Items where Division is "Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | К | Л | М | О | П | С | Т
Number of items: 75.

Б

Бєляєва, Марія Сергіївна and Таран, Оксана Петрівна (2015) Ігрова діяльність дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення: діагностика та напрями розвитку Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції "Українська корекційна освіта: історія та перспективи розвитку" (1). pp. 200-204.

В

Воронько, Валерія Василівна and Таран, Оксана Петрівна (2015) Особливості пізнавальної сфери розумово відсталих дітей дошкільного віку Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції "Українська корекційна освіта: історія та перспективи розвитку" 24-25 вересня 2015 року/ За ред. В. М. Синьова, І. П. Колесника. - Випуск 1. (1). pp. 27-30.

Г

Галицька, Майя Михайлівна (2015) Stages of implementation of educational technology of formation of university students of non-linguistic specialties readiness to foreign language communication Освітологічний дискурс, 6 (4). pp. 24-33. ISSN 2312-5829

Д

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Дубовик, Марія Олександрівна (2015) Factors related with behavioral displays of sexuality of adolescents and adults with autism spectrum disorders Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (30). pp. 173-186. ISSN 2227-6246

Дубовик, Марія Олександрівна (2015) Psychosexual development of adolescents and youth with autism spectrum disorder Теоретичні і прикладні проблеми психології (2(37)). pp. 61-70. ISSN 2219-2654

К

Коваленко, Олена Володимирівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2015) Робоча програма інтегрованого курсу «Актуальні проблеми організації корекційної освіти» для студентів спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Кібальна, Катерина Олександрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецметодика математики з основами математики" для студентів за напрямом підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (Логопедія)» [Teaching Resource]

Кібальна, Катерина Олександрівна and Попович, Світлана Сергіївна and Тичина, Катерина Олександрівна (2015) FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF SPATIAL REPRESENTATIONS AT PRESCHOOL CHILDREN WITH IMPAIRED SPEECH DEVELOPMENT Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збір- ник наукових праць / за ред. Т. М. Степанової, 49 (2). pp. 71-77.

Кібальна, Катерина Олександрівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2015) До проблеми міжособистісних відносин у сім`ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиток мовлення In: Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації, 15-16 жовтня 2015, м. Суми.

Л

Луцько, Катерина Василівна (2015) Методика навчання читання [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна методика дошкільного виховання» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна (2015) Українська мова: 2 кл.: підруч. для спец. загальноосв. навч. закл. для глухих дітей "Інкунабула", Київ. ISBN 978-966-2219-35-7

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ. ISBN 978-966-931-010-1

Луцько, Катерина Василівна and Тищенко, Владислав Володимирович and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2015) Логопедія (інтегрований курс) для студентів за спеціальністю «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

М

Малієнко, Олександра Володимирівна and Савенкова, Ірина Іванівна (2015) Прогнозування перебігу дизонтогенезу розумового розвитку з позиції психології часу Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції "Українська корекційна освіта; історія та перспетива розвитку" (1). pp. 74-78. ISSN -

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Підготовка фахівців до інклюзивного навчання дітей з особливими потребами на основі компетентнісного підходу як наукова проблема Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 7 (35). pp. 408-416.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Современные подходы к построению содержания професиональной подготовки логопедов к работе в условиях инклюзивного образования в контексте евроинтеграционных процессов Проблемы специального образования (Научно-методический журнал) (3). pp. 228-235. ISSN 1829-4294

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна педагогіка з історією» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія і філософія корекційної педагогіки і спеціальної психології» для студентів спеціальності "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни Спецкурс: «Освітня інтеграція в сучасному світі» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Робоча програма «Пропедевтична волонтерська (безвідривна) практика» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Student-centred approach of training in inclusive education for children with special educational needs Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки), 5 (1). pp. 203-218. ISSN 978-966-1

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Інклюзивна освіта: формування наукововго тезаурусу In: Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та ребіалітації, 15-16 жовтня 2015, м. Суми.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Програма Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації "Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі" In: Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Тhe content and structure of professional competences of teacher speech therapist Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (24). pp. 77-83. ISSN 2311-2409

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Expeiance of Boris Grinchenco Kyiv University in the elaboration of the educational programm for the speciality "Special education (speech therapy)" ХІІІ Международная научно-практическая конференция "Психология и педагогика в ХХЫ веке. Очерки научного развития", 5 (13). pp. 30-33. ISSN 2025-7658с

