Items where Division is "Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | В | Г | Д | К | М | Н | П | Р | С | Ш
Number of items: 88.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2019) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчально дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2019) Пріоритетні напрями модернізації сільської школи України в умовах становлення ринкових відносин (1991–1999) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (5). pp. 217-234. ISSN 2312-5993

Іванюк, Ганна Іванівна (2019) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2019) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2019) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2019) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2019) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Музика, Олена Оксентівна and Новик, Ірина Михайлівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Навчальна (пропедивтична) практика: програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Програма практики (Навчальна/психолого - педагогічна) [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна (2019) - [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) - [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Клок, Наталія Василівна (2019) Maria Montessory's actual ideas about personality development of preschool age child Молодий вчений (7(71)). pp. 248-252. ISSN 2304-5809

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Програма практики (Навчальна/ Освітнє партнерство) [Teaching Resource]

А

Антипін, Євген Борисович (2019) Педагогіка з основами інклюзивної освіти: Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Ломаченко, Наталія Іванівна (2019) Multicultural education of preschoolers in the organized environment of the preschool education institution Молодий вчений (10). pp. 525-529. ISSN 2304-5809

Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна and Мойсак, Олександр Данилович (2019) Людинознавство: інтегрований курс. Модуль "Анатомія і фізіологія людини з основами медичних знань". Модуль "Психологічна антропологія": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

В

Васьківська, Галина Олексіївна (2019) Педагогіка з основами інклюзивної освіти: дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2019) Педагогіка: модуль Педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2019) Педагогіка: Педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2019) Педагогіка з основами інклюзивної освіти: Педагогіка загальна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Новик, Ірина Михайлівна (2019) Освітнє партнерство: програма практики [Teaching Resource]

Г

Голота, Наталія Миколаївна (2019) FEATURES OF STUDENT YOUTH’S ACHIEVING IN CATEGORIES OF SPACE AND TIME AS VALUES OF BEING Колективна (три і більше авторів). New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograf. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia.

Голота, Наталія Миколаївна (2019) Formation of leadership qualities of future teachers of primary school in professional preparation Advances in Social Science, Education and Humanities Research 4th International Conference on Social, Business, and Academic Leadership (ICSBAL 2019) (359). pp. 216-220. ISSN 978-94-6252-821-5

Голота, Наталія Миколаївна (2019) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2019) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2019) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (3(87)). pp. 27-38. ISSN 2312-5993

Голота, Наталія Миколаївна and Куземко, Леся Валентинівна (2019) Методика освітнього партнерства: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Д

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

К

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Інклюзивна освіта: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Педагогіка: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Кияшко, Марина Олександрівна and Подшивайлова, Лідія Іванівна and Шепельова, Марія Володимирівна (2019) Personality attributes as a premise of students’ artistic orientations in paintings perception Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (26). pp. 117-132. ISSN 2072-4772

Козак, Людмила Василівна (2019) VP Practice Program. 1.01.Production (Assistant) in specialization [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2019) Педагогіка з основами інклюзивної освіти: Педагогічне партнерство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна and Мороз, Анна (2019) Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї для забезпечення соціально-емоційного розвитку дитини Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (54). pp. 164-168.

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2019) Проектування мультимедійного середовища навчального закладу: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

М

Матюшинець, Яна Володимирівна (2019) Features of the formation and development of a developing environment for children in preschool and primary school of the UNR (1917-1919) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (4). pp. 213-224. ISSN 2312-5993

Матюшинець, Яна Володимирівна (2019) Психологія сім'ї: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна (2019) Дитина з руховою розгальмованістю Практичний психолог: дитячий садок (1). pp. 34-40. ISSN 96687

Мельник, Інна Сергіївна (2019) Діти з руховою розгальмованістю або РДУГ: правила організації та проведення занять Практичний психолог: дитячий садок. pp. 18-20.

