Items where Author is "Видайчук, Тетяна Леонідівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 53.

Article

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2022) History of the Ukrainian Language as a means of forming national identity and historical memory Український педагогічний журнал (2). pp. 48-63. ISSN 2411-1317

Видайчук, Тетяна Леонідівна and Видайчук, Катерина Віталіївна (2021) Manipulative tactics in modern internet edition headlines Філологічні студії: збірник наукових праць (17). pp. 21-29. ISSN 2311-2425; 2412-2491

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2021) History of the Ukrainian language at the beginning of the XX century: the educational dimension Мова: класичне-модерне-постмодерне (7). pp. 50-67. ISSN 2522-9281

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2021) Дискусія в Імператорській академії наук (1907 рік) щодо системи правопису «Словаря української мови» Синопсис: текст, контекст, медіа (27(3)). pp. 165-171. ISSN 2311-259X

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2020) Чому в сучасній українській мові існують паралельні відмінкові форми іменників? Українська мова і література в школі (3(150)).

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2019) «Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів» Василя Доманицького як лексикографічна пам'ятка початку ХХ століття The 16th International conference “Science and society” (December 27, 2019) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2019.. pp. 113-118. ISSN 978-1-77192-360-6

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2019) Українська барокова драма: окремі лінгвістичні аспекти Український мовний світ у слов'янському всесвіті : збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Київ, 28-29 листопада 2019 р.). pp. 15-17.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2018) Lexemes смисл (meaning) and сенс (sense) in Linguistic Practice of Ukrainians Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). pp. 115-119. ISSN 2311-2425

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2017) Мовна гра в староукраїнській драматургії другої половини XVII cт. International research and practice conference "Modern philology: relevant issues and prospects of research : Conference proceedings, October 20-21, 2017. - Lublin.. pp. 8-11. ISSN 978-9934-571-05-3

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2017) Формування історичної пам'яті в учнів старших класів засобами підручників української мови Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць (19). pp. 47-57. ISSN 2411-1309

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2017) Phonetic features of the Eastern Polissian dialect of Ukrainian (on the basis of Borys Grinchenko’s folkloristic records) Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). pp. 11-16. ISSN 2311-2425

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2016) Антропоцентризм та український персоналізм лінгвістичної концепції Івана Огієнка Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна (XII). pp. 36-41. ISSN 2309-7086

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2015) To the Problem of Dialectical Background of the Ukrainian Literary Language Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови (12). pp. 199-204. ISSN КВ 8816

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2015) The Significance of Historico-Linguistic Disciplines Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). pp. 67-72. ISSN 2078-1687

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) The linguistic and political measurings of concept «language» in Old Ukrainian period Українська мова й література в сучасній школі (12). pp. 34-36.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) «Записки» І.Г. Галагана — малодосліджена пам’ятка староукраїнської мови XVIII ст. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. pp. 100-105.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) Основні фонетико-орфографічні тенденції староукраїнської мови при передачі прикметникового закінчення -ий (на матеріалі пам’яток XVII – першої половини XVIII ст.). Перші Почепцовські читання. Матеріали міжнародної наукової конференції (25 - 27 вересня 2013 р.). pp. 24-26.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) “Записки” І.Г. Галагана – малодосліджена пам’ятка мови XVIII ст. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : Матеріали міжнародної наукової конференції.. pp. 100-105.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) Релігійна культура та свідомість і формування фразеологічного фонду української мови Синопсис: текст, контекст, медіа (2). ISSN 2311-259X

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) Мовотворчість у сфері науки Studia Philologica (Філологічні студії): зб.наук.праць (2). pp. 88-91. ISSN 2311-2425

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Витоки формування правописної компетенції та українського правопису Українська мова і література у школі (3). pp. 57-59.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Мовна особистість староукраїнської доби: проблеми та аспекти дослідження Українська мова у сучасній школі. (6(116)). pp. 4-7.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2011) Some fonetiko-orthographic features of simple language (on material of manuscripts of religious and business monuments of literature of the XVI – XVIII item) Studia Methodologica: науковий альманах. (31). pp. 53-57. ISSN 88

