Items where Division is "Кафедра управління" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Г | Л | М | О | П | Р | С | Т
Number of items: 47.

І

Іваницька, Ольга and Панченко, Алла Гнатівна and Панченко, Ганна Василівна (2017) Expert estimation of teacher activity in secondary school with using ICT The pedagogical process: theory and practice. pp. 107-113. ISSN 2412-0154

Іваницька, Ольга and Панченко, Ганна Василівна and Панченко, Алла Гнатівна (2017) Social responsibility of higher educational institution and terms of its сompliance in Ukraine Педагогічний процес: теорія і практика (4(59)). pp. 40-44. ISSN 2078-1687

Ільїч, Людмила Миколаївна (2017) Structural transformations of the transitional labor market of Ukraine Одноосібна. Алерта, Киев.

А

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Actualities of the marketing component of the relationship with the staff Колективна (двоосібна). Agenda Publishing House, United Kingdom.

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Вирішення проблем забезпечення соціально-економічної безпеки особистості:соціальне залучення Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі: збірник тез за матеріалами Міжнародної наукової конференції. pp. 13-16.

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Actuality of research of youth labor markets International Conference “European Studies in Ukraine: achievements, challenges, and perspectives”, Kyiv, June 2, 2017. pp. 18-22. ISSN 978-617-7117-69-7

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Problems of regulation of the youth labor market in Kiev in the conditions of European integration Євроінтеграційні та глобальні аспекти Економічного розвитку: матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. pp. 174-180.

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Formation of the mechanism of regulation of the youth labor market in Kiev Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. pp. 177-179.

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Current Problems of the Public Regulation of labor market in Ukraine Cтатистика України (1). pp. 90-96. ISSN 2519-1853

Акіліна, Олена Володимирівна and Ільїч, Людмила Миколаївна (2017) Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. pp. 55-68. ISSN 2414-0325

Акіліна, Олена Володимирівна and Михацька, Алла Валер'янівна (2017) Influence of exogenous factors on the national labor market Колективна (три і більше авторів). Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Пловдив, Болгария.

Г

Гладкова, Валентина Миколаївна (2017) Професійне ставлення особистості сучасного менеджера як лідера In: Професійне ставлення особистості: проблеми і перспективи.

Гладкова, Валентина Миколаївна (2017) Acmeological competence of a manager-leader of an educational institution International Scientific Journal of Universities and Leadership.. ISSN 2520-6702

Гладкова, Валентина Миколаївна (2017) Development of professional competence of specialist of socionomic profile Неперервна освіта: акмеологічні студії (1). pp. 47-54.

Гладкова, Валентина Миколаївна and Панченко, Алла Гнатівна (2017) Професіоналізм і компетентність менеджера навчального закладу In: Всеукраїнський круглий стіл «ТРАНСФОРМАЦІЯ підготовки менеджерів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа», 11 квітня 2017 року, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Гладкова, Валентина Миколаївна and Панченко, Алла Гнатівна and Панченко, Ганна Василівна (2017) Using Google services in the management of secondary school Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). pp. 337-344.

Л

Логачова, Світлана Станіславівна (2017) Робоча навчальна програма дисципліни "Міжнародний маркетинг" [Teaching Resource]

М

Марухленко, Оксана В'ячеславівна (2017) Planning of investments into innovative products based on the matrix of innovative potential of the region Вісник Дніпропетровського університету. Серія: менеджмент інновацій, 24 (7). pp. 229-237. ISSN 2409-7101

Марухленко, Оксана В'ячеславівна (2017) Mechanism of state regulation of economy: essential aspect Вісник Хмельницького національного університету, 2 (2). pp. 56-60. ISSN 2226-9150

Марухленко, Оксана В'ячеславівна (2017) Clusters as instruments of regional development Право та державне управління, Т. 2 (4 (29)). pp. 157-162.

Михацька, Алла Валер'янівна (2017) Принципи культури забезпечення якості в українському освітньому просторі Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). pp. 84-88.

