Items where Division is "Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | Д | К | Л | М | О | С | Т
Number of items: 103.

І

Ільяна, Валентина Михайлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціалізації «Корекційна освіта (логопедія)». [Teaching Resource]

Ільяна, Валентина Михайлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія (ринолалія)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)». [Teaching Resource]

Б

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Стан сформованості комунікативного потенціалу старших дошкільників з порушеннями зору, інтелекту та при поєднанні цих порушень Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (1(56)). pp. 183-188. ISSN 2518-7813

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи корекційної педагогіки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010102 «Початкова освіта» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна педагогіка" [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Інноваційні техніки логопедичного масажу" [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Використання техніки орофаціальної міофункціональної терапії в логопедичній практиці Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матеріали VI Всеукраїнської заочної науково - практичної конференції (14 квітня) 2017 року, м.Суми.. pp. 39-42. ISSN 2524-0587

Бабич, Наталія Миколаїівна and Луцько, Катерина Василівна and Таран, Оксана Петрівна (2017) Системне дослідження особливостей засвоєння складоритму дітьми з порушеннями мовлення Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць (13). pp. 301-309. ISSN 978-966-2459-30-2

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія (дислалія)" [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедичний практикум. Модуль 2. Нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення» [Teaching Resource]

Д

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до логопедії» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта. Логопедія» [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія (дизартрія, порушення голосу)" [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2017) Робоча програма «Науково-дослідна практика» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедичний практикум. Модуль 1. Методики корекційно-розвивальної роботи при порушеннях звуковимовної сторони мовлення" [Teaching Resource]

К

Кібальна, Катерина Олександрівна (2017) Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія толерантності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)». [Teaching Resource]

Кібальна, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Спецметодика математики з основами математики» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Л

Луцько, Катерина Василівна (2017) Дослідження показників реакцій мозку на слуховий, зоровий, тактильний, руховий стимули при сприйманні мовлення та предметів засобами енцефалографії Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова (9). pp. 145-156. ISSN 2413-2578

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Cпеціальні методики навчання і розвитку дітей порушеннями мовлення. Модулю 1. Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення» [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Поцап, Галина Володимирівна (2017) Стан сформованості фонематичних процесів у молодших школярів із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення In: Всеукраїнська (заочна) науково-практична конференція Присвячена 5 річниці кафедри корекційної освіти та спеціальної психології: Спеціальна освіта: стан та перспективи, 17-18 травня 2017 року, Харків.

Луцько, Катерина Василівна and Турло, Ксенія Миколаївна and Бабеша, Ольга Михайлівна and Абраменко, Марія Андріївна and Гунбін, Єлизавета Ігорівна (2017) Удосконалення корекційних технологій навчання дітей з особливими освітніми потребами на основі дослідження функціональних станів мозку Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Психологічні науки. / [ редкол.: Г.К.Радчук відп. Ред.. та ін.] (8). pp. 174-176. ISSN 978-966-1638-99-9

Літун, Денис Ігоревич (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у корекційній освіті» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта. Логопедія». [Teaching Resource]

М

Макарчук, Наталія Олексіївна and Ліщук, Наталія Іванівна and Морозова, Наталія Василівна and Піддубна, Поліна Михайлівна (2017) Learn with joy: compensatory training for the Ukrainian language: Teaching and methodical manual In: Навчаємося з радістю: компенсаторне навчання української мови: Навчально-методичний посібник. "Пугач О.В.", Київ, pp. 3-172. ISBN 978-966-8359-39-2

Мартинчук, Олена Валеріївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Луцько, Катерина Василівна and Таран, Оксана Петрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Єжова, Тетяна Євгенівна (2017) Special pedagogy Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-617-658-036-2

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. pp. 116-125. ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Исследование эмоционального интеллекта по шкале «эмпатия» у будущих специалистов в сфере специального образования Zborník príspevkov z medzinárodná vedecko-praktická konferencia Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie. pp. 121-124.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Зміст діяльності логопедичного центру Університету Грінченка як засобу підготовки фахівців і ресурсу інклюзивної освіти дітей з ТПМ місцевої громади Науково-методичний журнал Логопедія (10). pp. 48-54. ISSN 2413-9130

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Тренінг формування емоційної культури" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни " Інклюзивна освіта. Модуль 2. Інклюзивна педагогіка" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта. Модуль 1. Освітня інтеграція в сучасному світі" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Тренінг формування цінностей інклюзивної освіти" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Дубовик, Олена Михайлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Анатомія, фізіологія і патологія розвитку (інтегрований курс) Модуль 2. Клініка порушень психофізичного розвитку з основами генетики" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи корекційної педагогіки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму підготовки «Дошкільна освіта». [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна методика розвитку мовлення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна методика дошкільного виховання" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма «Пропедевтична (безвідривна) практика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма «Пропедевтична волонтерська практика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Порівняльна спеціальна педагогіка" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти», модуля 1 «Актуальні проблеми організації інклюзивної освіти» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна and Федоренко, Оксана Филимонівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта" для напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна and Федоренко, Оксана Филимонівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму підготовки «Соціальна педагогіка». [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна and Федоренко, Оксана Филимонівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи інклюзивної педагогіки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010102 «Початкова освіта». [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна and Царенко, Юлія Олександрівна and Яремчук, Юлія Олександрівна and Пурська, Ірина Ігорівна (2017) Формування емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку через впровадження технології «Лялька як персона» в інклюзивному середовищі Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. pp. 73-76.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дефектології і корекційної освіти» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Логопедія. [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні вимоги до комплексної абілітації та реабілітації» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Логопедія. [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін (інтегрований курс)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (логопедія)». [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни " Методологія психологічних і педагогічних досліджень" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецметодика формування елементарних математичних уявлень" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Дефектологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка). [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна педагогіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.130102 «Соціальна робота». [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Медико-соціальні основи здоров'я. Модуль 2. Основи дефектології" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецметодика початкового навчання мови" [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Університетські студії" [Teaching Resource]

