Items where Division is "Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Ж | К | Л | Н | П | Р | С | У | Ч
Number of items: 76.

Є

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2019) Ukrainian literature in the Slavic context [Teaching Resource]

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2019) Semiotics of text: genre-style models of modern Ukrainian literature [Teaching Resource]

А

Александрова, Олена Станіславівна and Андрєєв, Віталій Миколайович and Додонов, Роман Олександрович and Бонь, Олександр Іванович and Борисенко, Катерина Григорівна and Ковальчук, Наталія Дмитрівна and Козлов, Роман Анатолійович and Левітас, Фелікс Львович and Огнев’юк, Віктор Олександрович and Руснак, Ірина Євгеніївна and Трухан, Олександр Феодосійович and Щербак, Віталій Олексійович (2019) Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення Колективна (три і більше авторів). Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення: монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Б

Башкирова, Ольга Миколаївна (2019) Literary Studies: An Introduction to Literary Studies [Teaching Resource]

Башкирова, Ольга Миколаївна (2019) Workshop: prose [Teaching Resource]

Башкирова, Ольга Миколаївна (2019) Theory and practice of literary creation [Teaching Resource]

Башкирова, Ольга Миколаївна (2019) Theory and practice of literary creation [Teaching Resource]

Башкирова, Ольга Миколаївна (2019) Fictional Gender Models Of Contemporary Ukrainian Novels. – Manuscript. Thesis for the Doctor of Philology Degree. Specialty 10.01.06 – Theory of Literature and 10.01.01 – Ukrainian Literature. – Borys Grinchenko Kyiv University. – Kyiv, 2019. Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Башкирова, Ольга Миколаївна (2019) The artistic strategies of overcoming of the postcolonial trauma in the modern Ukrainian novels: the gender aspect Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea, VII (1). pp. 412-420. ISSN 2284-9270

Башкирова, Ольга Миколаївна (2019) Mortal theme in modern Ukrainian novels: gender aspect Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich, 13. pp. 151-163. ISSN 0239-6661; 0137-1150

Бондарева, Олена Євгенівна (2019) Семіотика тексту: Міф як ядро художньої словесності [Teaching Resource]

Брацкі, Артур Себастіан (2019) Ukrainian cultural studies of Antoni Marcinkowski: search for sources of nation-building Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 2’2019 (2). pp. 58-61.

Бровко, Олена Олександрівна and Віннікова, Наталія Миколаївна (2019) Робоча програма блоку навчальних дисциплін Cучасна теорія та історія літератури: Сучасна теорія літератури; Майстерність критичної інтерпретації сучасної української літератури [Teaching Resource]

Бровко, Олена Олександрівна and Вірченко, Тетяна Ігорівна and Козлов, Роман Анатолійович and Груздьова, Олена Вікторівна and Розінкевич, Наталія Василівна (2019) Literary Theater in the educational process: experience of the University College and training of non-philological specialists Педагогічна освіта: теорія і практика, 2019 (32). pp. 39-46. ISSN 2311-2409

В

Віннікова, Наталія Миколаївна (2019) Історія української літератури й літературної критики. Українська література і літературна критика кінця ХІХ – початку ХХ ст [Teaching Resource]

Віннікова, Наталія Миколаївна and Александрова, Олена Станіславівна and Грозний, Ігор Сергійович and Чувасова, Наталія Олександрівна (2019) Control of the quality assurance system at the modern Ukrainian university Науковий вісник національного гірничого університету (2). pp. 153-161. ISSN 2071-2227

Віннікова, Наталія Миколаївна and Александрова, Олена Станіславівна and Дзебан, Олександр (2019) Axiological portrait of information society Схід (5(163)). pp. 13-19. ISSN 1728-9343

Віннікова, Наталія Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна and Кучерук, Оксана Анатоліївна (2019) Using ICT tools for forming professional competences of future teachers of the Ukrainian language and literature Інформаційні технології і засоби навчання (3). pp. 196-214. ISSN 2076-8184

Віннікова, Наталія Миколаївна and Сарапин, Віта Василівна and Летик, О.С. (2019) «Glory to live-giving talent». The problem of artist and society in the poems of Iryna Zhylenko Молодий вчений (7(71)). pp. 70-74. ISSN 2304-5809

