Items where Author is "Кисельова, Ірина Іллівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 44.

Article

Кисельова, Ірина Іллівна (2021) Formation of foreign language professional speech of students of non-linguistic specialties in practical classes in higher educational establishments Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, 1 (1). p. 111.

Кисельова, Ірина Іллівна (2020) Individual approach in freign language teaching of students of non-linguistic pedagogical specialties in a higher educational establishment using the situational teaching method Науковий журнал «Інноваційна педагогіка», 2 (20). pp. 46-51. ISSN 2663-6085

Кисельова, Ірина Іллівна (2019) Project method as a technology of personal-oriented approach at English lessons with students of non-linguistic specialties Інноваційна педагогіка (11). pp. 40-43. ISSN 2663-6093

Кисельова, Ірина Іллівна (2018) Виховання толерантності у студентів спеціальності «соціальна-педагогіка» на заняттях з іноземної мови з використанням індивідуального підходу Український психолого-педагогічний науковий збірник (13). pp. 40-44.

Кисельова, Ірина Іллівна (2017) Individual work and the development of cognitive independence of students of non-linguistic specialties in the process of learning of foreign languages Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні. pp. 124-126.

Кисельова, Ірина Іллівна (2017) Особливості використання індивідуального підходу в навчанні монологічному мовленню студентів нефілологічних спеціальностей при вивченні англійської мови в ВНЗ Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі. pp. 59-61.

Кисельова, Ірина Іллівна (2017) Активізація пізнавальної діяльності в процесі навчання англомовному говорінню студентів сoціально-психологічних спеціальностей Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 77-83.

Кисельова, Ірина Іллівна (2015) Розвиток пізнавальної активності студентів немовних спеціальностей при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. Матеріали науково-методичного семінару. pp. 76-83.

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 139-141.

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Використання індивідуального підходу при вихованні толерантності у студентів - майбутніх викладачів на заняттях іноземної мови Людські цінності і толерантність у сучасному світі:міжконтинентальний діалог інтелектуалів.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16 листопада, м. Київ). pp. 139-141. ISSN 177:37.015.311-021.483

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Використання індивідуального підходу при вихованні толерантності у студентів – майбутніх викладачів на заняттях іноземної мови Людські цінності і толерантність у сучасному світі:міжконтинентальний діалог інтелектуалів.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16 листопада, м. Київ) . pp. 139-141. ISSN 177:37.015.311-021.483

Conference or Workshop Item

Кисельова, Ірина Іллівна (2018) Особливості навчання професійно-орієнтованому спілкуванню іноземним мовам студентів магістратури непрофільних спеціальностей в сучаних умовах лінгвістичної підготовки In: Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук, 23 - 24 березня 2018 р., Львів.

Кисельова, Ірина Іллівна (2013) Організація самостійної роботи студентів в контексті особистісно-орієнтованого підходу при вивченні іноземної мови за професійним спрямування в умовах Болонського процесу In: Педагогіка та психологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення.

Кисельова, Ірина Іллівна (2012) Індивідуальний підхід при здійсненні поточного контролю з іноземної мови за професійним спрямуванням у студентів немовних спеціальностей в ВНЗ In: Роль педагогіки та психології в сучасному світі, 16-17 листопада 2012, Львів.

Кисельова, Ірина Іллівна (2012) Індивідуальний підхід як необхідна складова у навчанні іноземних мов за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Міжнародна науково-практична конференція "Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології" 2-3 березня 2012 р., 2-3 березня 2012, Лбвів.

Кисельова, Ірина Іллівна (2012) Індивідуальний підхід як необхідна складова у навчанні іноземних мов за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Людина і сучасне суспільство: пробелми педагогіки та психології", 2-3 березня 2012, Львів.

Кисельова, Ірина Іллівна (2012) Індивідуальний підхід при здійсненні поточного контролю з іноземної мови за професійним спрямуванням у студентів немовних спеціальностей в ВНЗ In: Міжнародна науково-практична конференція "Роль педагогіки і психології у сучасному світі" 16-17 листопада 2012 р., 16-17 листопада 2012, Львів.

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Використання ситуативного методу в навчанні іноземної мови студентів педагогічної спеціальності In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 24-25 березня 2011 р, 24-25 березня 2011, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Використання ситуативного методу в навчанні іноземній мові студентів педагогічних спеціальностей In: Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" 24-25 березня 2011 р., 24-25 березня 2011, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2010) Особистісно-орієнтований підхід в навчанні іноземної мвои за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2010) Особистісно-орієнтований підхід в навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" 25-26 березня 2010 р., 25-26 березня 2010, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2009) Особливості індивідуального підходу у вивченні іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному ВНЗ In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України, 25-26 березня 2009 .р., Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2009) Особливості індивідуального підходу у вивченні іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному ВНЗ In: Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" 25-26 березня 2009 р., 25-26 березня 2009, Київ.

Teaching Resource

Кисельова, Ірина Іллівна and Павлюк, Роман Олександрович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова для студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 016.01.01 Логопедія [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Професійно-орієнтована іноземна мова для студентів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія освітнього рівня другого (магістрського) освітньої програми 227.00.04 Фізична терапія [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2021) Міжнародні екзамени з англійської мови [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2021) Іноземна мова [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2021) Професійне спілкування іноземною мовою [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2021) Професійне спілкування іноземною мовою [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітньої програми 017.00.03 Фітнес та рекреація [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2020) Міжнародні екзамени з англійської мови [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Професійне спілкування іноземню мовою для студентів спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітнього рівня другого (магістерського) освітньої програми 017.00.01 Фізичне виховання [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Професійно-орієнтована іноземна мова для студентів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія освітнього рівня другого (магістерського) освітньої програми 227.00.04 Фізична терапія [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова (англійська мова) для студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 016.00.01 Логопедія [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2019) Іноземна мова [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2019) Міжнародні екзамени з англійської мови [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2019) Іноземна мова [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2019) Професійно-орієнтована іноземна мова [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2019) Професійне спілкування іноземною мовою [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна and Михайлик, Ольга Петрівна (2016) [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2014) [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2014) [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2014) [Teaching Resource]

Лисенко, Ганна Василівна and Кисельова, Ірина Іллівна and Михайлик, Ольга Петрівна (2014) [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Feb 6 02:06:48 2023 EET.