Items where Author is "Сошинська, Вікторія Євгенівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 101.

Article

Іващенко, Вікторія Людвігівна and Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна and Погребняк, Інга Василівна and Сошинська, Вікторія Євгенівна and Балабанова, Катерина Євгенівна (2022) Media Communications as a Factor of Global Digital Culture Economic Affairs (67(3)). pp. 233-238. ISSN 0424-2513

Сошинська, Вікторія Євгенівна and Дмитренко, Тетяна Русланівна (2020) All-Ukrainian Competition “Library of the Year” as a Tool for Disseminating Innovative Experience in Library Field Вісник Книжкової палати (3). pp. 45-52. ISSN 2076-9326

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна and Масімова, Лариса Гагіківна and Вернигора, Ніна Миколаївна and Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Digital Culture and Digital Media: Professional Competences International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 9 (3). pp. 282-288. ISSN 2278-3075

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Викладання дисципліни «Наукові студії» у Київському університеті імені Бориса Грінченка Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: орієнтири співтворення : зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф., Славське, 25 – 28 лют. 2020 р. – Електрон. вид. – Київ, 2020.. pp. 60-62. ISSN 978-617-95010-0-5

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Інформаційно-комунікаційні технології як засіб культурної участі європейців Х Львівський міжнародний бібліотечний форум «Нова бібліотека – відповідальність кожного» : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2019. pp. 25-27. ISSN 978-966-97740-6-4

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Викладання дисципліни "Електронна комерція" у Київському університеті імені Бориса Грінченка Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: орієнтири співтворення : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Славське, 26 лют.-1 берез. 2019 р. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Київ, 2019.. pp. 22-24. ISSN 978-966-97740-3-3

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Professional periodicals as a source of library and information innovations Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (132). pp. 77-82. ISSN 2076-1554

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Програмні результати вивчення дисципліни «Наукові комунікації» в Університеті Грінченка як підґрунтя професійних компетенцій магістрів Вісник Книжкової палати (4). pp. 27-30. ISSN 2076-9326

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Вивчення проектної діяльності бібліотек та інформаційних установ у Київському університеті імені Бориса Грінченка VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. - Електрон. вид. – Київ : УБА, 2018. pp. 52-53. ISSN 978-966-97740-1-9

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Формування професійних компетенцій сучасних фахівців бібліотечної та інформаційної справи: досвід Київського університету імені Бориса Грінченка Бібліотека. Книга. Наука : матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018 р.). (1). pp. 134-135.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Інструменти маркетингових комунікацій бібліотек ІХ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@ – творимо свободу» : зб. матеріалів. pp. 53-54. ISSN 978-966-97740-2-6

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Викладання бібліотечного менеджменту і маркетингу у Київському університеті імені Бориса Грінченка VII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири" : збірник матеріалів. - Київ, 2017. pp. 42-45. ISSN 978-966-97569-6-1

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Львівський бібліотечний форум як платформа професійної комунікації VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@: від ідеальної до ефективної» : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. pp. 59-63. ISSN 978-966-97569-9-2

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Львівський бібліотечний форум в контексті євроінтеграційних процесів України Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції : тези доп. ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 25–27 трав. 2017 р. / Білоцерк. ін-т економіки та упр. Ун-ту «Україна»». – Біла Церква, 2017. pp. 43-45.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Формування комунікаційних компетенцій у студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі : тези Другої Міжнародної науково-практичної конференції (16 листоп. 2017 р., м. Київ) / Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. – Київ : Видавництво КУБГ, 2017.. pp. 43-44.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) «Бібліотечне краєзнавство» як вибіркова дисципліна Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листоп. 2017 р. / Нац. іст. б-ка України. – Київ, 2017. pp. 217-219.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Modelling of communication competences of future specialists sn information, library and archive field Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. (4). pp. 92-96. ISSN 2409-9805

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна and Макарова, Марія Володимирівна and Поліщук, Тетяна Ігорівна and Кияниця, Євгенія Олегівна and Масімова, Лариса Гагіківна and Сошинська, Вікторія Євгенівна and Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті: матеріали ІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф..

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Formations students’ communication skills on the specialty 029 “Information, library and archive sciences” of Institute of Journalism of Borys Grinchenko Kyiv University Інтегровані комунікації = Integrated communications (4). pp. 56-57. ISSN 2524-2644

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Інтеграція можливостей інформаційно-бібліотечних установ України для фахової підготовки студентів напряму 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 4–6 жовт. 2016 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів. pp. 60-64. ISSN 978-966-02-8016-8

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Викладання «Бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів» у Київському університеті імені Бориса Грінченка Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Київ, 2016.. pp. 69-71. ISSN 978-966-97270-9-1

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Викладання «Організації та економіки видавничої справи» для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка XХІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі : тези доп., м. Київ, 24 листоп. 2016 р.. pp. 122-124.

