Items where Division is "Кафедра української мови" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | О | Р | С
Number of items: 75.

А

Александрова, Валентина Федорівна (2021) Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

Александрова, Валентина Федорівна (2021) Сторітелінг як складова культурологічного підходу в контексті сучасного уроку з української мови Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії. pp. 51-53.

Александрова, Валентина Федорівна (2021) Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

Б

Барков, Іван and Коваленко, Олена and Горошкіна, Олена Миколаївна and Степаненко, Олена Іванівна and Караман, Ольга Володимирівна (2021) Transformational influence of the foundations of social semiotics on approaches to language teaching Laplage em Revista (International), n.3С (Vol. 7). pp. 264-271. ISSN 2446-6220

Бойко, Марія Іванівна (2021) Fundamentals of applied linguistics [Teaching Resource]

Бойко, Марія Іванівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Лінгвістика комп’ютерного аналізу і обробки інформації: комп’ютерна лексикографія [Teaching Resource]

Бойко, Марія Іванівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Лінгвістика комп’ютерного аналізу і обробки інформації: лінгвістичні технології в Інтернеті [Teaching Resource]

В

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2021) Cучасні аспекти лінгвістики : Історико-лінгвістичні реконструкції в українському мовознавстві [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2021) Історія української мови: Історія української літературної мови [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2021) Історія української мови: Історична граматика [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2021) Сучасна лінгвістика: Основи мовознавства [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2021) Дискусія в Імператорській академії наук (1907 рік) щодо системи правопису «Словаря української мови» Синопсис: текст, контекст, медіа (27(3)). pp. 165-171. ISSN 2311-259X

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2021) History of the Ukrainian language at the beginning of the XX century: the educational dimension Мова: класичне-модерне-постмодерне (7). pp. 50-67. ISSN 2522-9281

Видайчук, Тетяна Леонідівна and Видайчук, Катерина Віталіївна (2021) Manipulative tactics in modern internet edition headlines Філологічні студії: збірник наукових праць (17). pp. 21-29. ISSN 2311-2425; 2412-2491

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2021) Історія української мови : старослов'янська мова (робоча програма навчальної дисципліни) [Teaching Resource]

Вінтонів, Михайло Олексійович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Лінгвістика компʼютерного аналізу і обробки інформації: вступ до компʼютерної лінгвістики" [Teaching Resource]

Вінтонів, Михайло Олексійович (2021) Modern Ukrainian literary language: Syntax. Punctuation [Teaching Resource]

Вінтонів, Михайло Олексійович (2021) Modern Ukrainian literary language: Syntax. Punctuation [Teaching Resource]

Вінтонів, Михайло Олексійович and Вінтонів, Тетяна Миколаївна (2021) Syntactic tools of expressivization in the ukrainian studies: status, dynamics Вісник Маріупольського державного університету (25). pp. 125-133. ISSN 2226 - 2849; 2518-1343

Вінтонів, Михайло Олексійович and Вінтонів, Тетяна Миколаївна and Сидоренко, Олена Миколаївна (2021) Onymian and Appeallativian Names in the Ukrainian Ergonimicon Mundo Eslavo (20). pp. 68-85.

Вінтонів, Михайло Олексійович and Дорошенко, Марина Нестерівна (2021) Particles as means of expressing surprise in Ukrainian political discourse Мовознавчий вісник (29). pp. 64-71. ISSN 2226-4388

Вінтонів, Тетяна Миколаївна and Горохова, Тетяна Олександрівна (2021) Teaching the Ukrainian language as a foreign through the prism of Lesya Ukrainka’s creativity Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки): збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 25 – 26 лютого 2021 року. pp. 432-439.