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2010) Ukrainain spoken phonetic and Cyrillic script in Ivan Franko’s studies Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного наукового конгресу присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка. Том.2 .. pp. 274-279.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2009) Traditions for formation of phonetic of Ukrainian spelling (based on the nandwritten memorials of the end of XVII - XVII centuries) Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія «Філологічні науки», І. pp. 45-52.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2007) Мовні аспекти особистості автора (за житійно-повістевими і діловими пам’ятками кінця XVI – XVIII ст.) Мовознавчі студії. Зб. наукових праць міжнародної наукової конференції „Мова як світ світів. Граматика і поетика української мови”. Частина ІІ. pp. 66-70.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2007) Варіативність орфографічних та фонетичних норм староукраїнської мови другої половини XVІ ст. Шостий міжнародний конгрес україністів. Зб. доповідей. Книга 5. Мовознавство. pp. 215-222. ISSN 978-966-02-4509-9

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2007) Тне history of Ukrainain language in Ivan Franko’s studies. Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія (34). pp. 173-177. ISSN 966-7486-15-Х

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2006) Stages of formation the phonetic principle of the Ukrainian orthography Soucasna ukrajinistika Problemy iazyka, literatury a kulturu. pp. 107-113. ISSN 0231-634X

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2006) Проблеми становлення українського правопису в світлі праць Михайла Максимовича “Я син свого народу”. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого).. pp. 143-149. ISSN 966-8547-39-Х

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2006) Українці XVI – XVII ст. крізь призму мови (на матеріалі житійно-повістевих та ділових пам’яток) Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія (33). pp. 214-219. ISSN 966-7486-15-Х

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2003) Становлення фонетичних та орфографічних норм староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст. (на матеріалі житійно-повістевих творів) Вісник Київського славістичного університету (16). pp. 5-17.

Book Section

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Моя майбутня професія - філолог In: Вступ до спеціальності: філологія. українська мова і література. Модуль 2. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, pp. 7-25.

Conference or Workshop Item

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Від житія до історичного роману: спроба лінгвістичного аналізу In: Всеукраїнська наукова конференція "Літературний процес: структурно-семіотичні площини", 6 - 7 квітня 2012 року, Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка. (Unpublished)

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2011) Language features of the sacred life stories by the end of XVI – begin of XVII centuries in context of the second southern Slavonic influencing. In: Міжнародна наукова конференція, присвячена п'ятнадцятиріччю викладання хорватської мови у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 23-25 березня 2011, Львів.

Thesis

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2004) Development of Old Ukrainian phonetic system on the basis of conventional spelling of the XVI – XVIII centuries (hagiographic monument of literature) PhD thesis, Національна академія наук України.

Teaching Resource

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2021) Cучасні аспекти лінгвістики : Історико-лінгвістичні реконструкції в українському мовознавстві [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2021) Історія української мови: Історія української літературної мови [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2021) Історія української мови: Історична граматика [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2021) Сучасна лінгвістика: Основи мовознавства [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2021) Історія української мови : старослов'янська мова (робоча програма навчальної дисципліни) [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2020) Історія української мови: історична граматика української мови(робоча програма навчальної дисципліни) [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2020) Сучасна лінгвістика : основи мовознавства (робоча програма навчальної дисципліни) [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2020) Історія української мови : історія української літературної мови (робоча програма навчальної дисципліни) [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2020) Сучасні аспекти лінгвістики: Історико-лінгвістичні реконструкції в українському мовознавстві (робоча програма навчальної дисципліни) [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2017) Історія української мови: старослов'янська мова [Teaching Resource]

Саєвич, Ірина Георгіївна and Сінченко, Олексій Дмитрович and Видайчук, Тетяна Леонідівна (2017) Методологія і методи філологічних досліджень [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна and Русаченко, Наталя Павлівна (2016) Українська діалектологія : робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Стилістика української мови" [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Практична стилістика" [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історична граматика української мови" [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2016) Історична граматика української мови : робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2016) Старослов'янська мова : робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Aug 18 02:14:04 2022 EEST.