Items where Author is "Куришев, Євген Володимирович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 62.

Article

Куришев, Євген Володимирович (2023) Current State and Retrospective of Piano Duets Development Мистецтвознавчі записки (24). pp. 107-1123. ISSN 2226–2180

Куришев, Євген Володимирович (2023) Development of Piano Ensemble Genre in Cultural and Historical Discourse Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал (2). pp. 187-192. ISSN 2409-0506

Куришев, Євген Володимирович (2022) Imaging capabilities of the piano in the context of pitch and dynamics Арт-пратФОРМА (2(6)). pp. 68-81. ISSN 2708-5317

Куришев, Євген Володимирович (2022) Formation of stage culture skills during distance education Актуальні питання гуманітарних наук, 1 (53). pp. 343-347. ISSN 2308-4855

Куришев, Євген Володимирович (2022) Jazz arranging of piano academic music Арт-платФОРМА (1 (5)). pp. 50-64. ISSN 2708-5317

Куришев, Євген Володимирович (2021) Competitions of performing skills in the conditions of distance carrying out (experience 2020 - the beginning of 2021) Мистецтвознавчі записки (39). pp. 119-123.

Куришев, Євген Володимирович (2021) The main vectors of the formation of cultural competence in students majoring in “Musical Art” (direction “Pop Vocal”) by means of instrumental art. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (1(105)). pp. 415-425.

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2019) Practical-oriented instrumental and performing training of students-vocalists Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (176). pp. 95-100. ISSN 978-966-7406-57-8

Куришев, Євген Володимирович (2018) Gala Europa на сцені Національної опери Джаз. pp. 24-28.

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Essence and structure of individual students in the master training system of future pedadoges-musicians. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки.. pp. 89-94. ISSN 978-966-7406-57-8

Куришев, Євген Володимирович (2017) Instrumental-pedagogical practical work in the system of professional training of undergraduate students. Науковий часопис. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти (23(28)). pp. 51-55.

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти (23(28)). pp. 73-78. ISSN КВ 8820

Куришев, Євген Володимирович (2017) В обіймах музики. Джаз. pp. 15-17.

Куришев, Євген Володимирович (2016) Джаз і класика на сцені університету Джаз, 59 (3). pp. 22-27.

Куришев, Євген Володимирович (2016) Інструментально-виконавська підготовка студентів: перспективи вдосконалення Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 601-607.

Куришев, Євген Володимирович (2016) Music and Performing Arts within Present-Day Culture of Kyiv Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 67-70.

Куришев, Євген Володимирович (2016) Improvisation in jazz tones Джаз. pp. 3-4.

Куришев, Євген Володимирович (2015) Київський міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця: європейський цивілізаційний вимір Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 40-47.

Куришев, Євген Володимирович (2014) Музичне грінченкознавство: сучасний стан та перспективи наукових досліджень «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 197-203.

Куришев, Євген Володимирович (2014) Piano art in the modern world: the angle International Piano Competition in Memory of Vladimir Horowitz Дослідження.Досвід.Спогади: зб. наук. і наук.–метод. пр. (10). pp. 77-85. ISSN 978-966-11-0481

Куришев, Євген Володимирович (2014) Міжнародний конкурс піаністів пам’яті Володимира Горовиця у культурно-мистецькому просторі України Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 290-297.

Куришев, Євген Володимирович (2013) A poetry of Boris Grinchenko in work of the Ukrainian composers of end of ХІХ - beginning of ХХ of centuries Київ і кияни в соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть: доба Бориса Грінченка . pp. 144-151.

Куришев, Євген Володимирович (2013) Producing music festivals and competitions students of pedagogical universities Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, концепції, перспективи. Зб. наук. пр. (за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21 -22 грудня 2012 року. pp. 38-40.

Куришев, Євген Володимирович (2007) Parade virtuoso Музика. p. 21.

Куришев, Євген Володимирович (2007) Virtuosos of the Planet Музика (1). pp. 6-7.

Куришев, Євген Володимирович (2005) Faust among us Музика (5). pp. 10-11. ISSN 0131-2367

Куришев, Євген Володимирович (2002) Formation of the creative personality and the system of musical-aesthetic education by K.Orff Дослідження, досвід, спогади. Зб. наук. і наук-метод. праць. Випуск 3. pp. 14-20. ISSN 966-7357-22-8

Book

Куришев, Євген Володимирович (2013) The poetry of Boris Grinchenkо in the works of ukrainian composers and performers Київський університет імені Бориса Грінченка.

Куришев, Євген Володимирович (2011) Music Archive Boris Hrinchenko Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Куришев, Євген Володимирович and Курышева, Л.К. (1994) Theory and practical worker musically-aesthetic educations by system of К. Оrph ИСИО Украины, К..

Куришев, Євген Володимирович (1989) Carrying out practice as form of professional preparation of music master КДПІ.

Patent

Куришев Євген Володимирович (2016) Навчальний посібник "Музичний архів Бориса Грінченка" 67602.

Куришев Є.В., Куришева Л.К (2016) "Теорія та практика музично-естетичного виховання за системою К.О.Орфа Частина 1" 67623.

Teaching Resource

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Фортепіано для студентів Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: другого магістерського Освітньої програми 025.00.01 Музичне мистецтво [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2022) Робоча навчальна програма "Спеціальний інструмент (фортепіано)" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2022) Робоча навчальна програма "Спеціальний інструмент (фортепіано)" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Фортепіано" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2021) Музичний інструмент (фортепіано) [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2020) Музичний інструмент [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Куришев, Євген Володимирович (2019) Working programme of educational discipline Musical instrument(piano) for students of the VI course [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Куришев, Євген Володимирович (2019) Working programme of the educational discipline Musical instrument [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович and Куришев, Євген Володимирович (2018) Program of academic discipline "Instrumental-pedagogical workshop" [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович and Куришев, Євген Володимирович (2018) Program of academic discipline "Instrumental-pedagogical workshop" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Музичний інструмент" для студентів VІ курсу Спеціальності 025 "Музичне мистецтво" Освітнього рівня: другого магістерського Освітньої програми 025.00.01 музичне мистецтво Спеціалізації: викладання музичного інструмента. [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Музичний інструмент для студентів V курсу Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: другого магістерського Освітньої програми 025.00.01 Музичне мистецтво Спеціалізації: викладання музичного інструмента [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музичний інструмент (фортепіано)» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня. [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Сподаренко, Віктор Михайлович (2017) Program of academic discipline "Instrumental-pedagogical workshop" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Сподаренко, Віктор Михайлович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Інструментально-педагогічний практикум» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня. [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Беренбейн, Інеса Самійлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» другого (магістерського) освітнього рівня. [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Беренбейн, Інеса Самійлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» другого (магістерського) освітнього рівня. [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музичний інструмент (фортепіано)» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня. [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Музичний інструмент" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2016) Музичний інструмент "Фортепіано" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2016) Інструментально-педагогічний практикум [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2016) Інструментально-педагогічний практикум (другий магістерський рівень) [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Музичний інструмент" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2015) The work program of the course "The basic music instrument" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2015) The work program of the course "Musical instrument" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2015) The work program of the course "Instrumental instrumental teaching practice" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2015) The work program of the course "Workshop for qualification of «Musical instrument" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2015) The work program of the course "Piano" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ [Teaching Resource]

This list was generated on Wed May 22 02:09:30 2024 EEST.