Items where Division is "Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: L | S | І | А | Б | Г | К | Л | П | С | Т | Ш | Я
Number of items: 67.

L

Latyshev, Mykola (2020) Comparative analysis of the results of the national team of Ukraine in wrestling. Єдиноборства Edinoborstva Единоборства (3). pp. 79-91. ISSN 2523-4196

Latyshev, Mykola (2020) Єдиноборства Edinoborstva Единоборства (2(16)). pp. 74-85. ISSN 2523-4196

Latyshev, Mykola (2020) Cadets and juniors success: how important is it for sports careers in free-style wrestling? Society. Integration. Education, 4. pp. 282-291. ISSN 1691-5887

Latyshev, Mykola (2020) Прикладні технології: Науково-педагогічні дослідження у фізичному вихованні та спорті [Teaching Resource]

Latyshev, Mykola (2020) Model characteristics of technical and tactical readiness of the world's strongest wrestlers Єдиноборства Edinoborstva Единоборства (4). pp. 58-71. ISSN 2523-4196

Latyshev, Mykola and Комоцька, Оксана Сергіївна (2020) Сучасні ІКТ в галузі [Teaching Resource]

Latyshev, Mykola and Тропин, Ю.Н. (2020) Sports career analysis of olympic champions in Greco- Roman wrestling Єдиноборства Edinoborstva Единоборства (15). pp. 22-34. ISSN 2523-4196

S

Sushko, Ruslana and Doroshenko, Edward and Shamardin, Valerij and Prykhodko, Volodymyr and Shapovalova, Iryna and Yelisieieva, Daria and Demidova, Oksana and Yakovenko, Artem (2020) Analysis of the competitive activity structure of skilled female basketball players Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 4 (Т 20). pp. 219-227. ISSN 1993-7989, 1993-7997 (online)

І

Імас, Євгеній and Ярмолюк, Олена and Білько, Богдан and Ши, Шеньвень (2020) Eco-education in sustainable development of sport Спортивна наука та здоров'я людини (2(4)). pp. 10-26. ISSN 2664-2069

А

Антала, Браніслав and Іващенко, Сергій Миколайович and Лопатенко, Георгій Олегович (2020) International federation of physical education and its impact to monitoring of quality physical education in the world Спортивна наука та здоров'я людини (4). pp. 4-9. ISSN 2664-2069

Б

Булатова, Марія and Кучерявий, Олександр and Ярмолюк, Олена (2020) E-learning in Olympic education system Наука в олимпийском спорте, 1 (1). pp. 4-21. ISSN 1992-9315

Г

Гацко, Олена Володимирівна (2020) Педагогічна практика позашкільна, гурткова робота [Teaching Resource]

Гацко, Олена Володимирівна (2020) Виробнича (педагогічна) практика в молодшій, середній, старшій школі [Teaching Resource]

Гацко, Олена Володимирівна and Гнутова, Наталія Павлівна (2020) Легка атлетика і методика її викладання [Teaching Resource]

Гацко, Олена Володимирівна and Співак, Марина Леонідівна and Іскра, Уляна Володимирівна and Ясько, Лілія Володимирівна (2020) Професійно-педагогічне вдосконалення (заочна) [Teaching Resource]

Гацко, Олена Володимирівна and Співак, Марина Леонідівна and Ясько, Лілія Володимирівна and Іскра, Уляна Володимирівна (2020) Професійно – педагогічне вдосконалення [Teaching Resource]

Гез, Марина Юріівна and Сушко, Руслана Олександрівна (2020) Формування ціннісних орієнтацій здорового способу життя студентів у процесі фізичного виховання конференція "Молодь і олімпійський рух" (13). pp. 190-192.

Гнутова, Наталія Павлівна (2020) Основи масажу [Teaching Resource]

Гнутова, Наталія Павлівна (2020) Основи масажу [Teaching Resource]

Гнутова, Наталія Павлівна (2020) Загальний масаж [Teaching Resource]

Головач, Інна Іванівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Основи організації міжнародного туризму [Teaching Resource]

Головач, Інна Іванівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Оздоровчий туризм [Teaching Resource]

Головач, Інна Іванівна and Андрєєва, Олена Валеріївна and Благій, Олександра Леонідівна and Пангелова, Наталія Євгенівна (2020) Conditions of implementation of the extracurricular program classes with the use of tools ecological tourism Колективна (три і більше авторів). Переяслав (Київ. обл.), Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туризму: Колективна монографія.ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний Педагогічний університет іvені Uригорія Cковороди».

