Items where Author is "Остапченко, Олена Вадимівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 38.

Article

Остапченко, Олена Вадимівна (2021) Мовні таємниці в оповідках, або техніка сторителінгу на заняттях лінгвістичного циклу Українська мова і література в школах України (3). pp. 32-36.

Остапченко, Олена Вадимівна (2019) Квести в текстах, або Лінгвістичні пригоди на кожному уроці Українська мова і література в школах України (4). pp. 37-39. ISSN 2267

Остапченко, Олена Вадимівна (2016) 100 знайомих чужинців: запозичена лексика в українській мові через призму навчальної гри Українська мова й література в сучасній школі. pp. 30-37. ISSN 2267

Остапченко, Олена Вадимівна (2015) Рідна мова : освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі (22-23). ISSN 1644-7794

Остапченко, Олена Вадимівна (2015) Problem tasks and didactics games in the study of phraseology resources of Ukrainian Українська мова й література в школах України (5). pp. 20-24. ISSN 2267

Остапченко, Олена Вадимівна (2015) Постать і слово Тараса Шевченка у навчальній грі "Концептуальна парадигма творчості Тараса Шевченка: філософський, лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контексти".Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 181-182.

Остапченко, Олена Вадимівна (2015) Playing receptions in forming of the rhetorical abilities of future social teachers Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі». – Житомир. pp. 132-135.

Остапченко, Олена Вадимівна (2015) Дидактичний потенціал навчальної гри у формуванні риторичних умінь майбутніх соціальних педагогів Одеса: Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень". pp. 132-135.

Остапченко, Олена Вадимівна (2014) Таємниці невмирущих знаків. Сценарій гри-турніру знавців української писемності "Українська мова і література в школах України". pp. 19-23. ISSN -

Остапченко, Олена Вадимівна (2014) Secrets of immortal signs game-tournament scenario of connoisseurs of the ukrainian written language Українська мова й література в школах України. pp. 19-24. ISSN 2267

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Test-game as a mean of enriching of senior pupils' dictionary composition Українська мова й література в сучасній школі (10). pp. 32-36. ISSN 2267

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Тренінг риторичної майстерності: Навчальна гра-змагання «Ораторський турнір» Українська мова й література в сучасній школі (6). pp. 64-68.

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Game problem tasks: from hesitation to knowledge: “False/True or linguistic mosaics” didactic game Українська мова і література в сучасній школі (4). pp. 67-69.

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Problematic tasks and linguistic games helping study the Ukrainian language vocabulary Українська мова і література в сучасній школі (2). pp. 12-14.

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Game problem tasks: from hesitation to knowledge: “False/True or linguistic mosaics” didactic game Українська мова й література в сучасній школі (4). pp. 67-69.

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) У світі імен і прізвищ Українська мова та література в сучасній школі (1). pp. 35-37.

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Тренінг риторичної майстерності: навчальна гра-змагання «ораторський турнір» Українська мова і література в сучасній школі (7-8).

Остапченко, Олена Вадимівна (2012) У світі імен і прізвищ Українська мова й література в сучасній школі. pp. 19-23. ISSN 2267

Остапченко, Олена Вадимівна (2012) Великі географічні … курйози, або Як виникають назви Українська мова й література в сучасній школі (4). pp. 22-25. ISSN 2267

Остапченко, Олена Вадимівна (2011) Використання проблемних завдань, навчальних ігор у фаховій лінгвістичній підготовці майбутніх педагогів Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська мова вчора, сьогодні і завтра в Україні і світі». – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 137 – 144.. pp. 137-144.

Остапченко, Олена Вадимівна (2002) Збагачення лексичного складу мовлення студентів за допомогою активних прийомів роботи зі словом Культура мовлення у процесі навчання: Теорія і практика. Збірник наукових робіт кафедри мови та методики викладання в початковій школі. – К.: Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, 2002. pp. 71-79.

