Items where Division is "Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 32.

Lekholetova, Maryna and Лехолетова, Марина Миколаївна (2018) The role of internet technologies in preparing future social pedagoges to health-savings Open Educational E-environment of modern university (4). pp. 116-123. ISSN 2414-0325

Веретенко, Тетяна Григорівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2018) Методичний інструментарій для діагностики рівня сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів Колективна (три і більше авторів). Сучасні здоров’язбережувальні технології: монографія . Оригінал, Харків.

Веретенко, Тетяна Григорівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2018) Study of the value-motivational sphere of the future social pedagogue in the process of professional training Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2 (19). pp. 120-125. ISSN 2308-4855

Веретенко, Тетяна Григорівна and Ярмоленко, Крісніна (2018) Socio-pedagogical preventoin of internet addiction senior pupils Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 1 (19). pp. 145-149. ISSN 2308-4855

Дуля, Аліна Володимирівна (2018) Особливості роботи груп самодопомоги для жінок учасників бойових дій Реабілітація учасників бойових дій в україні: досвід та перспективи. pp. 133-135.

Дуля, Аліна Володимирівна (2018) Dulia A.V. Main stages of providing social support to the families of АТО Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 1 (1(315)). pp. 6-11. ISSN 22272844

Дуля, Аліна Володимирівна (2018) Взаємовідносини членів сімей учасників АТО Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук". pp. 62-64.

Журавель, Тетяна Василівна and Рогозна, Юлія (2018) Неформальна освіта як інструмент підвищення лідерського потенціалу учнів ПТНЗ Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). pp. 171-187. ISSN 2312-5829

Клішевич, Наталія Анатоліївна and Заєркова, Наталія Віталіївна (2018) Сучасні підходи до організації інклюзивного навчання в закладах вищої освіти Колективна (три і більше авторів). Інклюзивне навчання: основні принципи та дієві технології: монографія. Вінницький інститут Університету "Україна", Вінниця.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2018) Introduction of socio-pedagogical conditions for the formation of the health-preserving competence of future social educators in the educational process of the university. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (5(79)). pp. 408-417. ISSN 2312-5993

Лях, Тетяна Леонідівна and Попова, Альона Олексіївна (2018) Scientific approaches of volunteer groups’ classifica-tion in Europe and United States of Fmerica Колективна (три і більше авторів). Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów - Olsztyn.

Лях, Тетяна Леонідівна and Попова, Альона Олексіївна and Спіріна, Тетяна Петрівна (2018) Information and communication technologies in the training of future specialists of social sphere Open Educational E-environment of modern university (4). pp. 44-51. ISSN 2414-0325

Малков, Дмитро Юрійович (2018) Structural and functional approach to the activity of clubs in the place of residence as the basis of sociocultural work Науковий огляд (1(44)). pp. 87-96. ISSN 2311-4517

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2018) Київ. ун-т ім. Б.Д.Грінченка, Київ.

Петрочко, Жанна Василівна (2018) Новые векторы профессионализации социальной работы в Кыргызстане Вестник Ошского государственного университета (4). pp. 130-138. ISSN 1694-7452

Петрочко, Жанна Василівна (2018) Background and strategic tasks of deinstitutsialization in Ukraine Педагогіка і психологія (3). pp. 33-41. ISSN 2304-0629

Петрочко, Жанна Василівна (2018) Суспільно-державницькі цінності як аксіологічна основа сучасного суспільного виховання в Україні Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – (2). pp. 124-132.

Петрочко, Жанна Василівна (2018) National and patriotic education of children and youth: questions of stsndarts and indicators Education: Modern Discourses (1). pp. 200-206. ISSN 2617-3107

Петрочко, Жанна Василівна (2018) Система захисту дітей в україні: компоненти та кроки до оновлення Особистість у просторі виховних інновацій. pp. 280-285.

Петрочко, Жанна Василівна (2018) Сучасний виховний процес. pp. 228-233.

Петрочко, Жанна Василівна and Кириченко, Валентина Іванівна (2018) Учнівське самоврядування: відповідь на виклики ХХІ століття п. 1.4 Програма «Школа лідерів учнівського самоврядування»: модуль «Я – патріот» п. 2.2 In: Особистісно орієнтовані технології національно-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об'єднаннях. ТОВ "Імекс-ЛТД", Кропивницький, pp. 47-57. ISBN 978-966-189-461-6

Попова, Альона Олексіївна and Гнатюк, Руслана (2018) The System of Social Support for HIVInfected People in Local Communities of Estonia Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (8). pp. 175-182. ISSN 2227-2844

Попова, Альона Олексіївна and Щеголь, Марина (2018) Experience with Educational and Prevention Table Games for Social Work in Local Communities Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (1 (315). pp. 109-114. ISSN 2227-2844

Савченко, Валентин Михайлович (2018) The level of spiritual development of people, suffering from chronic diseases, and its links with medical health indicators Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики : Матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 15 травня 2018 р., м. Київ / МОН України, Київ. ун-т імені Бориса Грінченка. pp. 23-30.

Сапіга, Світлана Володимирівна and Коротаєва, Анжеліка Андріївна (2018) The State of Social-Pedagogical Support for Pregnant Women in Ukraine and Abroad Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (8(322)). pp. 219-227. ISSN 2227-2844

Спіріна, Тетяна Петрівна and Лях, Тетяна Леонідівна (2018) Social-pedagogical prophylaxis of bullying in a school environment Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (84). pp. 183-187. ISSN 2413-1865

Спіріна, Тетяна Петрівна and Піхур, Галина Анатоліївна (2018) Preparation of Future Social Workers for Work with HIV-Infected People Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 322 (8). pp. 136-142. ISSN 2227-2844

Суліцький, Вадим Володимирович (2018) Effectiveness of Social and Pedagogical Prevention of Suicidal and Self-Destructive Behavior Among Students Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (8 (322). pp. 256-264. ISSN 2227-2844

Суліцький, Вадим Володимирович (2018) Current research on suicidal behavior in the United States Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірних тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів. 27-28. pp. 28-29.

Суліцький, Вадим Володимирович (2018) The modern role of the psychological service in working with convicts In: International Multidisciplinary Conference.

Суліцький, Вадим Володимирович (2018) Theory and practice of psychological autopsy on the facts of suicide Актуальные вопросы судебно-психологической экпертизы, 9 (1). pp. 158-161.

Суліцький, Вадим Володимирович (2018) Psycholinguistics in the technology of the psychological portrait of the person Сучасні тенденції розвитку науки. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 липня 2018 року). pp. 61-62.

This list was generated on Mon Jul 4 02:05:05 2022 EEST.