Головач, Інна Іванівна and Латишев, Микола Вікторович and Шандригось, Віктор and Тропин, Ю.Н. and Квасница, Олег (2020) Female wrestling: performances analysis of the National team of Ukraine results Фізична культура, спорт та здоровья нації. pp. 237-244. ISSN 2071-5285

К

Камінська, Анастасія and Панфілова, Ганна and Поляничко, Олена Миколаївна (2020) The artistic works use on the themes of the complex of psychodrawings in the process of depth mental cognition of the subject Габітус (19). pp. 117-122. ISSN 2663-5208; 2663-5216

Комоцька, Оксана Сергіївна (2020) Analysis of problems of coaching in youth basketball Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. 570 с. (63). pp. 389-391.

Коханська, Софія Сергіївна (2020) Олімпійський та професійний спорпт: змістовний модуль "Адаптивний спорт" [Teaching Resource]

Кучерявий, Олександр and Ярмолюк, Олена (2020) SWOT-analysis of the informational-educative environment in the olympic education system Спортивна наука та здоров'я людини (1(3)). pp. 39-58. ISSN 2664-2069

Л

Латишев, Микола Вікторович (2020) Прикладні технології: Науково-педагогічні дослідження у фізичній культурі та спорті [Teaching Resource]

Латишев, Микола Вікторович and Комоцька, Оксана Сергіївна (2020) Сучасні ІКТ в галузі ФКіС [Teaching Resource]

Латишев, Микола Вікторович and Поляничко, Олена Миколаївна and Єретик, Анатолій Анатолійович and Юшина, Олена Володимирівна (2020) Аналіз результатів виступу збірної команди України з вільної боротьби напередодні Олімпійських ігор 2020 Єдиноборства Edinoborstva Единоборства (2(16)). pp. 31-42. ISSN 2523-4196

Лопатенко, Георгій Олегович (2020) Теорія олімпійського та професійного спорту [Teaching Resource]

Лопатенко, Георгій Олегович (2020) Olympic and Professional Sports [Teaching Resource]

Лопатенко, Георгій Олегович and Коханська, Софія Сергіївна (2020) Історія фізичної культури [Teaching Resource]

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Гнутова, Наталія Павлівна and Гацко, Олена Володимирівна and Петрова, Наталя Вікторівна (2020) Засоби підвищення фізичної та технічної підготовленості аматорів-волейболістів 18–21 років в учбово-тренувальному процесі Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін] (16). pp. 37-41. ISSN 2309-8082

Ляшенко, Валентина Миколаївна (2020) Self-confidence as a component of psychological health of personality Колективна (три і більше авторів). The psychological health of the personality and society: the challenges of today: Monograph. The Academy of Management and Administration in Opole 45-085 Poland, Opole, 18 Niedziałkowskiego str., Ополе.

Ляшенко, Валентина Миколаївна (2020) Основные аспекты формирования здорового образа жизни школьников Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки у країнаї Європи та Азії. pp. 168-170.

Ляшенко, Валентина Миколаївна (2020) Гігієна фізичного виховання [Teaching Resource]

Ляшенко, Валентина Миколаївна (2020) Гольф, як сфера туристичного бізнесу «Сучасна наука: проблеми,перспективи, інновації». pp. 80-83.

Ляшенко, Валентина Миколаївна (2020) Проблема профессионального становления и развития педагога в контексте современных требований к высшему образованию Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) для бакалавров, магистрантов и аспирантов «Молодой исследователь: вопросы науки и образования», посвященная 85-летнему юбилею члена-корреспондента РАО, заслуженного деятеля науки РФ,.

