Items where Author is "Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 72.

Article

Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Терлецька, Тетяна Сергіївна and Смирнова-Трибульська, Євгенія Миколаївна (2021) Implementation of adaptive learning at higher education institutions by means of Moodle LMS Journal of Physics: Conference Series (1840).

Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Василенко, Світлана Василівна and Настас, Дар'я Леонідівна and Тютюнник, Анастасія Володимирівна and Терлецька, Тетяна Сергіївна (2021) Personalized trajectories of university teachers professional development in digital sphere Open Educational E-environment of modern university (11). pp. 13-31. ISSN 2414-0325

Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Терлецька, Тетяна Сергіївна and Настас, Дар'я Леонідівна (2020) Modernization of electronic learning system of the university to the needs of the participants of the educational process Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (9). pp. 1-14. ISSN 2414-0325

Морзе, Наталія Вікторівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Бойко, Марія Анатоліївна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2020) Organization of STEAM lessons in the innovative classroom Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (8). pp. 88-106. ISSN 2414-0325

Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Грицеляк, Богдан Ігорович (2020) Digitization of Higher Education Institution Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (28). pp. 64-79. ISSN 2312-5829

Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2019) The use technologies of "flip" learning based on using video materials Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. pp. 9-17. ISSN 2411-8869

Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2018) Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах середньої та вищої освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 33-35.

Varchenko-Trotsenko, Liliia and Tiutiunnyk, Anastasiia and Smirnova, Valeriia and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Тютюнник, Анастасія Володимирівна and Смірнова, Валерія Андріївна (2017) E-portfolio as an assessment tool of the student's activities Open Educational E-environment of modern university (3). pp. 161-172. ISSN 2414-0325

Morze, Nataliia and Varchenko-Trotsenko, Liliia and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Морзе, Наталія Вікторівна (2016) 3D -printing Studying as a Component of Modern STEAM Education International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering. pp. 258-262. ISSN 978-80- 558-1041-6

Morze, Nataliia and Varchenko-Trotsenko, Liliia and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Морзе, Наталія Вікторівна (2016) Educator’s e-Portfolio in the Modern University ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (1614). pp. 231-240. ISSN 1613-0073

Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2016) Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету Інформаційні технології і засоби навчання (52). pp. 62-80. ISSN 2076-8184

Morze, Nataliia and Varchenko-Trotsenko, Liliia and Tiutiunnyk, Anastasiia and Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2016) Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing Open Educational E-environment of modern university (2). E86-E96. ISSN 978-617-658-018-8

Morze, Nataliia and Varchenko-Trotsenko, Liliia and Tiutiunnyk, Anastasiia and Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2016) Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing Open Educational E-environment of modern university (2). pp. 51-59. ISSN 2414-0325

Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2015) Використання wiki-технології для організації навчального середовища сучасного університету Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. pp. 115-125. ISSN 2414-0325

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2015) Організація MOOC з використанням wiki-технології Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 13-16.

Smyrnova-Trybulska, Eugenia and Morze, Nataliia and Varchenko-Trotsenko, Liliia and Смирнова-Трибульська, Євгенія and Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2015) MOOCs – selected social and educational aspect Brno, University of Defence. pp. 127-134. ISSN 978-80-7231-992-3

Morze, Nataliia and Varchenko-Trotsenko, Liliia and Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2015) Use of wiki-technology for modern university learning environment Open Educational E-environment of modern university (1). E114-E127. ISSN 978-617-658-018-8

Morze, Nataliia and Varchenko-Trotsenko, Liliia and Smyrnova-Trybulska, Eugenia and Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Смирнова-Трибульська, Євгенія (2015) Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT International Journal of Web Based Communities (11). pp. 25-41. ISSN 1477-8394 (Print) 1741-8216 (Online)

Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2014) Формирование навыков сотрудничества у студентов с использованием сервисов Веб 2.0 Образовательные технологии и общество: международный журнал / восточно-европейская подгруппа, Россия (17-1). pp. 637-649. ISSN 1436-4522

Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2014) Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу Інформаційні технології і засоби навчання (40). pp. 92-106. ISSN 2076-8184

Морзе, Наталія Вікторівна and Кочарян, Артур Борисович and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2014) Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів Інформаційні технології і засоби навчання (42). pp. 118-130. ISSN 2076-8184

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2014) Організація wiki-орієнтованого навчального середовища Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. pp. 44-55. ISSN 2312-5829

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2014) Характеристика сервісів створення портфоліо викладача Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (7). pp. 9-19. ISSN 2312-5829

Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2014) Електронне портфоліо як інструмент вимірювання результатів діяльності викладача сучасного ВНЗ Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (53). pp. 36-41.

Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2014) Організація MOOC на основі Вікі-технології Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (54). pp. 38-47.

Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Кочарян, Артур Борисович (2014) Використання вікі-рушіїв для організації електронного навчального середовища навчального закладу Комп’ютер в школі та сім’ї (120). pp. 14-20. ISSN 74248

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 332-337.

Monograph

Морзе, Наталія Вікторівна and Смирнова-Трибульська, Євгенія Миколаївна and Бойко, Марія Анатоліївна and Буйницька, Оксана Петрівна and Василенко, Світлана Василівна and Воротникова, Ірина Павлівна and Гриневич, Лілія Михайлівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Тютюнник, Анастасія Володимирівна and Терлецька, Тетяна Сергіївна and Настас, Дар'я Леонідівна (2021) Модернізація освіти в цифровому вимірі: монографія Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Morze, Nataliia and Buinytska, Oksana and Varchenko-Trotsenko, Liliia and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2017) Use of bot-technologies for educational communication at the university Колективна (двоосібна). University of Silesia, Studio Noa, Katowice-Cieszyn.

