Items where Author is "Малахова, Маргарита Олександрівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 49.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2022) Інструментально-виконавські уміння – основа виконавської майстерності музиканта-інструменталіста: сольний та ансамблевий аспекти Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти. pp. 38-42.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2022) Підготовка до концертного виступу студента-інструменталіста: практичний досвід Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція. pp. 34-39.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Діяльнісний аспект оркестрово-ансамблевої підготовки фахівців у галузі музичного мистецтва Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (65). ISSN 2450-8160

Сподаренко, Віктор Михайлович and Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Reading an Orchestral Scores and Instrumentation. - Syllabus [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Автореферат - Формування професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у навчальному народно- інструментальному ансамблі Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Відгук опонента Гузій Н.В. на дисертацію Малахової М.О. "Формування професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у навчальному народно-інструментальному ансамблі" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Відгук опонента Назаренко М.П. на дисертацію Малахової М.О. "Формування професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у навчальному народно-інструментальному ансамблі" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Виконавська інтерпретація в контексті інструментального баянного мистецтва Сучасна мистецька освіта: виклики та перспективи : зб. статей IV всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 50-53.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Формування професійних компетентностей студентів у навчальних інструментальних колективах Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція : матеріали всеукр. наук. конф. наук.-пед працівників, докторів, аспірантів, здобувачів, магістрантів та студентів.. pp. 102-105.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Наукові підходи в організації ансамблевого навчання студентів-інструменталістів: системний, аксіологічний Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 169-172.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Навчальний народно-інструментальний ансамбль – творча лабораторія фахової підготовки студентів-інструменталістів Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть : зб. матеріалів та тез XV Міжнар. наук.-практ. конф. Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка. pp. 101-104.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) The peculiarities of music teacher-to-be professional training in educational folk-instrumental groups Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 79 (1). pp. 187-192.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Диригування (оркестрове) [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Development of professional and personal qualities of the future music teacher in the educational folk instrumental ensemble Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Диригування (оркестрове) [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Диригування (оркестрове)"_2 курс_2021 [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Диригування (оркестрове)"_3 курс_2021 [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Диригування (оркестрове)"_4 курс_2021 [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Диригування (оркестрове)"_6 курс_2021 [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна and Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Інструментальний ансамбль"_4 курс_2021 [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна and Ткачук, Володимир Васильович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Оркестровий клас"_6 курс_2021 [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Дисертація - Формування професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у навчальному народно-інструментальному ансамблі Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Баян. Акордеон"_1 курс_2021 [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Баян. Акордеон"_3 курс_2021 [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна and Стрельченко, Костянтин Мартинович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Баян. Акордеон"_4 курс_2021 [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович and Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Читання оркестрових партитур та інструментування"_3 курс_2021 [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович and Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Читання оркестрових партитур та інструментування"_4 курс_2021 [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) The Professional and Personal Qualities of Music Teacher as a Research Subject Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (6). pp. 43-50. ISSN 2518-766Х

Малахова, Маргарита Олександрівна (2020) Диригування (оркестрове) [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2020) Диригування (оркестрове) [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2020) Спеціальний інструмент. Баян. Акордеон. [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2020) Диригування (оркестрове) [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2020) Диригування (оркестрове) [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2019) Student’s folk music band: technology of group interpretation of musical composition Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 100-109. ISSN 2312-5829

Малахова, Маргарита Олександрівна (2019) Work program of the discipline "Conducting (orchestral)_masters"_(2019) [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна and Малахова, Маргарита Олександрівна (2018) Orchestra class [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович and Малахова, Маргарита Олександрівна (2018) Working program of discipline "Оrchestral class" [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2018) Working program of the discipline "Special instrument. Bayan. Akordeon "(1 course) [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2018) Malakhova, Margarita Alexandrovna (2018) Working program of educational discipline "Musical instrument. Bayan Accordion. "(for students of the second (master's) educational level) [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2015) The work program of the course "Orchestral class" [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2015) The work program of the course "Orchestral class" (for the second (master's) educational level) [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2015) The work program of the course "Orchestral class" [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2015) The work program of the course "Оrchestral class" [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2014) Оркестровий клас. [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2014) Ensemble music as a means of optimizing the motivational sphere of students to teaching and professional activities In: Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie,decyzja, praktyka(Міжнар. наук.-практ. конф)), 29.06.2014, Вроцлав, Польша.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2014) ОРКЕСТРОВИЙ КЛАС [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2014) Component of values professional and personal qualities of music teacher Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р. pp. 399-405.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2014) PRINCIPAL STATUSES ABOUT ORGANIZATION OF FOLK STUDENT INSTRUMENTAL ENSEMBLE IN UNIVERSITIES Освітологічний дискурс : електронне наукове фахове видання..

Малахова, Маргарита Олександрівна (2011) Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 231-234.

This list was generated on Fri Aug 12 02:14:09 2022 EEST.