Items where Division is "Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | В | Г | К | М | Н | П | Р | С | Т
Number of items: 74.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2018) Новаторство в школах України у другій половині ХХ століття: соціально-педагогічний феномен Колективна (три і більше авторів). Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. “Baltija Publishing”, Riga.

Іванюк, Ганна Іванівна (2018) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2018) Новаторські ідеї Василя Сухомлинського в контексті розбудови Нової української школи Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. Випуск 171 (2018) (171). pp. 49-54. ISSN 2415-7988

Іванюк, Ганна Іванівна (2018) Аcciological concept of a new educational strategy for training of teachers Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 68-82. ISSN 2312-5829

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2018) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Frebel's actual approach ideas in ukrainian bashkill: from the present to the present Молодий вчений (7 (59)). pp. 101-105. ISSN 2313-2167

Іванюк, Ганна Іванівна and Федорова, Світлана Олександрівна (2018) Content-technological support for forming social competence of children of the senior preschool age Молодий вчений (6 (58)). pp. 145-150. ISSN 2313-2167

А

Антипін, Євген Борисович (2018) Development of ideas of continuity labor education (1919 - 1934) Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 27-39. ISSN 2312-5829

Антипін, Євген Борисович and Пасічник, Анна Анатоліївна (2018) - [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Трансформація ідей про трудове виховання дітей в педагогічній думці України (20–30-ті роки ХХ століття) Колективна (три і більше авторів). Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. “Baltija Publishing”, Riga.

В

Васьківська, Галина Олексіївна and Паламар, Світлана Павлівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2018) Psychodidactic determinants of development of children of preschool age Wiadomości Lekarskie. pp. 1207-1214. ISSN 0043-5147

Венгловська, Олена Анатоліївна (2018) Розвиток дошкільного виховання в Україні у контексті новаторської педагогіки (друга половина ХХ століття) Колективна (три і більше авторів). Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. “Baltija Publishing”, Riga.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2018) Педагогіка Модуль: Педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2018) Педагогіка з основами інклюзивної освіти Модуль: Педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Музика, Олена Оксентівна and Новик, Ірина Михайлівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної (пропедевтичної) практики [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Робоча програма новчальної (пропедевтичної) практики [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2018) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Ткач, Марина Сергіївна (2018) Features of forming the basic qualities of children in theoretic-practical heritage of Boris Grinchenko and Sofia Rusova Молодий вчений (3 (55)). pp. 72-75. ISSN 2304-5809

Г

Голота, Наталія Миколаївна (2018) Технології формування просторово-часових уявлень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2018) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями Змістовий модель"Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж":робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2018) Environment as a mean of space and time perception by pre-school children Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання (29). pp. 45-51. ISSN 2519-4623

Голота, Наталія Миколаївна (2018) Педагогічне партнерство з різними соціальними інститутами(Змістовий модуль): "Взаємодія з батьківською спільною та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2018) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

К

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2018) Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2018) - Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (3 (62)). pp. 90-95. ISSN 2518-7813

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2018) Методика освітнього партнерства: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2018) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Коваленко, І.В. (2018) The problem of formation labor skills in senior preschool children Молодий вчений (12). pp. 92-95. ISSN 2313-2167

Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Самченко, Іванна Василівна (2018) Psychological and pedagogical features of development of knowledge of interest of principles in the initial school process Молодий вчений (4(56)). pp. 279-283. ISSN 2304-5809

Куземко, Леся Валентинівна and Литвиненко, С.В. (2018) Сучасні аспекти професійної підготовки вихователів до виховання гуманістично спрямованої особистості в дошкільному віці Інноватика у вихованні, 7 (1). pp. 157-164. ISSN 2411-4553

Куземко, Леся Валентинівна and Мойсак, Олександр Данилович (2018) Технології розвитку в педагогів здатностей до самопізнання і самовдосконалення Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). pp. 38-44. ISSN 2078-1687

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2018) Сучасні аспекти особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів Колективна (три і більше авторів). Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. “Baltija Publishing”, Riga.

