Items where Division is "Кафедра бібліотекознавства та інформології" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | Г | К | М | П | С | Т
Number of items: 64.

І

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Інтелектуальна свобода та доступ до інформації [Teaching Resource]

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Contemporary Educational and Professional Challenges of Future Library Professionals In: Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі, 15.05.2018, України, м. Київ, КНУКіМ.

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Conceptual apparatus of the media education sphere Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 128 (128). pp. 103-106. ISSN 2076-1554

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Regional information resources: identification, selection, creation and scientific and bibliographic processing [Teaching Resource]

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній і бібліографічній діяльності [Teaching Resource]

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів [Teaching Resource]

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Інтелектуальна свобода та доступ до інформації [Teaching Resource]

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Міжнародне співробітництво в бібліотечно-інформаційній сфері [Teaching Resource]

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах [Teaching Resource]

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) The role of media education in shaping the media culture of modern youth Вісник Книжкової палати (1). pp. 22-25. ISSN 2076-9326$; 2076-9555

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Socio-communicative model of media consumption Бібліотекознавство. Документознавство.Інформологія. Library Science. Record Studies. Informology., 4 (4). pp. 86-91. ISSN 2409-9805

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній діяльності та в архівах [Teaching Resource]

Б

Братусь, Іван Вікторович and Свердлик, Зоряна Михайлівна (2018) Features of the reflection of the cultural and historical ideas of the Reformation in the higher school of Ukraine (to the 500th anniversary of the Reformation) Гілея: науковий вісник. (6). pp. 21-23. ISSN 2076–1554

В

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2018) Бібілотека і цифрова компетентність In: Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація", 6-8 листопада, м. Київ.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2018) Внесок українських фахівців у глобальне бачення майбутнього бібліотек Бібліотечна планета.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2018) Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності [Teaching Resource]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2018) Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства, архівознавства та інформаційної діяльності [Teaching Resource]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2018) Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи [Teaching Resource]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2018) Библиотековедение в эпоху цифровой гуманитаристики Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. pp. 17-27.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2018) Рецензія "До 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського" Вісник книжкової палати (11). pp. 21-22. ISSN 2076-9326

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2018) Вебінар як засіб реалізації освітніх проектів громадської організації Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (5). pp. 51-57. ISSN 2414-0325

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2018) Використання концепції сталого розвитку в процесі підготовки фахівців інформаційної справи In: ХХ Міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції", 24-26 травня 2018 р., м. Біла Церква.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2018) Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи [Teaching Resource]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2018) Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності [Teaching Resource]

Г

Горбенко, Галина Василівна and Борзаківська, Карина (2018) Application of interactive online and offline methods in the formation of the brand of educational institution: practical aspect Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 73-78. ISSN 1609-8595

Горбенко, Галина Василівна and Новохатько, Леонід Михайлович (2018) Role of communications in the information society formation Modern Science / Moderní věda (3). pp. 115-123. ISSN 2336-498X

К

Копанєва, Вікторія Олександрівна (2018) Вебометрія [Teaching Resource]

Копанєва, Вікторія Олександрівна (2018) Бібліометрія [Teaching Resource]

М

Макарова, Марія Володимирівна (2018) Управлінське документознавство [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2018) Культура і комунікації [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2018) Фондознавство [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2018) Архівознавство [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2018) Історичні умови і тенденції розвитку друкарства кінця XVI ст. на західних землях Бібліотека: місце традицій, простір інновацій. pp. 54-58.

Макарова, Марія Володимирівна (2018) Архівознавство [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимирівна (2018) Книгознавство [Teaching Resource]

Макарова, Марія Володимірівна (2018) Інформаційна культура студента в контексті індивідуальної самореалізації Бібліотека. Книга. Наука (1). pp. 129-131.

П

Поліщук, Тетяна Ігорівна (2018) Документознавство [Teaching Resource]

Поліщук, Тетяна Ігорівна (2018) Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи [Teaching Resource]

Поліщук, Тетяна Ігорівна (2018) Бібліотечна журналістика [Teaching Resource]

С

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2018) Документознавство [Teaching Resource]

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2018) Державний архів Київської області як соціально-комунікаційний центр In: Інформація, комунікація а управління знаннями в глобалізованому світі, 15.05.2018, м. Київ.

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2018) Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек [Teaching Resource]

Свердлик, Зоряна Михайлівна and Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Методичні рекомендації щодо написання та оформлення курсових робіт для студентів галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа [Teaching Resource]

Свердлик, Зоряна Михайлівна and Ісаєнко, Олександр Олександрович (2018) Методичні рекомендації щодо написання та оформлення дипломних (магістерських) робіт для студентів галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа [Teaching Resource]

Свердлик, Зоряна Михайлівна and Братусь, Іван Вікторович (2018) Archival documents as a source of researching documentary supply of local self-government bodies Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Library Science. Record Studies. Informology. (2). pp. 39-44. ISSN 2409-9805

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Формування професійних компетенцій сучасних фахівців бібліотечної та інформаційної справи: досвід Київського університету імені Бориса Грінченка Бібліотека. Книга. Наука : матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018 р.). (1). pp. 134-135.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Інструменти маркетингових комунікацій бібліотек ІХ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@ – творимо свободу» : зб. матеріалів. pp. 53-54. ISSN 978-966-97740-2-6

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Professional periodicals as a source of library and information innovations Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (132). pp. 77-82. ISSN 2076-1554

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Програмні результати вивчення дисципліни «Наукові комунікації» в Університеті Грінченка як підґрунтя професійних компетенцій магістрів Вісник Книжкової палати (4). pp. 27-30. ISSN 2076-9326

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Маркетинг бібліотечно-інформаційної діяльності [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Організація книгорозповсюдження [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Наукові студії [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Практикум підприємництва у видавничій справі [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Наукові комунікації [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ» [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі [Teaching Resource]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Вивчення проектної діяльності бібліотек та інформаційних установ у Київському університеті імені Бориса Грінченка VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. - Електрон. вид. – Київ : УБА, 2018. pp. 52-53. ISSN 978-966-97740-1-9

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Teaching Resource]

Т

Терещенко, Наталія Миколаївна (2018) Теорія документно-інформаційних потоків [Teaching Resource]

Терещенко, Наталія Миколаївна (2018) Інформаційно-аналітична діяльність [Teaching Resource]

Терещенко, Наталія Миколаївна (2018) Інформаційне обслуговування користувачів [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Dec 7 02:05:51 2021 EET.