Items where Division is "Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 62.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2015) Сompetence profile future social teachers Социальная педагогика в современных социальных практиках. pp. 28-38. ISSN 978-5-9906647-2-2

Безпалько, Ольга Володимирівна (2015) Компетентнісний спектр майбутнього соціального педагога як основа професіоналізму Проблеми освіти: збірник наукових праць. - Вип. 84. - Житомир-Київ, 2015. - 356 с. (84). pp. 60-64.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2015) Competencies of social worker as the basis of building an educational program of Bachelor of Social Work Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. (738). pp. 8-15.

Безпалько, Ольга Володимирівна and Клішевич, Наталія Анатоліївна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Петрочко, Жанна Василівна and Хоружа, Людмила Леонідівна (2015) Social pedagogy : theory and practice [Teaching Resource]

Вайнола, Ренате Хейкієвна and Снітко, Марина Аркадіївна (2015) Технології соціальної роботи [Teaching Resource]

Веретенко, Тетяна Григорівна (2015) Fundamentals of socio-educational research [Teaching Resource]

Веретенко, Тетяна Григорівна (2015) Methods and Social Research organization [Teaching Resource]

Веретенко, Тетяна Григорівна (2015) Research pressing social problems [Teaching Resource]

Веретенко, Тетяна Григорівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Вайнола, Ренате Хейкієвна and Буйницька, Оксана Петрівна (2015) Research activities social pedagogue [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна (2015) Основи сімейного виховання [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна (2015) Педагогіка сімейного виховання [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна (2015) Parenting peace on the material history of Ukraine Дошкільна освіта в Україні: лідерство в професії : збірник статей. pp. 155-158.

Денисюк, Олена Миколаївна and Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Фірсова, Ірина Миколаївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні педагогічні практики" [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна and Снітко, Марина Аркадіївна and Журавель, Тетяна Василівна and Фірсова, Ірина Миколаївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Тренерські студії» [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна and Якименко, Анастасія Вікторівна (2015) Університетські студії [Teaching Resource]

Журавель, Тетяна Василівна (2015) Залучення до профілактичних послуг і програм неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. (739). pp. 40-46.

Журавель, Тетяна Василівна and Канчура, Оксана (2015) Актуальність профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці серед медичних працівників In: ХVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 1-2 серпня 2015 р., Переяслав-Хмельницький.

Журавель, Тетяна Василівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Веретенко, Тетяна Григорівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна (2015) Сходинки здоров’я для батьків: просвітницько-профілактична тренінгова програма: навчально-методичний посібник для фахівців соціальної сфери щодо проведення просвітницько-профілактичних занять за програмою «Сходинки» з батьками/опікунами підлітків, які перебувають у конфлікті з законом ТОВ "Видавничий дім "КАЛИТА", Київ. ISBN 978-617-7152-20-9

Журавель, Тетяна Василівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Замула, Сергій Юрійович (2015) Профілактика ВІЛ та ризикованої поведінки серед неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом ТОВ “ОБНОВА КОМПАНІ”, Київ. ISBN 978-617-7239-03-0

Журавель, Тетяна Василівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Бондаровська, Валентина Матвіївна (2015) Комплексна Програма корекційної роботи з чоловіками, які вчиняють насильство або належать до групи ризику щодо його вчинення: інформаційно-методичні матеріли ТОВ "Видавничий дім "КАЛИТА", Київ. ISBN 978-617-7152-16-2

Журавель, Тетяна Василівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Бондаровська, Валентина Матвіївна (2015) Комплексна Програма корекційно-реабілітаційної роботи з дівчатами (14-18 років) та жінками, які пережили насильство або належать до групи ризику: інформаційно-методичні матеріали ТОВ "Видавничий дім "КАЛИТА", Київ. ISBN 978-617-7152-17-9

Лютий, Вадим Петрович and Журавель, Тетяна Василівна and Павлиш, Світлана and Пирогова, Дарина and Говорун, Тамара and Грушецький, Антон and Коськіна, Дарина and Чумало, Марта and Чорна, Олена and Яловська, Вікторія (2015) Violence against children in Ukraine. All-Ukrainian public opinion poll [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Журавель, Тетяна Василівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна (2015) Modern strategy of provision of social services [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна (2015) Volunteering as citizenship and opportunity for professional growth In: Всеукраїнська студентська науково-практична конференція „Громадські ініціативи молоді – основа соціально-економічної перебудови України”, 25.03.2015, Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна (2015) The relevance of the volunteer movement among students Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць, ч. 2. pp. 167-168.

Лях, Тетяна Леонідівна (2015) Program volunteers growth in the public organization "All-Ukrainian Public Center" Volunteer" Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії // Зб. наук. праць.

Лях, Тетяна Леонідівна and Іванчук, Катерина Павлівна (2015) Peculiarities of training volunteers in non-governmental organizations (for example, the All-Ukrainian Public Center "Volunteer") Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії. pp. 226-229.