Віннікова, Наталія Миколаївна and Сарапин, Віта Василівна and Летик, О.С. (2019) Carnivalization of everyday life in Iryna Zhylenko’s poem Закарпатські філологічні студії (11). pp. 84-90. ISSN 2524-0390

Вірченко, Тетяна Ігорівна and Жигун, Сніжана Віталіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Практикум з української літератури". Змістовий модуль "Аналіз художнього тексту" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2019) Голос тексту: поліфонічне звучання Дивослово (9). pp. 60-61.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2019) Брехтівська драма VS класична драма (аспект сценічності) Окриленість словом. pp. 71-75. ISSN 987-966-428-673-9

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Практикум з української літератури". Змістовий модуль "Виразне читання" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Прикладні технології".Змістовий модуль «ІКТ в науковому дослідженні літературного процесу» для студентів спеціальності 035 Філологія освітнього рівня другого (магістерського) спеціалізації 035.01. Українська мова і література освітньої програми Літературна творчість [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Науковий семінар". Змістовий модуль "Науковий спецкурс (Літературна генерика, генологія, інтерсеміотика)" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2019) Поколіннєва репрезентація сучасної української драматургії: коронацйні межі Колективний. Світ Успіху, Київ.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Науковий семінар (Тенденції сучасної української літератури)" [Teaching Resource]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2019) Designing memory as an identity search: artistic intentions of Borys Grinchenko, the playwriter Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (90)). pp. 7-14. ISSN 2076-6173

Вірченко, Тетяна Ігорівна and Козлов, Роман Анатолійович (2019) Principles of evaluation and canonization of dramatic works by Ukrainian publicists of the late XIX - early XX century Синопсис: текст, контекст, медіа (3). pp. 113-119. ISSN 2311-259X

Ж

Жигун, Сніжана Віталіївна (2019) Rejection of marriage in women’s texts of the late 19th – the first half of 20th centuries Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 30(69) (4 ч.1). pp. 132-137.

Жигун, Сніжана Віталіївна (2019) The image of Motherhood in Olena Pchilka’s Prose Волинь філологічна: текст і контекст. pp. 148-157.

Жигун, Сніжана Віталіївна (2019) Світова література: теорія літератури [Teaching Resource]

Жигун, Сніжана Віталіївна (2019) An emigrant, a repatriate, a foreigner in the Ukrainian and Bulgarian detectives in the fifth-eighth decades of the 20th century Дриновський збірник.. pp. 172-178. ISSN 978-954-322-848-5

Жигун, Сніжана Віталіївна (2019) The space modeling in the Ukrainian detective story of the second half of the 20th century Синопсис: текст, контекст, медіа (25(3)). pp. 99-106. ISSN 2311-259X

Жигун, Сніжана Віталіївна (2019) Польська мова [Teaching Resource]

Жигун, Сніжана Віталіївна (2019) Типологія стилів і форм у літературі і мистецтві [Teaching Resource]

Жигун, Сніжана Віталіївна and Чайка-Лукович, Ілона Серіївна (2019) Польська мова [Teaching Resource]

К

Козлов, Роман Анатолійович (2019) Історія української літератури і літературної критики (1940–1950-і рр.) [Teaching Resource]

Козлов, Роман Анатолійович (2019) Науковий спецсемінар (Проблеми прагматики художнього тексту) [Teaching Resource]

Козлов, Роман Анатолійович (2019) Театр народний / соціалістичний / національний (погляди Івана Франка і Бертольда Брехта) Окриленість словом: збірник наукових праць на пошану Степана Хороба. pp. 76-81. ISSN 978-966-428-673-9

Л

Луцюк, Микола Володимирович (2019) Literary Studies: Literature of the Ancient East [Teaching Resource]

Луцюк, Микола Володимирович (2019) Bible reception in the Ukrainian and world literature: Working curriculum [Teaching Resource]

Луцюк, Микола Володимирович (2019) Literary and linguistic skills: Working curriculum [Teaching Resource]

Луцюк, Микола Володимирович (2019) Guidelines for the implementation and protection of final qualifying works [Teaching Resource]

Луцюк, Микола Володимирович (2019) Theory and practice of literary work: Working curriculum [Teaching Resource]

Луцюк, Микола Володимирович (2019) Old Testament Велика Українська Енциклопедія (ВУЕ).

