Items where Author is "Краєва, Оксана Анатоліївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 47.

Article

Краєва, Оксана Анатоліївна and Матвійчук, Олександра Олександрівна (2022) The problem of identity formation in adolescence in the context of creative personality development Вісник Національного університету оборони України (1(65)). pp. 64-70. ISSN 2617-58, 2617-6866

Клібайс, Тетяна Володимирівна and Старинська, Наталія Володимирівна and Краєва, Оксана Анатоліївна (2021) To the problem of sustainability and self-actualization as components of resource potential of personality «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. (5). pp. 772-780. ISSN 2786-4952

Краєва, Оксана Анатоліївна and Косова, А.В. (2021) До проблеми психологічної ресурсності вихователів ЗДО під час COVID-19 Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. Відп. ред. В.Л. Зливков; укладачі С.О. Лукомська, Н.А. Харченко, О.В. Котух.. pp. 37-41.

Краєва, Оксана Анатоліївна and Крилова, Альона Анатоліївна (2021) The Features of Narrative Identity of Customer Support Representatives during COVID pandemic Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 14: Методологія і теорія психології. (5). pp. 130-143. ISSN 2072-4772

Краєва, Оксана Анатоліївна (2020) Expert assessment of psychological features of social, personal, activ identity of preschool. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 14: Методологія і теорія психології. (4). pp. 184-198. ISSN 2072-4772

Краєва, Оксана Анатоліївна (2020) Psychological features of the identity of the clients of the Trust office. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (14 (3)). pp. 113-122. ISSN 2072-4772

Краєва, Оксана Анатоліївна (2020) Kraieva O.A., Kompaniiets M.V. The particularities the students’ professional identity of speciality "atomic energy" during passing of crisis of identity. Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості (6 (17)). pp. 139-146. ISSN 2072-4772

Краєва, Оксана Анатоліївна (2020) Вплив позитивного результату ВІЛ-інфекції на показники ідентичності клієнтів кабінету «Довіра» Раціогуманістичні студії [збірник тез наукових доповідей методологічного семінару, присвяченого 47-річчю лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України].. pp. 73-77.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2019) The crisis of identity of teens International Journal of Education and Science (4). pp. 39-40. ISSN 2618-0553

Краєва, Оксана Анатоліївна (2019) Psychological peculiarities of professional identity of medical workers during a transformational change of society Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. (2). pp. 199-210. ISSN 2072-4772

Краєва, Оксана Анатоліївна (2019) Основні теоретичні підходи вивчення ідентичності як міждисциплінарної проблеми сучасної науки Раціогуманістичні студії [збірник наукових статей за матеріалами круглого столу 30 травня 2019 р.] / за ред. В.Л.Зливков, О.В. Завгородня, Лукомська С.О., Котух О.В. / за гол. ред. Зливкава В.Л.. pp. 149-162.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2018) The transformation of identity of teens of 13-14 years presented by the psychological factors connected with self-relation at the stage of transition of crisis of identity Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. (1). pp. 175-186. ISSN 2072-4772

Краєва, Оксана Анатоліївна (2018) Сrisis of identity of persons of teenage age in the period of transformational uncertainty Педагогічний процес: теорія та практика (3 (62)). pp. 84-90. ISSN 2078-1687, 2412-0154

Краєва, Оксана Анатоліївна (2018) To problem of psychological analysis of definition of "self-concept" in structure of personality of teens during transformation changes Міжнародне науково-практичне видання (3). pp. 58-67. ISSN 978-966-2760-85-9

Краєва, Оксана Анатоліївна (2018) Трансформація ідентичності підлітків 13-14 років, репрезентована психологічною складовою часу (“Минуле Я”, “Теперішнє Я”, “Майбутнє Я”) на етапі перебігу кризи ідентичності Гуманний розум [збірник наукових праць за матеріалами круглого столу «Проблема добра і зла у науковій спадщині Г.О. Балла» (24 травня 2018 р.)]. pp. 70-77.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2017) To problem of psychological analysis of definition of "Self-concept" in structure of personality of teens during transformation changes «Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни» Міжнародна міждисциплінарна асамблея.

