Items where Author is "Стишов, Олександр Анатолійович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Article

Дроботенко, Валентина Юріївна and Стишов, Олександр Анатолійович (2023) New Phraseologisms in the Ukrainian Language of the Late 20th and Early 21st Centuries Лінгвістичні дослідження (58). pp. 183-197. ISSN 2312-0665; 2312-7546

Стишов, Олександр Анатолійович (2022) Neologisms of the Military Sphere in the Modern Ukrainian Language LOGOS (113). pp. 116-128. ISSN 0868-7692

Стишов, Олександр Анатолійович (2022) Peculiarities of word formation of complex occasionalisms in the modern Ukrainian language Лінгвістичні студії/ Linguistic Studies (43). pp. 41-52. ISSN 1815-3070

Стишов, Олександр Анатолійович (2022) Peculiarities of word formation of complex occasionalisms in the modern Ukrainian language Лінгвістичні студії Випуск 43 (43). pp. 41-52. ISSN 1815-3070

Стишов, Олександр Анатолійович (2022) Neosemants in modern Ukrainian internet discourse Studia Linguistica. pp. 41-56. ISSN 2411-1562

Стишов, Олександр Анатолійович (2021) Colloquial Nouns-Composites in Modern Ukrainian Language Лінгвістичні дослідження, 2 (54). pp. 69-78. ISSN 2312-7546

Стишов, Олександр Анатолійович (2020) Peculiarities of Suffixal Word Formation of the Neologisms Denoting Identification of Persons in Modern Ukrainian Language Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, 3 (53). pp. 127-140. ISSN 2312-0665, 2312-7546

Стишов, Олександр Анатолійович (2019) Sources of expanding the youth jargon in Ukrainian at the beginning of the XXI century Українське мовознавство: міжвідомчий наук. зб. Харків: Вид-во Іванченка І.Є., 1(49). (1(49)). pp. 32-43. ISSN 0320-3077

Стишов, Олександр Анатолійович (2019) Innovative Socio-Political Vocabulary and Terminology in Modern Ukrainian Лінгвістичні дослідження (50). pp. 258-268. ISSN 2312-7546

Стишов, Олександр Анатолійович and Сизонов, Дмитро Юрійович (2019) Innovative linguistic ideas and concepts of Larysa Shevchenko Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика (38). pp. 8-23. ISSN 2311-2697

Стишов, Олександр Анатолійович (2018) Stylistically Marked Lexical Neologisms in the Media Discourse at the Beginning of the XXIst Century Лінгвістичні дослідження (47). pp. 91-98. ISSN 2311-2697

Стишов, Олександр Анатолійович (2018) New Loan-Words in Ukrainian Mass Media at the Beginning of the 21 Century Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). pp. 66-75. ISSN 2311-2425

Стишов, Олександр Анатолійович (2017) SPORTS JARGON IN THE UKRAINIAN LANGUAGE AT THE END OF THE XX AND BEGINNING OF THE ХХІ CENTURIES Лінгвістичні Студії (34). pp. 76-84. ISSN 1815-3070

Стишов, Олександр Анатолійович (2017) Unregist ered in dictionaries spoken metaphor in modern Ukrainian Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) (23). pp. 47-54. ISSN 978-966-2337-89-1

Стишов, Олександр Анатолійович (2016) Thematic groups of neologisms terms in the modern Ukrainian media discourse Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри. pp. 102-106.

Стишов, Олександр Анатолійович (2016) Семантична деривація жаргонізмів у сучасній українській мові Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (41). pp. 74-84. ISSN 2312-0665 (Print), 2312-7546 (Online)

Стишов, Олександр Анатолійович (2016) New borrowing and English phraseology in Ukrainian Здобутки та перспективи розвитку сучасного мовознавства. pp. 120-130.

Стишов, Олександр Анатолійович (2015) Основні джерела поповнення фразеологічного складу української мови кінця ХХ - початку ХХІ століть Мовознавство (1). pp. 33-46. ISSN 0027-2833

Стишов, Олександр Анатолійович (2015) Семантичні неологізми в дискурсі українськомовних мас-медіа початку ХХІ століття Філологічні студії Криворізького національного університету (13). pp. 364-374.

Стишов, Олександр Анатолійович (2015) Особливості створення суфіксальних розмовних неолексем на позначення осіб у сучасній українській мові Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) (21). pp. 56-60. ISSN 978-966-2337-89-1

Стишов, Олександр Анатолійович (2015) Неофраземи в суспільно-політичному дискурсі українських мас-медіа Studia Philologica (Філологічні студії): зб.наук.праць (4). pp. 19-23. ISSN 2311-2425

Стишов, Олександр Анатолійович (2014) Утвердження національної ідентичності у словотворенні Українська мова і література в школах України. pp. 16-19. ISSN -

Стишов, Олександр Анатолійович (2014) Тенденції розвитку лексики сучасної української мови (на матеріалі мови мас-медіа) Лінгвістичні студії: на пошану корифею: Зб. наук. пр. і вітань із нагоди 90-ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора , заслуженого діяча науки і техніки України Сергія Івановича Дорошенка. pp. 55-66.

Стишов, Олександр Анатолійович (2012) Номінації осіб у сучасній українській мові (на матеріалі дискурсу ЗМІ) Мовознавство (6). pp. 23-37.

Стишов, Олександр Анатолійович (2012) Основні тенденції розвитку лексичного складу української мови початку ХХІ століття. Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. пр. Філологічні науки.. pp. 406-415.

Стишов, Олександр Анатолійович (2011) Особливості словотворення оказіоналізмів-композитів у мові українських ЗМІ кінця ХХ – початку ХХІ століть Динамічні процеси в граматиці і лексичному складі сучасних слов’янських мов: зб. наук. пр.. pp. 198-195.

Стишов, Олександр Анатолійович (2011) Словотвірні гнізда з вершинами-неологізмами в сучасних українській і російській мовах Мова. Культура. Взаєморозуміння: збірник наукових праць (1). pp. 19-33.

Стишов, Олександр Анатолійович (2010) Оновлення сучасного українського лексикону Наукові записки (15). pp. 23-27.

Стишов, Олександр Анатолійович (2009) Актуалізована лексика в сучасних українській і російській мовах Проблеми зіставної семантики (9). pp. 151-157.

Стишов, Олександр Анатолійович (2007) Префіксальні іменні новотвори в сучасних українській та іспанській мовах Дослідження з лексикології і граматики української мови (6). pp. 159-167.

Book

Стишов, Олександр Анатолійович (2019) The dynamics of the lexical composition of the modern Ukrainian language. Lexicology. Lexicography "Авторитет " ФОП Курбанова Ю.В., Київ, pp. 1-198.

Teaching Resource

Дроботенко, Валентина Юріївна and Стишов, Олександр Анатолійович (2021) The working program of the academic discipline "Modern Ukrainian literary language: Lexicology, lexicography. Phraseology" [Teaching Resource]

Стишов, Олександр Анатолійович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія і методи філологічних досліджень: методологія і методи лінгвістичних досліджень" [Teaching Resource]

Стишов, Олександр Анатолійович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми вивчення філологічних дисциплін: Науковий стиль української мови і фахове термінознавство" [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Mar 1 02:12:20 2024 EET.