Items where Division is "Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства" and Year is 2023

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Ж | К | О | С | Ф | Я
Number of items: 31.

Б

Башкирова, Ольга Миколаївна and Євтушенко, Світлана Олександрівна (2023) History of Ukrainian literature and literary criticism: Ukrainian literature and literary criticism the end of the XX - the beginning of the XXI century [Teaching Resource]

Башкирова, Ольга Миколаївна and Євтушенко, Світлана Олександрівна (2023) History of Ukrainian literature and literary criticism: Ukrainian literature and literary criticism of the late 20th - early 21st centuries [Teaching Resource]

Бондарева, Олена Євгенівна (2023) Modern Ukrainian military drama Кіно-Театр (4). pp. 8-10.

Бондарева, Олена Євгенівна (2023) The figure of Stepan Bandera in modern drama in the context of heterotopias of the new Ukrainian Bandera discourse Колективна (три і більше авторів). Література та історія: антропос–топос–тропос : монографія. ЛНУ імені Івана Франка, Україна,, Львів.

Бондарева, Олена Євгенівна (2023) Contemporary Ukrainian drama about war as a transgenerational experience of Ukrainianness Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції “Україна та Європа: культура в глобальних викликах сьогодення”. pp. 40-42.

Бондарева, Олена Євгенівна (2023) Modern dramatic anthologies for children and teenagers Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна, Івано-Франківськ.

Бондарева, Олена Євгенівна (2023) The "boarding" space as a metametaphor of dislike, mental peripherality and postcolonial uncertainty in modern Ukrainian literature Bibliotekarz podlaski (2). pp. 191-211. ISSN 1640-7806; 2544-8900

Бондарева, Олена Євгенівна (2023) Формування ідентичності сучасної української драми (ретроспектива і перспектива) Колективна (три і більше авторів). Трансформація суспільних відносин в умовах цивілізаційних змін: колективна монографія. СГ НТМ “Новий курс”, Україна, Харків.

Бондарева, Олена Євгенівна (2023) "Anthology 24": new dramaturgical practices in understanding the war Колективна (три і більше авторів). Cultural and artistic practices: world and Ukrainian context : Scientific monograph. Baltija Publishing, Латвія, Рига.

Бондарева, Олена Євгенівна (2023) Mariupol drama: commemorative practices, testimony, identity, theatrical code Вісник Маріупольського державного університету серія: філологія (28). pp. 32-57. ISSN 2415-3168, 2226-3055

Бондарева, Олена Євгенівна (2023) Landscapes and topos of war in modern Ukrainian drama Війна і література. Збірник праць Міжнародної наукової конференції. 27-28 квітня 2023 року.. pp. 55-72.

Бондарева, Олена Євгенівна (2023) War, memory, trauma, theater in Oleksandr Vitra's play "Unexpectedly Quiet" Південний архів: Філологічні науки (92). pp. 6-16. ISSN 2663-2705

Бондарева, Олена Євгенівна (2023) "Closed Sky" by Neda Nezhdana: war, memory, traumatic female experience, conscious decoloniality Літературний процес: методологія, імена, тенденції (21). pp. 14-25. ISSN 2311-2433

Бондарева, Олена Євгенівна (2023) Virtual Drama Anthology “Untitled War” Les Kurbas National Theater Arts Center: a new artistic word about war Колективна (три і більше авторів). Trends in the development of philological education in the era of digitalization: european and national contexts: collective monograph. Рига, Латвія : “Baltija Publishing”, Рига.

Бондарева, Олена Євгенівна (2023) Дискурс війни у відкритій антології сучасної драматургії "Колекція театральна" Видавництва Анетти Антоненко Мова та культура у просторі новітніх технологій: проблеми сучасної комунікації. pp. 16-20.

