Items where Division is "Кафедра дошкільної освіти" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 58.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2012) Дитяча література Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2012) Forming concepts - word-marks of national culture in children by means of word-art concepts - words, signs national culture in children by means of artistic expression Рідна мова - освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі (17). pp. 25-27.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2012) The ideal teacher: a comparison of ideas James Chepiga and teachers late XIX - early XX century Неперервна професійна освіта, 1-2. pp. 100-106.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2012) Scientific and pedagogical views of scientists early twentieth century in education and training CHILD native language Народна освіта, 2 (17).

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна and Богініч, О.Л. and Вашуленко, М.С. and Вільчковський, Е.С. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Довбня, Софія Олегівна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Коваль, Н.С. and Кот, Н.М. and Кудикіна, Н.В. and Кузьменко, В.У. and Лобода, Ольга Володимирівна and Лохвицька, Л.В. and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Пасічник, Алла Володимирівна and Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА" [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2012) Education Line "Child in the natural environment" Вихователь-методист дошкільного закладу, 11 (48). pp. 4-9.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2012) Environmental tale in the life of modern child Вихователь-методист дошкільного закладу, 2 (39). pp. 17-24.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2012) About the game and experimenting with sand and water as a means of thinking and speaking children Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі, 17. pp. 57-60. ISSN 1644-7794

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2012) Experimental Research of children in nature as the technology of cognitive development Вихователь-методист дошкільного закладу, 11 (48). pp. 10-21.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2012) A child in a natural environment: Remarks to the educational line Дошкільне виховання, 9 (853). pp. 12-14. ISSN 0321-1401

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна and Василиєва, С.А. and Вашуленко, М.С. and Вільчковський, Е.С. and Волинець, Катерина Іванівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Довбня, Софія Олегівна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Кудикіна, Н.В. and Коваль, Н.С. and Кузьменко, В.У. and Левченко, Л.Л. and Лобода, Ольга Володимирівна and Лохвицька, Л.В. and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Огнев’юк, Віктор Олександрович and Пасічник, Алла Володимирівна and Проскура, О.В. and Прокопенко, В.І. and Савченко, Юрій Юрійович and Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років Київський університет імені Бориса Гріенченка.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2012) Inclusive Education as part of humane education Гуманне виховання як формуюча складова сучасного змісту освіти: матеріали міжвузівської науково-методичної конференції студентів, аспірантів, викладачів і науковців. pp. 36-39.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2012) Інклюзивна освіта як складова гуманного виховання Гуманне виховання як формуюча складова сучасного змісту освіти. Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції студентів, аспірантів викладачів і науковців.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2012) Raising a healthy personality: VO Suhomlinskogo views and present Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту: Матеріали V Міжнародних та ХІХ Всеукраїнських педагогічних читань в м. Донецьку, 1. pp. 137-141.

Волинець, Юлія Олександрівна (2012) Research Activities future educators DNZ: theoretical foundations and methods Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки (16). pp. 163-168. ISSN 978-966-171-645-1

Волинець, Юлія Олександрівна (2012) Теоретичні основи формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дослідницької діяльності Наукові записки : [збірник наукових статей], СІІІ (103). pp. 44-52.

Волинець, Юлія Олександрівна (2012) Of the research skills of students - future educators of preschool educational institutions Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 15. pp. 193-200. ISSN 978-966-171-585-0

Гаращенко, Лариса Василівна (2012) Fitness in the air: dorov'yazberezhuvalnyy approach Дошкільне виховання, 5 (849). pp. 28-31. ISSN 0321-1401

Довбня, Софія Олегівна (2012) The influence of psychological and educational factors on the methodical software gaming activities for children of preschool age in the second half of XX - beginning of XXI century Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 1. pp. 96-102. ISSN ББК 74.2я43

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Health Care - the most important work of teacher (B. and S. Sukhomlinsky Rusova about children’s health) Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту // Матеріали VМіжнародних та XIX Всеукр. пед.читань в м.Донецьку. pp. 99-102.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) The image of the child’s psychological - pedagogical legacy SF Rusova Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського держ. пед. унів. ім. П. Тичини, 40. pp. 115-119.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Individual approach in the process of logical-mathematical competence of preschool children as a problem Міжнародні педагогічні студії: проблеми дошкілля в сучасному світі. pp. 109-114.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Pedagogical conditions of formation of future teachers ready to use information technology in the kindergarten Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис , 3 (46). pp. 454-465.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Комп»ютерні ігри та вправи: за чи проти Дитячий садок (3). pp. 9-10.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Information Culture Formation adults Дитячий садок, 3 (627). pp. 4-5.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до співпраці з сім’ями обдарованих малят Науково-практичної конференції.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Quality pre-school education as a problem Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы . pp. 30-33.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Правова компетентність керівника дошкільного закладу Дитячий садок.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2012) Розвиток пізнавальної активності в ознайомленні дошкільників з навколишнім світом Педагогічні науки та освіта (Х). pp. 110-117.