Вінтонів, Тетяна Миколаївна and Заєць, Валентина Григорівна (2021) Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

Г

Горохова, Тетяна Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Лінгвістика комп’ютерного аналізу і обробки інформації: Корпусна лінгвістика" [Teaching Resource]

Горохова, Тетяна Олександрівна and Тарануха, Володимир and Ліндер, Ярослав (2021) On Semi-Automatic Creation of Dataset for Multi-Document Automatic Summarization of News Articles and Forum Threads Information Technology and Implementation (3179). pp. 15-24. ISSN 1613-0073

Грипас, Оксана Юріївна (2021) Сучасна українська літературна мова: Граматика. Морфологія. Робоча навчальна програма для студентів заочної форми навчання [Teaching Resource]

Грипас, Оксана Юріївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасна українська літературна мова. Граматика. Морфологія" [Teaching Resource]

Грипас, Оксана Юріївна (2021) Робоча навчальна програма "Сучасна українська літературна мова: Граматика. Морфологія" для студентів денної форми навчання [Teaching Resource]

Д

Дроботенко, Валентина Юріївна and Стишов, Олександр Анатолійович (2021) The working program of the academic discipline "Modern Ukrainian literary language: Lexicology, lexicography. Phraseology" [Teaching Resource]

Дружененко, Раїса Сергіївна (2021) Використання методу демонстрації під час вивчення української мови у дистанційному режимі. In: Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи», 23 квітня. 2021, Ужгород, Херсон.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2021) Перспективи залучення інтернетного дискурсу в програму формування предметної професійної компетентності майбутніх учителів-філологів Колективна (три і більше авторів). Мовна особистість в освітньому просторі: монографія. Острозька академія, Острог.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2021) Прагматизація методів лінгвістичного аналізу функційного простого речення як ефективний шлях формування мовленнєвої і комунікативної компетентності успішного мовця In: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути».

Дружененко, Раїса Сергіївна (2021) Реалізація системи вправ з комунікативно-прагматичного аналізу тексту у програмі підготовки майбутнього вчителя-філолога In: VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти», 22 квітня, 2021, Чернігів.

Дружененко, Раїса Сергіївна and Любич, В.В. (2021) Комунікативно-прагматична парадигма фахової підготовки студентів-філологів In: V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника», 29-30 жовтня. 2021, Суми.

Дружененко, Раїса Сергіївна and Попова, О.А. (2021) Практика комунікативно-прагматичного аналізу тексту в курсі магістерської підготовки майбутніх учителів-філологів Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. (13(169). pp. 75-80. ISSN 2663-9114

З

Зарудня, Ольга Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Лінгвістика комп'ютерного аналізу і обробки інформації: машинний переклад" [Teaching Resource]

Заєць, Валентина Григорівна (2021) Prescriptive and descriptive norm: state and tendencies (on the material of mass media) In: Conference «The driving force of science and trends in its development».

Заєць, Валентина Григорівна (2021) Fundamentals of practical rhetoric [Teaching Resource]

Заєць, Валентина Григорівна (2021) Productive word-forming types of verbs in the language of ukrainian media Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 1 (51). pp. 38-41.

Заєць, Валентина Григорівна and Zadorizhna, Nataliia and Ilchenko, Iryna and Sablina, Svitlana and Udovichenko, Hanna and Zahorodnia, Liudmyla (2021) The dominant feamures of the internet linguistics Revista Entrelínguas, 7. ISSN 2447-3529

Заєць, Валентина Григорівна and Вінтонів, Тетяна Миколаївна (2021) Ukrainian Studies: Culture of Oral and Written Speech for the Specialty "Physical Therapy and Occupational Therapy" [Teaching Resource]

Заєць, Валентина Григорівна and Задорожняя, Наталія and Ільченко, Ірина and Сабліна, Світлана and Удовіченко, Ганна and Загородня, Людмила (2021) The dominant features of the internet linguistics Revista EntreLinguas (7). pp. 1-19. ISSN 2447-3529

Заєць, Валентина Григорівна (2021) Ukrainian Studies: Culture of Oral and Written Speech for the Specialty "Physical Therapy and Occupational Therapy" [Teaching Resource]

Заєць, Валентина Григорівна (2021) Ukrainian language in professional communication: Ukrainian language in media and practical stylistics [Teaching Resource]

Заєць, Валентина Григорівна (2021) Prescriptive and descriptive norm: state and tendencies (on the material of mass media) In: The drivinng force of science and trends in its development, 29 january, 2021, Coventry.

