Items where Author is "Огнев’юк, Віктор Олександрович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 81.

Article

Мосьпан, Наталя Вікторівна and Огнев’юк, Віктор Олександрович and Сисоєва, Світлана Олександрівна (2022) Emergency higher education digital transformation: Ukraine’s response to the Covid-19 pandemic Information Technologies and Learning Tools, 3 (89). pp. 90-104. ISSN 2076-8184

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Відейко, Михайло Юрійович (2022) Історичний досвід української цивілізації Світогляд (4(96)). pp. 1-19. ISSN 1819-7329

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Сисоєва, Світлана Олександрівна and Проценко, Олена Борисівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна (2021) Educological Principles of Training Experts for the Education System of Ukraine: Achievements and Prospects Horizons of Education (20(55)). pp. 109-120. ISSN 2391-9485

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Проценко, Олена Борисівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна (2021) Interdisciplinary approach in the training of master's degree students (on the example of the course “Educology”) Освтіологічний дискурс (2(33)). pp. 1-15. ISSN 2312-5829

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Андрєєва, Світлана Серафимівна (2021) Borys Hrinchenko’s Views: the Ukrainian National Revolution in the Middle of the XVIIth Century in the Coverage of the Intellectual Східноєвропейський історичний вісник (21). pp. 68-77. ISSN 2519-058X; 2664-2735

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2018) Developing education as an opportunity for medium-developed countries in the context of innovative revolution: a case of Ukraine Modern Discourses (1). pp. 13-23.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2018) Український університет у добу експонентного розвитку Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). pp. 1-25. ISSN 2312-5829

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2018) Український учитель. Крок на зустріч Директор школи, ліцею, гімназії (2). pp. 15-24. ISSN 2309-7744

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2017) «Avatars» of the progress Рідна школа (9-10). pp. 17-24. ISSN 0131-6788

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2017) Leaders for New Ukrainian School Неперервна освіта: Акмеологічні студії (Педагогічні науки. Психологічні науки) (1). pp. 4-13.

Сисоєва, Світлана Олександрівна and Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016) Training of education experts in Ukraine Освітологія / українсько-польський щорічник (4). pp. 56-65. ISSN 2226-3012

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016) EDUCATION AND COMPETITIVENESS OF SOCIETY OŚWIATOLOGIA/ОСВІТОЛОГІЯ. ISSN 2226-3012

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016) In search of educational strategy for Ukraine The Modern Higher Education Review (1). pp. 31-38. ISSN 2518-7635

Сисоєва, Світлана Олександрівна and Огнев’юк, Віктор Олександрович (2015) Training of education experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program The advanced science journal (6). pp. 98-103. ISSN 2219-746X

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2014) Акме-особистість, акме-суспільство, акме-країна Акмеологія — наука ХХІ століття : матер. ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 3-19.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Сисоєва, Світлана Олександрівна (2014) К проблеме развития научного направления интегрированного исследования сферы образования "Alma Mater" Вестник высшей школы (3). pp. 22-30.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Сисоєва, Світлана Олександрівна (2014) Scientific direction of integrated research of education – osvitologiya Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 5-13. ISSN 1609-8595

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2014) Великий Просвітитель України: до ювілею Бориса Грінченка Рідна школа (1/2). pp. 3-11.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2014) Роль Б.Грінченка у формуванні національної ідентичності українського народу Wielokulturowość i edukacja. pp. 123-133.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2014) Освітня політика як державний пріоритет польсько-український / українсько-польський щорічник «Освітологія». (ІІІ). pp. 59-65.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2014) Борис Грінченко: спроба реконструкції філософії життя «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 5-24.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2013) School Education in the Context of Seven Evolutionary Steps The International Journal for Education Law and Policy. (9). pp. 163-171.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 груд. 2012 р.. pp. 7-14.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) The Interaction ol Education and Social Economic Sphere of the Society "Директор школи, ліцею, гімназії" (5). pp. 11-22.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Університет і суспільство Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 14-26.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Університет і суспільство Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 14-26.

Сисоєва, Світлана Олександрівна and Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Рідна школа (4-5). pp. 44-51. ISSN 0131-6788

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) School Education in the Context of Seven Evolutional Stages Освітологічний дискус: електронне наукове фахове видання (2).

