Елементи, в яких автор: "Сошинська, Вікторія Євгенівна"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Кількість елементів: 53.

Стаття

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Вивчення проектної діяльності бібліотек та інформаційних установ у Київському університеті імені Бориса Грінченка VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. - Електрон. вид. – Київ : УБА, 2018. с. 52-53. ISSN 978-966-97740-1-9

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Викладання бібліотечного менеджменту і маркетингу у Київському університеті імені Бориса Грінченка VII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири" : збірник матеріалів. - Київ, 2017. с. 42-45. ISSN 978-966-97569-6-1

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Львівський бібліотечний форум як платформа професійної комунікації VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@: від ідеальної до ефективної» : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. с. 59-63. ISSN 978-966-97569-9-2

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Львівський бібліотечний форум в контексті євроінтеграційних процесів України Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції : тези доп. ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 25–27 трав. 2017 р. / Білоцерк. ін-т економіки та упр. Ун-ту «Україна»». – Біла Церква, 2017. с. 43-45.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Формування комунікаційних компетенцій у студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі : тези Другої Міжнародної науково-практичної конференції (16 листоп. 2017 р., м. Київ) / Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. – Київ : Видавництво КУБГ, 2017.. с. 43-44.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) «Бібліотечне краєзнавство» як вибіркова дисципліна Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листоп. 2017 р. / Нац. іст. б-ка України. – Київ, 2017. с. 217-219.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Формування комунікаційних компетенцій майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. (4). с. 92-96. ISSN 2409-9805

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Інтеграція можливостей інформаційно-бібліотечних установ України для фахової підготовки студентів напряму 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 4–6 жовт. 2016 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів. с. 60-64. ISSN 978-966-02-8016-8

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Викладання «Бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів» у Київському університеті імені Бориса Грінченка Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Київ, 2016.. с. 69-71. ISSN 978-966-97270-9-1

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Викладання «Організації та економіки видавничої справи» для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка XХІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі : тези доп., м. Київ, 24 листоп. 2016 р.. с. 122-124.

Сошинська, Вікторія Євгенівна та Прокопенко, Лілія Сергіївна (2015) Практична підготовка студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка VІ Львівський бібліотечний форум «Бібліотека – стратегія розвитку» : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. с. 41-43.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Викладання АСОД для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка Розбудова громадянського суспільства: місія Української бібліотечної асоціації : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. с. 42-45.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Принцип наслідування у професійних комунікаційних процесах у документно-інформаційній сфері Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 р.. с. 78-83.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Створення електронного навчально-наукового середовища у ВНЗ за напрямом підготовки «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» Бібліотека – територія єдності : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 40-43. ISSN ISBN 978-966-97270-30-9

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Бібліотечно-інформаційні інновації на сторінках професійної періодики V Львівський бібліотечний форум «Бібліотека – відкритий світ» : зб. матеріалів. с. 23-25.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Принцип наслідування у професійних комунікаційних процесах у документно-інформаційній сфері Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 13 листоп. 2014 р. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. с. 78-83.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2013) Формальні професійні комунікації у книжковій галузі Документ, мова, соціум: теорія та практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 11–12 квіт. 2013 р.. с. 92-95.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (1995) Дещо про видавничу діяльність Івана Калиновича (за матеріалами «Бібліологічних вістей») Книга в соціокультурному просторі (досвід книговидання XIX–XX ст. і сучасні проблеми). с. 99-101.

Автореферат дисертації

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2013) Професійна комунікація як фактор розвитку книжкової галузі Кандидат thesis, Київський національний університет культури і мистецтв.

Навчально-методичні матеріали

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ» [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетична обробка документів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Бібліотечний менеджмент і маркетинг [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Організація і економіка видавничої справи [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Організація книгорозповсюдження [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Робоча навчальна програма практики зі спеціалізації [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетична обробка документів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Наукові комунікації [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Аналітико-синтетична обробка документів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Бібліотечно-інформаційне обслуговування куористувачів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Фінансово-підприємницька та комерційна діяльність [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Наукові комунікації [Навчально-методичні матеріали]

Прокопенко, Лілія Сергіївна та Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Робоча навчальна програма виробничої (організаційної) практики [Навчально-методичні матеріали]

Прокопенко, Лілія Сергіївна та Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Робоча навчальна програма виробнича практика [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Маркетинг і промоція видань [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Організація книгорозповсюдження [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Бібліотечний менеджмент і маркетинг [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Організація і економіка видавничої справи [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Аналітико-синтетична обробка документів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Бібліотечний менеджмент та маркетинг [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Організація книгорозповсюдження [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Фінансово-підприємницька та комерційна діяльність [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Аналітико-синтетична обробка документів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Mon Jul 23 13:48:35 2018 EEST.