Мельник, Інна Сергіївна (2019) Психологія: Вікова психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна (2019) Психологія: Педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мельник, Інна Сергіївна (2019) Психолого-педагогічний супровід дітей з руховою розгальмованістю та РДУГ Практичний психолог: дитячий садок. pp. 13-17. ISSN 96687

Мельник, Інна Сергіївна and Гловацька, Лариса (2019) Психологічні особливості впливу особистісної тривожності на взаємини дітей дошкільного віку у групі однолітків Педагогічні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень. Матеріали науково-практичної конференції (м. Дніпро, 29-30 березня 2019 р.).. pp. 79-85. ISSN 978-617-7640-49-2

Мельник, Інна Сергіївна and Река, Олена Вікторівна (2019) Psychological assistance of the development of mediated memory of kindergarten in the creative game process Молодий вчений (11). pp. 733-737. ISSN 2304-5809

Мельник, Інна Сергіївна and Щербата, Вікторія Григорівна (2019) Психологічні особливості розуміння батьками значення ігрової взаємодії для розвитку комунікації їх дітей Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. pp. 106-118. ISSN 2072-4772

Мойсак, Олександр Данилович (2019) Людинознавство: анатомія, фізіологія людини з основами медичних знань Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Мойсак, Олександр Данилович and Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна (2019) Людинознавство: інтегрований курс Модуль: "Педагогічна антропологія" [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2019) Axiogenesis and development of students’ self-efficacy with signs of giftedness Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, VI (16). pp. 181-192. ISSN 2072-4772

Музика, Олена Оксентівна (2019) Sense-life orientations and self-efficacy in the value development of musically gifted students Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, VI (15). pp. 245-255. ISSN 2072-4772

Музика, Олена Оксентівна (2019) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2019) Психологія: Психологія розвитку дитини: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2019) Психологія: Вікова психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2019) Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія вищої школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2019) Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія вищої школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2019) Педагогіка і психологія вищої школи. Модуль "Психологія вищої школи": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2019) Педагогіка і психологія вищої школи Змістовий модуль: "Психологія вищої школи": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2019) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна and Шепельова, Марія Володимирівна (2019) Психологія: Педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Н

Никончук, Наталія Олександрівна and Музика, Олена Оксентівна and Загурська, Інна Станіславівна (2019) Psychological obstacles in the development of the ability of elementary school students with high levels of academic achievement Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, VI (16). pp. 193-202. ISSN 2072-4772

Новик, Ірина Михайлівна (2019) Pedagogical practice as the center of formation reflexive competence of future teachers Інноваційна педагогіка, 2 (9). pp. 81-84. ISSN 2663-6093

Новик, Ірина Михайлівна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2019) Formation of positive learning motivation in primary school by using game technigues Молодий вчений (5). pp. 156-159. ISSN 2304-5809

Новик, Ірина Михайлівна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2019) Інклюзивна освіта: робоча програма навчальної дисципліни ОМ [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна and Ахалая, Натія Автанділівна (2019) Features of development of a sense of kindness among older preschool-age children Молодий вчений (8). pp. 250-254. ISSN 2304-5809

Новик, Ірина Михайлівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна (2019) Using internet resources in future teachers’ personal and professional development Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (4 (88)). pp. 3-17.

П

Подофєй, Світлана Олексіївна (2019) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2019) Педагогіка і психологія Змістовий модуль: "Психологія" [Teaching Resource]

Подшивайлова, Лідія Іванівна (2019) - [Teaching Resource]

Подшивайлова, Лідія Іванівна (2019) Педагогіка і психологія вищої школи Змістовий модуль: "Психологія вищої школи": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Р

Рябчич, Ярослав Євгенович (2019) Психологія Змістовий модуль: "Вікова психологія": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

С

Софій, Наталія Зіновіївна and Найда, Юлія Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) Environment friendly for children: a counselor for preschool educators [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Педагогіка: Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2019) Implementation of ideas of the activity approach in program-methodical support for preschool education in Ukraine (end of XIX – the beginning of the second decade of the XX century) Молодий вчений, Частина ІV, 4 (68). pp. 276-280. ISSN 2304-5809

Ш

Шепельова, Марія Володимирівна (2019) The personality characteristics in students' artistic activity Технології розвитку інтелекту [Електронний ресурс], 3 (3 (24)). ISSN 2223-0521

This list was generated on Mon May 20 02:05:15 2024 EEST.