Items where Division is "Кафедра інструментально-виконавської майстерності" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Е | З | К | Л | П | С | Т | Х | Ц | Ч
Number of items: 105.

Б

Беренбейн, Інеса Самійлівна (2016) Валентин Костенко:біографічна реконструкція постаті митця Українське музикознавство (42). pp. 92-107.

Беренбейн, Інеса Самійлівна (2016) The dramatic idea of the piano cycle "11 etudes in form of old dances" by Viktor Kosenko as a manifestation of romantic Baroque reflection. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, 115 (115). pp. 98-112. ISSN 2522-4190

Борисова, Світлана Володимирівна and Плохотнюк, Олександр Сергійович (2016) Value potential of Ukrainian national musical image Науковий журнал «ScienceRise» (2/5). pp. 10-14. ISSN 2313-8416 (Online), 2313-6286 (Print)

В

Василевич, М. О. (2016) Формування досвіду сценічної витримки виконавців-інструменталістів у системі професійної мистецької освіти Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 508-519.

Г

Гаркуша, Людмила Іванівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Концертмейстерський клас» [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2016) Виконавська інтерпретація музичних творів у структурі професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 520-529.

Гаркуша, Людмила Іванівна (2016) Концертмейстерський клас [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2016) Future Music Teacher’s Independent Work in Process of Instrumental Performing Experience Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 89-93.

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2016) Виконавська інтерпретація музичних творів у структурі професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта Професійна мистецька освіта і художня культура виклики ХХІ століття: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 14–15 квітня. 2016 р., С. 520-528.. pp. 520-528.

Глущук, Тетяна Володимирівна and Зінська, Тетяна Володимирівна (2016) Робоча програма «Виробнича (педагогічна) практика» (ХІ семестр) для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво» спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво» [Teaching Resource]

Глущук, Тетяна Володимирівна and Зінська, Тетяна Володимирівна (2016) Робоча програма з дисципліни «Історія вокального мистецтва» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво» напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» першого (бакалаврського) освітнього рівня. [Teaching Resource]

Е

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Додатковий музичний інструмент» (I курс) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) Додатковий музичний інструмент (ІІ курс) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) "Додатковий музичний інструмент" (III-IV курс) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Додатковий музичний ін-струмент» [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Додатковий музичний інструмент» III курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (1 курс) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (II курс) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (I курс) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (III-IV курси) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (на базі ОР «Молодший спеціаліст» III-IVкурси) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) Integration of Music-Performing Cycle of Disciplines into Future Music Teachers Professional Training Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 85-88.

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2016) Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності In: Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності. Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ.

З

Зінська, Тетяна Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія вокального мистецтва» [Teaching Resource]

Зінська, Тетяна Володимирівна (2016) Музичні конкурси та фестивалі в контексті соціокультурного проектування в україні кінця ХХ — початку ХХІ століття Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 384-395.

Зінська, Тетяна Володимирівна and Глущук, Тетяна Володимирівна (2016) Music and performing arts as an object of study Ukrainian art history Культура і Сучасність, 1 (1). pp. 87-91. ISSN 2226-0285

К

Касьянов, Валентин Васильович (2016) SUITE IN SWING для саксофона з оркестром /Клавір/ Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка.

Касьянов, Валентин Васильович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Оркестровий клас» Галузь знань 0202 «Мистецтво» Напрям підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» Освітній рівень – перший (бакалаврський) (На базі ОР «Молодший спеціаліст») [Teaching Resource]

Касьянов Валентин Васильович (2016) Калинові сльози Пісня-реквієм 1744913572.

Касьянов Валентин Васильович (2016) Побачення з Києвом 1744913572.

Касьянов Валентин Васильович (2016) Київська баркарола 1744913572.

Касьянов Валентин Васильович (2016) Київське танго 1744913572.

