита». Тези доповідей. – Київ, 2016. pp. 19-21. ISSN 978-966-02-8026-7

Санжарова, Галина Федорівна (2016) Вплив реалій часу на літературну творчість, суспільну позицію і історичний дискурс Христини Пізанської II Таврійські філологічні читання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 50-53. ISSN 978-966-916-115-4

Санжарова, Галина Федорівна (2015) До питання щодо соціально-політичних поглядів Христини Пізанської Грані історії: збірник наукових праць (8). pp. 198-207. ISSN 978-9668469-54-2

Санжарова, Галина Федорівна (2015) WALKING AWAY FROM TRADITIONS OF MEDIEVAL CHRONICS: TOPOS AND NOVATIONS IN HISTORICAL WORKS BY CHRISTINA DE PIZAN Мова і культура. (Науковий журнал)., 18 (178). pp. 74-79.

Санжарова, Галина Федорівна (2009) Love terrestrial and Love transcendental as display of ambivalent essence of the person (on V.Vinnichenka and I.Shmeljova's products) Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Серія: Літературознавство, 4 (60) (1). pp. 57-62. ISSN 2312-1068; 2312-1076

Санжарова, Галина Федорівна and Горлова, Олена Володимірівна (2009) Самоактуализация начинающего специалиста-филолога в профессиональной деятельности: перспективы, проблемы и возможности их разрешения Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія (4). pp. 200-210.

Conference or Workshop Item

Санжарова, Галина Федорівна and Санжаров, Валерій Анатолійович (2018) Papal fiscality in the XIV – XV centuries: procurations In: XII Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита», 25-26 жовтня 2018, Дніпро, Україна.

Санжарова, Галина Федорівна and Санжаров, Валерій Анатолійович (2017) Papal Fiscality in the 14th and 15th centuries: the Fate of the Annate In: XI Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита»., 26-27 жовтня 2017, м.Дніпро, Університет митної справи та фінансів.

Санжарова, Галина Федорівна and Санжаров, Валерій Анатолійович (2015) Walking away from traditions of medieval chronics: topos and novations in historical works of Christina de Pizan In: XXIV міжнародна наукова конференція “Мова і культура” імені проф.Сергія Бураго, 22-25 червня 2015 р., Київ: Інститут філології Київського Національного університету ім.Тараса Шевченка.

Санжарова, Галина Федорівна (2015) Авіньонські папи і налогова складова церковних фінансів в XIV столітті In: IX Международная научная конференция «Історія торгівлі, податків та мита», 29-30 жовтня 2015 р., Дніпропетровськ (НАН України, Інститут історії України, МОН України, РНЦ Всесвітньої митної організації Університет митної справи та фінансів, Академія соціальних наук України).

Teaching Resource

Санжарова, Галина Федорівна (2019) program number №0243/19. Working program "Latin language and medical terminology" for students of the 1st year of specialization 227 Physical therapy, ergotherapy. Bachelor's educational level [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна (2019) program №0244/19. Working program "University Studies : Latin Language" for first-year students specialty 035 "Philology" specialization 035.04 Germanic languages and literature (translation included) for the educational program: translation; educational level: first (Bachelor) [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна (2019) program №0242/19. Work program. "Modern Linguistics: Latin" for students of the first year specialty 035 "Philology" [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна (2018) Work program. "Modern Linguistics: Latin" for students of the first year specialty 035 "Philology" [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна (2018) program 1180/18 Working program "University Studies : Latin for first-year students" specialty 035 "Philology" specialization 035.04 Germanic languages ​​and literature (translation included) for the educational program: translation; educational level: first (Bachelor) [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна (2018) program number 1452/18. Working program "Latin language and medical terminology" for students of the 1st year of specialization 227 Physical therapy, ergotherapy. Bachelor's educational level [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна (2017) Робоча програма «Сучасна лінгвістика: латинська мова» для студентів першого курсу спеціальність 035 "філологія" спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно), спеціалізація 035.05 романські мови і літератури (переклад включно) за освітньою програмою : мова і література (англійська), мова і література ( німецька), мова і література (французька), мова і література (іспанська), мова і література (італійська) освітній рівень перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна (2017) Робоча програма. «Університетські студії і латинська мова» для студентів першого курсу спеціальність 035 "філологія" спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно) за освітньою програмою : переклад; освітній рівень: перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна (2017) Робоча програма. «Іноземна мова: латина» для студентів другого курсу спеціальність 033 "філософія" за освітньою програмою філософія; освітній рівень: перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна (2017) Робоча програма «Латинська мова і медична термінологія» для студентів 1 курсу спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна (2016) Робоча программа навчальної дисципліни "Латина" для студентів другого курсу галузь знань 0203 Гуманітарні науки напрям підготовки 6.020301 "філософія" [Teaching Resource]

Санжарова, Галина Федорівна (2016) Робоча программа навчальної дисципліни "Латинська мова" для студентів першого курсу спеціальність 035 "Філологія" спеціалізація 035.04 германські мови і літератури (переклад включно) спеціалізація 035.05 романські мови і літератури (переклад включно) освітня програма мова і література (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська) освітній уровень перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Oct 29 17:34:43 2020 EET.