Сошинська, Вікторія Євгенівна and Прокопенко, Лілія Сергіївна (2015) Практична підготовка студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка VІ Львівський бібліотечний форум «Бібліотека – стратегія розвитку» : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. pp. 41-43.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Викладання АСОД для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка Розбудова громадянського суспільства: місія Української бібліотечної асоціації : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. pp. 42-45.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Принцип наслідування у професійних комунікаційних процесах у документно-інформаційній сфері Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 р.. pp. 78-83.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Створення електронного навчально-наукового середовища у ВНЗ за напрямом підготовки «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» Бібліотека – територія єдності : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 40-43. ISSN ISBN 978-966-97270-30-9

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Бібліотечно-інформаційні інновації на сторінках професійної періодики V Львівський бібліотечний форум «Бібліотека – відкритий світ» : зб. матеріалів. pp. 23-25.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Принцип наслідування у професійних комунікаційних процесах у документно-інформаційній сфері Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 13 листоп. 2014 р. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. pp. 78-83.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2013) Формальні професійні комунікації у книжковій галузі Документ, мова, соціум: теорія та практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 11–12 квіт. 2013 р.. pp. 92-95.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (1995) Дещо про видавничу діяльність Івана Калиновича (за матеріалами «Бібліологічних вістей») Книга в соціокультурному просторі (досвід книговидання XIX–XX ст. і сучасні проблеми). pp. 99-101.

Monograph

Іващенко, Вікторія Людвігівна and Сошинська, Вікторія Євгенівна and Сошинська, Ярослава Євгенівна and Григоревська, Олена Вікторівна and Алфьорова, Зоя Іванівна and Карась, Максим Анатолійович and Хамедова, Ольга Анатоліївна (2022) Медіазнавчі студії в євроінтеграційному дискурсі України Колективна (три і більше авторів). ДП «Експрес-об’ява», Україна, Київ.

Thesis

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2013) Professional Communication as a Factor for the Book Field Development PhD thesis, Київський національний університет культури і мистецтв.

Teaching Resource

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2022) Management of the library, information and archival industries [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2021) Marketing of information products and services [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2021) Scientific studies [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2021) Project activity of libraries, archives and information institutions [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2021) Scientific communications [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2021) Analytical and synthetic processing and cataloging of documents [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2021) Digital projects in business [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2021) Production practice program [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна and Терещенко, Наталія Миколаївна (2021) Program of educational (library) practice [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Management of library-information and archive sectors [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Scientific studies [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Analytical and synthetic analysis and cataloging of documents [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Marketing of information products and services [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Scientific communications [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Проектна діяльність бібліотек, архівів та інформаційних установ [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2020) Менеджмент бібліотечно-інформаційної та архівної галузей [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Програма навчальної (виробничої) практики [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна and Поліщук, Тетяна Ігорівна and Макарова, Марія Володимирівна (2019) Програма виробничої (технологічної) практики [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Design for library, archives and information systems [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Management of library and information industry [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Мarketing of information products and services [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Marketing of library and information activities [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Analytical and synthetic processing and cataloging of documents [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Scientific studios [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2019) Scientific communications [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ» [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Наукові комунікації [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Практикум підприємництва у видавничій справі [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Наукові студії [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Організація книгорозповсюдження [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Маркетинг бібліотечно-інформаційної діяльності [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Електронна комерція [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетична обробка документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Бібліотечний менеджмент і маркетинг [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Організація і економіка видавничої справи [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Організація книгорозповсюдження [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Робоча навчальна програма практики зі спеціалізації [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетична обробка документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Наукові комунікації [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Аналітико-синтетична обробка документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Бібліотечно-інформаційне обслуговування куористувачів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Фінансово-підприємницька та комерційна діяльність [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Наукові комунікації [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна and Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Робоча навчальна програма виробничої (організаційної) практики [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна and Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Робоча навчальна програма виробнича практика [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Маркетинг і промоція видань [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Організація книгорозповсюдження [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Бібліотечний менеджмент і маркетинг [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2016) Організація і економіка видавничої справи [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Аналітико-синтетична обробка документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Бібліотечний менеджмент та маркетинг [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Організація книгорозповсюдження [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Фінансово-підприємницька та комерційна діяльність [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Аналітико-синтетична обробка документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Feb 4 02:09:13 2023 EET.