Кифенко, Анна Миколаївна (2016) Робоча навчальна програма для студентів спеціальності " Музичне мистецтво" групи 2 ММ [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2016) Робоча навчальна програма для студентів спеціальності "Музичне мистецтво" групи 1ММ [Teaching Resource]

Кифенко, Анна Миколаївна (2016) Робоча навчальна програма "Хорознавство та хорове аранжування" спеціальності "музичне мистецтво" групи 4мм [Teaching Resource]

Корзун, Валентина Володимирівна (2016) Formation of the ability to the music and intonation generalizations Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2016. – Вип. СXXІХ (129). – 292 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). pp. 86-93. ISSN 2310-371X

Корзун, Валентина Володимирівна (2016) Problem teaching in the formation of professional and creative thinking of students-musicians Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2016. – Вип. СXХX (130). – 183 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). pp. 72-79. ISSN 2310-371X

Корзун, Валентина Володимирівна and Економова, Ольга Серафимівна (2016) [Teaching Resource]

Корзун, Валентина Володимирівна and Економова, Ольга Серафимівна (2016) [Teaching Resource]

Корзун, Валентина Володимирівна and Економова, Ольга Серафимівна (2016) [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2016) Improvisation in jazz tones Джаз. pp. 3-4.

Куришев, Євген Володимирович (2016) Інструментально-виконавська підготовка студентів: перспективи вдосконалення Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 601-607.

Куришев Є.В., Куришева Л.К (2016) "Теорія та практика музично-естетичного виховання за системою К.О.Орфа Частина 1" 67623.

Куришев, Євген Володимирович (2016) Music and Performing Arts within Present-Day Culture of Kyiv Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 67-70.

Куришев, Євген Володимирович (2016) Інструментально-педагогічний практикум [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2016) Інструментально-педагогічний практикум (другий магістерський рівень) [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2016) Музичний інструмент "Фортепіано" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Музичний інструмент" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2016) Джаз і класика на сцені університету Джаз, 59 (3). pp. 22-27.

Куришев Євген Володимирович (2016) Навчальний посібник "Музичний архів Бориса Грінченка" 67602.

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Музичний інструмент" [Teaching Resource]

Л

Лабінцева, Лариса Павлінвна (2016) Формування медіа-компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 607-613.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Organization of creativity of art-pedagogical activity of a teacher-musician. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 20 (25) (20). pp. 59-66.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Media Education as Part of Educational Process at Higher Music Education Institution Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 80-84.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Робоча програма Виробнича (педагогічна) практика (ХІ семестр) Галузь знань – 0202 «Мистецтво» Спеціальність – 8.02020401 «Музичне мистецтво» Додаткова спеціалізація – «Викладач музичного інструмента» Освітній рівень – другий (магістерський) [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Плохотнюк, Олександр Сергійович (2016) Виробнича(зі спеціалізації) практика [Teaching Resource]

П

Плохотнюк, Олександр Сергійович (2016) THE SPECIFIC’S IMPACT OF MUSICAL AND PERFORMING ACTIVITY ON FORMATION OF PROFESSIONALLY VALUABLE ORIENTATIONS’ STUDENTS OF MUSICAL SPECIALITIES Scientific Journal «ScienceRise» (2/5). pp. 51-54. ISSN 2313-6286

Плохотнюк, Олександр Сергійович (2016) DEFINITION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF PROFESSIONAL VALUE SYSTEM AMONG THE STUDENTS OF ARTISTIC AND PEDAGOGICAL SPECIALITIES IN THE PROCESS OF MUSICAL PERFORMING ACTIVITY Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (143). pp. 66-70. ISSN 978-966-7406-57-8

Плохотнюк, Олександр Сергійович and Борисова, Світлана Володимирівна (2016) Musical performing component of professional training of future specialists-musicians (axiological aspect) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (2 (299). pp. 34-39. ISSN 2227-2844

Плохотнюк, Олександр Сергійович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Робоча програма «Виробнича (зі спеціалізації) практика» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво» спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво» додаткової спеціалізації «Викладання музичного інструмента» другого (магістерського) освітнього рівня [Teaching Resource]

Плохотнюк, Олександр Сергійович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Робоча програма «Виробнича (зі спеціалізації) практика» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво» спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво» додаткової спеціалізації «Викладання музичного інструмента» другого (магістерського) освітнього рівня [Teaching Resource]

Плохотнюк, Олександр Сергійович and Маліченко, Наталія Євгеніївна (2016) The work of V. Kvitka in the context of the functioning of the national Amateur girl brass band "Roxolana" Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя (8). pp. 80-87. ISSN 978-966-416-434-1

Полянский, Вячеслав Анварович (2016) Piano in Jazz Джаз (1). pp. 24-29.

