Items where Author is "Сошинська, Вікторія Євгенівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 104.

Сошинська, Вікторія Євгенівна and Шпак, Віктор Іванович (2023) Management of digital media projects [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2023) Section V. The Russian-Ukrainian hybrid conflict in the east of Ukraine. The classification from the conflict resolution viewpoint (2014-2021 years) Колективна (три і більше авторів). Modern trends in the functioning of media studies in informational, scientific and educational discourse: Monograph. Teadmus, Tallinn.

Іващенко, Вікторія Людвігівна and Сошинська, Вікторія Євгенівна and Сошинська, Ярослава Євгенівна and Григоревська, Олена Вікторівна and Алфьорова, Зоя Іванівна and Карась, Максим Анатолійович and Хамедова, Ольга Анатоліївна (2022) Медіазнавчі студії в євроінтеграційному дискурсі України Колективна (три і більше авторів). ДП «Експрес-об’ява», Україна, Київ.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2022) Management of the library, information and archival industries [Teaching Resource]

Іващенко, Вікторія Людвігівна and Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна and Погребняк, Інга Василівна and Сошинська, Вікторія Євгенівна and Балабанова, Катерина Євгенівна (2022) Media Communications as a Factor of Global Digital Culture Economic Affairs (67(3)). pp. 233-238. ISSN 0424-2513

Сошинська, Вікторія Євгенівна and Політова, Олена Аркадіївна (2022) Scientific studies [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2021) Marketing of information products and services [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2021) Scientific studies [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2021) Project activity of libraries, archives and information institutions [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2021) Scientific communications [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2021) Analytical and synthetic processing and cataloging of documents [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2021) Digital projects in business [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2021) Production practice program [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна and Терещенко, Наталія Миколаївна (2021) Program of educational (library) practice [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна and Дмитренко, Тетяна Русланівна (2020) All-Ukrainian Competition “Library of the Year” as a Tool for Disseminating Innovative Experience in Library Field Вісник Книжкової палати (3). pp. 45-52. ISSN 2076-9326

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна and Масімова, Лариса Гагіківна and Вернигора, Ніна Миколаївна and Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Digital Culture and Digital Media: Professional Competences International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 9 (3). pp. 282-288. ISSN 2278-3075

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Management of library-information and archive sectors [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Scientific studies [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Analytical and synthetic analysis and cataloging of documents [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Marketing of information products and services [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Scientific communications [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Викладання дисципліни «Наукові студії» у Київському університеті імені Бориса Грінченка Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: орієнтири співтворення : зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф., Славське, 25 – 28 лют. 2020 р. – Електрон. вид. – Київ, 2020.. pp. 60-62. ISSN 978-617-95010-0-5

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Проектна діяльність бібліотек, архівів та інформаційних установ [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Менеджмент бібліотечно-інформаційної та архівної галузей [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Програма навчальної (виробничої) практики [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна and Поліщук, Тетяна Ігорівна and Макарова, Марія Володимирівна (2019) Програма виробничої (технологічної) практики [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Інформаційно-комунікаційні технології як засіб культурної участі європейців Х Львівський міжнародний бібліотечний форум «Нова бібліотека – відповідальність кожного» : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2019. pp. 25-27. ISSN 978-966-97740-6-4

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Design for library, archives and information systems [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Management of library and information industry [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Мarketing of information products and services [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Marketing of library and information activities [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Analytical and synthetic processing and cataloging of documents [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Scientific studios [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Scientific communications [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Викладання дисципліни "Електронна комерція" у Київському університеті імені Бориса Грінченка Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: орієнтири співтворення : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Славське, 26 лют.-1 берез. 2019 р. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Київ, 2019.. pp. 22-24. ISSN 978-966-97740-3-3

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Professional periodicals as a source of library and information innovations Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (132). pp. 77-82. ISSN 2076-1554

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Програмні результати вивчення дисципліни «Наукові комунікації» в Університеті Грінченка як підґрунтя професійних компетенцій магістрів Вісник Книжкової палати (4). pp. 27-30. ISSN 2076-9326

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Вивчення проектної діяльності бібліотек та інформаційних установ у Київському університеті імені Бориса Грінченка VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. - Електрон. вид. – Київ : УБА, 2018. pp. 52-53. ISSN 978-966-97740-1-9

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ» [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Наукові комунікації [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Практикум підприємництва у видавничій справі [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Наукові студії [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Організація книгорозповсюдження [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Маркетинг бібліотечно-інформаційної діяльності [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Електронна комерція [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Формування професійних компетенцій сучасних фахівців бібліотечної та інформаційної справи: досвід Київського університету імені Бориса Грінченка Бібліотека. Книга. Наука : матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018 р.). (1). pp. 134-135.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Інструменти маркетингових комунікацій бібліотек ІХ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@ – творимо свободу» : зб. матеріалів. pp. 53-54. ISSN 978-966-97740-2-6