Morze, Nataliia and Vember, Viktoriia and Varchenko-Trotsenko, Liliia and Морзе, Наталія Вікторівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2017) Formative and peer assessment in higher education Колективна (три і більше авторів). University of Silesia, Studio Noa, Katowice-Cieszyn.

Conference or Workshop Item

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2017) Впровадження технології 3D друку в освітньому процесі In: Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ.

Book

Морзе, Наталія Вікторівна and Василенко, Світлана Василівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Бойко, Марія Анатоліївна and Воротникова, Ірина Павлівна and Смирнова-Трибульська, Євгенія Миколаївна and Дзябенко, Ольга (2021) Innovative pedagogical methods in the digital age ФОП Гончарук І.О., Україна.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Віннікова, Наталія Миколаївна and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Бацак, Костянтин Юрійович and Бондарева, Олена Євгенівна and Линьова, Ірина Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Якименко, Анастасія Вікторівна (2021) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2021) Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент» Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Дзябенко, Ольга and Морзе, Наталія Вікторівна and Василенко, Світлана Василівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Бойко, Марія Анатоліївна and Воротникова, Ірина Павлівна and Смирнова-Трибульська, Євгенія Миколаївна (2020) Iнновацiйнi педагогiчнi методики в цифрову епоху Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2020) Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент» Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Клименко, Ганна Валеріївна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Линьова, Ірина Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Якименко, Анастасія Вікторівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2020) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2019) Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент" Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Линьова, Ірина Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Якименко, Анастасія Вікторівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2019) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2018) Київ. ун-т ім. Б.Д.Грінченка, Київ.

Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2017) Навички наукового спілкування з використанням технології Wiki ПП Буйницький О.А., Кам'янець-Подільський. ISBN 978-617-608-066-4

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2017) Київ. ун-т ім. Б.Д.Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Якименко, Анастасія Вікторівна (2017) Я — студент Київський університет імені Броиса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2016) Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ.

Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2016) Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE ПП Буйницький О.А., Кам'янець-Подільський. ISBN 978-617-608-064-0

Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Гладун, Марія Анатоліївна (2016) Основи робототехніки ПП Буйницький О.А., Кам'янець-Подільський. ISBN 978-617-608-063-3

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Редько, Сергій Іванович and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Якименко, Анастасія Вікторівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2016) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Редько, Сергій Іванович and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2015) Київ. ун-т ім.Б.Грінченка. ISBN 978-617-658-012-6

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Караман, Станіслав Олександрович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Редько, Сергій Іванович and Линьова, Ірина Олександрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2015) Я — студент Київський Університет імені Бориса Грінченка.

Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2014) I'm a student Розділ V . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Жильцов, Олексій Борисович and Караман, Станіслав Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Линьов, Костянтин Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Редько, Сергій Іванович and Линьова, Ірина Олександрівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2014) Я – студент: навч.посіб Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-966-7548-84-1

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Линьов, Костянтин Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Редько, Сергій Іванович and Линьова, Ірина Олександрівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2013) 3-є вид., зі змінами . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

Thesis

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2017) Wiki-технологія як засіб підтримки проектної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей університету Doctoral thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіти" (КОРП) 2021 [Teaching Resource]

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Терлецька, Тетяна Сергіївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті"(ПВШ) [Teaching Resource]

Морзе, Наталія Вікторівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Смирнова-Трибульська, Євгенія Миколаївна and Умрик, Марія Анатоліївна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент електронного навчання" (УЕН) [Teaching Resource]

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Інтернетика та прикладні інформаційні технології" (УЕН) [Teaching Resource]

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Адміністрування систем управління електронним навчанням" (2021-2022 н.р.) [Teaching Resource]

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2021) Information technology training: Computer hardware in advertising and PR [Teaching Resource]

Морзе, Наталія Вікторівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Умрик, Марія Анатоліївна and Смирнова-Трибульська, Євгенія Миколаївна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент електронного навчання" [Teaching Resource]

Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2021) Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті. Методичний посібник. [Teaching Resource]

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2021) Computer graphics in advertising and PR: Modern information technology [Teaching Resource]

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент електронного навчання в освітніх установах" (2021-2022) [Teaching Resource]

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент електронного навчання в освітніх установах" [Teaching Resource]

Морзе, Наталія Вікторівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті" для студентів заочної форми навчання спеціальності 013 "Початкова освіта" другого (магістерського) освітнього рівня [Teaching Resource]

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Терлецька, Тетяна Сергіївна (2020) Робоча програма "Інтернетика та прикладні інформаційні технології" (2020) [Teaching Resource]

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2020) Робоча програма виробничої (фахової) практики УЕН [Teaching Resource]

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2019) Робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Теорія та практика ефективного використання ІКТ інструментів у електронному навчанні» [Teaching Resource]

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2016) Інфографіка у рекламі та PR [Teaching Resource]

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2015) Веб-дизайн та HTML-програмування [Teaching Resource]

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2014) Applied іnformatics [Teaching Resource]

Бодненко, Дмитро Миколайович and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Жильцов, Олексій Борисович (2012) Тестовий контроль знань студентів у системі Moodle [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Aug 18 02:13:21 2022 EEST.