Луцюк, Микола Володимирович (2019) History of World Literature: Literature of the Ancient World [Teaching Resource]

Луцюк, Микола Володимирович (2019) Torah Велика Українська Енциклопедія (ВУЕ).

Н

Нестеренко, Юлія Вікторівна (2019) Соціальні комунікації [Teaching Resource]

Нестеренко, Юлія Вікторівна (2019) Literary and cultural studies: Intercultural communication [Teaching Resource]

Нестеренко, Юлія Вікторівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Практикум з літературного менеджменту: літературно-мистецькі конкурси і фестивалі" [Teaching Resource]

П

Плющик, Оксана Валентинівна (2019) Художня майстерність письменника: Інтертекстуальність в художній словесності [Teaching Resource]

Половинкіна, Марія Ігорівна (2019) Atypical colour terms in Polish language: general review Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (7 (75)). pp. 81-83. ISSN 966-7631-70-2

Половинкіна, Марія Ігорівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення (польська мова)" для 3 курсу, освітня програма "Переклад" [Teaching Resource]

Половинкіна, Марія Ігорівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення (польська мова)" для 4 курсу, освітня програма "Переклад" [Teaching Resource]

Половинкіна, Марія Ігорівна and Бербенець, Людмила Сергіївна (2019) Програма виробничої (перекладацької) практики за спеціалізацією [Teaching Resource]

Р

Руснак, Ірина Євгеніївна (2019) Artistic perception of Yaroslav the Wise in art works about his daughtersqueens Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (14). pp. 27-40. ISSN 2311-2433

Руснак, Ірина Євгеніївна (2019) The phenomenon of ‘Malorosiistvo’ in Ulas Samchuk’s interpretation (based on the material of the trilogy “Ost”) Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (2). pp. 87-97. ISSN 2311-2425

Руснак, Ірина Євгеніївна (2019) Poetics of the title of the novel «Sun from the West» by Ulas Samchuk Карпатська Україна - незалежна держава. pp. 293-299.

С

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2019) Practice program. Іndustrial (summer) [Teaching Resource]

Сінченко, Олексій Дмитрович (2019) Methodological Isomorphism as Franko’s Style of Scholarly Thinking Слово і Час (2). pp. 3-11. ISSN 0236-1477

Сінченко, Олексій Дмитрович (2019) Передмова Критика. 1928–1935 : хронологічний та систематичний покажчики змісту журналу. pp. 3-16.

Сінченко, Олексій Дмитрович (2019) Актуальні проблеми вивчення філологічних дисциплін: Історіографія української словесності [Teaching Resource]

Сінченко, Олексій Дмитрович (2019) Українська література і літературна критика початку – середини ХІХ століття [Teaching Resource]

У

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2019) Methods of teaching in higher education (Methods of teaching literary disciplines in higher education) [Teaching Resource]

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2019) CASE STUDY or study of foreign literature in a Ukrainian school in the best traditions of Harvard University In: Академія ігрових технологій, 26 жовтня 2019, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2019) Foreign literature in tables and diagrams. 5th grade Зарубіжна література в таблицях і схемах . Видавничий дім "Освіта", Київ.

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2019) Work practice (pedagogical in high school) (Ukrainian literature) [Teaching Resource]

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2019) Methods of teaching in higher education (Methods of teaching literary disciplines in higher education) [Teaching Resource]

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2019) Intermedial Studios [Teaching Resource]

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2019) Foreign literature in tables and diagrams. 6th grade Зарубіжна література в таблицях і схемах . Видавничий дім "Освіта", Київ.

Удовиченко, Лариса Миколаївна and Кадоб'янська, Н.М. (2019) World Literature. Grade 10. Notebook for current and thematic evaluation Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-966-983-058-6

Удовиченко, Лариса Миколаївна and Кадоб'янська, Н.М. (2019) Foreign literature. Grade 10. Standard Level: reader Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-996-1

Удовиченко, Лариса Миколаївна and Кадоб'янська, Н.М. (2019) Foreign literature. Standard level: a textbook for 11 cells. institutions of secondary education ТОВ "Сиция", Україна. ISBN 978-617-7205-92-9

Ч

Чибор, Ірина Степанівна (2019) Fragments of demonological ideas of slavs in the phraseology of the ukrainian, polish and slovak languages Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea, 7 (1). pp. 115-123. ISSN 2284-9270

This list was generated on Thu Jun 20 02:04:08 2024 EEST.