Items where Author is "Теряєва, Лариса Анатоліївна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Article

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2019) APPLICATION OF MUSICAL INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF EDUCATIONAL DISCIPLINE «CHORAL CONDUCTING» Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). pp. 272-285. ISSN 2312-5829

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2017) Формування методичної компетентності студентів коледжу на заняттях з хорового диригування Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації: зб. матеріалів конференції /ред. Г.Л. Губарєв. - Житомир: вид. О.О. Євенок,. pp. 212-215.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2017) Efficiency of forms, methods, tools and types of training in the process of forming the methodical competence of future music teachers Theoretical Sciences, Applied Sciences and technologies in the United States and Europe (9). pp. 22-24. ISSN 978-1-940260-34-1

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2017) Етапи формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (150). pp. 274-276. ISSN 978-966-7406-57-8

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2017) Efficiency of forms, methods, tools and types of training in the process of forming the methodical competence of future music teachers Theoretical Sciences, Applied Sciences and technologies intheUnited States and Europe (9). pp. 22-24.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2017) Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики через емоційне сприйняття творів хорового мистецтва Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки (1). pp. 171-173. ISSN 2522-1736

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2017) Pedagogical conditions and innovative technologies in the process of studying the discipline "Choral Conducting" Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (2). pp. 141-144. ISSN 2518-766X

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2017) Forming of methodical competence of future music teachers through the emotional perception of a works of choral art Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки (1). pp. 171-173. ISSN 2522-1736

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2017) Stages of methodical competence formation of future music teachers at the lessons of choral conducting Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (150). pp. 274-277. ISSN 2415-7988

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2016) Особливості формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 701-706.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2016) Innovative principles of methodical competence formation in choir conducting Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (1). pp. 117-122. ISSN 2518-766X

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2016) The development of future teachers of music spirituality at the lessons of choral conducting Збірник праць наукової школи О.М.Олексюк «Духовність особистості в системі мистецької освіти».

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2016) Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на основі сучасних методів модульного навчання Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. (20(25)). pp. 91-94.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2016) Formation of methodological competence of future music teachers based on unit learning Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць.-.Вип.20 (25). К. : НПУ ім.М.П. Драгоманова, 2016. – 91-94 с. (20(25)). pp. 91-94.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2016) Features of formation of methodical competence future music teachers in the classroom for choral conducting Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: Матер. ІІ Міжнарод. наук.- практ. конф. 14-15 квітня. 2016р.. pp. 701-706.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2015) THE INTERDISCIPLINARY COMMUNICATIONS IN FORMING OF METHODICAL COMPETENCE FUTURE MUSIC TEACHERS Електронне наукове фахове видання «Освітологічний дискурс» (2). pp. 264-273. ISSN 2312-5829

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2015) Модель формування методичної компетентності майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки збірник наукових праць "Науковий часопис" (19(24)). pp. 57-59.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2015) Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти (17(22)). pp. 49-54.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2015) Модель формування методичної компетентності майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №14.Теорія і методика мистецької освіти:зб.наукових праць / До 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова (19(24)). pp. 57-59.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2014) Формування методичної компетентності майбутніх вчителів музики: категоріальний аналіз проблеми Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 675-682.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2014) Formation of methodical competence of future music teachers: gategorial analysis of the problem Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ххі століття: Матер. Міжнарод. наук.- практ. конф. 16-17 жовт. 2014р.. pp. 675-682.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2014) Forming the methodological competence of future music teachers: a categorical analysis of the problem Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття: матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 675-683.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2014) Formation of methodological competence of the future music teacher as a psychological and pedagogical problem Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: Матер. IV щорічної Всеукр. наук-практ. конф.,.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2014) Формування методичної компетентності майбутнього вчителя музики як психолого-педагогічна проблема Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. Матер. IV щорічної Всеукр. наук-практ. конф., 27 берез. 2014 р. pp. 181-186.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2012) РОЗУЧУВАННЯ НОВОЇ ПІСНІ НА МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ДОШКІЛЬНИКАМИ Музичний керівник (7).

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2012) Розучування нової пісні на музичних заняттях з дошкільниками Музичний керівник (7). pp. 18-25.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2011) ДИТЯЧИЙ ОРКЕСТР У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Музичний керівник (3).

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2011) Дитячий оркестр у дошкільному закладі Музичний керівник (3). 4-8, 54.

Thesis

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2019) Formation of methodical competence of future music teachers in choral conducting classes.  Qualification scientific work on the rights of the manuscript. Doctoral thesis, НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2019) Formation of methodical competence of future music teachers in choral conducting classes.  Qualification scientific work on the rights of the manuscript. Doctoral thesis, НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Teaching Resource

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Хорове диригування для студентів 1-2 курсу [Teaching Resource]

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Співи і музична література"для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта освітнього рівня "молодший спеціаліст" [Teaching Resource]

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Хорове диригування для студентів 3-4 курсу [Teaching Resource]

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2018) Working program of the discipline "Choir conducting", 1 course [Teaching Resource]

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Хорове диригування», (1 та 2 курси), 2017-2018 н.р. [Teaching Resource]

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2017) Робоча навчальна програма з дисципліни "Хорове диригування" (3 та 4 курси), 2017-2018 н.р [Teaching Resource]

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2017) Методичні рекомендації до формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування/ Л.А.Теряєва. [Teaching Resource]

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Хорове диригування" (!-2 курси) [Teaching Resource]

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Хорове диригування" (3-4 курси) [Teaching Resource]

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2014) Хорове дирегування. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Oct 28 21:14:53 2020 EET.