Мартинчук, Олена Валеріївна and Заєркова, Наталія Віталіївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Логоритміка з методикою» для студентів спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Спецметодика формування елементарних математичних уявлень» для студентів за напрямом підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи дефектології» для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма «Виробнича (переддипломна) педагогічна практика» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма «Пропедевтична волонтерська безвідривна практика» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи дефектології та логопедії» для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи дефектології» для студентів напряму підготовки "Практична психологія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Спецметодика початкового навчання мови» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Луцько, Катерина Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи дефектології» для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Порівняльна корекційна педагогіка» для студентів спеціальності “Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи інклюзивної педагогіки" для студентів напряму підготовки "Початкова освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2015) Асистент учителя в інклюзивному класі Київський університет імені Бориса Грінченка Інститу післядипломної педагогічної освіти Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", ТОВ Видавничий дім "Плеяди". ISBN 978-966-2432-31-2

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2015) Current Trends in the Development of Inclusive Education in Ukraine Science and Education Studies, 16 (2). pp. 503-509. ISSN 0926-722X

Мартинчук, Олена Валеріївна and Савенкова, Ірина Іванівна and Таран, Оксана Петрівна and Воронько, Валерія Василівна and Малієнко, Олександра Володимирівна (2015) Особливості пізнавальної сфери у дітей з дизонтогенезом розумового розвитку Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 3. pp. 93-106.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Таран, Оксана Петрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни « Методологія психолого-педагогічних досліджень» для студентів за спеціальністю «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Особливості засвоєння учнями з тяжкими мовленнєвими розладами знань з української мови In: Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації, 15-16 жовтня 2015, м. Суми.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) STATE KNOWLEDGE OF UKRAINIAN LANGUAGE AT STUDENTS WITH SEVERE SPEECH DISORDERS Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць, 3 (50). pp. 189-195.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Університетські студії" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Університетські студії» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мороз, Ольга Володимирівна (2015) Тheoretical basis of the diagnosis of speech anxiety of pupils with speech disorders pp. 80-86.

Мороз, Ольга Володимирівна (2015) Methods of the diagnosis of speech anxiety of pupils with speech disorders Науково-методичний журнал Логопедія (7). pp. 55-60. ISSN 2413-9130

Мороз, Ольга Володимирівна and Шеремет, М.К. and Базима, Н.В. (2015) Мовленнєва тривожність дітей із тяжкими порушеннями мовлення як проблема теорії і практики корекційної освіти Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 29: збірник наукових праць, 19 (29). pp. 151-159.

О

Омелянович, Віталій Юрійович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Психопатологія" для студентів напряму підготовки "Соціальна робота" [Teaching Resource]

Омелянович, Віталій Юрійович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Психопатологія" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

П

Петрунько, Ольга Володимирівна and Савенкова, Ірина Іванівна and Омелянович, Віталій Юрійович (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія" для студентів напряму підготовки "Соціальна педагогіка" [Teaching Resource]

Пригода, Зоряна Степанівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

С

Савенкова, Ірина Іванівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Патопсихологія» для студентів напряму підготовки «Соціальна робота» [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Патопсихологія» для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Психосоматика» для студентів спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Нейропсихологія дитячого віку» для студентів спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для студентів напряму підготовки «Психологія» [Teaching Resource]

Супрун, Ганна Володимирівна (2015) До дитячого садка - з бажанням Справи сіменйні. pp. 30-31.

Т

Таран, Оксана Петрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологічне консультування та психокорекція» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна вікова та педагогічна логопсихологія» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи психопрофілактики» для студентів напряму підготовки «Соціальна робота» [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна психологія» для студентів напряму підготовки «Психологія» [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Психолого-педагогічна діагностика» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна вікова та педагогічна логопсихологія» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта(логопедія)» [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2015) Диагностическая модель игровой деятельности аутичного ребенка Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогиеп и психология, 5 (47). pp. 275-281. ISSN 2311-1305

Таран, Оксана Петрівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопсихологія» для студентів за напрямом підготовки «Початкова освіта» [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Мішина, Юлія Сергіївна (2015) Proffesional self-determination of senior in the sphere of pedagogical activity with children who have features of psychophysicsl development Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць, 3 (4). pp. 16-19. ISSN 2078-1687

Таран, Оксана Петрівна and Фурман, Вікторія Вікторівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологія (інтегрований курс)" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович and Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Ткачишина, Оксана Романівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Патопсихологія» для студентів за напрямом підготовки 6.030103 «Практична психологія». [Teaching Resource]

Ткачишина, Оксана Романівна (2015) Робоча програма «Патопсихологія» для студентів за напрямом підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта». [Teaching Resource]

Тохтамиш, Олександр Михайлович and Ткачишина, Оксана Романівна and Омелянович, Віталій Юрійович and Старинська, Наталія Володимирівна and Стефаненко, Наталія Іванівна (2015) Practical Psychology [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Jun 27 02:05:40 2022 EEST.