Items where Author is "Музика, Олена Оксентівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 95.

Article

Музика, Олександр Леонідович and Музика, Олена Оксентівна and Ставицька, Світлана Олексіївна and Ставицький, Геннадій Анатолійович (2021) Psychosemantic fundamentals of professional self-efficacy of students: the state of modern scientific discourse Міждисциплінарні дослідження складних систем (18). pp. 99-112. ISSN 2415 - 3761

Музика, Олена Оксентівна (2020) Adaptational training as a means of students self-efficacy development Молодий вчений (10(86)). pp. 284-288. ISSN 2304-5809

Музика, Олена Оксентівна (2020) Development of students' self-efficacy in the process of adaptation training Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2 (29)). pp. 132-142. ISSN 2312-5829

Музика, Олена Оксентівна (2019) Axiogenesis and development of students’ self-efficacy with signs of giftedness Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, VI (16). pp. 181-192. ISSN 2072-4772

Музика, Олена Оксентівна (2019) Sense-life orientations and self-efficacy in the value development of musically gifted students Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, VI (15). pp. 245-255. ISSN 2072-4772

Никончук, Наталія Олександрівна and Музика, Олена Оксентівна and Загурська, Інна Станіславівна (2019) Psychological obstacles in the development of the ability of elementary school students with high levels of academic achievement Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, VI (16). pp. 193-202. ISSN 2072-4772

Музика, Олена Оксентівна (2018) Sense-life orientations and life goals as factors of axiogenesis musically gifted students Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості. – Випуск 14, 6 (14). pp. 173-180. ISSN 2072-4772

Музика, Олена Оксентівна (2018) Self-efficacy as a factor of professionalization of students Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 3-4 (22-23). pp. 83-94. ISSN 2312-5829

Музика, Олена Оксентівна (2017) Value and motivational aspects of pedagogical interaction of teacher and students Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 3-4 (18-19). pp. 163-172. ISSN 2312-5829

Музика, Олена Оксентівна (2017) Професіоналізація студентів: ціннісно-мотиваційні аспекти Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17-18 травня 2017 року). – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка.

Музика, Олена Оксентівна (2017) Age-related aspects of development of reference relations persons with signs of musical gift Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, VI (13). pp. 101-110. ISSN 2072-4772

Музика, Олена Оксентівна (2017) Педагогічна взаємодія як чинник розвитку внутрішньої мотивації навчально-професійної діяльності студентів Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року), Ч.1. pp. 225-227.

Музика, Олена Оксентівна and Повисок, Альона Анатоліївна (2017) Psychological features of perception of time preschool children Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців і студентів. – Івано-Франківськ.

Музика, Олена Оксентівна and Топольницька, Ольга Олегівна (2017) Evaluation of academic achievements of first-graders: psychological aspects Молодий вчений, 1 (41). pp. 238-241. ISSN 2304-5809

Музика, Олена Оксентівна (2017) Про непусті дитячі пустощі Вихователь-методист дошкільного закладу (2). pp. 30-33.

Музика, Олена Оксентівна (2016) Reference relations as a resource for students’ spiritual development Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3 (15)). pp. 63-73. ISSN 2312-5829

Музика, Олена Оксентівна (2016) Reference relationships in the development needs and motivations students signs of musical talent Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том. VІ: Психологія обдарованості (Вип.12). pp. 145-156. ISSN 2072-4772

Музика, Олена Оксентівна and Шуставецька, Галина Михайлівна (2016) Psychological features of motivation development of educational activity of first graders Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи. pp. 154-155.

Музика, Олена Оксентівна and Музика, Олександр Леонідович (2016) Референтність як чинник соціалізації обдарованої особистості Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 листопада 2016 р., м. Київ) / за ред. О.І. Власової та ін.. pp. 105-106.

Музика, Олена Оксентівна (2015) Competences formation in the preschool years by means of folklore Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (№2(10)). pp. 182-192. ISSN 2312-5829

Музика, Олена Оксентівна (2015) Pranks of children with signs of talent as manifestation of subjective activity Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Т.VI. (Вип.11). pp. 190-198. ISSN 2072-4772

Музика, Олена Оксентівна (2015) Child's mischiefs as original form of activity Вісник психології і педагогіки (Вип.15).