Міляєва, Валерія Робертівна (2017) Approaches to the definition of professional competence on the basis of leadership in modern psychological theory. International Scientific Journal of Universities and Leadership., 1 (1). pp. 1-10. ISSN 2520-6702

О

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Можливості та загрози розвитку корпорацій в умовах сталого розвитку України Менеджер (4(77)). pp. 30-37. ISSN 2308-104X

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Інноваційній підхід у екологічно сталому розвитку України Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). pp. 89-93.

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах реформування Колективна (двоосібна). Бельско-Бяла, Вища школа економіки та гуманітаристики, Poland.

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Державна регіональна політики України в умовах реформування In: Розвиток державного управління в умовах реформування: проблеми та перспективи.

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Сталий розвиток регіонів України In: Науково-практична Інтернет-конференції «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє», 3 березня, Київ.

Орлова, Наталія Сергіївна and Іващенко, Алла Іванівна (2017) Comparative analysis of some EU and EU associated countries to identify the phenomenon of business development in post-socialist countries Економічний часопис - XXІ (163(1)). pp. 22-25. ISSN 1728-6239

Орлова, Наталія Сергіївна and Костюченко, Аліна (2017) Крос-культурний менеджмент в умовах управління національним господарством In: Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики, 22-23 березня, Мукачево.

Орлова, Наталія Сергіївна and Куликова, Наталія (2017) Вплив євроінтеграційних процесів на інвестиційну привабливість залізничної галузі України In: Фінансово - кредитні важелі активізації інвестиційного процесу, 10 листопада, Київ.

Орлова, Наталія Сергіївна and Матвієнко, Володимир Васильович (2017) Інвестиційна стратегія розвитку залізничної галузі України Колективна (двоосібна). ЧНТУ, Чернигів.

Орлова, Наталія Сергіївна and Мохова, Юлія (2017) Впровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління Open Educational E-environment of modern university (3). pp. 355-365. ISSN 978-617-658-018-8

Орлова, Наталія Сергіївна and Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2017) Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт (для студентів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (Державне управління) [Teaching Resource]

Орлова, Наталія Сергіївна and Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2017) Програмно-цільовий механізм державного регулювання соціальної сфери Наукові праці: наук.журн./ Черном. нац. ун-т. ім. Петра Могили (290). pp. 108-113.

П

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2017) The impact of ICT expansion in the economy and management on human development in Ukraine Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 3. pp. 151-159. ISSN 2414-0325

Р

Редько, Сергій Іванович (2017) Communicative competence as the basis of successful management activity of the general leader institution leader Педагогічний процес: теорія та практика. pp. 21-24. ISSN 2078-1687

Редько, Сергій Іванович (2017) Corporate culture of general educational institutions: administrative aspekt Педагогічний процес: теорія і практика. pp. 22-27. ISSN 2078-1687

Редько, Сергій Іванович (2017) The corporate formation of culture school leadership principles to Вища освіта України Теоретичний та науково-методичний часопис. pp. 31-34. ISSN 2078-1016

Редько, Сергій Іванович and Панченко, Алла Гнатівна (2017) Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської діяльності Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). pp. 99-102.

Рябець, Катерина Анатоліївна (2017) Legislative formation of priority directions of state water policy. Державне управління: теорія та практика (2). pp. 75-84.

Рябець, Катерина Анатоліївна (2017) Political and legal factors of corruption acts in a water economy in the post-soviet territory (on an example of Ukraine) Alatoo academic studies (4). pp. 202-209. ISSN 1694-5263

С

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) Theoretical and methodological basis for the development of effective loyalty systems Менеджер, 2017 (2(75)). pp. 82-91. ISSN 2308-104X

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) Features of training managers in higher education institutions in the modern conditions management of human resources and enterprise knowledge Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти, III. pp. 212-219. ISSN 2409-9260, 2415-3869

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) Loyalty systems. Current contents and classification Програма міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інституційні трансформації сучасної економіки: виклики, проблеми, перспективи». pp. 77-78.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) STUDY PROGRAMME of academic disciplines International Business Management [Teaching Resource]

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) STUDY PROGRAMME of academic disciplines Management of commercial activities [Teaching Resource]

Т

Тимчик, Олена Анатоліївна and Бєлая, О.М. (2017) About the economic aspect of the Protestant doctrine Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. pp. 54-63.

This list was generated on Sat May 28 02:06:16 2022 EEST.