Полянський, В'ячеслав Анварович (2016) Джазовий піанізм у контексті стильових тенденцій фортепіанного виконавства ХХ ст. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (1). pp. 40-45. ISSN 2518-766X

Полянський, В.А. (2016) Jazz Pianism in Context of Piano Performance Style Tendencies of 20 th Century Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 40-45.

С

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Мультимедійні технічні засоби навчання» [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи звукозапису» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи звукорежисури» [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Основи звукорежисури: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Ікт в галузі музичного мистецтва: Робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Мультимедійні технічні засоби навчання: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Основи режисури та монтажу відеокліпів: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Основи звукорежисури: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2016) Основи звукорежисури: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Гітара – крок за кроком: навчально-репертуарний посібник для гітаристів-початківців друкарня ТОВ "Тонар", Київ.

Сахарова, Лідія Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни . Основний музичний інструмент "Домра.Гітара 1курс". [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни. основний музичний інструмент Домра.Гітара.ІІ курс [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни.основний музичний інструмент.Домра.гітара.ІІІ-ІV курс [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни. Музичний інструмент. Домра. Гітара. магістратура І курс [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2016) Робоча навчальна програма з музичного інструменту. Домра. Гітара. ІІ курс, магістратура [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2016) Робоча навчальна програма Оркестровий клас, І курс [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2016) Робоча навчальна програма оркестровий клас ІІ курс [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Оркестровий клас ІІІ-ІV курс [Teaching Resource]

Свириденко, Наталія Сергіївна (2016) Лесин рояль Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (1). pp. 50-55.

Свириденко, Наталія Сергіївна (2016) Music for a while Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 444-453.

Свириденко, Наталія Сергіївна (2016) Домашня академія Леся Українка і родина Косачів в історії та культурі України та Волині (57). pp. 160-164.

Свириденко, Наталія Сергіївна (2016) Music of the past in the present In: Invatamantul artistic dimensiuni culturale, 22.04.2016.

Свириденко, Наталія Сергіївна (2016) Lesia’s Grand Piano Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 50-55.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Heuristic methods of formation of fututre music teachers' artistic tolerance Духовність особистості в системі мистецької освіти: збірка праць наукової школи доктора педагогічних наук, професора О.М. Олексюк. (2). pp. 117-121.

Сподаренко, Віктор Михайлович (2016) Neo-romantic features in the works for accordion by Anatoliy Biloshytskiy Виконавське музикознавство. Науковий вісник (22). pp. 330-342.

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2016) Робоча програма навчальної дисциплини. Основний музичний інструмент. Баян. Акордеон. (III, IV курс) [Teaching Resource]

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2016) Основний музичний інструмент. Баян. Акордеон. [Teaching Resource]

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2016) Основний музичний інструмент.Баян. Акордеон. [Teaching Resource]

Т

Тітович, Валерій Іванович (2016) Витоки французької клавірної школи Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 92-99.

Х

Ходоровський, Володимир Ісаакович (2016) Використання сучасних комп’ютерних технологій у системі інструментально-виконавської підготовки студентів Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 713-720.

Ходоровський, Володимир Ісаакович (2016) L. Beethoven’s Piano Sonatas: Goldenweiser’s Principles of Editing Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 62-66.

Ц

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології» [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи мультимедійного інструментознавства» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи мультимедійного інструментознавства» [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Основи комп’ютерного аранжування та звукозапису:робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Ч

Чернета, Тетяна Олександрівна (2016) The Andriy Omelchenko’s methodical heritage Мистецтвознавчі записки Випуск 29. pp. 168-174. ISSN 2226-2180

Чернета, Тетяна Олександрівна (2016) Kharkov-type banduras from The National Dnipropetrovsk historical museum resources Традиційна бандура: минуле, сучасне, майбутнє. pp. 106-111.

Чернета, Тетяна Олександрівна (2016) Andriy Omelchenko’s letters from the private archives Мистецька освіта і культура України: євроінтеграційний вектор. pp. 126-129. ISSN 978-966-452-231-8

This list was generated on Wed Feb 21 02:08:37 2024 EET.