Музика, Олена Оксентівна (2014) Особливості застосування методики «Профіль латеральної організації мозку» в роботі психолога // Практична психологія та соціальна робота. – (5 (182). pp. 72-76.

Музика, Олена Оксентівна (2014) Творча активність у позанавчальній діяльності як умова розвитку обдарованості // Актуальні проблеми психології обдарованості та творчості: новітні розробки українських вчених: матеріали Міжнародної наукової конференції. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – С.91-93..

Музика, Олена Оксентівна (2014) Індивідуально-психологічні особливості дитини-шульги: діагностика та врахування як ресурсу життєздатності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Діяльнісно–поведінкові фактори життєздатності людини» – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – С. 143-145..

Музика, Олександр Леонідович and Музика, Олена Оксентівна (2013) Value orientation and psychological support of gifted children // На злеті думки. Залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької роботи: зб. доповідей та тез науково-практичної конференції. – Житомир: МАН, Житомирське регіональне відділення, 2013. (1). pp. 6-11.

Музика, Олена Оксентівна (2012) Contrasocial motivation in study abilities development of students Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 25 травня 2012 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. pp. 164-166.

Музика, Олена Оксентівна (2011) Preparing students to work on prevention of child trafficking in Ukraine // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи» 10-11 листопада 2011 р. – Житомир: Полісся, 2011. pp. 183-185.

Музика, Олена Оксентівна (2010) Peculiarities of value support of gifted teenagers who possess progressive motivational profile // Матеріали ІІІ міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – Житомир, 2010. pp. 53-57.

Музика, Олена Оксентівна (2009) Value support of gifted teenagers with contrasocial motivational tendency Матеріали ІІ міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – Житомир, 2009 (2). pp. 48-55.

Музика, Олена Оксентівна (2007) // Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: Науково-методичний збірник. – Київ-Житомир, ЖОІППО, 2007. – С. 216-221..

Музика, Олена Оксентівна (2006) Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. – К.: Грамота, 2006. – Ч.2. – С.116-121..

Музика, Олена Оксентівна (2005) Мотивація досягнення у структурі творчої активності технічно обдарованих підлітків // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – (№6 (30). pp. 234-239.

Музика, Олена Оксентівна (2002) Чинники активності технічно обдарованих підлітків Обдарована дитина, 2002. (№2). pp. 44-48.

Музика, Олена Оксентівна (2000) Motivation of creative activity of the technically gifted personality Українська еліта та її роль у державотворенні: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2000. – Вип.1. pp. 276-280.

Музика, Олена Оксентівна (2000) Вплив соціальних очікувань на розвиток технічної обдарованості в підлітковому віці Психологія: Збірник наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, Вип.3 (10). pp. 206-210.

Музика, Олена Оксентівна (1999) Theoretical and methodological problems of motivation research of creativity // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка, 1999. – (№3). pp. 151-155.

Музика, Олена Оксентівна (1998) The categories of activity in analizing the motivation of creativity // Вісник Житомирського державного педінституту, 1998. – (№2). pp. 24-27.

Book Section

Музика, Олена Оксентівна (2010) In: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л. Музики. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, pp. 24-25.

Monograph

Музика, Олена Оксентівна (2021) Value experience of achievements and development of professional self-efficacy of students / Modern education, training and upbringing Колективна (три і більше авторів). Modern education, training and upbringing: monograph. Primedia eLaunch, Boston.

Музика, Олександр Леонідович and Корольов, Дмитро Костянтинович and Музика, Олена Оксентівна and Никончук, Наталія Олександрівна (2020) Axiogenesis of a gifted person in the educational space Колективна (три і більше авторів). Аксіогенез обдарованої особистості в освітньому просторі: монографія. Видавничий Дім «Слово», Київ.

Музика, Олександр Леонідович and Біла, Ірина Миколаївна and Корольов, Дмитро Костянтинович and Музика, Олена Оксентівна and та, ін. (2017) Value-Conscious Determination of a Gifted Personality Development Колективна (три і більше авторів). Видавничий Дім «Слово», м. Київ, Україна.