Ляшенко, Валентина Миколаївна (2020) Психологія фізичного виховання [Teaching Resource]

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Гнутова, Наталія Павлівна and Гацко, Олена Володимирівна and Омельченко, Тетяна Григорівна (2020) The Priority of Value-Semantic Orientations in Highly Qualified Athletes Society. Integration. Education, 4. pp. 303-311. ISSN 1691-5887

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Гнутова, Наталія Павлівна and Гацко, Олена Володимирівна and Омельченко, Тетяна Григорівна (2020) The Priority of Value-Semantic Orientations in Highly Qualified Athletes Society. Integration. Education, 6. pp. 303-311. ISSN 1691-5887

П

Полищук, Дмитро Сергійович and Сушко, Руслана Олександрівна (2020) The influence of selection work in football on the effectiveness of competitive activities of teams Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) (3(123)). pp. 113-119.

Полищук, Дмитро Сергійович and Сушко, Руслана Олександрівна (2020) Селекційна робота у провідних футбольних клубах України конференція «Перспективи розвитку сучасної науки та освіти». pp. 61-63.

Пітенко, Сергій Леонідович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Прикладні технології: Сучасні технології у фізичному вихованні та спорті [Teaching Resource]

Пітенко, Сергій Леонідович (2020) Біомеханіка та клінічна кінезіологія [Teaching Resource]

Пітенко, Сергій Леонідович (2020) Кінезіологія (біомеханіка з елементами динамічної анатомії) [Teaching Resource]

Пітенко, Сергій Леонідович (2020) Прикладні технології: Сучасні технології у фізичному вихованні та спорті [Teaching Resource]

Пітенко, Сергій Леонідович (2020) Харчування та ергогенні засоби в фізичній культурі та спорті [Teaching Resource]

Пітенко, Сергій Леонідович (2020) Нові технології у фізичному вихованні та спорті [Teaching Resource]

С

Соболєв, Євген Петрович and Сушко, Руслана Олександрівна (2020) Сучасні процеси міграції висококваліфікованих волейболістів Международная научно-практическая конференция «Eurasian Scientific Congress»,. pp. 235-237.

Співак, Марина Леонідівна and Коханська, Софія Сергіївна (2020) Методика викладання ЛФК в спеціальних медичних групах [Teaching Resource]

Сушко, Руслана Олександрівна (2020) Методика викладання спортивних дисциплін: Спортивні ігри і методика їх викладання [Teaching Resource]

Сушко, Руслана Олександрівна (2020) Методика викладання спортивних дисциплін: Спортивні ігри і методика їх викладання [Teaching Resource]

Сушко, Руслана Олександрівна (2020) Спортивні ігри та методика їх викладання [Teaching Resource]

Сушко, Руслана Олександрівна (2020) Спортивні ігри і методика їх викладання [Teaching Resource]

Сушко, Руслана Олександрівна (2020) Теорія і методика фізичного виховання (заочна) [Teaching Resource]

Сушко, Руслана Олександрівна (2020) Теорія і методика фізичного виховання [Teaching Resource]

Сушко, Руслана Олександрівна and Дорошенко, Едуард Юрійович (2020) Problematic issues of the development of women's sports of the highest arhievements in the context of global Фізична культура, спорт та здоров’я нації (9 (28)). pp. 272-281.

Сушко, Руслана Олександрівна and Соболєв, Євген Петрович (2020) Migration of highly qualified volleyball players (basing on the materials of the olympic games tournaments 1988 - 2016) Спортивна наука та здоров’я людини. (1(3)). pp. 115-125.

Т

Тимчик, Олеся Володимирівна (2020) Основи медичних знань та охорони здоров'я [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2020) Перша медична допомога [Teaching Resource]

Ш

Шандригось, В.І. and Латишев, Микола Вікторович and Первачук, Р.В. and Яременко, В.В. (2020) Аналіз результатів виступів збірної команди України з жіночої боротьби Єдиноборства Edinoborstva Единоборства (4). pp. 90-104. ISSN 2523-4196

Я

Ясько, Лілія Володимирівна (2020) Практика виробнича (асистентська) [Teaching Resource]

Ясько, Лілія Володимирівна (2020) Теорія і методика фізичного виховання [Teaching Resource]

Ясько, Лілія Володимирівна and Сушко, Руслана Олександрівна (2020) Теорія і методика фізичного виховання [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Jan 31 02:05:41 2023 EET.