Items where Division is "Кафедра журналістика та нових медіа" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Z | Б | В | Г | Д | Ж | Л | О | П | С | Ф | Х | Ю
Number of items: 51.

Z

Zhuravska, Oksana (2018) Chronotope-multiverse of the soviet ukrainian whimsical novel as a genre-creating factor Синопсис: текст, контекст, медіа (2 (22)). pp. 27-33. ISSN 2311-259X

Б

Бикова, Ольга Миколаївна (2018) Work program "Press journalism" [Teaching Resource]

Бикова, Ольга Миколаївна (2018) Basics of production of a media product: newspaper and magazine production [Teaching Resource]

Бикова, Ольга Миколаївна (2018) Жанрово-стильова специфіка репортажів на військову тематику (за матеріалами збірки «Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto») Український інформаційний простір (2). pp. 134-144. ISSN 2617-1244

Бикова, Ольга Миколаївна (2018) Образ Туреччини в подорожніх репортажах В. Шабловського Журналістыка-2018: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 20-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 15-16 ліст. 2018 г. / рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск : БДУ, 2018.. pp. 280-283. ISSN 978-985-7101-25-2

Бикова, Ольга Миколаївна (2018) Agency journalism [Teaching Resource]

В

Васьків, Микола Степанович (2018) V’yacheslav Medvid’s works as a family-affined history of Ukraine Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (11). pp. 8-13. ISSN 2311-2433

Васьків, Микола Степанович (2018) Methodology of Media Research: Analytics and Prognostics [Teaching Resource]

Васьків, Микола Степанович (2018) Basics of journalism [Teaching Resource]

Васьків, Микола Степанович (2018) Перша велика праця з біблійної герменевтики в українській літературі XI–XVIII століть Синопсис: текст, контекст, медіа, 2 (22). pp. 66-67. ISSN 2311-259X

Васьків, Микола Степанович (2018) Magtymguly Pyragy: literary portrait Одноосібна. АВІАЗ, Київ.

Г

Горбенко, Галина Василівна and Борзаківська, Карина (2018) Application of interactive online and offline methods in the formation of the brand of educational institution: practical aspect Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 73-78. ISSN 1609-8595

Горбенко, Галина Василівна and Новохатько, Леонід Михайлович (2018) Role of communications in the information society formation Modern Science / Moderní věda (3). pp. 115-123. ISSN 2336-498X

Д

Досенко, Анжеліка Костянтинівна (2018) Робоча навчальна програма "Методологія медіадосліджень: Глобальні та локальні медіа" [Teaching Resource]

Досенко, Анжеліка Костянтинівна (2018) Робоча навчальна програма «Основи виробництва медіапродукту: Виробництво інтернет-контенту» [Teaching Resource]

Досенко, Анжеліка Костянтинівна (2018) Робоча навчальна програма "Технологія інтерв'ювання. Інтернет-інтерв'ювання" [Teaching Resource]

Ж

Жигун, Сніжана Віталіївна (2018) Технологія підготовки огляду: Модуль технологія підготовки огляду ДЗМІ [Teaching Resource]

Журавська, Оксана Валеріївна (2018) Радіожурналістика з практикумом [Teaching Resource]

Журавська, Оксана Валеріївна (2018) The dichotomy of a «real» and «unreal» chronotopes as a genre category of the Ukrainian whimsical novel of the 2nd half of the 20th century Doctoral thesis, Київський уніерситет імені Бориса Грінченка.

Журавська, Оксана Валеріївна (2018) Технологія інтерв'ювання: Радіоінтерв'ю [Teaching Resource]

Журавська, Оксана Валеріївна (2018) Професійні стандарти та безпека діяльності: Модуль професійні стандарти та журналістська етика [Teaching Resource]

Л

Литвиненко, Володимир Вікторович and Гридчина, Вікторія Віталіївна (2018) Агенційна журналітика [Teaching Resource]

Лісневська, Аліна Леонідівна (2018) Основи зйомки та монтажу відепродукту [Teaching Resource]

Лісневська, Аліна Леонідівна (2018) Television special report in modern medialandscape Теле- та радіожурналістика, 1 (17). pp. 108-114. ISSN 2078-1911