Краєва, Оксана Анатоліївна and Никитюк, Тетяна Миколаївна (2017) Психологічні механізми особистісної тривожності в підлітковому віці Науковий журнал «Український психолого-педагогічний науковий збірник» (12). pp. 52-55.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2017) Рsychological analysis of aspects of «self-concept» in structure of personality of teens during transformation changes Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», 2 (5). pp. 65-69.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2016) Psycholinguistic aspect of identity of teens at stage of transition of crisis Психологія особистості професіонала: збірник статей / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (1). pp. 118-126.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2016) FEATURES OF PSYCHOLOGICAL MODEL OF SUCCESSFUL TEACHER ARE IN CONTEXT OF CONSIDERATION OF PROBLEM OF LEADERSHIP Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» (Тематичний випуск «Університет та лідерство»), 4. pp. 20-23.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2016) Модель допрофільно-компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів Науковий вісник інноваційних технологій : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні засади інноваційних підходів в сучасній науковій теорії та практиці» (2 (12)). pp. 75-82. ISSN 978-617-707-942-1

Краєва, Оксана Анатоліївна (2016) Ціннісні орієнтації підлітків на етапі перебігу кризи ідентичності Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вітчизняна наука: теорія і практика (м. Харків, 30.09. – 01.10.2016 року). pp. 30-34.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2016) Проблема кризи ідентичності в період нормативної кризи підліткового віку Педагогічний процес: теорія та практика (1(52)). pp. 46-50. ISSN 2078-1687

Краєва, Оксана Анатоліївна (2011) Становлення рефлексивної свідомості на етапі подолання підлітком кризи ідентичності Збірник наукових праць ККПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Проблеми сучасної психології. (11). pp. 382-392.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2010) Самість підлітка в контексті подолання кризи його ідентичності Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка (1). pp. 119-124.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2010) Криза ідентичності підліткового віку та її роль у становленні зрілої особистості Проблеми сучасної психології, 7 (2010). pp. 310-321.

Monograph

Краєва, Оксана Анатоліївна (2018) Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці Одноосібна. Іванченко І.В., Харків.

Conference or Workshop Item

Краєва, Оксана Анатоліївна (2021) Формування фахових компетентностей психолога-консультанта In: Scientific and pedagogical internship "Problems and strategies for the development of pedagogical and psychological education in Ukraine and EU countries" / Латвія.

Краєва, Оксана Анатоліївна and Косова, А.В. (2021) Оцінка експертами ознак ідентичності дошкільників під час COVID-19 In: Міжнародний науково-практичний семінар «Психологічні виклики пандемії Covid-19: Україно-канадійський досвід».

Book

Краєва, Оксана Анатоліївна (2021) Подолання кризи ідентичності підлітків: тренінговий курс / навчально-методичний посібник електронна версія, Київ.

Thesis

Краєва, Оксана Анатоліївна (2014) Overcoming the crisis of identity in teenagers PhD thesis, Інститут психології імені Г.С.Костюка.

Patent

Краєва Оксана Анатоліївна (2019) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Монографія "Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці" 84038.

Teaching Resource

Краєва, Оксана Анатоліївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни: Практикум з психологічного консультування [Teaching Resource]

Краєва, Оксана Анатоліївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни: Перша психологічна допомога у кризових станах [Teaching Resource]

Краєва, Оксана Анатоліївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни: Практикум з психологічного консультування: Змістовий модуль «Методологія роботи кризового психолога» [Teaching Resource]

Краєва, Оксана Анатоліївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни: Психологічне консультування [Teaching Resource]

Краєва, Оксана Анатоліївна and Ліплянська, Оксана Василівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни: Психокорекція [Teaching Resource]

Краєва, Оксана Анатоліївна (2021) Практикум з психологічного консультування: Змістовий модуль «Техніки консультування» [Teaching Resource]

Краєва, Оксана Анатоліївна and Лозова, Ольга Миколаївна (2021) Вимоги до написання та захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра з психології: методичні рекомендації [Teaching Resource]

Краєва, Оксана Анатоліївна (2021) Практикум з психологічного консультування: Змістовий модуль «Методологія роботи кризового психолога» [Teaching Resource]

Краєва, Оксана Анатоліївна (2021) Практикум з психологічного консультування: Змістовий модуль «Консультування орієнтоване на вирішення» [Teaching Resource]

Лозова, Ольга Миколаївна and Краєва, Оксана Анатоліївна (2020) Вимоги та методичні рекомендації до написання і захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра з психології [Teaching Resource]

Краєва, Оксана Анатоліївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Психокорекція [Teaching Resource]

Краєва, Оксана Анатоліївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Практикум з психологічного консультування: Змістовий модуль «Форми та методи роботи кризового психолога» [Teaching Resource]

Краєва, Оксана Анатоліївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія успіху» [Teaching Resource]

Краєва, Оксана Анатоліївна (2017) Робоча програма «Психологічна служба системи освіти України» для студентів за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Краєва, Оксана Анатоліївна (2016) Практикум з консультування МОДУЛЬ ІV. ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ КРИЗОВОГО ПСИХОЛОГА [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Jan 30 02:08:25 2023 EET.