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2011) Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти Освітологія / українсько-польський щорічник (1). pp. 69-75. ISSN 2226-3012

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2011) Роль освіти у формуванні цінностей демократичного суспільства Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти : зб. наук. праць. pp. 34-40.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2011) Розвиток в університетській освіті акме-компетентнісного потенціалу майбутнього фахівця Акмеологія - наука ХХІ століття : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. 17-18 лютого 2011 р.. pp. 6-9.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2011) Philosophy of education and its role in the structure of scientific research of phenomenon of education Цілісне уявлення про освіту - на зустріч з освітологією (польською мовою). pp. 51-66.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2010) На шляху до становлення нового наукового напряму «освітологія» Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р.. pp. 5-9.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2010) На шляху до становлення нового наукового напряму "освітологія" Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р.. pp. 5-9.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2010) Idea of education Освітологічний дискурс. Електронне наукове фахове видання (1).

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Проблеми та перспективи оцінювання якості української освіти Моніторинг якості освіти: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції, 16-17 грудня 2009 р.. pp. 6-8.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Криза - момент істини для університетської освіти "Вища школа" (11). pp. 5-16. ISSN 1682-2366

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Демографія у контексті освітньої політики 1020-річчя історії шкільної освіти в Україні: традиції, сучасність, перспективи: Міжнародна наукова конференція: збірник матеріалів. pp. 5-12.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Філософія освіти в структурі наукових досліджень феномену освіти "Шлях освіти" (4). pp. 2-6.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Соціальна педагогіка і виклики суспільних трансформацій Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (11). pp. 5-6.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Теоретичні аспекти моніторингу професійної діяльності сучасного вчителя Моніторинг професійної діяльності вчителя: теорія і практика. pp. 3-9.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2008) Society of the lost values Журнал "Історія. Філософія. Релігієзнавство" (3). pp. 7-10.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2008) Концептуальні засади функціонування Школи повного року навчання Школа повного року навчання. pp. 4-28.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2007) Першооснова розвитку Рідна школа. pp. 18-21. ISSN 0131-6788

Book Section

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Кузьменко, Ольга Миколаївна (2015) Якість освіти та експертний супровід її забезпечення In: Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти: навчально-методичний посібник. ТОВ «Видавниче Підприємство «Едельвейс», pp. 105-150. ISBN 978-966-2748-72-7

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Сисоєва, Світлана Олександрівна and Линьов, Костянтин Олександрович and Драч, Оксана Олександрівна and Купрій, Тетяна Георгіївна and Галицька, Майя Михайлівна and Гонюкова, Лілія Василівна and Зеліско, Інна Михайлівна (2014) Освітологія: фахова підготовка In: Освітологія: фахова підготовка. Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, pp. 408-613. ISBN 978-966-2748-57-4

Monograph

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Буйницька, Оксана Петрівна and Бульвінська, Оксана Іванівна and Калінічева, Галина Іванівна and Ломачинська, Ірина Миколаївна and Ломачинський, Богдан Генадійович and Мосьпан, Наталя Вікторівна and Проценко, Олена Борисівна and Сисоєва, Світлана Олександрівна and Сопова, Дана Олегівна (2022) Quality of University Education: Educological Discourse Колективна (три і більше авторів). Oktan Print, Prague.

Гладкова, Валентина Миколаївна and Пожарський, С.Д. and Кузьміна, С.В. and Фруктова, Яна Станіславівна and Огнев’юк, Віктор Олександрович (2019) Fundamental acmeology - science of the ХХІ century Колективна (три і більше авторів). Фундаментальна акмеологія – наука ХХІ століття: монографія. Інтерсервіс, Київ.

Александрова, Олена Станіславівна and Андрєєв, Віталій Миколайович and Додонов, Роман Олександрович and Бонь, Олександр Іванович and Борисенко, Катерина Григорівна and Ковальчук, Наталія Дмитрівна and Козлов, Роман Анатолійович and Левітас, Фелікс Львович and Огнев’юк, Віктор Олександрович and Руснак, Ірина Євгеніївна and Трухан, Олександр Феодосійович and Щербак, Віталій Олексійович (2019) Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення Колективна (три і більше авторів). Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення: монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016) Інвестиції у людський акме-капітал — шлях України до процвітання Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Міляєва, Валерія Робертівна and Лебідь, Неля Костянтинівна (2014) Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади Колективна (двоосібна). ДП "НВЦ "Пріоритети", Київ.

