Items where Author is "Денисюк, Олена Миколаївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

Article

В'яла, Анна Анатоліївна and Денисюк, Олена Миколаївна (2020) Formation of a healthy lifestyle for children of primary school are in general secondary education Молодий вчений (11). pp. 375-378. ISSN 2313-2167

Залуцький, Іван Іванович and Денисюк, Олена Миколаївна and Чечко, Тетяна Миколаївна (2020) The use of information and communications technology (ICT) in work with parents who bring up a child with a disability Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагоічні науки: реалії та перспективи (75). pp. 85-90. ISSN 2311-5491

Петрочко, Жанна Василівна and Денисюк, Олена Миколаївна (2020) Understanding the nature and features of the deinstitutionalization process by the future social workers and social educators Професійна освіта: методологія, теорія та технології (11). pp. 194-213. ISSN 2415-3729

Денисюк, Олена Миколаївна and Зюзько, Діна Михайлівна (2019) Socialization of children of young school in the virtual environment Молодий вчений (11). pp. 894-896. ISSN 2304-5809

Денисюк, Олена Миколаївна and Маденова, Юлія Віталіївна (2019) Organization of leisure for elderly people in the public and state institutions Молодий вчений (11). pp. 897-902. ISSN 2313-2167

Денисюк, Олена Миколаївна and Новосільська, Тетяна Миколаївна (2017) Features of the training of teenage girls to conscious motherhood Молодий вчений (4). pp. 409-412. ISSN 2304-5809

Веретенко, Тетяна Григорівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Спіріна, Тетяна Петрівна (2017) International experience of development and reforming social services Збірник наукових праць «Педагогічні науки», LXXIX. pp. 207-210. ISSN 2413-1865

Грабовенко, Наталія Валеріївна and Денисюк, Олена Миколаївна (2016) The debate as a method of training of social workers in the university education system Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. pp. 176-178.

Денисюк, Олена Миколаївна (2016) Training social services for the implementation of social and educational support for parents raising children with disabilities Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 39-41.

Денисюк, Олена Миколаївна (2016) Professional training of future social workers and specialists in the social sphere to the implementation of social and educational support parents raising children with disabilities Наукові записки Ніжинського університету імені М. Гоголя. Серія "Психолого-педагогічні науки" (1). pp. 173-177.

Денисюк, Олена Миколаївна (2015) Parenting peace on the material history of Ukraine Дошкільна освіта в Україні: лідерство в професії : збірник статей. pp. 155-158.

Денисюк, Олена Миколаївна (2012) Forming culture communication of future social pedagogues with a family Soucasna ukrajinistika Problemy iazyka, literatury a kulturu (5). pp. 305-307. ISSN 0231-634X

Денисюк, Олена Миколаївна (2011) Formation of behavioral competence of the future of social teachers Психологічні перспективи. Спеціальний випуск "Психологія соціальної роботи". pp. 126-130.

Денисюк, Олена Миколаївна (2011) The organization of safe environment for children of preschool age (in the Family) Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (23). pp. 78-81.

Денисюк, Олена Миколаївна (2011) A makereade of future sosial teachers is with families wich bring up children of early age Актуальны проблеми державного управління, педагогіки та психології, 4 (1). pp. 360-364. ISSN 978-966-2393-37-8

Денисюк, Олена Миколаївна (2011) Formation of psychological and pedagogical culture of future teachers by means of social learning games Актуальные проблемы формирования психолого-педагогической культуры будущих специалистов, 1 (2). pp. 181-187.

Monograph

Грабовенко, Наталія Валеріївна and Веретенко, Тетяна Григорівна and Денисюк, Олена Миколаївна (2020) Diagnosing as a key stage of socio-pedagogical work with families raising children with cerebral palsy Колективна (три і більше авторів). Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти : колективна монографія. iScience Sp. z o. o. Warsawа, Poland, Warsawа.

Book

Безпалько, Ольга Володимирівна and Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Веретенко, Тетяна Григорівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Єжова, Тетяна Євгенівна and Журавель, Тетяна Василівна and Зимівець, Наталія Володимирівна and Клішевич, Наталія Анатоліївна and Лях, Тетяна Леонідівна and Першко, Галина Олексіївна and Петрочко, Жанна Василівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Цюман, Тетяна Петрівна (2014) Social pedagogy Альмаматер . Академвидав, Київ, Україна. ISBN 978-966-8226-89-2

Денисюк, Олена Миколаївна and Веретенко, Тетяна Григорівна (2013) Introduction to speciality of Social pedagogy. НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка.

Patent

Денисюк О.М.; Веретенко Т.Г. (2016) Tutorial "Introduction to: social pedagogy. Module 2" 67601.

Teaching Resource

Денисюк, Олена Миколаївна (2021) Working program of the discipline "Art-practice in social and pedagogical activity" [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Творча майстерня та ігротехніки" [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна (2020) Art practices in socio-pedagogical activities [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Творча майстерня та ігротехніки" [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна робота з сім'єю" Змістовий модуль "Соціальна робота з різними типами сім'ї" [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Журавель, Тетяна Василівна (2016) Modern strategies of social services [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Попова, Альона Олексіївна and Снітко, Марина Аркадіївна and Журавель, Тетяна Василівна and Сапіга, Світлана Володимирівна and Денисюк, Олена Миколаївна (2016) Trainers studios [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Бреус, Юлія Володимирівна and Грабовенко, Наталія Валеріївна and Денисюк, Олена Миколаївна and Пожидаєва, Оксана Володимирівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) School of Professional Excellence [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Фірсова, Ірина Миколаївна and Денисюк, Олена Миколаївна (2016) Recent teaching practices [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Пожидаєва, О.В. and Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) Technologies of social and educational activities [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна and Снітко, Марина Аркадіївна and Журавель, Тетяна Василівна and Фірсова, Ірина Миколаївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Тренерські студії» [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Журавель, Тетяна Василівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна (2015) Modern strategy of provision of social services [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Бреус, Юлія Володимирівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Пожидаєва, О.В. and Грабовенко, Н.В. and Денисюк, Олена Миколаївна (2015) School of Professional Excellence [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна (2015) Педагогіка сімейного виховання [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна and Якименко, Анастасія Вікторівна (2015) Університетські студії [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна and Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Фірсова, Ірина Миколаївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні педагогічні практики" [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Журавель, Тетяна Василівна and Сапіга, Світлана Володимирівна and Снітко, Марина Аркадіївна and Попова, Альона Олексіївна (2015) Trainers studios [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна (2015) Основи сімейного виховання [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей» для студентів за спеціальністю «Соціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна (2014) Робоча програма «Основи сімейного виховання» для студентів за напрямом підготовки «Корекційна освіта. Логопедія» [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи сімейного виховання". [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна (2014) Робоча навчальна програма "Вступ до спеціальності: соціальна педагогіка" [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Dec 1 02:11:29 2021 EET.