Items where Author is "Хитра, Зоя Михайлівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 67.

Article

Хитра, Зоя Михайлівна (2014) Сучасний стан готовності вчителів початкової школи до формування в учнів цілісної картини світу: аналіз результатів діагностики констатувального експерименту 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : зб. матер. Міжнарод. наук. конф.. pp. 145-153.

Хитра, Зоя Михайлівна (2014) Трансформація ідей К.Д. Ушинського щодо формування в учнів цілісної картини світу в змісті сучасної освіти Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського) : матер. Міжнарод. наук.- практ. конф., 20–21 лют. 2014 р.. pp. 257-267.

Хитра, Зоя Михайлівна (2014) КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Проблеми сучасної педагогічної освіти (45(4)). pp. 291-298.

Хитра, Зоя Михайлівна (2014) СУЧАСНИЙ СТАН ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕАІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІАГНОСТИКИ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність, та перспективи.. pp. 145-153.

Хитра, Зоя Михайлівна (2014) ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЙ К.Д. УШИНСЬКОГО ЩОДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ЗМІСТІ СУЧАСНО! ОСВІТИ Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці.. pp. 257-267.

Хитра, Зоя Михайлівна (2014) Методична система підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів цілісної картини світу Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти.. pp. 104-107.

Хитра, Зоя Михайлівна (2014) STRUCTURE OF READINESS OF A FUTURE TEACHER TO FORM THE STUDENTS’ HOLISTIC WORLD VIEW Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. pp. 308-312. ISSN 2073-0071

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) Integrative approach in the process of future primary school teacher’ training to the development of students’ holistic world view Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (19). pp. 74-76.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Проблеми сучасної педагогічної освіти (39). pp. 104-110.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) Technological model of training future teachers for forming the scientific picture of the world of primary pupils АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (12(59)). pp. 300-305. ISSN 2073-0071

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка (19). pp. 74-77.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) ҐЕНЕЗА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВТУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (90-ТІ РОКИ XX СТОЛІТТЯ - ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ) Проблеми сучасної педагогічної освіти (41). pp. 311-319.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Проблеми сучасної педагогічної освіти. (39). pp. 104-110.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) Проектні технології у професійній підготовці вчителя початкової школи Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти. pp. 123-124.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) Проектні технології у професійній підготовці вчителя початкової школи Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. p. 159.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Педагогічна освіта: теорія і практика. (19). pp. 74-76.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПРИРОДОЗНАВСТВО» В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ Педагогічна освіта у вищіх навчальних закладах І-ІІ рівня акоредетації: реалії сьогодення та перспективи розвитку. pp. 109-110.

Хитра, Зоя Михайлівна (2012) СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. pp. 968-974.

Хитра, Зоя Михайлівна (2012) Проблема цінностей у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: Збірник ї статей V Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції. pp. 240-246.

Хитра, Зоя Михайлівна (2012) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Проблеми сучасної педагогічної освіти (37(2)). pp. 256-264.

Хитра, Зоя Михайлівна (2012) The essence of modern scientific approaches to training a teacher for the formation of pupils' scientific picture of the world. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (5(23)). pp. 393-401.

Хитра, Зоя Михайлівна (2011) Полікультурна освіта як засіб розвитку у молодших школярів цілісної картини світу Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп.2011 р., м. Київ). pp. 265-268.

Хитра, Зоя Михайлівна (2011) ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Людські цінності і толерантність у сучасному світі:міжконтинентальний діалог інтелектуалів.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16 листопада, м. Київ). pp. 265-268. ISSN 177:37.015.311-021.483

Хитра, Зоя Михайлівна (2011) Problems of training of a primary school teachers in modeling of an integrated picture of the world. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (1(11)). pp. 453-461. ISSN 2312-5993

Хитра, Зоя Михайлівна (2011) ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ОСНОВІ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ Акмеологія - нвука ХХІ століття.

Хитра, Зоя Михайлівна (2011) ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.. pp. 453-462.

