Items where Division is "Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | В | Г | Д | К | М | Н | П | Р | С | Т | Ю
Number of items: 133.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Діяльність Софії Русової в царині педагогіки: служіння народу й Україні Рідна школа (5-6). pp. 46-50. ISSN 0131-6788

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Життєствердність ідей С. Русової про розбудову нової школи в Україні МАТЕРІАЛИ І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «ПЕДАГОГІЧНА ПЕРСОНАЛІСТИКА: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ОСВІТНЯ ПРАКТИКА», присвяченій 160-річчю від дня народження С. Русової. pp. 213-217.

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Підготовка фахівців із дошкільної освіти: навчання на дослідженнях Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня, 2016 року, м. Чернівці. pp. 33-37.

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Ідеї національно-патріотичного виховання дітей і молоді в умовах трансформації суспільства Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару. pp. 8-11. ISSN 978-966-97408-7-8

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Технології психолого-педагогічних досліджень: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Технології психолого-педагогічних досліджень: робоча програма навчальних дисциплін [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Технологія психолого-педагогічних досліджень: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Технологія психолого-педагогічних досліджень: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Антипін, Євген Борисович (2016) Adapting ideas of continuity in labor education of preschool and primary school age children in educational thought and practice of the Soviet era (1919-1928) Молодий вчений (11(38)). pp. 436-440. ISSN 2304-5809

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2016) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2016) Теорія і методика виховання: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2016) Теорія і методика виховання: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2016) The practice-oriented training of future elementary school teacher Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2(14)). pp. 137-152. ISSN 2312-5829

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2016) Теорія і методика виховання: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна (2016) Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна (2016) Основи наукових досліджень: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) TRAINING OF FUTURE PRE-SCHOOL TEACHERS FOR THE DESIGN OF DEVELOPING ENVIRONMENT BY THE MEANS OF SMART-TECHNOLOGY Молодий вчений (4 (31)). pp. 524-529. ISSN 2304-5809

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) Training of future pre-school teachers for the design of developing environment by the means of smart-technology Молодий вчений (4(31)). pp. 524-529. ISSN 2304-5809

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) Технологічне забезпечення розвивального середовища в умовах функціонування навчально-виховного комплексу «Школа-Дитячий садок» Матеріали науково-практичної міжнародної інтернет-конференції молодих науковців та студентів "Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи". pp. 279-283.

Іванюк, Ганна Іванівна and Паламар, Світлана Павлівна and Новик, Ірина Михайлівна (2016) Основи педагогічних досліджень: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2016) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Чеснова, Марина Євгеніївна (2016) Pedagogical situation as agent patriotic education of primary school pupils Молодий вчений (11(38)). pp. 441-445. ISSN 2304-5809

А

Антипін, Євген Борисович (2016) Іdea of labor education of children in the didactic heritage of Volodymyr Farmakovsky Рідна школа (1). pp. 63-66. ISSN 0131-6788

Антипін, Євген Борисович (2016) Погляди Софії Русової на проблему наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Матеріали І науково-практичної інтеренет-конференції "Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика". pp. 186-191.

Антипін, Євген Борисович (2016) Actualization of continuity in labor education of children of preschool and primary school age: Ukrainian context (1890-1917) International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro), 3 (6). pp. 49-56. ISSN online: 2393 - 0373

Антипін, Євген Борисович (2016) Трансформація ідей наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (1919 - 1934) Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Виховання національної еліти – фундамент довгострокового розвитку суспільства». pp. 33-37.

Антипін, Євген Борисович (2016) Софія Русова про наступність у трудовому вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку Рідна школа (5-6). pp. 61-65. ISSN 0131-6788

Антипін, Євген Борисович (2016) Психологія педагогічна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

В

Васьківська, Галина Олексіївна (2016) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2016) Внесок С. Русової у розбудову українських дитячих садків Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції "Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика". pp. 195-199.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2016) Організаційно-педагогічна діяльність Софії Русової- громадського діяча, просвітителя, педагога Рідна школа (5-6). pp. 51-55. ISSN 0131-6788

Венгловська, Олена Анатоліївна (2016) Розвиток дошкільної освіти в незалежній Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття) Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня, 2016 року, м. Чернівці.. pp. 14-18.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2016) Історія педагогіки: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2016) Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Свяженіна, Марина Віталіївна (2016) S. RUSOVA’S IDEAS ABOUT UPBRINGING OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE MAGAZINE «SVITLO» (1910–1914) Молодий вчений (5 (32)). pp. 326-329. ISSN 2304-5809

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна (2016) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна (2016) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна and Музика, Олена Оксентівна (2016) Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» [Teaching Resource]

Г

Голота, Наталія Миколаївна (2016) Психологія і педагогіка дитячої творчості: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2016) Особливості пізнання дитиною простору й часу в дошкільному віці як передумова її успішного навчання у школі Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня, 2016 року, м. Чернівці.. pp. 22-27.

