Items where Author is "Соболь, Наталія Віталіївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 41.

Article

Соболь, Наталія Віталіївна (2019) Lifelong learning: music adult education Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). pp. 17-22. ISSN 1609-8595

Соболь, Наталія Віталіївна (2019) Specific features of organization the teaching process at the piano class with adults-beginners Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки (176). pp. 192-197. ISSN 2415-7988

Соболь, Наталія Віталіївна (2017) Usage of didactic games during the process of future music teachers’ artistic tolerance formation Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки (159). pp. 136-140. ISSN 2415-7988

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Development of creativity and artistic tolerance of future music teacher Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 96-100. ISSN 1609-8595

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Щоденник художніх вражень як метод формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 72-76.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Методи діагностики рівнів сформованості художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 692-701.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Heuristic methods of formation of fututre music teachers' artistic tolerance Духовність особистості в системі мистецької освіти: збірка праць наукової школи доктора педагогічних наук, професора О.М. Олексюк. (2). pp. 117-121.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Artistic Tolerance within Context of Future Music Teachers’ Instrumental Performing Activity Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 29-34.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Artistic tolerance within a context of future music teachers’ instrumental performing training Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (1). pp. 29-34. ISSN 2518-766Х

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Measurement of maturity levels of future music teachers’ artistic tolerance Молодий вчений. pp. 370-376. ISSN 2304-5809

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Pedagogical studios in the context of formation of future music teacher’s artistic tolerance Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки (2(53)). pp. 176-180.

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Aesthetic theories as a background of the artistic tolerance Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education" (I). pp. 386-395. ISSN 2256-0637

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Structure of future music teacher’s artistic tolerance Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (139). pp. 234-238. ISSN 978-966-7406-57-8

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Pedagogical principles of future music teacher’s artistic tolerance formation Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету (14). pp. 371-377. ISSN 2219-5203

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) The Identity Tolerance of Future Music Teacher as a Phenomena: Theoretical Analysis Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 18 (23) (18 (23). pp. 50-53.

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) The game activities as a factor of future music teacher’s artistic tolerance formation Збірник праць наукової школи доктора педагогічних наук, професора О,М, Олексюк. pp. 75-82.

Соболь, Наталія Віталіївна (2014) Художньо-творча толерантність як складова комунікативних процесів у мистецтві Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 544-551.

Соболь, Наталія Віталіївна (2014) Художньо-творча толерантність майбутнього вчителя музики в аспекті його професійної діяльності Проблеми сучасної педагогічної освіти. ISSN УДК 37 ББК 74.04 П 78

Conference or Workshop Item

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Diary of artistic experiences as a method of future music tecaher's artistic tolerance formation In: IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки", 21 квітня 2016, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Methodology of formation of artistic tolerance in future music teachers during their piano training In: EAS Doctoral Student Forum during 24th EAS Conference «Looking for the unexpected: Creativity and innovation in music education», 15-17 March 2016, Vilnius, Lithuania.

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Unity both of principles of cultural conformity and dialogic learning шn future music teacher’s artistic tolerance formation In: Міжнародна науково-практична конференція "Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи", 11-12 червня 2015 року, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Development of the educational leaders’ communicative competence with help of art In: Науково-практичний семінар "Експерти, консультанти, управлінці сфери освіти; міждисциплінарні підходи до підготвоки", 28-29 травня 2015 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Роль інтерпретації у формуванні художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики In: Міжнародна науково-практична конференція (до 210-річчя Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та 50-річчя факультету культури і мистецтв) "Художня освіта на межі тисячоліть; здобутки, пробелми, перспективи", 24-25 квітня 2015 року, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Соболь, Наталія Віталіївна (2014) Структура художньотворчої толерантності майбутнього вчителя музики In: ХІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької „Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії”, 3-4 грудня 2014, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, відділ педагогічної естетики та етики. (In Press)

Соболь, Наталія Віталіївна (2014) The special aspects of the creative tolerance formation in future music teachers In: Міжнародна науково-практичної конференція "Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: соціально-педагогічні аспекти", 12-13 червня 2014, МДПУ ім.Б.Хмельницького.

Thesis

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Methodology of Formation of Artistic Tolerance in Future Music Teachers During Piano Training PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Teaching Resource

Соболь, Наталія Віталіївна and Економова, Ольга Серафимівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» IV курс [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна and Економова, Ольга Серафимівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» III курс [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна and Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» IV курс [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна and Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» III курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Соболь, Наталія Віталіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» III курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Соболь, Наталія Віталіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» IV курс [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Робоча програма «Літня педагогічна практика» [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Методичні рекомендації до формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанної підготовки [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна and Мережко, Юлія Валеріївна (2015) Робоча програма «Педагогічна практика (виробнича, переддипломна) (безперервна)» [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Робоча програма «Педагогічна практика (виробнича, переддипломна зі спеціалізації «Режисура музично-виховних шкільних заходів»)» [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Робоча програма "Професійна педагогічна практика"(ОКР "Магістр") [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Робоча програма "Професійна педагогічна практика"(ОКР "Спеціаліст") [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Робоча програма «Педагогічна (навчальна пропедевтична) практика» [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна and Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Робоча програма «Педагогічна практика (виробнича, переддипломна) (безперервна)» [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна (2013) Робоча програма «Виробнича професійна практика зі спеціалізації «Режисура музично-виховних шкільних заходів» (безперервна)» [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Feb 26 02:14:12 2024 EET.