Мартиненко, Світлана Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна (2012) Psychological and pedagogical aspects of the research activities of future educators CCA Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки), 22 (257). pp. 178-187.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Establishing of general public pre-school education in USA: educational activities of prominent American preschoolers of the past Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. М. Т. Мартинюк]. – Ч. 1. – 2012. (Ч.1). pp. 210-219.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Preschool education of UNITED STATES: PAST AND PRESENT Одноосібна. Умань : Видавець «Сочінський», Умань.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Interactive technologies of preschool master's degree professional competence formation in Germany Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. (42.Ч.2). pp. 20-25.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Conceptual basis of preschool teachers’ professional competence formation in Germany зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. Побірченко Н. С. та інші]., Ч.3 (6). pp. 168-181.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Conception basis of USA pre-school education of 20-th 20-th century as basis of humanistic ideas in preschool ukrainian educational system Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. н. пр. Уман. держ. пед. ун. ім. Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інш.]., Ч.2 (42.). pp. 20-25.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Comparative analyse of pre-school staff professional preparation in Ukraine and USA Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. пр. (3). pp. 132-140.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Interactive methods in the process of language competency formation of preschool departments’ students with additional specialty “English language” in the context of educational system’s innovative tendencies Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка , Ч.ІІ (22(257). pp. 254-261.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Preschool teacher’s professional competency formation in USA and Germany as the main condition of creative self-realization in the professional activity Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – наук. жур-л. (7(25)). pp. 163-169.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Preschool teacher’s professional competency formation in the organization of kindergartens’’ health-keeping pedagogical environment in USA and Germany Василь сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров'я через освіту // Матеріали V Міжнародних та ХІХ Всеукраїнських педагогічних читаннях в м. Донецьк (Т. 4). pp. 82-86.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Transdisciplinary approach in the preschool teachers’ professional preparation in USA and Germany Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. н. пр. Уман. держ. пед. ун. ім. Павла Тичини (42.Ч 1). pp. 20-26.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) The formation of future preschool teachers’ professional competency in USA Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць (1.37). pp. 265-270.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Pre-school staff professional preparation in USA Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис, 3 (46). pp. 302-310.

Пасічник, Алла Володимирівна (2012) Ethical understanding preschool children: results of empirical research Актуальні проблеми психології: Психологія розвитку дошкільника, 8 (ІV). pp. 198-212. ISSN 2072-4772

Пасічник, Алла Володимирівна (2012) The development ethical concepts of preschool children in interactive theater Педагогічна освіта: теорія і практика, 11. pp. 319-323. ISSN 74я43

Пасічник, Алла Володимирівна (2012) Problems of Information Early Childhood Education Information Technologies in Education for All: Models and Infrastructures. pp. 297-301. ISSN 978-966-026742-8

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) Actual problems of communication between children and adults: Ecology of Childhood Психолого-педагогічні проблеми сільської школи , 42 (Ч. 1). pp. 138-146.

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) Formation of emotional experience preschooler means of tales Вихователь-методист дошкільного закладу, 2 (39). pp. 10-13.

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) The educational function of art in the modern educational process DNG Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика», 10. pp. 270-276.

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) Piskova therapy: mirages sand pedagogy Дитячий садок, 33 (657). pp. 11-15.

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) ВПЛИВ СІМ’Ї НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ Психолого-Педагогычны науки.

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) ВИХОВНА ФУНКЦІЯ МИСТЕЦТВА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ДНЗ. Вихователь-методист дошкільного закладу.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2012) Управління в системі дошкільної освіти Видавництво "Контраст", Краматорськ. ISBN 978-966-04-8

Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) Theoretical and methodological basis of giftedness older preschooler problems in pre-school education Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти: матеріали науково-практичної конференції, Кн.2. pp. 213-220.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) Love of books cherish childhood Дошкільне виховання, 11 (855). pp. 12-14. ISSN 0321-1401

Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) Хочу бути мамою, хочу бути татом Слово.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2012) Елементи культурологічної складової у програмах вихованя і навчання дітей дошкільного віку Наукові записки Психолого-педагогічні науки.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 156-161.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2012) Формування національної культури дошкільників засобами дитячої літератури Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика.

This list was generated on Mon Apr 22 02:04:22 2024 EEST.