Голота, Наталія Миколаївна (2016) Особливості пізнання дитиною простору й часу в дошкільному віці Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (2 (53)). pp. 38-44. ISSN 2518-7813

Голота, Наталія Миколаївна (2016) Педагогічна компаративістика: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2016) Порівняльна педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2016) Порівняльна педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2016) Особливості пізнання простору й часу в дошкільному віці як передумова успішного навчання дитини в школі Освітній простір України (8). pp. 151-158. ISSN 2409-9244

Голота, Наталія Миколаївна (2016) Педагогічна компаративістика: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Педагогіка сімейного виховання: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Технологія роботи соціального гувернера: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Тренінг розвитку комунікативної компетентності: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Психологія позитивного мислення: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Psychological features of ethnical personality's development on early ontogeny stages Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми практичної психології", м. Глухів, 10-11 листопада 2016. pp. 33-36.

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Psychological features of personality's sense structures on early ontogeny stages Науковий вісник Херсонського державного університету, 2 (3). pp. 18-23. ISSN 2312-3206

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Дитяча практична психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Психологія гендеру: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Psychological features of existential reflection of future pedagogists on early stages of professional training Науковий вісник Херсонського державного університету (4). pp. 99-105. ISSN 2312-3206

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Theoretical aspects of subjectiveness research in youth International scientific conference "Current issues and problems of social sciences". - Kiele, 2016. pp. 135-138.

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) For the problem of ethnical identity's forming of modern ukrainian youngsters Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. ISSN 2313-7525

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Психологія позитивного мислення: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Professional self-development of personality youth age Колективна (двоосібна). Университет Алматі, Алмати.

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Stress as a result of progress Охорона праці (4). pp. 15-18. ISSN 978-966-699-628-5

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Psychological aspects of existential personality’s development in youth The unity of science (Octobe). pp. 72-74. ISSN 9091-175X

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Theoretical aspects of personality's love research during moving to adulthood Молодий вчений (12(39)). pp. 236-239. ISSN 2304-5809

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) For the problem of personality's value and sense sphere development in adolescence Науковий огляд (10(31)). pp. 120-126. ISSN 2311-4509

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Influence of reflection on personality's life-journey design Педагогіка і психологія професійної освіти (4). pp. 98-108. ISSN 2218-5186

Д

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2016) Психологія педагогічна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2016) Педагогічна творчість: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2016) Педагогіка загальна: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2016) Педагогічна творчість: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

К

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Соціальна психологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Робота з обдарованими дітьми у родинному середовищі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Казка в освітньому процесі дошкільного навчального закладу International periodical journal «FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS» (ISSN 2313-7525). ISSN 2313-7525

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Formation of 5 Years Old Children’s Respect for Аdults by Means of Ukrainian Fairy Tale PhD thesis, Національна академія педагогічних наук України Інститут проблем виховання.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Problems of formation of deference children 5-year life in adults context historical and theoretical analysis Молодий вчений (12(39)). pp. 436-440. ISSN 2304-5809

Куземко, Леся Валентинівна (2016) Інформаційна культура вихователя ДНЗ як запорука його ефективної професійної діяльності Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (1(52)). pp. 281-285. ISSN 2078-2128

Куземко, Леся Валентинівна (2016) Особливості реалізації диференційованого підходу до виховання хлопчиків і дівчаток Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня, 2016 року, м. Чернівці.. pp. 62-66.

Куземко, Леся Валентинівна (2016) Реалізація індивідуального підходу в дошкільній освіті: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2016) Методичні рекомендації з виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна and Бондаренко, Тетяна Юріївна (2016) USING WEB-QUESTS IN THE DESIGN OF FUTURE EDUCATORS INDEPENDENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS Молодий вчений (4 (31)). pp. 541-544. ISSN 2304-5809

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2016) Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

М

Метелюк, Валентина Іванівна (2016) Етнопсихологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Метелюк, Валентина Іванівна (2016) Психологія педагогічна: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Метелюк, Валентина Іванівна (2016) Психологія педагогічна: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Метелюк, Валентина Іванівна (2016) The development of the preschool child's imagination in gaming activities Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 4 (12). pp. 113-123. ISSN 2072-4772

Метелюк, Валентина Іванівна (2016) Helping a child understand educator Практичний психолог: дитячий садок (6). pp. 4-12. ISSN 96687

Метелюк, Валентина Іванівна (2016) Психологія педагогічна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Метелюк, Валентина Іванівна (2016) Етнопсихологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Метелюк, Валентина Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) Психологія дитячої творчості: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мойсак, Олександр Данилович (2016) Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей Scientific Journal «ScienceRise», 5 (1 (22)). pp. 25-31. ISSN 2313-6286

Мойсак, Олександр Данилович (2016) Анатомія та фізіологія дитини: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мойсак, Олександр Данилович (2016) Основи медичних знань: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Мойсак, Олександр Данилович and Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Педіатрія [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2016) Reference relationships in the development needs and motivations students signs of musical talent Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том. VІ: Психологія обдарованості (Вип.12). pp. 145-156. ISSN 2072-4772

Музика, Олена Оксентівна (2016) Reference relations as a resource for students’ spiritual development Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3 (15)). pp. 63-73. ISSN 2312-5829

Музика, Олена Оксентівна (2016) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2016) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна and Музика, Олександр Леонідович (2016) Референтність як чинник соціалізації обдарованої особистості Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 листопада 2016 р., м. Київ) / за ред. О.І. Власової та ін.. pp. 105-106.