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетична обробка документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Бібліотечний менеджмент і маркетинг [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Організація і економіка видавничої справи [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Організація книгорозповсюдження [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Робоча навчальна програма практики зі спеціалізації [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Викладання бібліотечного менеджменту і маркетингу у Київському університеті імені Бориса Грінченка VII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири" : збірник матеріалів. - Київ, 2017. pp. 42-45. ISSN 978-966-97569-6-1

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Львівський бібліотечний форум як платформа професійної комунікації VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@: від ідеальної до ефективної» : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. pp. 59-63. ISSN 978-966-97569-9-2

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Львівський бібліотечний форум в контексті євроінтеграційних процесів України Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції : тези доп. ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 25–27 трав. 2017 р. / Білоцерк. ін-т економіки та упр. Ун-ту «Україна»». – Біла Церква, 2017. pp. 43-45.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетична обробка документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Наукові комунікації [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Формування комунікаційних компетенцій у студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі : тези Другої Міжнародної науково-практичної конференції (16 листоп. 2017 р., м. Київ) / Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. – Київ : Видавництво КУБГ, 2017.. pp. 43-44.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) «Бібліотечне краєзнавство» як вибіркова дисципліна Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листоп. 2017 р. / Нац. іст. б-ка України. – Київ, 2017. pp. 217-219.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Modelling of communication competences of future specialists sn information, library and archive field Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. (4). pp. 92-96. ISSN 2409-9805

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна and Макарова, Марія Володимирівна and Поліщук, Тетяна Ігорівна and Кияниця, Євгенія Олегівна and Масімова, Лариса Гагіківна and Сошинська, Вікторія Євгенівна and Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті: матеріали ІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф..

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Formations students’ communication skills on the specialty 029 “Information, library and archive sciences” of Institute of Journalism of Borys Grinchenko Kyiv University Інтегровані комунікації = Integrated communications (4). pp. 56-57. ISSN 2524-2644

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Аналітико-синтетична обробка документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Бібліотечно-інформаційне обслуговування куористувачів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Фінансово-підприємницька та комерційна діяльність [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Наукові комунікації [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна and Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Робоча навчальна програма виробничої (організаційної) практики [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна and Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Робоча навчальна програма виробнича практика [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Маркетинг і промоція видань [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Організація книгорозповсюдження [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Бібліотечний менеджмент і маркетинг [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Організація і економіка видавничої справи [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Інтеграція можливостей інформаційно-бібліотечних установ України для фахової підготовки студентів напряму 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 4–6 жовт. 2016 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів. pp. 60-64. ISSN 978-966-02-8016-8

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Викладання «Бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів» у Київському університеті імені Бориса Грінченка Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Київ, 2016.. pp. 69-71. ISSN 978-966-97270-9-1

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Викладання «Організації та економіки видавничої справи» для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка XХІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі : тези доп., м. Київ, 24 листоп. 2016 р.. pp. 122-124.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Аналітико-синтетична обробка документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Бібліотечний менеджмент та маркетинг [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Організація книгорозповсюдження [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Фінансово-підприємницька та комерційна діяльність [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Аналітико-синтетична обробка документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна and Прокопенко, Лілія Сергіївна (2015) Практична підготовка студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка VІ Львівський бібліотечний форум «Бібліотека – стратегія розвитку» : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. pp. 41-43.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Викладання АСОД для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка Розбудова громадянського суспільства: місія Української бібліотечної асоціації : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. pp. 42-45.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Принцип наслідування у професійних комунікаційних процесах у документно-інформаційній сфері Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 р.. pp. 78-83.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Створення електронного навчально-наукового середовища у ВНЗ за напрямом підготовки «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» Бібліотека – територія єдності : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 40-43. ISSN ISBN 978-966-97270-30-9

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Бібліотечно-інформаційні інновації на сторінках професійної періодики V Львівський бібліотечний форум «Бібліотека – відкритий світ» : зб. матеріалів. pp. 23-25.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Принцип наслідування у професійних комунікаційних процесах у документно-інформаційній сфері Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 13 листоп. 2014 р. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. pp. 78-83.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2013) Professional Communication as a Factor for the Book Field Development PhD thesis, Київський національний університет культури і мистецтв.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2013) Формальні професійні комунікації у книжковій галузі Документ, мова, соціум: теорія та практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 11–12 квіт. 2013 р.. pp. 92-95.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (1995) Дещо про видавничу діяльність Івана Калиновича (за матеріалами «Бібліологічних вістей») Книга в соціокультурному просторі (досвід книговидання XIX–XX ст. і сучасні проблеми). pp. 99-101.

This list was generated on Mon May 27 02:09:21 2024 EEST.