Моляко, Валентин Олексійович and Музика, Олександр Леонідович and Музика, Олена Оксентівна (2006) Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень Колективна (двоосібна). Вид-во Рута, Житомир.

Thesis

Музика, Олена Оксентівна (2001) Motivation of creative activity of the technically gifted teenagers PhD thesis, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.

Teaching Resource

Музика, Олена Оксентівна (2021) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія вищої школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Психологія: Педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Психологія: Вікова психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Педагогіка та психологія вищої школи: Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2021) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Олексюк, Ольга Миколаївна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Музика, Олена Оксентівна (2020) Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології та методики викладання у вищій школі [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2020) Педагогіка і психологія вищої школи: психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2020) Психологія: Інтеракційна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2020) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2020) Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія вищої школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна and Співак, Любов Миколаївна (2020) Психологія: Педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна and Шепельова, Марія Володимирівна (2020) Психологія: педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна and Рябчич, Ярослав Євгенович (2020) Психологія: Вікова психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2020) Педагогіка і психологія вищої школи: психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2019) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2019) Педагогіка і психологія вищої школи Змістовий модуль: "Психологія вищої школи": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2019) Педагогіка і психологія вищої школи. Модуль "Психологія вищої школи": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2019) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2019) Психологія: Психологія розвитку дитини: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2019) Психологія: Вікова психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Музика, Олена Оксентівна and Новик, Ірина Михайлівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Навчальна (пропедивтична) практика: програма [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2019) Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія вищої школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна and Шепельова, Марія Володимирівна (2019) Психологія: Педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2019) Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія вищої школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2018) Педагогіка і психологія вищої школи (модуль: психологія вищої школи):робоча навчальна програма (ММ) [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2018) Педагогіка і психологія вищої школи (модуль: психологія вищої школи): робоча навчальна програма (СС) [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2018) Психологія: робоча навчальна програма (ММ) [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2018) "Педагогіка і психологія вищої школи" Змістовий модуль "Психологія вищої школи":робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2018) "Психологія" Змістовий модуль "Вікова психологія": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2018) "Педагогіка і психологія вищої школи" Змістовий модуль "Психологія вищої школи": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2018) "Психологія" Змістовий модуль "Педагогічна психологія": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Музика, Олена Оксентівна and Новик, Ірина Михайлівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної (пропедевтичної) практики [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна and Чигир, Олександр Миколайович (2017) Практика з додаткової спеціалізації «Практична психологія»: методичні рекомендації [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Метелюк, Валентина Іванівна and Музика, Олена Оксентівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Курсові роботи з педагогіки та психології: методичні рекомендації [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2017) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2017) Педагогіка і психологія вищої школи: робоча навчальна програма (хореографія) [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2017) Педагогіка і психологія вищої школи: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Музика, Олена Оксентівна and Новик, Ірина Михайлівна (2017) Навчальна(психолого-педагогічна) практика: робоча програма (початкова освіта, 2 курс) [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2017) Психологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна and Музика, Олена Оксентівна (2016) Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2016) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2016) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна and Музика, Олександр Леонідович and Мазяр, Олег Васильович and Горбунова, Вікторія Валеріївна and Климчук, Віталій Олександрович and Загурська, Інна Станіславівна and Никончук, Наталія Олександрівна and Майстренко, Тетяна Миколаївна and Кирильчук, Інна Василівна (2016) Навчальна та виробнича практика з психології: методичні рекомендації [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2015) Психологія вікова: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2015) Методика викладання дитячої психології: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2015) Психологія вікова: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2014) Психологія загальна та вікова - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Музика, Олена Оксентівна (2014) Психологія загальна - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Музика, Олена Оксентівна and Руденко, Людмила Степанівна (2014) Навчальна(пропедевтична) практика: методичні рекомендації [Teaching Resource] (Unpublished)

Музика, Олена Оксентівна (2014) Методика викладання дошкільної психології - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sun Nov 28 19:55:38 2021 EET.