Book

Остапченко, Олена Вадимівна (2018) Українська мова в грі: проблемні завдання, конкурси, змагання, цікаві факти, тести, квести Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-057-7

Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна and Горошкіна, Олена Миколаївна and Барахтян, Микола Миколайович and Доценко, Олена Леонідівна and Радченко, Антоніна Федорівна and Остапченко, Олена Вадимівна and Кондратенко, Наталія Юріївна and Дружененко, Раїса Сергіївна and Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна and Зарудня, Ольга Миколаївна and Заєць, Валентина Григорівна and Александрова, Валентина Федорівна and Дика, Наталія Михайлівна (2013) Українська мова за професійним спрямуванням Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-178-326-2

Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна and Горошкіна, Олена Миколаївна and Дика, Наталія Михайлівна and Доценко, Олена Леонідівна and Барахтян, Микола Миколайович and Остапченко, Олена Вадимівна and Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна and Кондратенко, Наталія Юріївна and Заєць, Валентина Григорівна and Дружененко, Раїса Сергіївна and Зарудня, Ольга Миколаївна and Радченко, Антоніна Федорівна and Александрова, Валентина Федорівна (2013) Українська мова за професійним спрямуванням Бібліотека студента, вчителя, методиста . Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-178-326-2

Остапченко, Олена Вадимівна and Остапченко, Віктор Іванович (2008) Truth gives birth in a competition. Ukrainian in interesting numbers and facts, riddles and questions, games and competitions Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Київ.

Остапченко, Олена Вадимівна and Радченко, Антоніна Федорівна (2006) Тестовые завания по украинскому языку для поточного, тематического и итогового контроля: Учебное пособие для студентов Київський національний університет, Київ.

Patent

Остапченко Олена (2019) Українська мова в грі: проблемні завдання, конкурси, змагання, цікаві факти, тести, квести. Навч. посіб. /О. Остапченко. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – 224 с. 978-617-658-057-7.

Teaching Resource

Остапченко, Олена Вадимівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Українські студії: культура усного і писемного мовлення (українська) для студентів освітньої програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Teaching Resource]

Остапченко, Олена Вадимівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Українські студії: культура усного і писемного мовлення (українська) для студентів освітніх програм 025.00.02 Сольний спів, 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано), 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти), першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань: 02 Культура і мистецтво, спеціальність: 025 Музичне мистецтво, кваліфікація: Бакалавр музичного мистецтва [Teaching Resource]

Остапченко, Олена Вадимівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) для студентів освітньої програми 022.00.02 Графічний дизайн [Teaching Resource]

Остапченко, Олена Вадимівна (2021) Гімнастика з методикою викладання [Teaching Resource]

Остапченко, Олена Вадимівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська)" для студентів спеціальності: 022 Дизайн освітнього рівня: перший бакалаврський освітньої програми: 022.00.02 Графічний дизайн 2020-2021 н. р. [Teaching Resource]

Остапченко, Олена Вадимівна and Лахно, Наталія Валентинівна (2016) Робоча програма "Українська мова" для студентів за освітньою програмою: Логопедія, Психологія, Практична психологія, Соціальна педагогіка, Соціальна робота [Teaching Resource]

Остапченко, Олена Вадимівна (2016) Лінгвістичні основи спеціальної освіти: Навчальний модуль 1: Мовознавство: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка [Teaching Resource]

Лахно, Наталія Валентинівна and Остапченко, Олена Вадимівна (2016) The work program of discipline "Ukrainian language" [Teaching Resource]

Остапченко, Олена Вадимівна and Лахно, Наталія Валентинівна (2016) Робоча програма дисципліни «Українська мова» [Teaching Resource]

Остапченко, Олена Вадимівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Лінгвістичні основи спеціальної освіти»: Навчальний модуль І "Мовознавство: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка" [Teaching Resource]

Остапченко, Олена Вадимівна (2008) Навчально-методичні матеріали Вступ до мовознавства: Система орієнтирів для самостійної роботи студентів, практичні завдання [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Feb 9 02:08:51 2023 EET.