О

Омелянович, Віталій Юрійович (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)». [Teaching Resource]

Омелянович, Віталій Юрійович (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) вищого рівня освіти зі спеціальності 6.030103 «Практична психологія». [Teaching Resource]

Омелянович, Віталій Юрійович (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Пропедевтика психічних хвороб» для здобувачів першого (бакалаврсього) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.030102 «Психологія». [Teaching Resource]

Омелянович, Віталій Юрійович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Судова медицина і психіатрія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство». [Teaching Resource]

Омелянович, Віталій Юрійович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи психопрофілактики" [Teaching Resource]

Омелянович, Віталій Юрійович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Психопатологія" [Teaching Resource]

С

Савенкова, Ірина Іванівна and Петрунько, Ольга Володимирівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010105 Корекційна освіта (логопедія) [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна and Петрунько, Ольга Володимирівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.130102 «Соціальна робота» [Teaching Resource]

Савенкова, Ірина Іванівна and Петрунько, Ольга Володимирівна and Омелянович, Віталій Юрійович and Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи клінічної психології і психопатології (інтегрований курс)" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Sensory integration as a basis for holistic development of children with autism Особлива дитина: навчання і виховання, 80 (4). pp. 24-31. ISSN 2312-2781

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Нейропсихологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Психологія». [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Стратегії класного менеджменту для інклюзивного простору Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. pp. 215-223. ISSN 2413-2578

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Переваги командної роботи в процесі супроводу дитини з аутизмом в освітньому середовищі Педагогічний процес: теорія та практика. Збірник наукових праць. Випуск 1. 2017р. (1). pp. 106-111. ISSN 2078-1687

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Етапи психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в інклюзивному середовищі І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології розвитку особистісно- професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти».

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Роль візуальної підтримки в комунікативно-мовленнєвому розвитку дітей з аутизмом Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти (1). pp. 70-75. ISSN 2410-4620

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Классный менеджмент как стратегия подготовки образовательного пространства к обучению детей с аутизмом Vzdelávanie a spoločnosť II. medzinárodný nekonferenčný zborník. pp. 274-278. ISSN 978-80-555-1829-9

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Розроблення SMART-цілей для дитини з особливими потребами в процесі інклюзивного навчання Матеріали Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції Присвяченої 5-річниці кафедри корекційної освіти та спеціальної психології 17-18 травня 2017 року. pp. 10-13.

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Технології інклюзивної навчання" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Стратегії розвитку науки" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія та практика аутології" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Технології інклюзивного навчання дітей з розладами спектру аутизму" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Відповідне освітнє середовище для дітей із розладами аутистичного спектра Особлива дитина: навчання і виховання (3(83)). pp. 16-21. ISSN 2312-2781

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Кубрак, Надія Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Нейропсихологія" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сухіна, І. and Риндер, І. (2017) Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом In: Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом. Видавничий дім «Букрек». ISBN 978-966-399-930-2

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологічне консультування та психокорекція" [Teaching Resource]

Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Корекційно-реабілітаційні служби» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (Логопедія)». [Teaching Resource]

Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Спецсемінар "Фахова психологія" [Teaching Resource]

Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Психолого-педагогічні основи корекційної роботи з аутичними дітьми" [Teaching Resource]

Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Організація психологічної служби в Україні" [Teaching Resource]

Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом" [Teaching Resource]

Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Дитяча практична психологія" [Teaching Resource]

Т

Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Ігрова терапія та арт-терапія в корекційній роботі з дітьми, які мають порушення розвитку» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей «Корекційна освіта (логопедія)», «Практична психологія», «Психологія», «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота». [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма виробничої (професійної, асистентської) практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «8.01010501 Корекційна освіта (логопедія)». [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи психолого-педагогічних досліджень" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Тренінг комунікативності (модуль інтегрованого курсу "Психологія")" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологічний супровід педагогічної діяльності (Інтегрований курс). Модуль І. Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка: Основи психолого-педагогічних досліджень" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Супрун, Ганна Володимирівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів) Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 9, у 1 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова (9). pp. 251-268. ISSN 2413-2578

Таран, Оксана Петрівна and Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Фахова психологія (інтегрований курс)" [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Підходи до вивчення міжособистісних стосунків у сім’ях, що виховують дітей з ТПМ Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість.

Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Вивчення батьківського ставлення до дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення Науково-методичний журнал Логопедія (10). pp. 74-82. ISSN 2413-9130

Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Вивчення компонентів міжособистісних стосунків у сім'ях, що виховують дітей із тяжкими порушеннями мовлення In: Міжнародна науково-практична конференція "Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування", 27-28 жовтня 2017 р., Львів.

Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Areas of harmonization of interpersonal relations in families parenting children with severe speech disorders Логопедія (12). pp. 105-110. ISSN 2413-9130

Тичина, Катерина Олександрівна and Тищенко, Людмила Анатоліївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти(інтегрований курс).Планування та організація логопедичної роботи" [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)». [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедична корекція системних порушень мовлення" [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія" [Teaching Resource]

Ткачишина, Оксана Романівна and Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціальна логопсихологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта. Логопедія» [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Jun 27 02:05:39 2022 EEST.