Items where Division is "Кафедра філософії" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Z | Б | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | С | Т | Ш
Number of items: 76.

Z

Zinchenko, Viktor (2016) The Education in techno-structures of Society Studies in Philosophy and Education (Volume «The Culture and Power of Knowledge: Inquiries into Contemporary Societies»). pp. 235-240. ISSN 0039-3746

Zinchenko, Viktor (2016) Institutional transformation strategies of self-management systems in the conditions of global «neocapitalism» Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas «Zarządzanie» (4). pp. 123-130. ISSN 1899-8658

Б

Богород, Анатолій Володимирович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни “Етика спілкування і діловий етикет” з елементами дистанційного навчання для студентів усіх напрямів підготовки [Teaching Resource]

Богород, Анатолій Володимирович (2016) Religious aspects of the ritual dance terminology Гілея: науковий вісник (111). pp. 275-279. ISSN 2076-1554

Бондар, Тетяна Іванівна (2016) The communicative nature of power Філософія і політологія в контексті сучасної культури (4(13)).

Бондар, Тетяна Іванівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія і практика аргументації" [Teaching Resource]

Бондар, Тетяна Іванівна (2016) Комунікативна природа влади Науковий журнал "Філософія і політологія в контексті сучасної культури ". pp. 11-18. ISSN 2312 4342

Бурак, О. (2016) Процеси трансформації світового устрою та майбутнє національної держави Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). pp. 20-25.

Г

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Філософські студії (психологія) [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Актуальні проблеми історії філософії [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Філософія економіки [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Філософія освіти [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Філософські студії(Інформатика) [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Філософські студії(Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія) [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Філософські студії(філологія переклад) [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Нова філософія 19 століття [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Соціальна психологія [Teaching Resource]

Горбань Олександр Володимирович (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію "Середній клас як базова підстава моделі сучасного громадянського суспільства" 67676.

Горбань Олександр Володимирович (2016) 67675.

Горбань Олександр Володимирович (2016) 67677.

Горбань, Олександр Володимирович (2016) Інтелігенція як суб’єкт ідеології національного патріотизму Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). pp. 30-35.

Горбань, Олександр Володимирович (2016) Patriotic intelligentsia as an ideologist of national patriotism Вісник Черкаського університету. Серія "Філософські науки" (2). pp. 25-34. ISSN 2076-5894

Горбань, Олександр Володимирович and Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2016) The work program of discipline "Philosophical Studies" for students of 029 "Information, Library and Information Science" [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович and Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2016) The working program of discipline "Philosophical studio" [Teaching Resource]

Д

Додонов, Роман Олександрович (2016) Peculiarities of Shipping in the Dnipro Basin in the last quarter of the 19th century - the ferst trird of the 20th century Історія на шпангоутах. pp. 266-302.

З

Зінченко, Віктор Вікторович (2016) Internationalization of education reform and management of higher education: the German model Освітологічний дискурс (3(15)). pp. 74-96. ISSN 2312-5829

К

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2016)

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2016) Word as a nation's spirit in the literature context. In: Мова. Свідомість. Концепт, Маріуполь.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2016) «Дім» — «Поле» — «Храм» як екзистенціали української культури Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). pp. 42-47.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2016) Modern Ukraine in the light of concepts by American scholars Американська історія та політика (2). pp. 77-84.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2016) Kyiv as a second Jerusalem Гілея: науковий вісник. pp. 295-297. ISSN 2076-1554

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2016) Ukrainian national idea in the Ivan Franko's creative activity In: Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегія дослідження.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2016) Від політики мультикультуралізму до інтеграції іммігрантів у сучасній Німеччині: досвід християнських демократів Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). pp. 60-65.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2016) Роль і місце жінки в політичних поглядах християнських демократів Німеччини: досвід для України Українська жінка у національному і глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє (1). pp. 84-87. ISSN 978-617-7263-28-8

Купрій, Тетяна Георгіївна (2016) Social affiliation of student young people as a factor of organizational development of higher school Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3 (15)). pp. 51-62. ISSN 2312-5829

Купрій, Тетяна Георгіївна (2016) Principles and values of christian democracy are in sociocultural space of the world and Ukraine Вісник Черкаського університету. Серія "Філософія" (2). pp. 34-39. ISSN 2076-5894

Купрій, Тетяна Георгіївна (2016) Робоча навчальна програма "Соціологія" [Teaching Resource]

Купрій, Тетяна Георгіївна and Александрова, Олена Станіславівна and Астряб, Наталія Борисівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Всесвітня історія: цивілізаційний підхід» [Teaching Resource]

Купрій, Тетяна Георгіївна and Купрій, Світлана Миколаївна (2016) Робоча програма практики виробничої, переддипломної /педагогічної для студентів галузі знань: 0203 «Гуманітарні науки», напряму підготовки 6.020301 «Філософія» [Teaching Resource]

Л

Ломачинська, Ірина Миколаївна (2016) The cultural and historical background of the philosophy [Teaching Resource]

Ломачинська, Ірина Миколаївна (2016) The work program of discipline "Philosophy of Information" [Teaching Resource]

Ломачинська, Ірина Миколаївна (2016) The work program of the discipline "History of Religions" [Teaching Resource]

Ломачинська, Ірина Миколаївна (2016) The phenomenon of information culture in the era of globalization challenges of our time Філософсько-гуманітарні читання.

Ломачинська, Ірина Миколаївна (2016) The cultural dimension of the monastery in the space of Ukrainian society spirituality Історія, проблеми та необхідні умови становлення громадянського суспільства: Збірник тез наукових робіт. pp. 17-21.