Лях, Тетяна Леонідівна and Бреус, Юлія Володимирівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Пожидаєва, О.В. and Грабовенко, Н.В. and Денисюк, Олена Миколаївна (2015) School of Professional Excellence [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Журавель, Тетяна Василівна and Сапіга, Світлана Володимирівна and Снітко, Марина Аркадіївна and Попова, Альона Олексіївна (2015) Trainers studios [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Середа, Віктор Григорович (2015) Individual risk factors for HIV infection behavior of teenagers – students of vocational schools Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (2). pp. 287-290.

Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна (2015) Mediation as social technology in conflict situations Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 291 (2). pp. 52-60. ISSN 2227-2844

Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Клішевич, Наталія Анатоліївна and Сапіга, Світлана Володимирівна (2015) Charity as a prerequisite for the development of systemic philanthropy in Ukraine Science, Education and Technology in the Modern World (3). pp. 386-391. ISSN 978-0-865-83925-7

Лях, Тетяна Леонідівна and Чечко, Тетяна Миколаївна (2015) Сутність соціально-педагогічної підтримки особистості Соціальна робота як правозахисна професія : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 167-170.

Лях, Тетяна Леонідівна and Чечко, Тетяна Миколаївна (2015) The essence of socio-educational support individual Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія (139). pp. 207-214. ISSN 966-568-633-х

Снітко, Марина Аркадіївна (2015) The tasks of the multidisciplinary team of specialists in the formation the safe teenagers’ behavior in the Internet Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - Серія №21. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 18: збірник наукових праць (21). pp. 61-65. ISSN 966-376-062-3

Снітко, Марина Аркадіївна (2015) Technologies of social pedagogy work in foreign countries [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна (2015) Training of social workers in continuing education Science and Education in the Modern World, ІІ. pp. 210-215. ISSN 978-0-845-57459-7

Спіріна, Тетяна Петрівна (2015) Socialization of the individual [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна (2015) Innovative models of social services [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна (2015) Ethical culture as a necessary component of professional social workers Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії", 2. pp. 199-201.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2015) Innovative models of social services [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна (2015) Innovative activity in the social sphere [Teaching Resource]

Спіріна, Тетяна Петрівна and Середа, Л.В. (2015) The Features of the Socio-educational Prevention of Human Trafficking among the Students in Vocational Schools Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 4 (48). pp. 425-430. ISSN 2312-5993

Спіріна, Тетяна Петрівна and Середа, Л.В. (2015) Features social and educational prevention of trafficking among vocational- technical schools In: Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін, 26-27 березня 2015 р., Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка.

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Снітко, Марина Аркадіївна (2015) Self-education as part of professional self-improvement of future social workers In: “Fundamental and Applied Studies in the Modern World” The XIV International Academic Congress, 23-25 May 2015, United Kingdom, Oxford,.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2015) Working educational program "Social work in sphere of employment of the population" [Teaching Resource]

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2015) Working educational program "Social gerontology" [Teaching Resource]

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2015) Theory of social work [Teaching Resource]

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2015) Organizationally pedagogical terms of professional self-perfection of social workers at resource centers Proceedings of the 4 International Sciences Congress “Science and Education in the Modern World”, VOLUME (2). pp. 1047-1052. ISSN 978-0-845-57459-7

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2015) Organizational and technological provision of socio-pedagogical work [Teaching Resource]

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2015) HISTORICAL PRECONDITIONS OF EMERGENCE AND DEVELOPMENT THE PROFESSION "SOCIAL WORKER" In: XІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 29-30 квітня 2015, Переяслав-Хмельницький.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2015) Organizational and pedagogical conditions of improvement of professional social workers in the resource centers In: “Science and Education in the Modern World” The 4th International Academic Congress, 5-7 January 2015, New Zealand, Auckland,.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2015) Competence approach in the training of future social workers In: “History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization” The XVI International Academic Congress, 25-27 April 2015, Japan, Tokyo.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2015) Competence approach in the training of future social workers Proceedings of the XVI International Academic Congress “History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization”, Volume (ІІ). pp. 283-288. ISSN 978-4-835-83529-8

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2015) HISTORICAL PRECONDITIONS OF EMERGENCE AND DEVELOPMENT THE PROFESSION "SOCIAL WORKER" МАТЕРІАЛИ XІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». pp. 261-263.

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Клішевич, Наталія Анатоліївна (2015) Foundations of social work [Teaching Resource]

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Мигашко, Євгенія Миколаївна (2015) SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF REFUGEES In: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» /, 30-31 січня 2015 року, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Мигашко, Євгенія Миколаївна (2015) Socio-psychological characteristics REFUGEES «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»: XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (10). pp. 230-232. ISSN -

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Попова, Альона Олексіївна (2015) Working curriculum "Social support of family" [Teaching Resource]

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Снітко, Марина Аркадіївна (2015) Self professional self as part of the future social teacher Proceedings of the XIV International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in the Modern World“ (ІІ). pp. 657-662. ISSN 978-0-875-86525-8

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Якименко, Анастасія Вікторівна (2015) University Studio [Teaching Resource]

Фірсова, Ірина Миколаївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи сценарної роботи соціального педагога" [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Jul 1 02:07:51 2022 EEST.