Елементи, в яких автор: "Видайчук, Тетяна Леонідівна"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Кількість елементів: 37.

Стаття

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2018) Лексеми смисл і сенс у мовній практиці українців Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). с. 115-119. ISSN 2311-2425

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2017) Мовна гра в староукраїнській драматургії другої половини XVII cт. International research and practice conference "Modern philology: relevant issues and prospects of research : Conference proceedings, October 20-21, 2017. - Lublin.. с. 8-11. ISSN 978-9934-571-05-3

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2017) Історико-лінгвістична складова змісту підручників з української мови для старшої школи Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць (19). с. 47-57. ISSN 2411-1309

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2017) Фонетичні особливості східнополіського говору північного наріччя української мови (на матеріалі етнографічної спадщини Бориса Грінченка) Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). с. 11-16. ISSN 2311-2425

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2016) Антропоцентризм та український персоналізм лінгвістичної концепції Івана Огієнка Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна (XII). с. 36-41. ISSN 2309-7086

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2015) До проблеми діалектної основи української літературної мови Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови (12). с. 199-204. ISSN КВ 8816

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2015) Значення історико-лінгвістичних дисциплін у системі підготовки вчителя-філолога Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). с. 67-72. ISSN 2078-1687

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) Лінгвополітичні виміри поняття "мова" у староукраїнську добу Українська мова й література в сучасній школі (12). с. 34-36.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) «Записки» І.Г. Галагана — малодосліджена пам’ятка староукраїнської мови XVIII ст. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 100-105.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) Основні фонетико-орфографічні тенденції староукраїнської мови при передачі прикметникового закінчення -ий (на матеріалі пам’яток XVII – першої половини XVIII ст.). Перші Почепцовські читання. Матеріали міжнародної наукової конференції (25 - 27 вересня 2013 р.). с. 24-26.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) “Записки” І.Г. Галагана – малодосліджена пам’ятка мови XVIII ст. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : Матеріали міжнародної наукової конференції.. с. 100-105.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) Мовотворчість у сфері науки Studia Philologica (Філологічні студії): зб.наук.праць (2). с. 88-91. ISSN 2311-2425

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) Релігійна культура та свідомість і формування фразеологічного фонду української мови Синопсис: текст, контекст, медіа (2). ISSN 2311-259X

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Мовна особистість староукраїнської доби: проблеми та аспекти дослідження Українська мова у сучасній школі. (6(116)). с. 4-7.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Витоки формування правописної компетенції та українського правопису Українська мова і література у школі (3). с. 57-59.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2011) Деякі фонетико-орфографічні особливості простої мови (на матеріалі пам’яток релігійного та ділового письма XVI – XVIII ст.) Studia Methodologica: науковий альманах. (31). с. 53-57. ISSN 88

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2010) Українська живомовна фонетика і кирилична графіка в дослідженнях Івана Франка Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного наукового конгресу присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка. Том.2 .. с. 274-279.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2009) Традиції формування фонетичного принципу українського правопису (на матеріалі рукописних пам’яток кінця XVIІ – XVIII ст.) Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія «Філологічні науки», І. с. 45-52.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2007) Мовні аспекти особистості автора (за житійно-повістевими і діловими пам’ятками кінця XVI – XVIII ст.) Мовознавчі студії. Зб. наукових праць міжнародної наукової конференції „Мова як світ світів. Граматика і поетика української мови”. Частина ІІ. с. 66-70.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2007) Варіативність орфографічних та фонетичних норм староукраїнської мови другої половини XVІ ст. Шостий міжнародний конгрес україністів. Зб. доповідей. Книга 5. Мовознавство. с. 215-222. ISSN 978-966-02-4509-9

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2007) Питання історії української мови у світлі праць Івана Франка Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія (34). с. 173-177. ISSN 966-7486-15-Х

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2006) Етапи становлення фонетичного принципу українського правопису Soucasna ukrajinistika Problemy iazyka, literatury a kulturu. с. 107-113. ISSN 0231-634X

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2006) Проблеми становлення українського правопису в світлі праць Михайла Максимовича “Я син свого народу”. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого).. с. 143-149. ISSN 966-8547-39-Х

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2006) Українці XVI – XVII ст. крізь призму мови (на матеріалі житійно-повістевих та ділових пам’яток) Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія (33). с. 214-219. ISSN 966-7486-15-Х

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2003) Становлення фонетичних та орфографічних норм староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст. (на матеріалі житійно-повістевих творів) Вісник Київського славістичного університету (16). с. 5-17.

Розділ підручника/навчального посібника

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Моя майбутня професія - філолог In: Вступ до спеціальності: філологія. українська мова і література. Модуль 2. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, с. 7-25.

Доповідь на конференції чи семінарі

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Від житія до історичного роману: спроба лінгвістичного аналізу In: Всеукраїнська наукова конференція "Літературний процес: структурно-семіотичні площини", 6 - 7 квітня 2012 року, Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка. (Неопубліковано)

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2011) Відбиття другого південно-слов’янського графіко-орфографічного впливу у графіці та орфографії українських рукописних житійно-повістевих пам’яток XVI ст. In: Міжнародна наукова конференція, присвячена п'ятнадцятиріччю викладання хорватської мови у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 23-25 березня 2011, Львів.

Автореферат дисертації

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2004) Розвиток фонетичної системи староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст. на тлі правописної традиції (на матеріалі житійно-повістевих пам’яток) PhD thesis, Національна академія наук України.

Навчально-методичні матеріали

Саєвич, Ірина Георгіївна та Сінченко, Олексій Дмитрович та Видайчук, Тетяна Леонідівна (2017) Методологія і методи філологічних досліджень [Навчально-методичні матеріали]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2017) Історія української мови: старослов'янська мова [Навчально-методичні матеріали]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2016) Старослов'янська мова : робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2016) Історична граматика української мови : робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Видайчук, Тетяна Леонідівна та Русаченко, Наталя Павлівна (2016) Українська діалектологія : робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історична граматика української мови" [Навчально-методичні матеріали]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Практична стилістика" [Навчально-методичні матеріали]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Стилістика української мови" [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Tue Oct 16 02:20:23 2018 EEST.