Items where Division is "Кафедра іноземних мов та методик навчання" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | К | Л | М | П | Р | С | Т
Number of items: 56.

Г

Головатенко, Тетяна Юріївна (2016) Experience in teacher training to foreign languages teaching of primary schoolchildren in Germany Вісник психології і педагогіки (19). ISSN -

К

Котенко, Ольга Володимирівна (2016) Psychological and Pedagogical bases of foreign language teaching in primary school [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна (2016) Foreign language teaching methodology [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна (2016) The essence of blended learning in the content of the elementary school teachers’ foreign language methodology training Вища школа, (149) (11-12). pp. 43-54. ISSN 1682-2366

Котенко, Ольга Володимирівна and Лабунець, Юлія Олегівна and Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2016) Practical Course of English [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Лобода, Ольга Володимирівна (2016) Children foreign language teaching methodology [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Руднік, Юлія Вікторівна (2016) Teacher’s subject specific competences forming in the content of special course «Foreign languages innovative learning technologies in primary school» Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (26). pp. 71-76. ISSN 2311-2409

Котенко, Ольга Володимирівна and Руднік, Юлія Вікторівна (2016) Innovative foreign languages learning technologies in primary school [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Руднік, Юлія Вікторівна (2016) Primary school teachers` training to innovative foreign languages learning technologies usage modeling Імідж сучасного педагога, 10 (169). pp. 34-38. ISSN 2221-6316

Котенко, Ольга Володимирівна and Ситник, Ольга Іванівна (2016) Practical training with specialization «Foreign Language» [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Ситник, Ольга Іванівна (2016) Practical training with extra specialization «Foreign Language» [Teaching Resource]

Кошарна, Наталія Володимирівна (2016) The Scientific English Language [Teaching Resource]

Кошарна, Наталія Володимирівна (2016) The Professsional English Language Speaking [Teaching Resource]

Кошарна, Наталія Володимирівна and Мельник, Наталія Іванівна (2016) Theoretical Course of the English language [Teaching Resource]

Кошарна, Наталія Володимирівна and Мельник, Наталія Іванівна and Лабунець, Юлія Олегівна and Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Руднік, Юлія Вікторівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2016) Foreign language (advanced learning) [Teaching Resource]

Л

Лабунець, Юлія Олегівна (2016) The Professsional English Language Speaking [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2016) Business Foreign Language [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2016) Business Foreign Language [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2016) The Professsional English Language Speaking [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2016) Moral personality`s education philosophy in the J. R. R. Tolkien's work "Silmarillion" in the context of the third millennium challenges Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток З до Вип. 36, Том І (17): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» (36). pp. 353-359.

Лабунець, Юлія Олегівна (2016) The Professsional English Language Speaking [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2016) Ideas of moral personality`s education in J. R. R. Tolkien's work "Farmer Giles of Heme" Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки», 1 (30). pp. 32-39.

Лабунець, Юлія Олегівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2016) Foreign language and teaching methodology [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2016) New strategy of the foreign language teacher’s professional training in the Eurointegration conditions in the context of multicultural development of the education system of Ukraine Гуманітарний вісник ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»– Додаток 1. «Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору», IV(72) (37). pp. 140-148.

Лабунець, Юлія Олегівна and Руднік, Юлія Вікторівна (2016) Foreign language and teaching methodology [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна and Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Руднік, Юлія Вікторівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2016) Modern English language with practice [Teaching Resource]

Лобода, Ольга Володимирівна (2016) Children foreign language teaching methodology [Teaching Resource]

Лобода, Ольга Володимирівна (2016) Methodological aspects of foreign language lexical competence forming of preschool children as a part of preschool education future specialist training Матеріали XXVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». pp. 119-121.

Лобода, Ольга Володимирівна (2016) Future specialists training to foreign teaching preschoolers in term of European integration Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (30-31 грудня 2016). pp. 117-119.

Лобода, Ольга Володимирівна and Мельник, Наталія Іванівна (2016) English language [Teaching Resource]

М

Мельник, Наталія Іванівна (2016) The Professsional English Language Speaking [Teaching Resource]

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Theoretical Course of the English language [Teaching Resource]

П

Петрик, Лада Вікторівна (2016) Practical course of the English language [Teaching Resource]

Петрик, Лада Вікторівна (2016) Peculiarities of media tools’ use in teaching foreign languages матеріали Четвертої міжнар. наук.-метод. конф.«Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та Українські перспективи». pp. 284-289.

Петрик, Лада Вікторівна (2016) Media pedagogy as a part of modern education Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив науки». pp. 80-85.

Петрик, Лада Вікторівна (2016) Practical course of the English language [Teaching Resource]

Петрик, Лада Вікторівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2016) Foreign language (advanced learning) [Teaching Resource]

Плужник, Ірина Володимирівна (2016) Strategies of forming secondary language personality of modern generation in terms by creating a perfect personality Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 3 до Вип. 36, Том II (18): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання».. pp. 100-108.

Р

Руднік, Юлія Вікторівна (2016) Програмно-методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 62-71.

Руднік, Юлія Вікторівна (2016) The criteria approach to determining the stage of future primary school teacher’s readiness to innovational foreign languages learning technologies usage Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету, 16 (1). pp. 189-193. ISSN 2219-5203

Руднік, Юлія Вікторівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2016) Foreign language [Teaching Resource]

С

Ситник, Ольга Іванівна (2016) Professionally oriented foreign language [Teaching Resource]

Ситник, Ольга Іванівна (2016) English language [Teaching Resource]

Ситник, Ольга Іванівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Руднік, Юлія Вікторівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2016) Foreign language and teaching methodology [Teaching Resource]

Ситник, Ольга Іванівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2016) Foreign language and teaching methodology [Teaching Resource]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2016) Practical course of German language [Teaching Resource]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2016) Foreign language and teaching methodology (the German language) [Teaching Resource]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2016) Modern German language with practice [Teaching Resource]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2016) Foreign language and teaching methodology (the German language) [Teaching Resource]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2016) Foreign language and teaching methodology (the German language) [Teaching Resource]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2016) Theoretical Basis of German language [Teaching Resource]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2016) Practical course of German language [Teaching Resource]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2016) Foreign language cultural literacy of future elementary school teacher Інновації та традиції в сучасні науковій думці. // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції 16-18 серпня 2016. pp. 81-93.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2016) Foreign language and teaching methodology (the German language) [Teaching Resource]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2016) Foreign language (advanced learning) (the German language) [Teaching Resource]

Т

Терентьєва, Наталія Олександрівна and Ситник, Ольга Іванівна (2016) Adult education in Ireland and Ukraine: common and distinctive features in the trends of development Освітологічний дискурс :електронне наук. фахове вид., 13 (1). pp. 198-207.

This list was generated on Fri Jun 21 02:04:47 2024 EEST.