Ломачинська, Ірина Миколаївна (2016) Religious communication as a means of information warfare in Ukraine Дні науки філософського факультету - 2016. Міжнародна наукова конференція. pp. 192-194.

Ломачинська, Ірина Миколаївна (2016) The role of the Orthodox monasteries in the forming the worldview reference-points of Ukrainian society Вісник Черкаського університету Серія Філософія (2). pp. 61-70. ISSN 2076-5894

Ломачинська, Ірина Миколаївна and Бурак, Оксана Сергіївна (2016) The work program of discipline "Global Studies" [Teaching Resource]

Ломачинська, Ірина Миколаївна and Гайдаш, Володимир (2016) Leadership as a means of social systems in the information age Гілея (107(4)). pp. 247-252. ISSN 2076–1554

Ломачинська, Ірина Миколаївна and Руда, К. (2016) Ідейні витоки аскезияк морального принципу католицького чернецтва Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). pp. 66-70.

М

Мартич, Руслана Василівна (2016) Humanistic potential of EASTERNCHRISTIAN STUDIES of living In: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених, 20-21 квітня 2016, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Мартич, Руслана Василівна (2016) . THE CONCEPTION OF LIVING AS THE CONSISTUENT OF EASTERNCHRISTIAN STUDIES: WORD-VIEW EDUCATIONAL ASPECT Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. pp. 13-29. ISSN 2312-5829

Мартич, Руслана Василівна (2016) Концепт біоетики в православній вірі Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). pp. 71-77.

О

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2016) The working program of discipline "Business Ethics" [Teaching Resource]

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2016) Problems of national education in the context of global change. Materials of II All-Ukrainian scientific-practical conference "Philosophy, Theory and Practice of anticipating Education for Sustainable Development" Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. pp. 31-33.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2016) National Education Philosophy in terms of contemporary globalization: Proceedings of the XI International scientific conference "Higher Education in the context of Ukraine's integration into the European educational space" Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав - Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітньог (37). pp. 137-144. ISSN 978-966-2760-43-9

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна and Пасько, Ярослав Ігорович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія" [Teaching Resource]

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016) EDUCATION AND COMPETITIVENESS OF SOCIETY OŚWIATOLOGIA/ОСВІТОЛОГІЯ. ISSN 2226-3012

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016) Інвестиції у людський акме-капітал — шлях України до процвітання Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016) In search of educational strategy for Ukraine The Modern Higher Education Review (1). pp. 31-38. ISSN 2518-7635

П

Пасько, Ярослав Ігорович (2016) Post-colonial society: values modernization or post-soviet new traditionalism? In: Міжнародної конференції “Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот”, 23-24 червня 2016 року, Львів.

Пасько, Ярослав Ігорович (2016) Introduction Краснодембскі З. Демократія периферій: публіцистика. pp. 6-9. ISSN 978–617–7397–18–1

П’ятницький, А. (2016) Соціальні наслідки глобалізаційних процесів Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). pp. 94-98.

С

Санжарова, Галина Федорівна (2016) Робоча программа навчальної дисципліни "Латина" для студентів другого курсу галузь знань 0203 Гуманітарні науки напрям підготовки 6.020301 "філософія" [Teaching Resource]

Супруненко, Анна Петрівна (2016) Політологія [Teaching Resource]

Супруненко, Анна Петрівна (2016) Філософія Стародавнього Сходу [Teaching Resource]

Т

Тур, Микола Григорович (2016) FROM IDENTITY OF OPPOSITION TO IDENTITY OF FUTURE Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (19). pp. 71-74.

Тур, Микола Григорович (2016) Робоча програма з навчальної дисципліни "Логіка" [Teaching Resource]

Тур, Микола Григорович (2016) Робоча програма з дисципліни "Філософія історії" [Teaching Resource]

Тур, Микола Григорович (2016) Робоча програма з дисципліни "РИТОРИКА (Ораторське мистецтво)" [Teaching Resource]

Тур, Микола Григорович (2016) Апріорні передумови діалогу Тези міжнародної конференції "Філософіія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот". pp. 222-224.

Тур, Микола Григорович (2016) Робоча програма "ОДЗ.01 ФІЛОСОФІЯ (методи формування наукового знання)" [Teaching Resource]

Тур, Микола Григорович and Лой, А.М. and Лактіонова, А.В. and Бойченко, М.І. and Кебуладже, В.І. and Спасенко, Н.М. and Нечипоренко, В.О. and Баумейстер, А.О. and Ящук, М.І. (2016) Basics of practical philosophy Салій В.В., Київ. ISBN 978-966-439-407-6

Ш

Шепетяк, Олег Михайлович (2016) Hindu-Islamic synthesis of Mughal era as a religious and political phenomenon Власть и Общество (История, Теория, Практика) (2(38)). pp. 126-134. ISSN 1512-374X

Шепетяк, Олег Михайлович (2016) Judaism: History and Present Гілея: науковий вісник (108(5)). pp. 201-204. ISSN 2076-1554

Шепетяк, Олег Михайлович (2016) Hindu-Islamic synthesis of Mughal era as a religious and political phenomenon სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)" – Научный журнал "Власть и общество (История, Теория, Практика) (2(38)). pp. 126-134. ISSN 1512-374X

Шепетяк, Олег Михайлович (2016) Judaism: history and present Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (108(5)). pp. 201-204. ISSN 2076–1554

This list was generated on Sat Nov 27 02:06:40 2021 EET.