М

Матюшинець, Яна Володимирівна (2018) Ideas about the developing environment for children as a subject of theoretical analysis Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 40-55. ISSN 2312-5829

Мельник, Інна Сергіївна (2018) Psychological characteristic of a portrait of an autistic child at different stages of preschool childhood Молодий вчений (10). pp. 627-632. ISSN 2313-2167

Мельник, Інна Сергіївна (2018) Психологія Модуль: Вікова психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна and Мойсак, Олександр Данилович and Антипін, Євген Борисович (2018) Людинознавство: інтегрований курс(Модуль"Анатомія фізіологія людини з основами медичних знань", Модуль "Психологічна антропологія": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Метелюк, Валентина Іванівна (2018) Психологія дитячої творчості: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Метелюк, Валентина Іванівна and Пасічник, Анна Анатоліївна (2018) Психологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Мойсак, Олександр Данилович (2018) Основи медичних знань: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2018) "Педагогіка і психологія вищої школи" Змістовий модуль "Психологія вищої школи": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2018) Sense-life orientations and life goals as factors of axiogenesis musically gifted students Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості. – Випуск 14, 6 (14). pp. 173-180. ISSN 2072-4772

Музика, Олена Оксентівна (2018) "Педагогіка і психологія вищої школи" Змістовий модуль "Психологія вищої школи":робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2018) "Психологія" Змістовий модуль "Педагогічна психологія": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2018) Психологія: робоча навчальна програма (ММ) [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2018) Педагогіка і психологія вищої школи (модуль: психологія вищої школи): робоча навчальна програма (СС) [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2018) "Психологія" Змістовий модуль "Вікова психологія": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2018) Педагогіка і психологія вищої школи (модуль: психологія вищої школи):робоча навчальна програма (ММ) [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2018) Self-efficacy as a factor of professionalization of students Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 3-4 (22-23). pp. 83-94. ISSN 2312-5829

Н

Найда, Юлія Михайлівна and Софій, Наталія Зіновіївна and Онопрієнко, Оксана Володимирівна and Большакова, Інна Олексіївна and Пристінська, Марина Сергіївна (2018) New Ukrainian School: A Guide for the Teacher ЛТД Літера, Київ. ISBN 978-966-178-985-1

Новик, Ірина Михайлівна (2018) Розвиток пізнавальних інтересів дітей п’ятирічного віку як умова їх підготовки до шкільного навчання In: ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти», 17 – 18 квітня 2018 року, Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Новик, Ірина Михайлівна and Сащук, Тетяна Володимирівна (2018) Book trailer as a way of creating reading interests of primary students Молодий вчений (3 (55)). pp. 574-577. ISSN 2304-5809

П

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Компетентнісний підхід до викладання літератури з використанням хмарних технологій Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (3(137)). pp. 102-109. ISSN 2227-2844

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Педагогічна антропологія: робоча навчальна програма (ДО) [Teaching Resource]

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Педагогічна антропологія: робоча навчальна програма (ПО) [Teaching Resource]

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Тренінгові студіїї педагога-дослідника(вибіркова):робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Формування ключових компетентностей учнів як чинник соціалізації In: Folia comeniana : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції", 16–17 лютого 2018 року, м. Умань.

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). pp. 267-278. ISSN 2312-5829

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Світове мистецтво в житті і творчості Тараса Шевченка Молодий вчений (3 (55)). pp. 582-585. ISSN 2313-2167

Подофєй, Світлана Олексіївна (2018) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2018) Самовизначення суб'єктності людини у вчинку через взаємодію Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 6 (14). pp. 208-213. ISSN 2072-4772

Подшивайлов, Федір Михайлович (2018) Педагогіка і психологія вищої школи (модуль Психологія вищої школи): робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Подшивайлова, Лідія Іванівна (2018) "Психологія" Змістовий модуль"Педагогічна психологія": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Р

Рябчич, Ярослав Євгенович (2018) Психологія і фізіологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Рябчич, Ярослав Євгенович (2018) Психологія: робоча навчальна програма (хореографія) [Teaching Resource]

Рябчич, Ярослав Євгенович (2018) Психологія: робоча навчальна програма (ПО) [Teaching Resource]

С

Савченко, Юрій Юрійович (2018) Колеги, з якими складно... Практичний психолог: дитячий садок (4). pp. 35-38. ISSN 96687

Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2018) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна and Пасічник, Анна Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної (психоло-педагогічної) практики в групах дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Потапенко, Єлизавета Петрівна (2018) The idea of the organization of the litigo children maydan in the creative road of K. Tolmachevskiy and A. Hendrichovskiy (first third of XX century) Молодий вчений (2(54)). pp. 291-295. ISSN 2304-5809

Т

Товкач, Ірина Євгеніївна and Цимбал, Катерина Олександрівна (2018) Будущим воспитателям о влиянии музыкотерапии на проблемы устной речи детей дошкольного возраста Педагогическое и психологическое сопровождение обучающихся: от традиции к инновации Сборник материалов I Международной научно-практической конференции (Барановичи, 20 апреля 2018 года), 1 (1). pp. 109-111. ISSN 978-985-498-797-2

This list was generated on Mon May 20 02:05:16 2024 EEST.