Бондарева, Олена Євгенівна (2023) City of Mary: Mariupol discourse of Ukrainian drama in 2022-2023 “Літати небом. Жити на Землі. Геопоетичні стратегії сучасних літературознавчих досліджень”: матеріали міжнародної наукової конференції (28–29.09.2023р.). pp. 34-38.

Бондарева, Олена Євгенівна (2023) Драматургічний дискурс війни в оптиці українських "котячих сюжетів": екокритика, ментальні матриці, "кототерапія", тотемний код Колективна (три і більше авторів). INTERNATIONAL SECURITY STUDIOS: managerial, economic, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects: monographia. Georgian Aviation University, Georgia, Tbilisi.

Бондарева, Олена Євгенівна and Брацкі, Артур Себастіан and Бітківська, Галина Володимирівна (2023) The image of Borys Grinchenko AND HIS CONTECSTS in Maryana Angelova’s play “Grinchenko’s syndrome” Синопсис: текст, контекст, медіа (29 (1)). pp. 47-53. ISSN 2311-259X

Бровко, Олена Олександрівна and Віннікова, Наталія Миколаївна (2023) Робоча навчальна програма дисципліни "Сучасна теорія та історія літератури" [Teaching Resource]

В

Вірченко, Тетяна Ігорівна and Козлов, Роман Анатолійович (2023) Непокірний. Грані долі : монографія Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ.

Ж

Жигун, Сніжана Віталіївна (2023) “Noah’s ark” by Halyna Hordasevych: how metaphor reveals trauma Літературний процес: методологія, імена, тенденції (21). pp. 57-63. ISSN 2412-2475

Жигун, Сніжана Віталіївна (2023) Political vs Personal: Gender-Role Formation in the Works of Ukrainian Female Children’s Writers in the 1930s Колективна (три і більше авторів). Navigating Children’s Literature through Controversy: monograhp. Brill, The Netherlands, Leiden, Boston.

Жигун, Сніжана Віталіївна (2023) "Фабрика поетів" Колективний. Плуг. 1922, 1928–1932. Плужанин. 1925–1927.: хронологічний та систематичний покажчики змісту журналів. Нац. акад. наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, Україна, Київ.

Жигун, Сніжана Віталіївна (2023) Маскулінність у романі Юрія Смолича "Наші тайни": війна, спорт, секс Studia Ucrainica Varsoviensia (11). pp. 183-196. ISSN 2299-7237

Жигун, Сніжана Віталіївна (2023) To tell in order to forget: Nadiya Surovtsovaʼs memoirs of the repressions of 1927–1953 Dacoromania litteraria (10). pp. 126-146. ISSN 2360-5189

К

Козлов, Роман Анатолійович and Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни "Медіаправо" [Teaching Resource]

О

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Бацак, Костянтин Юрійович and Віннікова, Наталія Миколаївна and Андрєєв, Віталій Миколайович and Салата, Оксана Олексіївна and Кальницький, Михайло Борисович and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Бондарева, Олена Євгенівна and Линьова, Ірина Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Якименко, Анастасія Вікторівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2023) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ.

С

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2023) Literary fairy tale as a therapeutic tool Габітус (48). pp. 146-150. ISSN 2663-5208

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2023) Narrative identity as a literary phenomenon Закарпатські філологічні студії (32(2)). pp. 154-158. ISSN 2663-4880; 2663-4899

Ф

Федик, Тамара Олександрівна and Вірченко, Тетяна Ігорівна (2023) Структурні концепти вираження колективної травми в антології п’єс «Неназвана війна» Науковий вісник "Курбасівські читання" (18). pp. 141-152. ISSN 1997-8642

Я

Яковлева, Ірина Вадимівна (2023) Correspondence of B. Grinchenko and V. Lypinskyi in the local history aspect: the address of one summer was found In: Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми історичної регіоналістики та мікроісторії» з нагоди 175-ї річниці від дня народження Павла Рябкова та 65-ї річниці від дня народження Сергія Шевченка".

This list was generated on Thu Jun 20 02:04:09 2024 EEST.