Лісневська, Аліна Леонідівна (2018) Міждисциплінарні зв’язки у контекстному навчанні журналістів Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "соціальні комунікації:фундаментальні парадигми розвитку". pp. 87-94. ISSN 978-966-916-657-9

Лісневська, Аліна Леонідівна (2018) Робоча програма для магістрантів зі спеціальності 061 "журналістика" Основи виробництва медіапродукту: телевізійне виробництво [Teaching Resource]

Лісневська, Аліна Леонідівна (2018) Можливості аудіовізуального контенту в transmedia storytelling матеріали 3 всеукраїнської конференції "сучасний медіа-простір:реалії та перспективи розвитку". pp. 140-143.

О

Одаренко, Оксана Василівна (2018) Media Production Basics: Online Content Production [Teaching Resource]

П

Погребняк, Інга Василівна (2018) Media criticism [Teaching Resource]

Погребняк, Інга Василівна (2018) University Studies: Leadership Service [Teaching Resource]

Погребняк, Інга Василівна (2018) Декодування епістолярію Володимира Леонатовича Львівський філологічний часопис (3). pp. 201-204. ISSN 2307-8038

Погребняк, Інга Василівна (2018) У пошуках ідентичності: концепт "Україна" в епістолярії інтелігенції кінця XIX - XX століть Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXVІІ (72(1)). ISSN 2307-8037

Погребняк, Інга Василівна (2018) Семіотична теорія в літературознавстві Науковий журнал "Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації", 29(68 (1). pp. 163-167. ISSN 1606-3721

С

Сардарян, Каринна (2018) Менеджмент в мас-медіа [Teaching Resource]

Семенець, Олена Олександрівна (2018) Public history through the eyes of future media professionals Média a vzdělávání 2018 – Media & Education 2018 : Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference – Reviewed Papers of the International Scientific Conference. pp. 201-204. ISSN 978–80–87570–41–8

Семенець, Олена Олександрівна (2018) Critical discourse analysis of media messages: research issues, conceptual instruments In: Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць. Міжнародна наук.-практ. конфер. з нагоди ювілею доктора філологічних наук, професора Катерини Григорівни Городенської, 29-30 листопада 2018 року, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Семенець, Олена Олександрівна (2018) Discourse of media public history as a resource of peacemaking and consolidation of the society In: VІІІ Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: світогляд миротворення».

Семенець, Олена Олександрівна (2018) Communicative space of the city: mediatization, discursive practices In: Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : Матеріали ІІІ Всеукр. наук. конференції, 25 26 травня 2018 року, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Семенець, Олена Олександрівна (2018) Legal and ethical foundations of advertising and PR activities: Professional standards [Teaching Resource]

Семенець, Олена Олександрівна (2018) Legal guaranteeing in social communications: Professional standards [Teaching Resource]

Семенець, Олена Олександрівна (2018) Discourse of the city, enacted cognition, and professional journalism training VІІІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». pp. 467-474. ISSN 978-3-95925-098-6

Семенець, Олена Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Імеджелогія" [Teaching Resource]

Сніжко, Андрій Сергійович (2018) Genres of photojournalism [Teaching Resource]

Ф

Фруктова, Яна Станіславівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Психологія та соціологія МК Змістовний модуль: Психологія МК [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2018) Робоча навчальна програма Психологія та соціологія управління медіа Змістовний модуль: Медіапсихологія [Teaching Resource]

Х

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2018) Representation of female bodily practices in the Western Ukrainian press of the 1930s Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VI (185). pp. 47-50. ISSN 2308-1996

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2018) The stories of Evgenia Kononenko: urban feminism as a narrative Колективна (три і більше авторів). Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри «Коронації слова»: монографія. Букрек, Чернівці.

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2018) Marriage announcements in the Galician press of the interwar period: social practice as a way of constructing a gender regime In: Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 р.), 25 жовтня 2018, Вінниця.

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2018) Working program of educational discipline psychology and sociology of mass communication sociology of public opinion [Teaching Resource]

Ю

Южда, Григорій Григорович (2018) Технологія підготовки огляду: Модуль технологія підготовки радіо-огляду [Teaching Resource]

Южда, Григорій Григорович (2018) Створення та просування власного медіапроекту [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Jul 16 02:05:34 2024 EEST.