К

Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна (2021) [Teaching Resource]

Л

Лахно, Наталія Валентинівна (2021) Working program of the discipline Ukrainian studies. Culture of oral and written speech (Ukrainian) [Teaching Resource]

Лахно, Наталія Валентинівна (2021) Working program of the discipline Мodern Ukrainian literary language. Мorphemes and word formation [Teaching Resource]

О

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2021) Individual learning of students of various specialties at the lessons in culture of oral and written professional speech Інноваційна педагогіка, - (37). pp. 102-106. ISSN 2663-6085, 2663-6093

Овсієнко Людмила Миколаївна (2021) The realisation of the idea of text orientation in text linguistics education of the philology students 105178.

Овсієнко Л.М. (2021) History of journalism 105177.

Овсієнко Людмила Миколаївна (2021) The transformation of the future teachers’ training system in Ukraine: competence aspect 105179.

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2021) Working program of the discipline Ukrainian language in professional communication: Ukrainian language in media and practical stylistics [Teaching Resource]

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2021) Work program of the discipline Ukrainian Studies: Culture of Oral and Written Speech (Ukrainian) [Teaching Resource]

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2021) Work program of the discipline Secrets of successful communication [Teaching Resource]

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2021) Work program of the discipline Secrets of successful communication [Teaching Resource]

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2021) Working program of the discipline Ukrainian language in professional communication: Culture of speech [Teaching Resource]

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2021) Working program of the discipline Culture of thinking and communication: Culture of oral and written speech (Ukrainian language) [Teaching Resource]

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2021) Formative assessment as an effective tool for teaching the culture of Ukrainian oral and written speech to students Актуальні питання гуманітарних наук, 2 (37). pp. 283-288. ISSN 2308-4855; 2308-4863

Овсієнко, Людмила Миколаївна and Петько, Людмила Василівна and Попова, Людмила Миколаївна and Кулик, Олена Дмитрівна and Кардаш, Лариса Василівна and Денисюк, Ірина Анатоліївна and Прошкурняк, Олена Ігорівна (2021) Web Oriented Education Course Design Model in the Entrepreneurship Education System International Journal of Entrepreneurship Education, 25 (6). ISSN 1939-4675-25-5-532

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Віннікова, Наталія Миколаївна and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Бацак, Костянтин Юрійович and Бондарева, Олена Євгенівна and Линьова, Ірина Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Якименко, Анастасія Вікторівна (2021) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2021) Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент» Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Остапченко, Олена Вадимівна (2021) Мовні таємниці в оповідках, або техніка сторителінгу на заняттях лінгвістичного циклу Українська мова і література в школах України (3). pp. 32-36.

Р

Радченко, Антоніна Федорівна (2021) Українські студії: культура усного і писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

Радченко, Антоніна Федорівна (2021) Українські студії: культура усного і писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

Радченко, Антоніна Федорівна (2021) Українські студії: культура усного і писемного мовлення [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2021) Українська мова у професійному спілкуванні: Українська мова в медіа [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2021) Morphonological processes of the Old Ukrainian language in the context of stylistic interaction (on the material of texts of the XIII century). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи". pp. 109-113.

Русаченко, Наталя Павлівна (2021) History of the Ukrainian language: Ukrainian dialectology [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2021) Сучасна лінгвістика: Основи мовознавства [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна (2021) Українські студії: Культура усного та писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

Русаченко, Наталя Павлівна and Соколовська, Тетяна Володимирівна (2021) Terekhiv sub-dialect in the context of the dialect continuum of the ukrainian language Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія (25). pp. 261-268. ISSN 2415-3168

Русаченко, Наталя Павлівна (2021) Modern linguistics: Fundamentals of linguistics [Teaching Resource]

С

Саєвич, Ірина Георгіївна (2021) Сучасні аспекти лінгвістики: Лінгвокультурологія [Teaching Resource]

Стишов, Олександр Анатолійович (2021) Colloquial Nouns-Composites in Modern Ukrainian Language Лінгвістичні дослідження, 2 (54). pp. 69-78. ISSN 2312-7546

This list was generated on Mon Dec 4 02:05:21 2023 EET.