Сисоєва, Світлана Олександрівна and Огнев’юк, Віктор Олександрович and Кремень, В. Г. and Левовицький, Тадеуш (2013) Education Reform: MISSION, reality, reflection Колективна (три і більше авторів). ВД ЕКМО, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2003) Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку Одноосібна. Знання України, Київ.

Словник, енциклопедія, довідник

Бурко, Ольга Василівна and Огнев’юк, Віктор Олександрович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Яременко, Василь Васильович (2018) Борис Грінченко. Зібрання творів: фольклористична спадщина Книга 2 Колективний. Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Book

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Бацак, Костянтин Юрійович and Віннікова, Наталія Миколаївна and Андрєєв, Віталій Миколайович and Салата, Оксана Олексіївна and Кальницький, Михайло Борисович and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Бондарева, Олена Євгенівна and Линьова, Ірина Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Якименко, Анастасія Вікторівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2022) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Віннікова, Наталія Миколаївна and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Бацак, Костянтин Юрійович and Бондарева, Олена Євгенівна and Линьова, Ірина Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Якименко, Анастасія Вікторівна (2021) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2021) Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент» Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Голота, Наталія Миколаївна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Козак, Людмила Василівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Котенко, Ольга Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Прядко, Анастасія and Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна (2020) Child. Educational program for women from 2 to 7 years ТОВ "Принт медіа", 03142 м. Київ. ISBN 978-617-658-086-7

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2020) Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент» Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Клименко, Ганна Валеріївна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Линьова, Ірина Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Якименко, Анастасія Вікторівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2020) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2019) Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент" Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Линьова, Ірина Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Якименко, Анастасія Вікторівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2019) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2018) Київ. ун-т ім. Б.Д.Грінченка, Київ.

Сисоєва, Світлана Олександрівна and Огнев’юк, Віктор Олександрович (2017) Introduction to educology ТОВ «Видавниче Підприємство «Едельвейс», Київ. ISBN 978-966-2748-97-0

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Якименко, Анастасія Вікторівна (2017) Я — студент Київський університет імені Броиса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2017) Київ. ун-т ім. Б.Д.Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2016) Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Редько, Сергій Іванович and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Якименко, Анастасія Вікторівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2016) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Редько, Сергій Іванович and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2015) Київ. ун-т ім.Б.Грінченка. ISBN 978-617-658-012-6

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Караман, Станіслав Олександрович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Редько, Сергій Іванович and Линьова, Ірина Олександрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2015) Я — студент Київський Університет імені Бориса Грінченка.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Кузьменко, Ольга Миколаївна (2014) Філософія освіти : хрестоматія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-90-2

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2014) Філософія освіти: хрестоматія Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Жильцов, Олексій Борисович and Караман, Станіслав Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Линьов, Костянтин Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Редько, Сергій Іванович and Линьова, Ірина Олександрівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2014) Я – студент: навч.посіб Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-966-7548-84-1

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Линьов, Костянтин Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Редько, Сергій Іванович and Линьова, Ірина Олександрівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2013) 3-є вид., зі змінами . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна and Василиєва, С.А. and Вашуленко, М.С. and Вільчковський, Е.С. and Волинець, Катерина Іванівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Довбня, Софія Олегівна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Кудикіна, Н.В. and Коваль, Н.С. and Кузьменко, В.У. and Левченко, Л.Л. and Лобода, Ольга Володимирівна and Лохвицька, Л.В. and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Огнев’юк, Віктор Олександрович and Пасічник, Алла Володимирівна and Проскура, О.В. and Прокопенко, В.І. and Савченко, Юрій Юрійович and Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років Київський університет імені Бориса Гріенченка.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2003) Осягнення освіти: Підсумки XX століття Навчальна книга, Київ. ISBN 966-7943-18-6

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Кравченко, Петро (1999) Людина - культура - історія Генеза, Київ. ISBN 966-504-112-6

Patent

Сисоєва С.О.,Огнев’юк Віктор Олександрович, Козак Людмила Василівна, Жильцов Олексій Борисович, Кузьменко Ольга Миколаївна, Тригуб Ілона Іванівна, Галицька Майя Михайлівна, Мазур Наталія Петрівна, (2016) Textbook "Osvitolohiya: training of education experts" 978-966-2748-72-7.

Сисоєва Світлана Олександрівна (2014) Osvitology: professional training 57912.

Teaching Resource

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2014) Філософія освіти [Teaching Resource]

Сисоєва, Світлана Олександрівна and Огнев’юк, Віктор Олександрович (2013) [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Dec 9 02:06:23 2022 EET.