Хитра, Зоя Михайлівна (2011) ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ОСНОВІ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ Акмеологія – наука ХХІ століття : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер.. pp. 159-164.

Хитра, Зоя Михайлівна (2010) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти.. pp. 156-161.

Хитра, Зоя Михайлівна (2010) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СВЯТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТИРІВ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства. pp. 93-97.

Хитра, Зоя Михайлівна (2010) Підготовка вчителя початкової школи до формування цілісної картини світу молодшого школяра: філософський аспект Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук-практ. конф. pp. 156-161.

Хитра, Зоя Михайлівна (2010) Проблема формування світоглядних орієнтирів сучасного вчителя початкової школи Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 93-96.

Book

Морзе, Наталія Вікторівна and Барна, Ольга Василівна and Грущинська, І.В. and Хитра, Зоя Михайлівна (2019) Я досліджую світ: складові успіху. 2 клас Оріон, Київ. ISBN 978-617-7712-42-7

Teaching Resource

Хитра, Зоя Михайлівна and Глухенька, Людмила Миколаївна (2016) Я у світі. 3 клас : Робочий зошит [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2016) Анатомія, вікова фізіологія дітей шкільного віку [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2016) Анатомія, вікова фізіологія жітей шкільного віку [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна and Глухенька, Людмила Миколаївна (2016) Методика навчання предмета "Основи здоров’я" [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2016) Анатомія фізіологія дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2015) Методичні рекомендації для вчителів початкової школи щодо формування в учнів цілісної картини світу [Teaching Resource]

Глухенька, Людмила Миколаївна and Хитра, Зоя Михайлівна (2015) Я у світі 4 клас [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2015) Робочий зошит "Основи здоров'я" [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна and Глухенька, Людмила Миколаївна (2015) Методика навчання предмета "Основи здоров'я" [Teaching Resource]

Мальцева, Людмила Володимирівна and Хитра, Зоя Михайлівна (2015) Практика з основ природознавства і краєзнавства [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2015) Анатомія, фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2015) Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна and Рожко, Аліна Іванівна (2015) Вікова фізіологія, валеологія [Teaching Resource]

Глухенька, Людмила Миколаївна and Хитра, Зоя Михайлівна (2015) Хімія [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна and Рожко, Аліна Іванівна (2015) Вікова фізіологія [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2015) Методичні рекомендації для вчителів початкової школи щодо формування в учнів цілісної картини світу [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна and Мальцева, Людмила Володимирівна (2015) Природознавство, 3 клас [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна and Мальцева, Людмила Володимирівна (2015) Природознавство, 1 клас [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2015) Робочий зошит "Основи здоров'я" 1 кл [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2015) Робочий зошит "основи здоров'я" 4 кл [Teaching Resource]

Мальцева, Людмила Володимирівна and Хитра, Зоя Михайлівна (2015) Природознавство, 4 клас [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2015) Робочий зошит "Основи здоров'я" [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2015) Робочий зошит "Основи здоров'я" 4 кл. [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2015) Робочий зошит "Основи здоров'я" 1 кл [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2014) Основи здоров`я робочий зошит [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2014) Робочий зошит "Основи здоров'я" 1 кл. [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна and Коровіна, Вероніка Анатоліївна and Мальцева, Людмила Володимирівна (2014) Практика з основ природознавства і краєзнавства [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2014) Вікова фізіологія, валеологія [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2014) Вікова фізіологія [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2014) Анатомія і фізіологія людини [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2014) Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2014) Анатомія, фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Володарська, М. О. and Хитра, Зоя Михайлівна (2014) Природознавство, 3 клас [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна (2014) Зошит до підручника "Основи здоров`я" [Teaching Resource]

Хитра, Зоя Михайлівна and Володарська, М.О. (2014) Природознавство. 3клас [Teaching Resource]

This list was generated on Tue May 11 02:07:42 2021 EEST.