Музика, Олена Оксентівна and Музика, Олександр Леонідович and Мазяр, Олег Васильович and Горбунова, Вікторія Валеріївна and Климчук, Віталій Олександрович and Загурська, Інна Станіславівна and Никончук, Наталія Олександрівна and Майстренко, Тетяна Миколаївна and Кирильчук, Інна Василівна (2016) Навчальна та виробнича практика з психології: методичні рекомендації [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна and Шуставецька, Галина Михайлівна (2016) Psychological features of motivation development of educational activity of first graders Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи. pp. 154-155.

Н

Новик, Ірина Михайлівна (2016) Formation of readiness of primary school teachers for diagnostic support of cognitive interests of pupils Молодий вчений (3). pp. 405-408. ISSN 2304-5809

Новик, Ірина Михайлівна (2016) Спецкурс " Основи діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна (2016) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів PhD thesis, Київський унівіерситет імені Бориса Грінченка.

П

Паламар, Світлана Павлівна (2016) Білінгвізм як наукова проблема, аспекти дослідження білінгвізму Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня, 2016 року, м. Чернівці.. pp. 121-125.

Паламар, Світлана Павлівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Антипін, Євген Борисович (2016) Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» [Teaching Resource]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2016) Основи психокорекції: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2016) Психологія дитячої творчості: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2016) Психологія творчості: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2016) Диференційна психологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2016) Психологія педагогічна: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Р

Рябчич, Ярослав Євгенович (2016) Психологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Рябчич, Ярослав Євгенович (2016) Психологія творчості: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

С

Савченко, Юрій Юрійович (2016) Статеве виховання дітей та підготовка їх до майбутнього суспільного та сімейного життя Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 13 (1). pp. 81-92. ISSN 2072-4772

Савченко, Юрій Юрійович (2016) Prenatal psychology aspect of parenting Педагогічний процес: теорія і практика (3). pp. 119-123. ISSN 2078-1687

Савченко, Юрій Юрійович and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Психологія сім'ї: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2016) Психологія дитячої творчості: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2016) Психологія сім'ї: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2016) Дошкільна психолінгвістика: робоча прграма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна (2016) Впровадження С. Ф. Русовою ідей діяльнісного підходу в програмово-методичному забезпеченні національного дошкільного виховання Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика". pp. 247-251.

Січкар, Алла Дмитрівна (2016) Діяльнісний підхід до навчання і виховання дітей дошкільного віку в теоретико-практичній спадщині Софії Русової Рідна школа (5-6). pp. 56-59. ISSN 0131-6788

Січкар, Алла Дмитрівна (2016) Історія дошкільної педагогіки: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна (2016) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Антипін, Євген Борисович (2016) Історія дошкільної педагогіки: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Т

Теплюк, Анна Анатоліївна (2016) Empirical study of emotional experiences as a factor of development of arbitrary behavior of preschool children in the conditions of the family Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 13 (Вип.1). pp. 102-112. ISSN 2072-4772

Теплюк, Анна Анатоліївна (2016) Психологія сім'ї: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Теплюк, Анна Анатоліївна (2016) Психологія сім'ї: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Теплюк, Анна Анатоліївна (2016) Емпіричне вивчення емоційних переживань як чинника розвитку довільної поведінки дітей дошкільного віку в умовах сім'ї Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 13 (1). pp. 102-112. ISSN 2072-4772

Теплюк, Анна Анатоліївна (2016) FEATURES OF ARBITRARY BEHAVIOR IN PRESCHOOL CHILDREN Педагогічний процес: теорія і практика (3). pp. 123-127. ISSN 2078-1687

Терещенко, Людмила Анатольевна (2016) Основи психодіагностики: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Терещенко, Людмила Анатольевна (2016) Психодіагностика: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Терещенко, Людмила Анатольевна (2016) Педагогіка і психологія вищої школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна and Мойсак, Олександр Данилович (2016) Основи медичних знань [Teaching Resource]

Ю

Юрченко, Віктор Іванович and Приходько, Юлія Олексіївна (2016) Psychological Dictionary Directory: train aid Каравела, Київ. ISBN 978-966-222-924-0

This list was generated on Mon May 20 02:05:16 2024 EEST.