Items where Division is "Кафедра філософії" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | M | Z | А | Б | Г | Д | К | Л | О | П | С | Т | Х | Ш
Number of items: 57.

A

Aleksandrova, Olena and Omelchenko, Yurii and Popovich, Olena (2018) Competition as a Factor of Social Development Studia warmińskie, the studies of warmia 55 (2018) (55). pp. 43-62. ISSN 0137-6624

D

Dodonov, Roman (2018) Peculiarities of shipping in the Dnipro basin in 1875-1932 Схід, 5 (156). pp. 5-11. ISSN 1728-9343

Dodonov, Roman (2018) The Institutionalization of the Politics of Memory Схід (1(153)). pp. 98-102. ISSN 1728-9343

Dodonov, Roman and Dodonova, Vera and Mozgovoy, Leonid (2018) Polemological paradigm of comprehension of essence of hybrid war Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства (2(9)). pp. 7-17. ISSN 2410-3381

M

Myrinska, Sandra and Aleksandrova, Olena and Dodonov, Roman (2018) Information warfare: future challenges of Latvia and Ukraine Схід (5(157)). pp. 66-72. ISSN 1728-9343

Z

Zinchenko, Viktor (2018) Humanism, enlightenment strategies and the deliberative potential of the democratic development of society International Journal of Social Research (2:17). pp. 1-14. ISSN 2576-5531

А

Александрова, Олена Станіславівна and Дзюбань, О. П (2018) Патріотизм як соціокультурний феномен Колективна (три і більше авторів). Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика: монографія. Київский університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна.

Александрова, Олена Станіславівна and Лаврик, Уляна Валеріївна and Дєліні, М.М. and Батченко, Л. В. (2018) Specifics of managing competitiveness of present-day university on principles of social responsibility Науковий вісник національного гірничого університету (4). pp. 157-165. ISSN 2071-2227

Александрова, Олена Станіславівна and Салата, Оксана Олексіївна (2018) Youth Public Organizations in European Integration Processes of Ukraine International Relations and Diplomacy (6). pp. 507-517. ISSN 2328-2134

Б

Бондар, Тетяна Іванівна (2018) Information War as a Means of Terrorism Науковий часопис "Релігієзнавство. Культурологія. Філософія" (39(52)).

Г

Горбань, Олександр Володимирович (2018) Basic approaches to the definition of the concept of "Videogame" as an element of modern scientific discourse Схід (3). pp. 29-33. ISSN 1728-9343

Горбань, Олександр Володимирович (2018) Patriotic intelligentsia as an ideologue of national patriotism Колективна (три і більше авторів). Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика: монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Горбань, Олександр Володимирович (2018) Problems of axiology and terminology in modern cultural studies Схід (5(157)). pp. 108-109. ISSN 1728-9343

Горбань, Олександр Володимирович and Малецька, Марія Олександрівна (2018) Феномен відеогри в соціальному бутті сучасної людини Humanitarium, 3 (39). pp. 18-27.

Д

Додонов, Роман Олександрович and Ломачинская, Ирина Николаевна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми філософського дискурсу" [Teaching Resource]

Додонов, Роман Олександрович and Ломачинська, Ірина Миколаївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми філософського дискурсу" [Teaching Resource]

Додонов, Роман Олександрович (2018) "Постмодернізм - старший брат постправди" In: Київські філософські студії - 2018, 17-18 травня 2018, Київ.

Додонов, Роман Олександрович and Ковальський, Григорій Євгенович (2018) Polemology and Conflictology: on the Way to Understanding the Nature of Hybrid Warfare Наука. Релігія. Суспільство (1(61)). pp. 16-27. ISSN 1728-3671

Додонова, Віра Іванівна and Додонов, Роман Олександрович (2018) Монологи про Донбас. Вибрані праці з проблематики східноукраїнського конфлікту. Колективна (двоосібна). Видавець Руслан Халіков, Київ.

К

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2018) The Apostolic Mission of Saints Cyril and Methodius in the Context of the Word Phenomenon Development in Ukrainian Culture Konštantínove listy (11/2). pp. 87-97. ISSN 1337-8740

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2018) Creative achievements of the famous Ukrainian philosopher D. Tchyzhevsky in the global context Європейські історичні студії: науковий журнал (9). pp. 65-78. ISSN 2524-048X

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2018) Київ як центр святості In: Київські філософські студії - 2018.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна and Гуменюк, М. І. (2018) Ідейно-символічна функція Софії Київської In: Міжпредмента всеукраїнська науково-практична конференція, 8-9 грудня, 2017 рік, м. Чернігів.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна and Мудрик, Володимир Григорович (2018) Феномен Києво-Печерської Лаври як національної святині та перлини архітектури доби українського бароко In: Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика, 23 листопада 2018 року.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2018) Imagal images of Ukrainian society (for example, Russians and Poles) Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції "Суспільні науки у 2018 році". pp. 73-77.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2018) Successes and problems of «re-education»: to the 70th anniversary of completion of denazification of Germany Схід (4(156)). pp. 49-55. ISSN 1728-9343

Купрій, Тетяна Георгіївна (2018) Методичні рекомендації до навчальної (логіко-герменевтичної) практики в політичних партіях та громадських організаціях зі спеціальності 033 «Філософія» [Teaching Resource]

Купрій, Тетяна Георгіївна (2018) Методичні рекомендації до навчальної практики в політичних партіях та громадських організаціях зі спеціальності 052 «Політологія» [Teaching Resource]

Купрій, Тетяна Георгіївна and Тарнавська, Алла Вікторівна (2018) Гастрономія в особистісному, національному та глобальному соціокультурному дискурсі In: Наукова конференція "Київські філософські студії".

Купрій, Тетяна Георгіївна and Тарнавська, Алла Вікторівна (2018) Gastronomy as mean of political influence Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 136 (9). pp. 247-251. ISSN 2076-1554

Л

Ломачинская, Ирина Николаевна (2018) Information wars as a means of manipulating information systems in the era of global challenges of our time Актуальні проблеми філософії та соціології (22). pp. 100-103. ISSN 2410-3071

Ломачинская, Ирина Николаевна (2018) Ideological foundations of the economic activity of Orthodox monasteries in Ukraine Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія (39). pp. 24-32. ISSN 2518-7821

Ломачинская, Ирина Николаевна (2018) Value orientations of information culture as a key factor of society information security Схід (5). pp. 34-38. ISSN 2411-3093

О

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2018) The posttraumatic stress overcoming strategies and human mental health preservation in the modern circumstances Posttraumatic Stress Disorder: adalts, children and families in a war situation - International scientific and practikal edition, 1. pp. 101-110. ISSN 978-966-2760-83-5

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2018) Spiritual and Religious Values of the Modern Youth: Traditions and Innovations Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія (38(51)). pp. 175-183. ISSN 2518-7821

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2018) Український університет у добу експонентного розвитку Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). pp. 1-25. ISSN 2312-5829

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2018) Український учитель. Крок на зустріч Директор школи, ліцею, гімназії (2). pp. 15-24. ISSN 2309-7744

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2018) Developing education as an opportunity for medium-developed countries in the context of innovative revolution: a case of Ukraine Modern Discourses (1). pp. 13-23.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2018) Київ. ун-т ім. Б.Д.Грінченка, Київ.

П

Пасько, Ярослав Ігорович (2018) Post-colonial contradiction: value modernization or post-Soviet stagnation? Вісник Львівського університету, філософські науки (20). pp. 21-35. ISSN 20786999

Пасько, Ярослав Ігорович (2018) City as the personification of different models of representation: paternalism vs. civil society Наука. Релігія. Суспільство (1 (61)). pp. 128-142. ISSN 1728-3671

С

Салата, Оксана Олексіївна and Александрова, Олена Станіславівна (2018) Youth Public Organizations in European Integration Processes of Ukraine International Relations and Diplomacy (6). pp. 507-517.

Т

Тур, Микола Григорович (2018) Риторика(Ораторське мистецтво) [Teaching Resource]

Тур, Микола Григорович (2018) Conceptual metamorphosis of enlightenment ideas in modern social philosophy Філософська думка (3). pp. 37-47.

Х

Хрипко, Світлана Анатоліївна (2018) The valued focus of a widow and an orphan statuses and scale of protection in the old and new testament tradition Схід аналітично-інформаційний журнал Філософські науки, 3 (155). pp. 51-56. ISSN 1728-9343

Хрипко, Світлана Анатоліївна (2018) A widow’s image on the Bible pages Київські філософські студії [Текст]: Матеріали наукової конференції (м. Київ, 17-18 травня 2018 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018. – 221 с.. pp. 165-168.

Хрипко, Світлана Анатоліївна (2018) The Communication Component of Education Axiology as a Spiritual Phenomenon and Praxeological Tool in Posttraumatic Stress Overcoming in the War Conditions Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наукових праць] (39(52)). pp. 111-122. ISSN 2518-7821

Хрипко, Світлана Анатоліївна and Яценкоf, Ганна Юріївна (2018) Комунікативна складова аксіології освіти як духовний феномен і праксеологічний інструмент подолання посттравматичного стресу в умовах війни Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни - міжнародне науково-практичне видання/заг.ред.Маноха І. -ТомІІ -Варшава-Київ:ПАН -Гнозис, 2018 -634с., 2. pp. 142-158. ISSN 978-978-966-2760-84-2

Ш

Шепетяк, Олег Михайлович (2018) Християнізація західних слов'ян Київські філософські студії: Матеріали наукової конференції (Київ, 17-18 травня 2018р.): тези доповідей. pp. 172-175.

Шепетяк, Олег Михайлович (2018) Historical features of the spread of Christianity among Goths and Lombards Релігія та соціум (29-30). pp. 34-39. ISSN 2224-0306

Шепетяк, Олег Михайлович (2018) Відгук офіційного опонента про дисертацію Ємельянченко Г.Д "Екзистенціальна теологія: філософські засновки і особливості концептуалізації" Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шепетяк, Олег Михайлович (2018) The Christianity of Franks: the Formation of the Vector of European Civilization Українське релігієзнавство (86). pp. 12-20. ISSN 2306-3548

Шепетяк, Олег Михайлович (2018) Церква і патріотизм у доробку мислителів Київської Русі Колективна (три і більше авторів). Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика : монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Шепетяк, Олег Михайлович (2018) Відгук офіційного опонента про дисертацію Горбаня Р.А. "Персоналізм Ч.С. Бартніка: різноаспектний філософсько-релігійний дискурс буття особи" Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шепетяк, Олег Михайлович (2018) The main philosophical problems of Early (Ancient) Platonism Идеи. Философско списание (специално научно издание), 2 (12) (VII). pp. 18-25. ISSN 1313-9703

Шепетяк, Олег Михайлович (2018) The Christianity of Franks: the Formation of the Vector of European Civilization Українське релігієзнавство (86). pp. 12-20. ISSN 2306-3548

Шепетяк, Олег Михайлович (2018) Development of the Confucian religious-philosophical Doctrin as the Fundament of World Outlook in the Far East სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)" – Научный журнал "Власть и общество (История, Теория, Практика) (3 (47)). pp. 79-91. ISSN 1512-374X

This list was generated on Sat Nov 27 02:06:41 2021 EET.